Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEKRARLAYAN GEBELİK KAYIPLARI UTERUSA AİT FAKTÖRLER Dr. Sadiye Eren Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEKRARLAYAN GEBELİK KAYIPLARI UTERUSA AİT FAKTÖRLER Dr. Sadiye Eren Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi."— Sunum transkripti:

1 TEKRARLAYAN GEBELİK KAYIPLARI UTERUSA AİT FAKTÖRLER Dr. Sadiye Eren Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2 TEKRARLAYAN ABORTUS Kromozom anomalileri Kromozom anomalileri Anatomik faktörler Anatomik faktörler İmmünoljik faktörler İmmünoljik faktörler Endokrin faktörler Endokrin faktörler İnfeksiyonlar İnfeksiyonlar

3 UTERİN FAKTÖRLER Rekürran abortuslarda %7 Ashton 1988 %7 Ashton 1988 %15 Makino 1992 %15 Makino 1992 %24 Daya 2003 %24 Daya 2003

4 PLAN Konjenital anomaliler Konjenital anomaliler Uterin leiomyomlar Uterin leiomyomlar İntrauterin sineşiler İntrauterin sineşiler Endometrial polipler Endometrial polipler Servikal yetmezlik Servikal yetmezlik

5 UTERİN ANOMALİLER Konjenital Septalı uterus Septalı uterus Uterus bikornis Uterus ünikornis Uterus septus (komplet, inkomplet) Uterus didelfis Uterus didelfis İU DES maruziyeti İU DES maruziyeti T uterus Küçük serviks

6 UTERİN ANOMALİLER Edinsel Leiomyomlar Leiomyomlar İntrauterin sineşiler İntrauterin sineşiler Endometrial polipler Endometrial polipler Servikal yetmezlik Servikal yetmezlik

7 UTERİN ANOMALİLER Anormal formasyon Anormal formasyon Gelişmenin gecikmesi veya durması Gelişmenin gecikmesi veya durması Müller kanallarının tam olmayan birleşmesi Müller kanallarının tam olmayan birleşmesi sonucunda olur sonucunda olur

8

9 Uterin Anomaliler Başlangıç iniş hataları Başlangıç iniş hataları Vertikal füzyon hataları Vertikal füzyon hataları Lateral füzyon hataları Lateral füzyon hataları Septum rezorpsiyon hataları Septum rezorpsiyon hataları

10 Uterin Anomaliler Kalıcı dismenore Kalıcı dismenore Oligomenore Oligomenore Persiste DUK Persiste DUK Persiste disparöni Persiste disparöni RİA yerleştirmede güçlük RİA yerleştirmede güçlük Tekrarlayan RİA dislokasyonu Tekrarlayan RİA dislokasyonu İnfertilite İnfertilite

11 Uterin Anomaliler Tekrarlayan gebelik kayıpları Tekrarlayan gebelik kayıpları Kötü obstetrik hikaye Kötü obstetrik hikaye Ektopik gebelik, prematür eylem, anormal prezantasyon, intrapartum komplikasyon, postpartum kanama, plasenta retansiyonu, subinvolüsyon, yetersiz serviks Ektopik gebelik, prematür eylem, anormal prezantasyon, intrapartum komplikasyon, postpartum kanama, plasenta retansiyonu, subinvolüsyon, yetersiz serviks Terapötik abortusta başarısızlık Terapötik abortusta başarısızlık

12 Tanı: Pelvik Muayene Tuşede genişlemiş fundus Tuşede genişlemiş fundus Uterustan ayırtedilemeyen kitle Uterustan ayırtedilemeyen kitle Vaginal-servikal anomali Vaginal-servikal anomali Vaginal agenezi Vaginal agenezi Ambigus genitalia Ambigus genitalia

13 Tanı :Görüntüleme Transvaginal U/S Transvaginal U/S Sonohisterografi Sonohisterografi Histerosalpingografi Histerosalpingografi Ofis histeroskopi Ofis histeroskopi Kombine H/S ve L/S (altın standart) Kombine H/S ve L/S (altın standart) MRI MRI

14 Sınıflama Simetrik(didelfis, bikornis, septus) Simetrik(didelfis, bikornis, septus) Asimetrik(unikornis) Asimetrik(unikornis) Strassman 1907 Strassman 1907

15

16 Class I Segmental Müllerien Agenezi ve Hipoplazi Gebelik nadirdir Gebelik nadirdir

17

18 Class II Uterus Unikornis Uterus volümü azdır Uterus volümü azdır Spontan abortus %15-85 bildirilmiştir Spontan abortus %15-85 bildirilmiştir Rudimanter horn yoksa cerrahi önerilmez Rudimanter horn yoksa cerrahi önerilmez Rudimanter horn varsa endometrium içeriyorsa eksizyon veya metroplasti önerilir, içermiyorsa cerrahinin faydası gösterilememiştir Rudimanter horn varsa endometrium içeriyorsa eksizyon veya metroplasti önerilir, içermiyorsa cerrahinin faydası gösterilememiştir

19

20 Class III Uterus Didelfis Tedavisiz fetal sağkalımın en iyi olduğu gruptur(%43 fetal kayıp) Tedavisiz fetal sağkalımın en iyi olduğu gruptur(%43 fetal kayıp) Uteroplasti güçtür Uteroplasti güçtür Cerrahi tedavi nadiren uygulanır Cerrahi tedavi nadiren uygulanır Modifiye Strassman Servikal serklaj

21

22 Class IV Uterus Bikornis Abortus riski %40-90 bildirilmiştir Abortus riski %40-90 bildirilmiştir Plasenta retansiyon riski artmıştır Plasenta retansiyon riski artmıştır Cerrahi tedavi önerilir Cerrahi tedavi önerilir Strassman prosedürü Jones prosedürü

23

24 Class V Uterus Septus Gebeliğin ilk yarısında en çok sorun çıkaran anomalidir Gebeliğin ilk yarısında en çok sorun çıkaran anomalidir komplet septumda %88 inkomplet septumda %70 Buttram,Gibbons 1979 Buttram,Gibbons 1979 H/S Septum rezeksiyonu sonrası fetal kayıp %88 den %12 ye düşmüştür H/S Septum rezeksiyonu sonrası fetal kayıp %88 den %12 ye düşmüştür Buttram 1985 Buttram 1985

25

26 Uterus Septus Septumun rezektoskop kullanılarak insizyonu sonrası: Term gebelik %11 den %87 ye yükselmiş Baggish Term gebelik %11 den %87 ye yükselmiş Baggish %50 den %83e yükselmiş %50 den %83e yükselmiş Litta, Gomel, Saygılı, Patton Litta, Gomel, Saygılı, Patton

27

28 Class VI Uterus Arkuatus Uterus kavitesinde minimal değişiklik vardır, nadiren reprodüktif problem yaratır Uterus kavitesinde minimal değişiklik vardır, nadiren reprodüktif problem yaratır

29

30 Class VII DES Maruziyeti İntrauterin DES a maruz kalmış fetuslarda görülür İntrauterin DES a maruz kalmış fetuslarda görülür T şeklinde kavite Servikal yetmezlik

31 DES Maruziyeti Hastaların hemen tamamında HSG anormallikleri vardır Hastaların hemen tamamında HSG anormallikleri vardır Prematür doğum sıktır Prematür doğum sıktır Serklaj başarılı olarak kullanılmıştır Serklaj başarılı olarak kullanılmıştır H/S ile kavite genişletici işlemler yazılmıştır H/S ile kavite genişletici işlemler yazılmıştır

32 DES uterus anomalileri Class I-V anomalilerden farklıdır. Aynı hastada görüldüklerinde koinsidental olarak değerlendirilmelidir. DES uterus anomalileri Class I-V anomalilerden farklıdır. Aynı hastada görüldüklerinde koinsidental olarak değerlendirilmelidir.

33 Uterin septum Septalı uterus rekürran abortuslarda en sık görülen anomalidir ve kötü obstetrik gidişle birliktedir Septalı uterus rekürran abortuslarda en sık görülen anomalidir ve kötü obstetrik gidişle birliktedir 1980 öncesi tedavi L/T idi 1980 öncesi tedavi L/T idi Bugün histeroskopik metroplasti yapılmaktadır Bugün histeroskopik metroplasti yapılmaktadır

34 H/S septum rezeksiyonu Myometrium hasarı olmaz Myometrium hasarı olmaz Hospitalizasyon süresi kısadır Hospitalizasyon süresi kısadır 2 ay sonra gebeliğe izin verilebilir 2 ay sonra gebeliğe izin verilebilir Hasta normal doğurabilir Hasta normal doğurabilir Term doğum %80, abortus %15 dir Term doğum %80, abortus %15 dir

35

36 Tüm uterin anomaliler, komplike cerrahi işlemler kadar servikal serklaj ile de başarıyla tedavi edilmektedir. Tüm uterin anomaliler, komplike cerrahi işlemler kadar servikal serklaj ile de başarıyla tedavi edilmektedir. Fonksiyonel bir yarı-uterus varlığında serklaj iyi bir seçenektir. Fonksiyonel bir yarı-uterus varlığında serklaj iyi bir seçenektir. Gros 1974 Gros 1974

37 UTERİN LEİOMYOMLAR Kadınlarda en sık görülen genital sistem tümörü Kadınlarda en sık görülen genital sistem tümörü Jinekolojik cerrahinin en sık nedeni Jinekolojik cerrahinin en sık nedeni Tekrarlayan gebelik kayıplarıyla birlikte olabilir Tekrarlayan gebelik kayıplarıyla birlikte olabilir

38 Uterin Leiomyomlar Klinik abortus oranları %15-20 Klinik abortus oranları %15-20 Tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınlarda %18 Tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınlarda %18

39 Uterin Leiomyomlar Lokalizasyon en önemli faktördür Lokalizasyon en önemli faktördür Myomun boyutu önemlidir Myomun boyutu önemlidir Myom sayısı önemli olabilir Myom sayısı önemli olabilir

40

41 ESGE Submukoz myomlar Tip 0: Tamamen intrakaviter Tip 0: Tamamen intrakaviter Tip 1 İntramural komponent <%50 Tip 1 İntramural komponent <%50 Tip 2 İntramural komponent >%50 Tip 2 İntramural komponent >%50

42 Submukoz myomlar

43 Lokalizasyon Tip 0 ve Tip1 myomlar implantasyonu direk etkiler Tip 0 ve Tip1 myomlar implantasyonu direk etkiler Tip 0 ve Tip 1 myoma bağlı menometrorajiler ve artan uterin kontraktilite implantasyon zayıflığına neden olabilir Tip 0 ve Tip 1 myoma bağlı menometrorajiler ve artan uterin kontraktilite implantasyon zayıflığına neden olabilir Tip0 ve kısmen Tip 1 myomlar endometriumu değiştirerek implantasyonu etkileyebilir Tip0 ve kısmen Tip 1 myomlar endometriumu değiştirerek implantasyonu etkileyebilir İmplantasyon alanının vasküler desteği etkilenmiş olabilir, inflamasyon olabilir İmplantasyon alanının vasküler desteği etkilenmiş olabilir, inflamasyon olabilir Subseröz ve Tip 2 myomlar abortusla daha az ilintilidir Subseröz ve Tip 2 myomlar abortusla daha az ilintilidir

44 Myom boyutu 8 cm ve daha büyük myomlar, gebeliğin tüm dönemlerinde yüksek komplikasyon riski taşırlar 8 cm ve daha büyük myomlar, gebeliğin tüm dönemlerinde yüksek komplikasyon riski taşırlar

45 Uterin Leiomyomlar Tanı Pelvik muayene Pelvik muayene Ultrasonografi Ultrasonografi Sonohisterografi Sonohisterografi HSG HSG H/S H/S BT BT MRI MRI

46 Tedavi Medikal Kalıcı kür sağlayan medikal tedavi yoktur, hedef hipofizi baskılamadır. Kalıcı kür sağlayan medikal tedavi yoktur, hedef hipofizi baskılamadır. Östrojen antagonistleri Progesteron antagonistleri Androjenler GnRH agonistleri

47 Tedavi Medikal GnRH a 1-3 hafta içerisinde hipogonadotropik hipogonadal durum oluşur 1-3 hafta içerisinde hipogonadotropik hipogonadal durum oluşur Volüm azalması 3 ayda %40 Volüm azalması 3 ayda %40 6 ayda %50 Friedman 6 ayda %50 Friedman Tedavi bırakılınca etki hızla geri döner Tedavi bırakılınca etki hızla geri döner 6 aydan uzun verilmez, verilecekse ERT eklenmelidir (ayda %1 azalma) 6 aydan uzun verilmez, verilecekse ERT eklenmelidir (ayda %1 azalma)

48 Tedavi Nonekstirpatif Uterin arter embolizasyonu sonrasında küçük sayıda gebelik bildirilmiştir, prognozlar hakkında bilgiler kısıtlıdır. Nadir POF vakaları da bildirilmiştir. Uterin arter embolizasyonu sonrasında küçük sayıda gebelik bildirilmiştir, prognozlar hakkında bilgiler kısıtlıdır. Nadir POF vakaları da bildirilmiştir. MRI eşliğinde yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason uygulaması, fertilite isteği olan kadınlarda onay almamıştır. MRI eşliğinde yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason uygulaması, fertilite isteği olan kadınlarda onay almamıştır.

49 Tedavi Ekstirpatif H/S ile myom rezeksiyonu H/S ile myom rezeksiyonu L/S ile myomektomi L/S ile myomektomi Abdominal myomektomi Abdominal myomektomi Vaginal myomektomi Vaginal myomektomi

50

51

52

53

54 Prognoz Rekürran abortuslarda myomektomi sonrası gebelik başarısı %57 35 yaş üzeri 35 yaş üzeri Uterus 12 haftadan büyük Uterus 12 haftadan büyük Çıkarılan myom sayısı 4 den fazla Çıkarılan myom sayısı 4 den fazla ise gebelik başarısı daha az Vercellini Vercellini

55 Prognoz Buttram ve Reiter 1914 vakada myomektomi sonrası abortus riskinin %41 den %19 a düştüğünü bildirmiştir Buttram ve Reiter 1914 vakada myomektomi sonrası abortus riskinin %41 den %19 a düştüğünü bildirmiştir

56 İntrauterin sineşiler Asherman 2 tip travmatik sineşi tanımlamıştır: Asherman 2 tip travmatik sineşi tanımlamıştır: 1.Servikal kanalda stenoz veya obliterasyon 2.Uterin kavitede parsiyel ve komplet obliterasyon

57 İntrauterin sineşiler Gebelik sonrası travma: Postabortum, postpartum küretaj %75 Postabortum, postpartum küretaj %75 Mol boşaltımı sonrası Mol boşaltımı sonrası C/S sonrası C/S sonrası

58 İntrauterin sineşiler Gebelik dışı travma: Myomektomi Myomektomi Tanısal küretaj Tanısal küretaj Servikal işlemler Servikal işlemler RİA yerleştirme RİA yerleştirme Radyum yerleştirme Radyum yerleştirme

59 İntrauterin Sineşiler Travma dışı: Postpartum Postpartum Postabortum Postabortum Genital tüberküloz (en ağır formudur) Genital tüberküloz (en ağır formudur)

60

61

62 İntrauterin Sineşiler Sterilite %43 Sterilite %43 Habitüel abortus %14 Habitüel abortus %14

63 İntrauterin Sineşiler Tanı Hikaye: Postpartum-postabortum küretajı takiben adet değişiklikleri, infertilite,gebelik kayıpları Hikaye: Postpartum-postabortum küretajı takiben adet değişiklikleri, infertilite,gebelik kayıpları HSG: Keskin kenarlı sabit doluş defektleri, irregüler kontrlu kavite HSG: Keskin kenarlı sabit doluş defektleri, irregüler kontrlu kavite H/S: Direk gözlenir H/S: Direk gözlenir

64

65

66

67

68 Uterin Sineşiler Tedavi Geçmişte kullanılan tedavi kör küretaj idi ve prognoz genellikle kötü idi Geçmişte kullanılan tedavi kör küretaj idi ve prognoz genellikle kötü idi Günümüzde histeroskopik tedavi güvenli ve efektif olarak kullanılmaktadır Günümüzde histeroskopik tedavi güvenli ve efektif olarak kullanılmaktadır Sineşi görülerek makasla kesilir veya yakılır Sineşi görülerek makasla kesilir veya yakılır L/S yardımlı yapılabilir L/S yardımlı yapılabilir Dens adezyonlar tedavisi en güç olanlarıdır Dens adezyonlar tedavisi en güç olanlarıdır Çok damar açıldığından histeroskopik medyum intravaze olabilir Çok damar açıldığından histeroskopik medyum intravaze olabilir

69 İntrauterin Sineşiler Tedavi Ağır vakalarda birkaç seans gerekebilir Ağır vakalarda birkaç seans gerekebilir Lizis sonrası gebelikte abortus ve kanamalar görülebilir Coccia 2001 Lizis sonrası gebelikte abortus ve kanamalar görülebilir Coccia 2001 Tedavi sonrası gebelik %43, canlı doğum %32 olarak bildirilmiştir Tedavi sonrası gebelik %43, canlı doğum %32 olarak bildirilmiştir Capella 2004 Capella 2004

70

71 Endometrial Polipler Endometrial yüzeyde çıkıntı yapan, glandlar, stroma ve kan damarları içeren dokulardır Endometrial yüzeyde çıkıntı yapan, glandlar, stroma ve kan damarları içeren dokulardır Prevalansı AUK lı kadınlarda %10-20dir Prevalansı AUK lı kadınlarda %10-20dir

72 Endometrial Polipler TV ultrasonografi TV ultrasonografi Sonohisterografi Sonohisterografi Histerosalpingografi Histerosalpingografi Histeroskopi Histeroskopi

73 Endometrial polipler Poliplerin kör küretaj ile saptanma oranı %43 Poliplerin kör küretaj ile saptanma oranı %43 45 olgudan 31 inde polip kısmen ya da tamamen kalmış 45 olgudan 31 inde polip kısmen ya da tamamen kalmış H/S ile çıkarmak kör küretaja üstündür H/S ile çıkarmak kör küretaja üstündür Gebauer 2002 Gebauer 2002

74

75 BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM


"TEKRARLAYAN GEBELİK KAYIPLARI UTERUSA AİT FAKTÖRLER Dr. Sadiye Eren Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları