Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

III. Hemodiyalizde Damar Erişimi Sempozyumu İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi-Kemal Atay Anfisi 16 Şubat 2013, Çapa-İstanbul Kateter komplikasyonları Müjdat.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "III. Hemodiyalizde Damar Erişimi Sempozyumu İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi-Kemal Atay Anfisi 16 Şubat 2013, Çapa-İstanbul Kateter komplikasyonları Müjdat."— Sunum transkripti:

1 III. Hemodiyalizde Damar Erişimi Sempozyumu İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi-Kemal Atay Anfisi 16 Şubat 2013, Çapa-İstanbul Kateter komplikasyonları Müjdat YENİCESU GATA Nefroloji BD Ankara

2 Kateter komplikasyonları  İnfeksiyöz  Noninfeksiyöz

3 Kateter komplikasyonları  Erken evre  Geç evre

4 Erken evre kateter komplikasyonları (dakikalar-saatler)

5 DİKKAT Kanülasyon öncesi antiagregan, antikoagülan, trombolitik tedavi, koagülopati anamnezi unutulmamalıdır. Hemodiyaliz olgularında damar erişimi öncesi aPTT ve PTZ kontrolü yapılmalıdır.

6 NEJM 2003;348:1123-33.

7 Arter ponksiyonu Lokal kanama Komşu yapılara bası yapan servikal, uyluk, retroperitoneal, pelvik hematom (sık miksiyon ihtiyacı) SVC hasarı, carotid arter fistülü, perikardial tamponad, Pnömo/hemotoraks Triküspit kapak perforasyonu Plevral hasar, plevral effüzyon “Phrenic” sinir hasarı, Femoral sinir hasarı “Thoracic duct” hasarı (sol SCV), lymphorrhea Kateter kopması, embolizasyon Hava embolisi Disritmi Malpozisyon (kateter disfonksiyonu) Erken evre kateter komplikayonları

8

9 Erken dönem kateter disfonksiyonu Kateter malpozisyonu Kink Kateter lümen obstrüksiyonu

10 Kateter disfonksiyonunun belirti ve bulguları Kateter lümenlerinden yeterli kanın aspire edilememesi, Kan akım hızının artırılamaması (<300 ml/dk), Yeterli kan akımı sağlamak için kateterin arter ven yollarının değiştirilmesi, URR ve Kt/V değerlerinin yetersizliği, Giderilemeyen (pozisyon, flush), sık tekrarlayan basınç alarmı varlığı.

11

12

13

14

15

16

17 SCV Kateter malpozisyonu

18 Kink yapmış kateter

19 MEDIAL OLARAK YERLEŞTİRİLEN SCV KATETERİNİN KOSTOKLAVİKÜLER LİGAMENTİ İRRİTASYONU (Pinch off syndrome)

20 “PINCH OFF SYNDROME” KATETERDE KİNK NEDENİ OLABİLİR

21 “PINCH OFF SYNDROME” KATETERİN KOPMASINA VE KATETER EMBOLİZASYONUNA DA NEDEN OLABİLİR Kateter infüzyonda iyidir, aspirasyonda problemlidir. Erken dönemde çekilmiş filmlerde kink olabilir. SCV medial yaklaşımla kateterize edilmiştir. IJV veya lateral kateterizasyonla bu komplikasyondan korunulur.

22 KATETER KOMPLİKASYONLARI (GEÇ EVRE) Kateter çıkış yeri infeksiyonu Tünel infeksiyonu Kateter infeksiyonu, bakteriemi, sepsis Tromboz (parsiyel veya total obstüriksiyon) Santral venöz darlık

23

24 Trombotik Kateter Komplikasyonlarının Önlenmesi Kateterin flaşlanması ve uygun heparinizasyon – Konsantre heparin – Flaşlama solüsyonu %0.9 NaCl – Şırınga porta bağlıyken klempleme işlemi yapılır – Haftada bir kateter içerisine rt-PA bırakılması Kronik antikoagülan tedavi (anekdotal destek) – Warfarin – LMW heparin Maintaining patency of tunneled hemodialysis catheters. Scand J Urol Nephrol 2003, 37/2:172-176

25 Trombotik kateter disfonksiyonunun tedavisi Kateterin bir kılavuz tel üserinden değiştirilmesi, Kateter lümeni içerisinin fırçalanması İntraluminal litik tedavi kullanımı

26 Disfonksiyon (%13-57) Proteinöz bir doku kateteri sarmaya başlar (24 saat) Kateterle bu doku arasındaki ilişki gevşektir. İnfüzyondan çok aspirasyon problemlidir. İnfüzyon sırasında kateter çevresine sıvı geçişi görüntülenebilir ve ağrı olabilir Warfarin FİBRİN ÖRTÜ

27 Fibrin örtü

28

29

30 Kateter infeksiyonları görülme sıklığı

31 Hemodiyaliz amaçlı kateter infeksiyonları Femoral>Subklavian>Juguler, Süre arttıkça infeksiyon riski artar. Klinik tablo belirgin veya subklinik olabilir. Metastatik infeksiyonlar ile karşılaşılabilir.

32 Kateter infeksiyonu tanısı

33 Kateter infeksiyonlarından korunma

34 İvedi olarak tünelli hemodiyaliz kateterinin çıkarılması gereken durumlar


"III. Hemodiyalizde Damar Erişimi Sempozyumu İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi-Kemal Atay Anfisi 16 Şubat 2013, Çapa-İstanbul Kateter komplikasyonları Müjdat." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları