Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Proje Adı” “Müşteri Kurum” “Yürütücü Kuruluşlar”.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Proje Adı” “Müşteri Kurum” “Yürütücü Kuruluşlar”."— Sunum transkripti:

1 “Proje Adı” “Müşteri Kurum” “Yürütücü Kuruluşlar”

2 Önemli Açıklama: Proje önerisinin panelistlerce önceden incelenmiş olduğu dikkate alınarak; yalnızca gerekli bölümler ve değerlendirme kriterleri üzerinde durulmalıdır. Bu sunumdaki amaç, değerlendirme kriterlerini destekleyen açıklamaların yapılmasıdır. Proje Yürütücüsü Kurum tanıtımı için en fazla 2 yansı kullanılacaktır.

3 Projenin Sunum Planında Yer Alması Gereken Bölümler  Ar-Ge Niteliği  Yaygın Etkisi  Çıktıların Uygulamaya Aktarımı  Yapılabilirlik  Başarı kriterleri  Riskler ve B Planı Maksimum 20 dk. Maksimum 12 slayt  Müşteri İhtiyaçları  Amaç  Kapsam  Hedeflenen Çıktılar  İş Paketleri  Projenin Yöntemi  Diğer Maksimum 10 dk. Maksimum 10 slayt

4 Müşteri ihtiyaçları (Projeyi tetikleyen unsurlar sunulmalıdır.)

5 Projenin Amacı (Projenin müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik temel amaçları sıralanmalıdır.)

6 Projenin Kapsamı (Projenin sınırları çizilmeli, projeye nelerin dahil olduğu ve özellikle nelerin dahil olmadığı vurgulanmalıdır.)

7 Hedeflenen Çıktılar Müşteri ihtiyaçlarını Karşılamaya Yönelik Çıktılar verilmelidir (Prototip, Pilot Uygulama/ Tesis, Malzeme, Gereç, Hizmet/Ürün, Yöntem, Sistem ve Üretim Teknikleri, Entegre Devre Topografyası, Yazılım, Bilgi vb.)

8 Proje İş Paketleri (Projede gerçekleştirilecek temel iş paketlerine ilişkin bilgi verilmeli, İDA seviyesine inilmemelidir.)

9 Projenin Yöntemi (Projenin bilimsel içeriği ve kullanılacak teknikler ve yöntemler özet halinde açıklanmalıdır.)

10 Dikkat....!!!!! Buraya kadarki sunum maksimum 10 dakika olmalıdır.

11 Projenin Ar-Ge Niteliği Projede Yapılacak FaaliyetFaaliyetin Ar-Ge Unsuru Türkiye Elektrik İletim Sistemi’nde Güç Kalitesine etki eden bileşenler ve reaktif güç akışlarınının izlenmesi Mevcut yönetmeliklerin uygulanabilmesi için halihazırda mevcut olmayan donanım-yazılım vb. altyapının oluşturulması Belirli gerilim seviyelerinde geçici rejim ölçümlerini yapmaya yönelik mobil ölçüm sisteminin geliştirilmesi 1 adet Orta Gerilim Aktif Filtre ve 1 adet Yüksek Gerilim Esnek AA İletim Sistemi prototipi oluşturulması ile Türkiye Elektrik Sisteminde Güç Kalitesine Etki Eden Değişkenlerin belirlenmesi ve Güç Akışının İzlenmesi, Problemlerin Tespiti, Değerlendirilmesi ve Karşı Önlemlerin Hayata Geçirilmesini sağlamak Mevcut ölçüm sisteminin geliştirilmesi Donanım ve yazılım geliştirme Pilot sistem tasarımı Prototip geliştirilmesi

12 Projenin Yaygın Etkisi ( Projenin başarı ile sonuçlanması durumunda elde edilecek çıktıların uygulanması ile Müşteri Kuruma, paydaşlara, ulusal ekonomiye, ulusal teknolojik gelişmeye ve bilimsel birikime yapacağı katkılar ve sağlayacağı somut faydalar belirtilmelidir.)

13 Proje Çıktılarının Uygulamaya Aktarılması ( Proje başarı ile sonuçlandığında elde edilecek çıktıların müşteri kurum tarafından hangi mekanizmalarla ve hangi takvimde uygulamaya aktarılacağı belirtilmelidir. Bu kısım öneri formunda yer alan PSUP’la uyumlu olmalıdır.) Proje ÇıktısıAktarım MekanizmasıAktarım Süresi(Proje Bittikten sonra) Prototipİhale Yoluyla Temin1 yıl Pilot TesisBütçede kaynak ayrılarak tesislerin kurulması 18 ay

14 Projenin Yapılabilirliği Proje ekibinin konuya ilişkin deneyimleri kısaca verilmeli (bitirilen projeler...) Yürütücü kuruluşta var olan ve projede kullanılacak altyapı imkanları verilmeli

15 Başarı Kriterleri ÇıktıBaşarı Kriteri (Projenin başarıya ulaşmış sayılması için çıktıların hangi somut ve ölçülebilir değerleri karşılaması gerektiği belirtilmelidir)

16 Riskler ve B Planı Riskin TanımıRiskin Önem Derecesi Alınan ÖnlemB Planı


"“Proje Adı” “Müşteri Kurum” “Yürütücü Kuruluşlar”." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları