Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Ağrın için suskun kalma,sesini duyur!” IASP

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Ağrın için suskun kalma,sesini duyur!” IASP"— Sunum transkripti:

1 “Ağrın için suskun kalma,sesini duyur!” IASP
T.Toker*A.Ergin*E.Kurt* Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.* Trigeminal nevraljide minimal invaziv tedavi modalitesi olarak superior servikal sempatik gangliyon’a fentanyl ile transoral GLOA (Ganglioner lokal opiyoidal analjezi) uygulaması

2 Girişimsel trigeminal nevralji tedavisi
Kanama Masseter felci Anestesia dolorosa Enfeksiyon RF uygulamaları Fogarty kateteri Alkol enjeksiyonu Kuru kornea Disestezi Hipoestezi Ani kardiyak ölüm

3 GİRİŞ Ganglioner lokal opiyoidal analjezi (GLOA)
Baş,yüz ve üst ekstremitenin nöropatik ve sempatik orijinli ağrı sendromlarının tedavisinde Süperiyor servikal sempatik gangliyon ve stellate gangliyona uygulanabilen Minimal invaziv,güvenli ve yeni bir tekniktir C.Maier,M.Gleim Interventionelle Verfahren In H.Ch.Diener,Ch.Maier Ed Das Schmerztherapie Buch,Urban-Fischer-München-2003:

4 GLOA’nın Tercih edilme nedenleri
C-2 seviyesindeki komşuluklar nedeniyle LA’ler kullanılamazlar Düşük doz opioidlerle İ.V ve intratekal infiltrasyon dahi risksiz Outpatient şartlarında terapi sürdürme imkanı Ağrı tedavisinde nöromatriksle farklı noktalarda etkileşim C.Maier,M.Gleim Interventionelle Verfahren In H.Ch.Diener,Ch.Maier Ed Das Schmerztherapie Buch,Urban-Fischer-München-2003:

5 OLGU 28 yaşında erkek hasta Sol yüz bölgesinde 4 yıl önce başlayan
şimşek çakması tarzında, 10-15 kez/gün, şiddetli ağrı Esansiyel Trigeminal nevralji teşhisi Karbazapin, okskarbazapin Gabapentin, Amitriptilin ve NSAİİ Stellate ganglion blokajı serileri

6 (Numeric Rating Scale)
9 NRS (Numeric Rating Scale)

7 OLGU Hastanın superior servikal sempatik ganglionuna GLOA serisi uygulanması kararlaştırıldı İ.V Damar yolu Bilgi ve Hasta Onamı EKG NIBP SPO2

8 Minimal invaziv tedavi
Farinks topikal anestezisi için % 10’luk xylocain Oturur pozisyonda retrotonsiller, farenks duvarına laringoskopi görüş kontrolü ile 25 gauge atravmatik spinal iğneyle, özel ajutaj içinde, transoral ponksiyon yapıldı 60 µgr fentanyl citrate 4 ml % 0.9 Sf içinde, C-2 prevertebral fasya önündeki superiyor servikal sempatik gangliona parafarengeal resessuslar ve transfasiyal yayılım için enjekte edildi Eisner un. Kol., Opioidwirksamkeit am Ganglion Cervivale superius bei neuropathischen Schmerzen im Kopf- und Gesichtsbereich, Der Schmerz, :

9

10

11

12 “Ense İşareti ( Neck Sign)”

13 Hasta medikal tedavi altında yaşantısını sürdürmektedir
OLGU İlk GLOA sonrası ortalama ağrı şiddeti NRS: 3 seviyesine geriledi 6. aplikasyon sonrası ortalama ağrı şiddeti NRS:0 elde edildi 10. aplikasyon sonunda GLOA sonlandırıldı Hasta medikal tedavi altında semptomsuz olarak yaşantısını sürdürmektedir

14 Regional Anesthesia and Pain Medicine
GLOA Tarihçe Dünyada GLOA ilk olarak Maier ve Mays tarafından Schleiswig-Holstein Üniversitesi Ağrı Kliniğinde Stellate gangliona CRPS, Superior servikal sempatik gangliona ise postherpetik nevralji olguları için uygulanmıştır Türkiye’ de 2006 yılında GATA Ağrı Departmanında Trigeminal nevralji ve Atipik yüz ağrılı olgulara uygulanmıştır Regional Anesthesia and Pain Medicine

15 TARTIŞMA Yüz ve baş bölgesindeki nöropatik ya da sempatik orijinli ağrılar, santral ya da periferik noziseptif yapıların hasarına bağlı olabilir Feigl un.Kol., Blockade des Ganglion cervicale superius des Truncus Sympathicus, Der Schmerz :

16 Kopf- und Gesichtsbereich, Der Schmerz,2006-20:268-276
Superior servikal gangliona GLOA uygulanmasının etkinliği plasebo kontrollü çalışmalarla gösterilmiştir Eisner un. Kol., Opioidwirksamkeit am Ganglion Cervivale superius bei neuropathischen Schmerzen im Kopf- und Gesichtsbereich, Der Schmerz, :

17 Opioid Ganglionik modülasyon Nosiseptörlerin norepinefrine
desensitizasyonu Feigl un.Kol., Blockade des Ganglion cervicale superius des Truncus Sympathicus, Der Schmerz :

18 Kopf- und Gesichtsbereich, Der Schmerz,2006-20:268-276
Eisner ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada 10 seanslık GLOA aplikasyonları sonrasında, orta ve uzun dönemde ağrı skorlarında anlamlı azalmalarla seyreden remisyonları belirtmişlerdir Eisner un. Kol., Opioidwirksamkeit am Ganglion Cervivale superius bei neuropathischen Schmerzen im Kopf- und Gesichtsbereich, Der Schmerz, :

19 Ağrının yokolması (NRS:0) hastanın günlük işlevselliğine dönebilmesini sağladı

20 SONUÇ GLOA tedavisi güç olan baş,yüz ve üst ekstremitedeki nöropatik ağrı sendromları tedavisinde etkin bir modalitedir

21 İlginiz için teşekkür ederim


"“Ağrın için suskun kalma,sesini duyur!” IASP" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları