Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 e-Devlet Kapısı PROJESİ Türk Telekom 10 Şubat 2005.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 e-Devlet Kapısı PROJESİ Türk Telekom 10 Şubat 2005."— Sunum transkripti:

1 1 e-Devlet Kapısı PROJESİ Türk Telekom 10 Şubat 2005

2 2 GÖREV TANIMI 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe giren e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planının; 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe giren e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planının; 40 no’lu “Kamu hizmetlerinin ortak platformda -tek kapıdan- sunumu ve sunulacak hizmetlerin geliştirilmesine yönelik stratejinin belirlenmesi” 40 no’lu “Kamu hizmetlerinin ortak platformda -tek kapıdan- sunumu ve sunulacak hizmetlerin geliştirilmesine yönelik stratejinin belirlenmesi” 41 no’lu “Kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve ortak platformda sunumu için proje oluşturulması” eylemlerini gerçekleştirmek. 41 no’lu “Kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve ortak platformda sunumu için proje oluşturulması” eylemlerini gerçekleştirmek.

3 3 GÖREV TANIMI e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu’nun 09/10/2004 tarih ve 8 sayılı kararı ile e-Devlet Kapısının teknik altyapısının acilen kurulması görev ve sorumluluğu Türk Telekom’a tevdi edilmiştir. Buna göre: e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu’nun 09/10/2004 tarih ve 8 sayılı kararı ile e-Devlet Kapısının teknik altyapısının acilen kurulması görev ve sorumluluğu Türk Telekom’a tevdi edilmiştir. Buna göre: Türk Telekom ana yüklenici ve sistem entegratörüdür. Türk Telekom ana yüklenici ve sistem entegratörüdür. Devlet Planlama Teşkilatı Projenin sağlıklı yürütülmesi için kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyondan sorumludur. Devlet Planlama Teşkilatı Projenin sağlıklı yürütülmesi için kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyondan sorumludur.

4 4 BULUNULAN NOKTA TTAŞ içerisinde e-devlet proje grubu oluşturuldu TTAŞ içerisinde e-devlet proje grubu oluşturuldu Taslak Şartname Ocak 2005’te bitirildi Taslak Şartname Ocak 2005’te bitirildi KİK 21/E Maddesine göre ihale KİK 21/E Maddesine göre ihale 9 Mart 2005 teklif toplama tarihi 9 Mart 2005 teklif toplama tarihi Ağustos 2005 İlk ürünler Ağustos 2005 İlk ürünler Ekim 2005 Ara çıktılar Ekim 2005 Ara çıktılar

5 5 PROJENİN SÜRESİ Projenin öngörülen süresi 1 yıldır. Bu süre içinde yapılması amaçlanan işler; Sağlam, yönetsel ve teknolojik olarak gelişmeler karşısında esnek ve açık, vatandaşların ve iş dünyasının kamu hizmetlerine tek noktadan erişimini sağlayacak yetenekli bir e-Devlet Kapısı temel yapısı oluşturulması ve sürdürülmesi, Sağlam, yönetsel ve teknolojik olarak gelişmeler karşısında esnek ve açık, vatandaşların ve iş dünyasının kamu hizmetlerine tek noktadan erişimini sağlayacak yetenekli bir e-Devlet Kapısı temel yapısı oluşturulması ve sürdürülmesi, Bu temel yapı üzerinde vatandaşın doğrudan yarar göreceği, devletle olan işlerini çok kolaylaştıracak örnek bir uygulama katmanının oluşturulması. Bu temel yapı üzerinde vatandaşın doğrudan yarar göreceği, devletle olan işlerini çok kolaylaştıracak örnek bir uygulama katmanının oluşturulması.

6 6 PROJE İÇERİĞİ Vatandaş-Kamu Vatandaş-Kamu İş Dünyası-Kamu İş Dünyası-Kamu Kamu-Kamu Kamu-Kamu 7/24 esaslı çalışma modeli 7/24 esaslı çalışma modeli

7 7 PROJENİN AMACI VE KAPSAMI Bu ihalenin amacı e-Devlet Kapısının gerçekleşebilmesi için: mevcut durum analizi (gereksinim analizi, hedeflerin belirlenmesi vb.), mevcut durum analizi (gereksinim analizi, hedeflerin belirlenmesi vb.), çözüm tasarımı (başarı kriterleri, değer matrisi, önceliklendirme vb.), çözüm tasarımı (başarı kriterleri, değer matrisi, önceliklendirme vb.), Uyarlama ve entegrasyon (uyarlama, projelerin devreye alınması, eğitim, iş süreçlerinde değişiklik vb.), Uyarlama ve entegrasyon (uyarlama, projelerin devreye alınması, eğitim, iş süreçlerinde değişiklik vb.), Altyapının kurulması (kurum çözümlerinin yapısında değişiklik yapılmadan sağlanacak), Altyapının kurulması (kurum çözümlerinin yapısında değişiklik yapılmadan sağlanacak), İşletim ve yönetim (performansın izlenmesi, destek vb.) İşletim ve yönetim (performansın izlenmesi, destek vb.)

8 8 PROJENİN AMACI VE KAPSAMI( 1 ) Ortaya çıkacak e-Devlet Kapısı sistemi şu özelliklere sahip olacaktır: Vatandaşlar kamu kesiminin fonksiyonel bölümlenmesine göre değil, kendi ihtiyaçlarına göre belirlenmiş “yaşam olaylarına” göre yapılandırılmış olan on-line kamu hizmetleri erişebileceklerdir. Vatandaşlar kamu kesiminin fonksiyonel bölümlenmesine göre değil, kendi ihtiyaçlarına göre belirlenmiş “yaşam olaylarına” göre yapılandırılmış olan on-line kamu hizmetleri erişebileceklerdir. Vatandaşlar kişiselleştirilmiş içerik, kullanıcıya göre düzenlenme, farklı kanallardan erişim desteği (Web ve WAP-özellikli cihazlar), e-imza desteği, vb. niteliklere sahip yüksek kalitede hizmet sağlanmasını yaşayacaklardır. Vatandaşlar kişiselleştirilmiş içerik, kullanıcıya göre düzenlenme, farklı kanallardan erişim desteği (Web ve WAP-özellikli cihazlar), e-imza desteği, vb. niteliklere sahip yüksek kalitede hizmet sağlanmasını yaşayacaklardır. Kamu otoriteleri hizmet veri deposunu kullanıcı kolaylığı olan bir Web arayüzü ile yönetebileceklerdir. Kamu otoriteleri hizmet veri deposunu kullanıcı kolaylığı olan bir Web arayüzü ile yönetebileceklerdir.

9 9 PROJENİN AMACI VE KAPSAMI( 2 ) Kamu otoriteleri e-Devlet Kapısı sistemine, hizmetlerin entegre olması ve vatandaşlara e-Devlet Kapısı portalı üzerinden sunulması için kolaylıkla katılabileceklerdir. Kamu otoriteleri e-Devlet Kapısı sistemine, hizmetlerin entegre olması ve vatandaşlara e-Devlet Kapısı portalı üzerinden sunulması için kolaylıkla katılabileceklerdir. e-Devlet Kapısı sistemi doğası gereği genişletilebilir, böylece kamu içerik ve hizmetlerine değer katan yenilik getirici hizmetlerin oluşturulması sağlanacaktır. e-Devlet Kapısı sistemi doğası gereği genişletilebilir, böylece kamu içerik ve hizmetlerine değer katan yenilik getirici hizmetlerin oluşturulması sağlanacaktır.

10 10 PROJENİN TEKNİK HEDEFLERİ güvenlik, kimlik doğrulama, yetkilendirme sağlayacak ağ mimarisini belirlemek ve geliştirmek, güvenlik, kimlik doğrulama, yetkilendirme sağlayacak ağ mimarisini belirlemek ve geliştirmek, hizmet veri deposunu oluşturmak, bütün yaşam olaylarının ve sertifika gibi destekleyici materyalin depolanacağı hizmet oluşturma ortamını belirlemek ve geliştirmek, hizmet veri deposunu oluşturmak, bütün yaşam olaylarının ve sertifika gibi destekleyici materyalin depolanacağı hizmet oluşturma ortamını belirlemek ve geliştirmek, bir grup hizmetin pilot olarak verilmesini sağlamak ve mevcut içeriği hizmet veri deposu’na uyumlandıracak hizmet oluşturma ortamını belirlemek ve geliştirmek, bir grup hizmetin pilot olarak verilmesini sağlamak ve mevcut içeriği hizmet veri deposu’na uyumlandıracak hizmet oluşturma ortamını belirlemek ve geliştirmek, Portal ve hizmet veri deposu arasında veri akışını sağlayacak ‘Devlet Veri Sözlüğünü’ belirlemek ve geliştirmek, Portal ve hizmet veri deposu arasında veri akışını sağlayacak ‘Devlet Veri Sözlüğünü’ belirlemek ve geliştirmek, İlgili iş akışları ve süreç modelleri incelemek, böylece kamu organizasyonlarının platformun getirilerinden tam olarak yararlanmalarını sağlamak. İlgili iş akışları ve süreç modelleri incelemek, böylece kamu organizasyonlarının platformun getirilerinden tam olarak yararlanmalarını sağlamak.

11 11 PROJE UYGULAMA MODELİ Projenin ana bileşenleri; Aynı Web sayfasından ulaşılan portaller (başlangıçta vatandaşa ve iş kesimine hitap eden iki portal) Aynı Web sayfasından ulaşılan portaller (başlangıçta vatandaşa ve iş kesimine hitap eden iki portal) Hizmetler listesinin iş akışı tanımları, Hizmetler listesinin iş akışı tanımları, Kapı üzerinden yapılacak her bir işlem için gereken tanımların ve verilerin saklanmasını, işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan uygulama ve veri ambarı sunucuları (yazılım ve donanım), Kapı üzerinden yapılacak her bir işlem için gereken tanımların ve verilerin saklanmasını, işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan uygulama ve veri ambarı sunucuları (yazılım ve donanım), Kamu kurumlarının e-Devlet Kapısına entegrasyon modülleri (yazılım ve donanım) Kamu kurumlarının e-Devlet Kapısına entegrasyon modülleri (yazılım ve donanım) Kamusal güvenlik altyapısı(PKI vb.) Kamusal güvenlik altyapısı(PKI vb.) Kamu kurumları ve Kapı arasında güvenli ve tutarlı olarak veri iletişiminin yürütülmesi için gereken standartların oluşturulması. Kamu kurumları ve Kapı arasında güvenli ve tutarlı olarak veri iletişiminin yürütülmesi için gereken standartların oluşturulması.

12 12 PROJE UYGULAMA MODELİ Proje çerçevesinde kamu kurumları arasında veri alışverişi, standart ve yönergelerinin (şemalarının ve veri yapılarının) belirlenmesi, Proje çerçevesinde kamu kurumları arasında veri alışverişi, standart ve yönergelerinin (şemalarının ve veri yapılarının) belirlenmesi, e-Devlet Kapısı çerçevesinde vatandaşa verilecek hizmetlerin öncelik ve e-Devlet yetkinlik seviyelerine göre hizmete konulması, e-Devlet Kapısı çerçevesinde vatandaşa verilecek hizmetlerin öncelik ve e-Devlet yetkinlik seviyelerine göre hizmete konulması, e-Devlet yapısının hukuka uygunluğunun ve veri güvenliğinin sağlanması(vatandaş özlük bilgileri vb.), e-Devlet yapısının hukuka uygunluğunun ve veri güvenliğinin sağlanması(vatandaş özlük bilgileri vb.), e-Devlet için gerekli olan teknik altyapının hazırlanması(donanım, yazılım ve kamu kurumları ile Kapı arasındaki bağlantı mekanizmaları), e-Devlet için gerekli olan teknik altyapının hazırlanması(donanım, yazılım ve kamu kurumları ile Kapı arasındaki bağlantı mekanizmaları), Kamu kurumlarının vatandaşa e-Devlet Kapısı üzerinden sunacağı hizmetlerin, hem Kapı hem de kurumlar tarafında entegrasyonunun sağlanması, Kamu kurumlarının vatandaşa e-Devlet Kapısı üzerinden sunacağı hizmetlerin, hem Kapı hem de kurumlar tarafında entegrasyonunun sağlanması, e-Devlet Kapısında entegrasyonu sağlanan hizmetlerin idamesine(güncelleme de dahil) yönelik düzenin kurulması. e-Devlet Kapısında entegrasyonu sağlanan hizmetlerin idamesine(güncelleme de dahil) yönelik düzenin kurulması.

13 13 e-DEVLET KAPISI MİMARİSİ ANA BİLEŞENLERİ

14 14 PROJENİN ORGANİZASYON ŞEMASI (ÖNERİ)

15 15 PROJE ORGANİZASYONU(ÖNERİ) E-DEVLET KAPISI PROJESİ ÜST KURULU (GÖREVLER) E-Devlet Kapısı Projesini genel politika düzeyinde izler E-Devlet Kapısı Projesini genel politika düzeyinde izler Olası engelleri aşma konusunda üst seviyede sahiplenme iradesiyle Projenin başarılı biçimde tamamlanması için gerekli desteği sağlar. Olası engelleri aşma konusunda üst seviyede sahiplenme iradesiyle Projenin başarılı biçimde tamamlanması için gerekli desteği sağlar.

16 16 PROJE ORGANİZASYONU (ÖNERİ) YÜRÜTME KURULU (GÖREVLER) Projenin teknik düzeyde sponsorudur, Projenin teknik düzeyde sponsorudur, e-Devlet Kapısının gelişmelerle güncellenen stratejisini belirler, e-Devlet Kapısının gelişmelerle güncellenen stratejisini belirler, Komisyonlar olarak organize olmuş Proje ekibine hedefleri doğrultusunda görevlerin atanmasını yapar, Komisyonlar olarak organize olmuş Proje ekibine hedefleri doğrultusunda görevlerin atanmasını yapar, Projenin ilerleyen aşamalarında hangi devlet kurumlarının hangi fonksiyonlarıyla hangi tarihlerde projeye dahil olacaklarının planlamasını yapar, Projenin ilerleyen aşamalarında hangi devlet kurumlarının hangi fonksiyonlarıyla hangi tarihlerde projeye dahil olacaklarının planlamasını yapar, Yürütme sırasında kurumların e-Devlet Kapısı Projesi’ne gerekli desteği vermelerini ve Proje’yi sahiplenmelerini sağlar. Yürütme sırasında kurumların e-Devlet Kapısı Projesi’ne gerekli desteği vermelerini ve Proje’yi sahiplenmelerini sağlar.


"1 e-Devlet Kapısı PROJESİ Türk Telekom 10 Şubat 2005." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları