Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

II. Hemodiyalizde Damar Erişimi Sempozyumu İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi-Kemal Atay Anfisi 18 Şubat 2012, Çapa-İstanbul Kateter komplikasyonları Müjdat.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "II. Hemodiyalizde Damar Erişimi Sempozyumu İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi-Kemal Atay Anfisi 18 Şubat 2012, Çapa-İstanbul Kateter komplikasyonları Müjdat."— Sunum transkripti:

1 II. Hemodiyalizde Damar Erişimi Sempozyumu İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi-Kemal Atay Anfisi 18 Şubat 2012, Çapa-İstanbul Kateter komplikasyonları Müjdat YENİCESU GATA Nefroloji BD Ankara

2 Kateter komplikasyonları  İnfeksiyöz  Noninfeksiyöz

3 Kateter komplikasyonları  Erken evre  Geç evre

4 Erken evre kateter komplikasyonları (dakikalar-saatler)

5 DİKKAT Kanülasyon öncesi antiagregan, antikoagülan, trombolitik tedavi, koagülopati anamnezi unutulmamalıdır. Hemodiyaliz olgularında damar erişimi öncesi aPTT ve PTZ kontrolü yapılmalıdır.

6 • Arter ponksiyonu • Lokal kanama • Komşu yapılara bası yapan servikal, uyluk, retroperitoneal, pelvik hematom (sık miksiyon ihtiyacı) • SVC hasarı, carotid arter fistülü, perikardial tamponad, • Pnömo/hemotoraks • Triküspit kapak perforasyonu • Plevral hasar, plevral effüzyon • “Phrenic” sinir hasarı, Femoral sinir hasarı • “Thoracic duct” hasarı (sol SCV), lymphorrhea • Kateter kopması, embolizasyon • Hava embolisi • Disritmi • Malpozisyon (kateter disfonksiyonu) Erken evre kateter komplikayonları

7

8

9

10

11

12

13 NEJM 2003;348:1123-33.

14 DİKKAT! IJV, SCV kateterizasyonu sırasında solunum sıkıntısı geliştiğinde katetrizasyon işlemi derhal sonlandırılmalıdır.

15 Erken dönem kateter disfonksiyonu Kateter malpozisyonu Kink Kateter lümen obstrüksiyonu

16 Kateter disfonksiyonunun belirti ve bulguları • Kateter lümenlerinden yeterli kanın aspire edilememesi, • Kan akım hızının artırılamaması (<300 ml/dk), • Yeterli kan akımı sağlamak için kateterin arter ven yollarının değiştirilmesi, • URR ve Kt/V değerlerinin yetersizliği, • Giderilemeyen (pozisyon, flush), sık tekrarlayan basınç alarmı varlığı.

17

18

19

20

21

22

23

24

25 SCV Kateter malpozisyonu

26 Kink yapmış kateter

27 KOSTAKLAVİKULER ÜÇGEN Klavikula İlk kosta Kostaklavikuler ligament “Anterior scalene” kas KATETERİN SCV E LATERAL YAKLAŞIMLA YERLEŞTİRİLMESİ “PINCH OFF SYNDROME” UNDAN KORUNMAYI SAĞLAR

28 MEDIAL OLARAK YERLEŞTİRİLEN SCV KATETERİNİN KOSTOKLAVİKÜLER LİGAMENTİ İRRİTASYONU (Pinch off syndrome)

29 “PINCH OFF SYNDROME” KATETERDE KİNK NEDENİ OLABİLİR

30 “PINCH OFF SYNDROME” KATETERİN KOPMASINA VE KATETER EMBOLİZASYONUNA DA NEDEN OLABİLİR • Kateter infüzyonda iyidir, aspirasyonda problemlidir. • Erken dönemde çekilmiş filmlerde kink olabilir. • SCV medial yaklaşımla kateterize edilmiştir. • IJV veya lateral kateterizasyonla bu komplikasyondan korunulur.

31 Kateter disfonksiyonu Geç dönem Lümen trombüsü (parsiyel, total) Venöz tromboz veya stenoz Fibrin kılıfı

32 KATETER KOMPLİKASYONLARI (GEÇ EVRE) • Kateter çıkış yeri infeksiyonu • Tünel infeksiyonu • Kateter infeksiyonu, bakteriemi, sepsis • Tromboz (parsiyel veya total obstüriksiyon) • Santral venöz darlık

33 Kahramanmaraş, Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 28(2): 71-76, 2006 Santral venöz kateterizasyon komplikasyonları (Dr Atahan, Yasun ve Cantimur) 50 hasta, 78 kateter uygulaması, IJV kat eter ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLARI Arter ponksiyonu3 Kanama ve hematom 2 Kateter disfonksiyonu7 GEÇ DÖNEM KOMPLİKASYONLARI Kateterin yerinden çıkması1 Venöz tromboz2 Venöz darlık1 İnfeksiyon1 Kateter disfonksiyonu7

34 Önemli bir geç evre kateter komplikasyonu Kateter trombozu • Tromboz (parsiyel veya total obstüriksiyon) – %20-70 – SCV kateterizasyonunda daha sık (%28) – GIJV kateterlerinde tromboz riski %2 – İnfeksiyon varsa tromboz riski daha da artıyor. – Kateter tromboz gelişme riski FV>SCV>IJV – Protrombotik risk antikoagülan ve/veya antiagregan tedaviyle düşürülebilir. – Hiperkoagülobilite nedeni çoğu zaman yabancı cisim reaksiyonudur. – Kateter birliktelikli tromboz intrensek (intraluminal) veya ekstrensek (ekstraluminal) olur. • Mural trombüs (intra-atrial, SVC), kateter disfonksiyonu, sistemik belirtiler, Anjio veya EKO, antikoagülan tedavi, trombolitik tedavi • İntraluminal trombüs, kateter ucu trombüsü, fibrin sheath,yetersiz heparinizasyon, trombolitik tedavi, fırça uygulaması

35

36 Trombotik Kateter Komplikasyonlarının Önlenmesi • Kateterin flaşlanması ve uygun heparinizasyon – Konsantre heparin – Flaşlama solüsyonu %0.9 NaCl – Şırınga porta bağlıyken klempleme işlemi yapılır – Haftada bir kateter içerisine rt-PA bırakılması • Kronik antikoagülan tedavi (anekdotal destek) – Warfarin – LMW heparin Maintaining patency of tunneled hemodialysis catheters. Scand J Urol Nephrol 2003, 37/2:172-176

37 Trombotik kateter disfonksiyonunun tedavisi Kateterin bir kılavuz tel üserinden değiştirilmesi, Kateter lümeni içerisinin fırçalanması İntraluminal litik tedavi kullanımı

38 İntraluminal litik tedavide yeri olan ilaçlar Ürokinaz Streptokinaz Rekombinanat doku plasminojen aktivatörü Koagülüm içindeki fibrine bağlanır, plasminojeni plasmine çevirir, Yarı ömrü 4-6 dakika kadardır. 2 mg (2 ml) kateter içerisinde 30-120 dk bekletilir, Başarı oranı; ilk uygulama %50-75, ikinci uygulama %60- 85, Bu uygulamanın kanamaya neden olduğu bildirilmemiştir. FDA bu kullanım şeklini onaylamıştır.

39 Disfonksiyon (%13-57) Proteinöz bir doku kateteri sarmaya başlar (24 saat) Kateterle bu doku arasındaki ilişki gevşektir. İnfüzyondan çok aspirasyon problemlidir. İnfüzyon sırasında kateter çevresine sıvı geçişi görüntülenebilir ve ağrı olabilir Warfarin FİBRİN ÖRTÜ

40 Fibrin örtü

41

42

43

44 Kateter infeksiyonları görülme sıklığı

45 Hemodiyaliz amaçlı kateter infeksiyonları Femoral>Subklavian>Juguler, Süre arttıkça infeksiyon riski artar. Klinik tablo belirgin veya subklinik olabilir. Metastatik infeksiyonlar ile karşılaşılabilir.

46 Kateter infeksiyonlarından korunma

47 Kateter infeksiyonu tanısı

48 İvedi olarak tünelli hemodiyaliz kateterinin çıkarılması gereken durumlar

49 KATETER KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ İSTENEN ÖZELLİKLER • Diyalize başlarken ve sonlandırırken sıkı bir aseptik teknik uygulanmalıdır. – Antiseptik (iyotlu) solüsyonu ile kateter portları kullanımdan 5 dk önce silinmelidir. – Ayni işlem diyaliz bitmeden 5 dk önce de yapılmalıdır. – Hasta ve hemşire başlangıç ve sonlandırma aşamalarında maske kullanmalıdır.

50 KATETER KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ İSTENEN ÖZELLİKLER • Diyaliz sonunda kateter ölü boşluklarını heparinle doldurmadan önce SF ile kateter yıkanmalıdır. • Her diyaliz seansı sonunda kateter pansumanı yenilenmelidir. • Kateterler diyaliz dışında başka amaçlarla kullanılmamalıdır. • Kateter pansumanlarının ıslatılmaması hastalara öğretilmelidir. • Kateter portları cerrahi malzemelerle açılmaya çalışılmamalıdır.

51 SANTRAL VENÖZ KATETERLERİN ÇIKARILMASI SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖZELLİKLER • Hasta sırt üstü yatırılır. • Kateter giriş yeri antiseptik solüsyonla silinir ve kateterin tespit sütürleri aseptik olarak alınır. • Hastaya derin nefes alıp tutması söylenir ve bu esnada kateter çekilir. • Kateter çıkış bölgesine yaklaşık 15-20 dakika bası uygulanır. • Steril bir gazlı bezle çıkış yeri kapanır. • Hastanın başı tedricen yükseltilir ve hasta yaklaşık 30 dk kadar gözlem altında tutulur.


"II. Hemodiyalizde Damar Erişimi Sempozyumu İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi-Kemal Atay Anfisi 18 Şubat 2012, Çapa-İstanbul Kateter komplikasyonları Müjdat." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları