Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Elektrik Stimülasyonu ile Hiperaljezinin Giderilmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Elektrik Stimülasyonu ile Hiperaljezinin Giderilmesi."— Sunum transkripti:

1

2 Elektrik Stimülasyonu ile Hiperaljezinin Giderilmesi

3 Giriş Nöropatik ağrı sendromunun nedeni periferik ve santral sensitizasyon oluşturan rahatsız edici olan ya da olmayan stimülasyonlardır Sekonder mekanik hiperaljezi C- nosiseptörlerinin (CMiHi) stimülasyonu ile sağlanır Bu durum intradermal kapsaisin enjeksiyonu ile ya da CMiHi fiberlerinin elektrik stimülasyonu ile gerçekleşir

4 Giriş Düşük frekanstaki (0,5 -2 Hz) ya da yüksek frekanstaki (100 Hz) rahatsız edici elektrik stimülasyonu hiperaljezi oluşturmaktadır 20 Hz’ lik rahatsız edici stimülasyon hipoaljeziye neden olmaktadır

5 Metodlar Yaş ortalaması 30 (19- 47), 12 sağlıklı genç bu çalışmaya dahil edildi Çalışmaya katılanların akut ya da kronik hastalıkları ve ağrılı durumları yoktu Herhangi bir ilaç tedavisi almıyorlardı Katılımcılar tıp fakültesi öğrencileri ve üniversitede çalışan personelden oluşmaktaydı

6 Metodlar En az 3 gün, 6 bölüm şeklinde 35 dk süren farklı ağrılı elektrik stimülasyonları verildi 0,5 Hz lik alan etrafındaki hiperaljezi pin- prik testi ile değerlendirildi.

7 Metodlar 1.Stimülasyon: 0,5 Hz sağ ön kola 2.Stimülasyon: 0,5 Hz sağ ön kola ve 20 Hz 5 cm proksimaline 3.Stimülasyon: 0,5 Hz sağ ön kola ve 20 Hz 10 cm proksimaline 4.Stimülasyon: 0,5 Hz sağ ön kola ve 20 Hz sol ön kola 5.Stimülasyon: 0,5 Hz sağ ön kola ve 20 Hz sol ayak dorsumuna

8 Metodlar

9 Sonuçlar 35 dk’ lık stimülasyon boyunca iki stimülasyon için de (0,5 Hz ve 20) ağrıya adaptasyon gelişti

10 Mekanik Ağrı Eşiğindeki Değişiklikler 0,5 Hz (stim-1) stimülasyon sonrası mekanik ağrı eşiği düşmüştü İndüklenen hiperaljezi anlamlı olarak 20 Hz lik rahatsız edici stimülasyon ile inhibe edildi

11 Mekanik Ağrı Eşiğindeki Değişiklikler Sol kolda 0,5 Hz’ lik alanın 10 cm uzağındaki (stim3) ve sol ayağın dorsalindeki (stim 4) simultane yüksek frekanslı stimülasyon hiperaljeziyi anlamlı olarak azaltamamıştır

12 Mekanik Ağrı Eşiğindeki Değişiklikler

13 Pin-prick yapılmış alanlar Pin- prick ile uyarılmış 0,5 Hz etrafındaki alanlar planimetrik olarak stimülasyon sonrası, 256-mN pin-prick stimülatörü ile değerlendirildi 35 dakikalık 0,5 Hz rahatsız edici stimulus (stim1) sonrası, pin-prick sağlam olan alanlar tespit edildi

14 Pin-prick yapılmış alanlar 5 cm (stim 1), 10 cm (stim 2) mesafedeki ve karşı koldaki (stim 3) 20 Hz kostimülasyon sonrası hiperaljezi alanı anlamlı olarak azaldı Sol ayak dorsaline(stim 5) simultane 20Hz lik ağrılı stimülasyon 0,5 Hz lik alan etrafındaki hiperaljeziye etkili değildi

15 Pin-prick yapılmış alanlar

16 Tartışma Düşük frekanslı 0,5 Hz stimülasyon pin prick ile hiperaljezi oluşturulan sağlam alanda mekanik ağrı eşiğini düşürmektedir Hiperaljezi gelişimi 20 Hz lik ipsilateral kostimülasyon (stim 2) ile inhibe edilmektedir

17 Tartışma Ancak uzak ipsilateral (stim3) ve kontralateral (stim4-5) kostimülasyonun mekanik ağrı eşiği üzerine anlamlı etkileri yoktur Ayak üzerindeki 20 Hz kontralateral stimülasyon (stim 5) hiperaljezi alanında etkisizdir

18 Tartışma Bu çalışmada 20 Hz rahatsız edici elektrik stimülasyonun yalnızca analjezik olmadığını, antihiperaljezik olduğunu da göstermektedir

19 Tartışma Hangi mekanizmalar ile 20 Hz elektrik stimülasyonu antihiperaljeziye katkıda bulunmaktadır ?

20 Tartışma Mekanizmalardan biri spinal seviyede uzun süreli sensitizasyon potansiyeli oluşturmasıdır Uzun süreli potansiyelizasyon spinal dorsal kolonda stimülasyon sonrası peptiderjik terminal C liflerinde homosinaptik olarak meydana gelmektedir Fakat heterosinaptik alan etrafında oluşturulan stimülasyon sekonder hiperaljeziye neden olmaktadır.

21 Tartışma 2. olası mekanizma seratoninerjik ve adrenerjik nöronları ihtiva eden ağrı modülasyon sistemlerini, ağrı yolaklarını inhibe etmektir

22 Tartışma Nondermatomal somatosensoriyal defisiti olan kronik ağrılı hastalarda 20 Hz stimülasyon sonrası gelişen hipoaljezi anestezikler tarafından bloke edilememiştir Bu durum ise santral ağrı mekanizmaları ile açıklanabilmektedir

23 Tartışma Dorsal boynuz hücre aktivitesi, supraspinal yolu içermeyen deserebre rat modelinde kontralateral ipsisegmental stimülasyon A delta ve C lifleri ile inhibe edilmiş görünmektedir Kontralateral işlemin rahatsız edici uyarıya neden olduğundan bahsedilmiştir

24 Tekrarlayan Ağrılı Stimulasyona Adaptasyon Aynı anda 20Hz ve 0,5Hz stimülasyon adaptasyona neden olmamaktadır Heterotopik rahatsız edici stimülasyon, test ağrı alanında analjezik etkiye neden olmaktadır. Bu analjezi ağrıyı azaltıcı sistemin aktivasyonuyla olmaktadır.

25 Sonuç Bu çalışmada, 20 Hz rahatsız edici stimülasyonun C lifleri uyarması ile mekanik hiperaljezinin belirgin şekilde azaldığı gösterildi Hiperaljezinin yoğunluğundaki azalma ipsilateral segmentte daha belirgin idi

26 Sonuç 20Hz lik stimülusun antihiperaljezik etkisi santral sensitizasyon mekanizmasına bağlanmaktadır Gelecek çalışmalarda, santral sensitizasyon mekanizmaları daha net anlaşılabilecektir Bu durum tedavide büyük dikkatler çekecektir

27

28


"Elektrik Stimülasyonu ile Hiperaljezinin Giderilmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları