Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15. STOKLAR 150 İLK MADDE VE MALZEME 151 YARIM MAMUL ÜRETİM 152 MAMULLER 153 TİCARİ MALLAR 157 DİĞER STOKLAR 158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 159.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15. STOKLAR 150 İLK MADDE VE MALZEME 151 YARIM MAMUL ÜRETİM 152 MAMULLER 153 TİCARİ MALLAR 157 DİĞER STOKLAR 158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 159."— Sunum transkripti:

1 15. STOKLAR 150 İLK MADDE VE MALZEME 151 YARIM MAMUL ÜRETİM 152 MAMULLER 153 TİCARİ MALLAR 157 DİĞER STOKLAR 158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 159 VERİLEN SİPARIŞ AVANSLARI

2 Satın alınan mallar maliyet değeri ile bu hesabın borcuna yazılır. Alış sırasında yapılan giderler de (nakliye, sigorta, hamaliye vb.) aynı şekilde hesabın borcuna kaydedilir. Satılan veya herhangi bir nedenle işletmeden çıkan ticari mallar ise hesabın alacağına yazılır. YURT İÇİNDEN SATIN ALINAN TİCARİ MALLARIN Maliyet Bedeli = Alış Bedeli + Taşıma Giderleri + Sigorta Giderleri + Komisyon Giderleri + Ambalaj Giderleri + Muhafaza Giderleri YURT DIŞINDAN SATIN ALINAN TİCARİ MALLARIN Maliyet Bedeli = Alış Bedeli + Taşıma Giderleri + Sigorta Giderleri + Komisyon Giderleri + Ambalaj Giderleri + Muhafaza Giderleri + Gümrük Vergisi + Kredi Faizleri 153 TİCARİ MALLAR

3 tarihinde işletme 22 nolu fatura ile Yılmaz Ticaret’ten %18 KDV hariç 500 TL’lik mal veresiye olarak satın alınmıştır tarihinde alınan malların nakliyesi için %18 KDV hariç olmak üzere 50 TL’lik nakliye faturası ödenmiştir. (Fatura No: 233) TİCARİ MAL İNDİRİLECEK KDV SATICILAR 590 Yılmaz Tic. 22 nolu fatura ile alınan TİCARİ MAL İNDİRİLECEK KDV KASA nolu nakliye faturası TİCARİ MALLAR/Alış ve alış masrafı

4 153 TİCARİ MALLAR/Alış iadesi tarihinde alınan malların %18 KDV hariç 100 TL’lik kısmı istenilen özellikleri taşımadığı gerekçesiyle satıcı Yılmaz Ticaret’e iade edilmiş, iade edilen mal ve kdv tutarı satıcının cari hesabından düşürülmüştür SATICILAR 118 Yılmaz Tic. 153 TİCARİ MAL İNDİRİLECEK KDV 18 Alış iadesi Malın alış tarihi ile iade tarihi aynı ay içinde ise iade edilen malın KDV’si 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI’nın alacak tarafına; farklı ayda ise 391 HESAPLANAN KDV HESABI’nın alacak tarafına yazılır. Her iki durumda da 191 ile 391 arasındaki fark değişmeyecektir.

5 153 TİCARİ MALLAR/Alış ıskontosu tarihinde Gezer Ticaret’ten 43 nolu fatura ile %18 KDV hariç TL’lik mal 3 ay veresiye satın alınmıştır tarihinde Gezer Ticaret’e vadesinden önce ödeme talebinde bulunulmuş, Gezer Ticaret %10 iskonto yapmış, kalan tutar için çek düzenlenerek Gezer Ticaret’e verilmiştir. Alış faturası üzerinde yapılmış olan iskonto muhasebe kaydı yapılırken dikkate alınmaz, iskonto sonrası mal bedeli 153 TİCARİ MALLAR HESABI’na kaydedilir. Alış işlemi muhasebeleştirildikten sonra erken ödeme dolayısıyla yapılan iskontolar alış maliyetini azaltırlar, bu nedenle bu tür iskontolar 153 TİCARİ MALLAR HESABI’nın alacak tarafına yazılır TİCARİ MAL İNDİRİLECEK KDV SATICILAR Gezer Ticaret 43 nolu fatura ile alınan SATICILAR TİCARİ MAL İND.KDV** VERİLEN ÇEK (-) **391 HES KDV HESABI da kullanılabilir

6 153 TİCARİ MALLAR/Satılan Ticari Mallar Maliyeti Ticari mallar satıldığında satış fiyatı ile 600 YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI’nın alacak tarafına yazılır. Satıştan elde edilen kar yada zararın tespit edilebilmesi için satılan malın maliyetinin tespitinin yapılarak 621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ hesabının borç tarafına gider yazılması ve 153 TİCARİ MALLAR hesabının alacak tarafından malın depodan çıkışının yapılması gerekir. Satışların maliyetini takip edebilmek için iki tür yöntem geliştirilmiştir.. SÜREKLİ ENVANTER YÖNTEMİ. ARALIKLI ENVANTER YÖNTEMİ

7 STMM’nin Kaydı STMM belli ise; SÜREKLİ ENVANTER YÖNTEMİ Her satış kaydından sonra STMM kaydı sürekli yapılabiliyorsa... STMM belli değil ise; ARALIKLI ENVANTER YÖNTEMİ STMM kaydı sadece belli aralıklarla hesaplanıp yapılabiliyorsa... Ticari mal çeşidi az Satış yoğunluğu düşük Stok hareketlerini bilgisayar ile izleyen (Barkod Sistemi) kısaca satış anında STMM’ni bilen İŞLETMELER için... Ticari mal çeşidi çok fazla Satış yoğunluğu çok yüksek Stok hareketlerini bilgisayar ile izlemeyen kısaca satış anında STMM’ni bilmeyen veya hesaplaması güç olan İŞLETMELER için TİCARİ MALLAR/Satılan Ticari Malların Maliyeti

8 STMM’nin Kaydı STMM belli ise; SÜREKLİ ENVANTER YÖNTEMİ Her satış kaydından sonra STMM kaydı sürekli yapılabiliyorsa... STMM belli değil ise; ARALIKLI ENVANTER YÖNTEMİ STMM kaydı sadece belli aralıklarla hesaplanıp yapılabiliyorsa... b 153 TİCARİ MALLAR 375,- 621 SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ 375,- a 600 YURT İÇİ SATIŞLAR 500,- 100 KASA 500,- 153 TİCARİ MALLAR 375,- 621 SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ 375,- a 600 YURT İÇİ SATIŞLAR 500,- 100 KASA 500,- 31/12 STMM = ALINANLAR – KALANLAR

9 153 TİCARİ MALLAR/Aralıklı Envanter Yöntemi : TL TL KDV tutarında mal veresiye olarak satın alınmıştır : Alınan malın taşınması için 200 TL + 36 TL KDV tutarında ödeme nakit olarak yapılmıştır TİCARİ MAL İNDİRİLECEK KDV SATICILAR TİCARİ MAL İNDİRİLECEK KDV KASA TİCARİ MAL 600 YURT İÇİ SATIŞLAR

10 153 TİCARİ MALLAR/Aralıklı Envanter Yöntemi : Alınan malların 590 TL’lik kısmı (%18 KDV Dahil) iade edilmiş iade bedeli satıcının açık hesabından düşürülmüştür : TL TL KDV tutarında mal veresiye olarak satılmıştır TİCARİ MAL İND. KDV SATICILAR ALICILAR YİS HES.KDV TİCARİ MAL 600 YURT İÇİ SATIŞLAR

11 153 TİCARİ MALLAR/Aralıklı Envanter Yöntemi TİCARİ MAL İND. KDV BORÇ SNT ALINAN ÇEKLER YİS HES.KDV TİCARİ MAL 600 YURT İÇİ SATIŞLAR : TL TL KDV tutarında mal 3 ay vadeli senet karşılığında alınmıştır : TL TL KDV tutarında mal çek karşılığında satılmıştır

12 153 TİCARİ MALLAR/Aralıklı Envanter Yöntemi BORÇ SNT İND. KDV KASA DİĞER TİC.ALAC YİS HES.KDV TİCARİ MAL 600 YURT İÇİ SATIŞLAR : ’de alınan malın bedeli satıcıya vadesinden önce %10 ıskontolu olarak ödenmiştir : TL TL KDV tutarında mal satılmış, fatura bedeli müşterinin kredi kartından çekilmiştir. 153 TİCARİ MAL

13 153 TİCARİ MALLAR/Aralıklı Envanter Yöntemi STMM TİCARİ MAL TİCARİ MAL600 YURT İÇİ SATIŞLAR : Yapılan sayımda işletmenin deposunda TL’lik mal bulunduğu tespit edilmiştir ALIŞLAR : ALIŞ İADESİ -500 ALIŞ İSKT NET ALIŞLAR DSMM STMM (B) 1.200(B) 621 STMM 6.000

14 ALIŞLAR İADE İSKONTO NET ALIŞLAR DSMM STMM tarihinde işletmenin stokları ile ilgili bilgiler şöyledir; ALIŞLAR , ALIŞ İADESİ 3.000, ALIŞ İSKONTOSU 2.000, DSMM , SATIŞLAR TL dir. Buna göre; satışların maliyetini hesaplayarak maliyet kaydını yapınız, satış karını hesaplayınız. SATIŞ KARI = – = TL 153 TİCARİ MALLAR/Aralıklı Envanter Yöntemi 153 TİCARİ MAL 600 YİS (B) STMM TİCARİ MAL (B) 621 STMM

15 153 TİCARİ MALLAR/Satış iadesi (Aralıklı Envanter Yöntemi) ALICILAR YİS HES.KDV tarihinde %18 KDV hariç olmak üzere TL’lik mal veresiye olarak satılmıştır tarihinde satılan malların %18 KDV hariç TL’lik kısmı müşteri tarafından iade edilmiş, ilgili tutar müşterinin cari hesabından düşülmüştür SATIŞTAN İADELER HESAPLANAN KDV ALICILAR

16 153 TİCARİ MALLAR/Satış iadesi (Sürekli Envanter Yöntemi) ALICILAR YİS HES.KDV tarihinde %18 KDV hariç olmak üzere TL’lik mal veresiye olarak satılmıştır.(STMM 8.000) tarihinde satılan malların %18 KDV hariç TL’lik kısmı müşteri tarafından iade edilmiş, ilgili tutar müşterinin cari hesabından düşülmüştür.(STMM TL) SATIŞTAN İADELER HESAPLANAN KDV ALICILAR STMMM TİCARİ MAL TİCARİ MAL STMMM

17 153 TİCARİ MALLAR/Satış ıskontosu (Aralıklı Envanter Yöntemi) : ALAN TİCARET, SATAN TİCARET’TEN %18 KDV hariç TL’lik malı 3 ay veresiye olmak üzere satın almıştır : ALAN TİCARET, SATAN TİCARET’E olan veresiye borcunu vadesinden önce %10 ıskontolu olarak nakit olarak ödemiştir TİCARİ MALLAR İNDİRİLECEK KDV SATICILAR ALICILAR YİS HESAPLANAN KDV SATICILAR TİCARİ MAL İND.KDV KASA KASA SATIŞ İSKONTOLARI HESAPLANAN KDV ALICILAR ALAN TİCARET AÇISINDANSATAN T TT TİCARET AÇISINDAN

18 153 TİCARİ MALLAR/Satış ıskontosu (Sürekli Envanter Yöntemi) : ALAN TİCARET, SATAN TİCARET’ten %18 KDV hariç TL’lik malı 3 ay veresiye olmak üzere satın almıştır.(STMM 2.000) : ALAN TİCARET, SATAN TİCARET’e olan veresiye borcunu vadesinden önce %10 iskontolu olarak nakit olarak ödemiştir TİCARİ MALLAR İNDİRİLECEK KDV SATICILAR ALICILAR YİS HESAPLANAN KDV SATICILAR TİCARİ MAL İND.KDV KASA KASA SATIŞ İSKONTOLARI HESAPLANAN KDV ALICILAR ALAN TİCARET AÇISINDANSATAN TİCARET AÇISINDAN STMM TİCARİ MAL

19 PROBLEM: Elimizde farklı fiyatlardan satın aldığımız 300 kg’lık mal olsun. Bunun 250 kg’lık kısmını 500 YTL’ye peşin sattığımızı varsayalım. Bu durumda satış kaydını yapabiliriz ancak STMM kaydını yapamayız. Zira sattığımız 250 kg’lık malın maliyetini ve elimizde kalan 50 kg’lık malın maliyetini bilmiyoruz.

20 Stok Değerleme Yöntemleri: İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) Yöntemi Son Giren İlk Çıkar (LIFO) Yöntemi Ortalama Fiyat Yöntemi Bu yöntemler, farklı fiyatlardan alınan malların değerlemesine çözüm getirmektedir. Özetle; satılan ve elde kalan TİCARİ MALLARIN değerini belirlemeye/hesaplamaya yarar.

21 Mal Alma ve Depolama Satış FIFO 213 LIFO SatınalmaTarihleri PİYASA MÜŞTERİLER

22 PROBLEM: Elimizde farklı fiyatlardan satın aldığımız 300 kg’lık mal olsun. Bunun 250 kg’lık kısmını 500 YTL’ye peşin sattığımızı varsayalım. Sattığımız 250 kg’lık malın maliyetini ve elimizde kalan 50 kg’lık malın maliyetini hesaplamak için STOK DEĞERLEME YÖNTEMLERİNDEN yararlanırız.

23

24

25 STMM Dönem Sonu Stok

26 STOK DEĞERLEME YÖNTEMİ ALIŞSTMM DÖNEM SONU STOK FIFO450 YTL350 YTL100 YTL LIFO450 YTL400 YTL50 YTL ORTALAMA450 YTL375 YTL75 YTL

27 TİCARİ MALLAR 375,- 621 SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ 375, ÖRNEK : Mal Stoklarını “Ortalama Fiyat Yöntemi”ne göre değerleyen işletmenin tarihindeki satışlarının maliyet kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. 153 TİCARİ MALLAR ( ) 100,- ( ) 150,- ( ) 200,- ( ) 375,- 450,-375,- Dönem sonu mal (mevcudu) stok : 75,- (= ) YURT İÇİ SATIŞLAR 500,- 100 KASA 500,


"15. STOKLAR 150 İLK MADDE VE MALZEME 151 YARIM MAMUL ÜRETİM 152 MAMULLER 153 TİCARİ MALLAR 157 DİĞER STOKLAR 158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 159." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları