Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GATF Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GATF Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D."— Sunum transkripti:

1 GATF Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
AYAKTAN ELE PARMAK NAKLİ (TOE TO HAND) OPERASYONUNDA DEVAMLI SUPRAKLAVİKULAR KATETER UYGULAMASI ERTEN E., BİLGİN F., KURT E. GATF Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D. Dr.Ela ERTEN

2 Brakiyal pleksusun anestezisi/analjezisi üst ekstremite cerrahilerinin intraoperatif ve postoperatif yönetiminde önemli bir yere sahiptir

3 Sürekli brakiyal pleksus kateterinin kullanım amaçları;
- analjezi sağlamak - sempatik blok oluşturarak ekstremitenin kan akımını artırmak

4 OLGU; -32 yaşında, bayan hasta -Sol el baş parmağı ampute olmuş -Primer tamir yapılmış -GATF Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D’na sevk edilmiş.

5 Fizik muayene; -Sistemik hastalığı yok -Laboratuvar değerleri normal sınırlarda Sol el 1. parmak interfalengeal eklem hizasından ampute

6 Genel anestezi altında hastanın sol ayak 1
Genel anestezi altında hastanın sol ayak 1.parmağından serbest flep alınıp sol el 1.parmağa implante edildi.(Toe to hand op.)

7 -Post operatif 8.saat; flebin kanlanması kötü
Acil reoperasyon(Genel anestezi) Flebin dolaşımı hala kötü Flebin sonlandırılması ?? Anestezi ekibinin önerisi üzerine brakiyal pleksus blokajı

8 Olgu uyandırılıp,ekstübe edildi.
Kooperasyon tam iken işlem anlatıldı. Sinir stimülatörü yardımıyla sol supraklaviküler bölgeden kateter yerleştirildi. Kateterden 10 ml %0.1 lidokain verildi 5-10 dk sonra flebin rengi düzeldi

9

10 Hastaya başlangıç olarak supraklaviküler kateterden 5ml/saat dozunda % 0.125 lik bupivakain verildi.

11 PCA cihazı ile 10 gün tedavi uygulandı.
Tedavi protokolü; -%0.125 bupivakain 4 ml/saat -Kilitli kalma süresi; 30 dk -4 saatlik maksimum doz 30 ml

12 Hastanın opere parmağı postoperatif dönemde doppler flovmetre ile takip edildi.

13 Postoperatif 6.ay

14 SONUÇ Üst ekstremitede yapılan implantasyon cerrahilerinde ameliyattan önce brakiyal pleksusa kateter yerleştirilmesi uygun olup cerrahinin başarısını ve hastanın konforunu arttırmaktadır.

15 Bu tür majör cerrahilerde anestezist ve cerrahın preoperatif dönemde hastayı inceleyip, koordinasyon içinde çalışmaları uygundur.

16 Ameliyat öncesi anestezi ekibi ile koordinasyon sağlanmamış ve cerrahi başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

17 Olguda brakiyal pleksusa yerleştirilen kateterle etkin bir analjezi ve sempatik blok sağlanmıştır.

18 TEŞEKKÜR EDERİZ


"GATF Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları