Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Enterprise Architecture (EA) KURUMSAL MİMARİ Dr. Selami ERARSLAN İstanbul 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Enterprise Architecture (EA) KURUMSAL MİMARİ Dr. Selami ERARSLAN İstanbul 2011."— Sunum transkripti:

1 Enterprise Architecture (EA) KURUMSAL MİMARİ Dr. Selami ERARSLAN İstanbul 2011

2 GÜNDEM Kurumsal Mimari Nedir, faydaları nelerdir? Kurumsal Mimari Yaklaşımı Örnek Bir Kurumsal Mimari Proje Planı Kurumsal Mimari Katmanları Etki analizleri

3 Kurumsal Mimari (EA) Nedir? Bilgi Sistemleri Altyapısı, Kaynakları ve Organizasyonel Birimlerin ilişkileri, mevcut ve gelecek durumu aynı mimari model üzerinde gösterilerek iş hedefleriyle uyumluluğu ve stratejik yönetim sağlayan pratiklerdir.

4 Farklı Tanımlar Kurumsal Mimari bir organizasyonun yapısının tasarlanma ve dokümante edilme pratiğidir. Kurumsal Mimari bir organizasyonun iş süreçleri, bilgi ihtiyaçları ve destekleyici teknolojilerin organize edilme yöntemidir. EA mevcut durumunu (“As-Is”), gelecekteki durumunu (“To-Be”) ve işin yanında teknolojinin geçiş planını içerir Karmaşık yapıların yönetiminin farklı bir şeklidir. Sadece IT envanteri değildir. Bir sistemin temel organizasyonunu, bu sistemin bileşenlerini, bu bileşenlerin birbirleri ve çevresi arasındaki ilişkileri somutlaştıran ve bu sistemin tasarım ve evrimini yöneten prensiplerdir.

5 Yasal Düzenlemeler  Kanunlar  Yönetmelikler  Tebliğler  Mevzuatlar •Genel •Sektörel Standartlar  Uluslar arası Standartlar  Ulusal Standartlar  Kurum İçi Standartlar Kurumun Misyonu İş Stratejisi ve İş Modelleri Teknolojik Trendler (mevcut ve gelecekteki teknolojiler) Sektördeki Rekabet ve İş Ortakları/Müşteri Talepleri Kurumsal Mimariyi Yönlendiren Etkenler

6 Kurumsal Mimari’nin (EA) Faydaları Kurumsal yapının mimari bileşenlerinin tek bir modelde görüntülenmesi, Yapılan değişikliklerin mimariye olan etkilerinin ortaya konulması,Stratejik karar mekanizmalarının desteklenmesi, Uluslararası standartlarda dokümantasyon yapılabilmesi, İş süreçlerinin hangi sistemler üzerinde çalıştığının görselleştirilmesi ve yönetiminin kolaylaşması, Risk Yönetimi ve İş sürekliliği planlamalarının yapılabilmesi, Teknoloji alanında yapılacak güncellemelerin yönünün tespit edilmesi, IT operasyon maliyetlerini azaltması Sürdürülebilir büyümeyi destekler

7 Kurumsal Mimari(EA) Yaklaşımı: Modelleme EA araçları, kurumun çevikliği ve uzun vadeli ihtiyaçları arasındaki dengeyi sağlayabilmek için kurumun birbiriyle ilişkili varlık ve süreçleri üzerinde tam ve net bir görüş sağlar. Business Architecture Information Architecture IT Solution Architecture Technology Archtecture

8 Kurumsal Mimari(EA) Yaklaşımı: Dönüşüm EA araçları, stratejik IT varlıkları üzerinde yeterli bilgi ile verilmiş kararlar alabilmek için iş öncelikleri ile bağlantılı olarak IT planlama projelerini destekler.

9 Tüm EA paydaşları arasındaki uyumu sağlayabilmek için 3 C’nin geliştirilmesi gerekir. Coordination(Koordinasyon) Collaboration (İşbirliği) Communication (İletişim) EA araçları tüm EA paydaşlarının bilgilerini paylaşabildikleri güçlü ortak bir kütüphane sunar. Kurumsal Mimari(EA) Yaklaşımı: 3 C

10 EA Çözümünün Değeri IT değerini artırır ve İnovasyonu destekler Mevcut kurum varlıklarıyla sürdürülebilir değer yaratır. Kurum çevikliğini artırır. Proje performansını artırır.

11 Örnek Bir Kurumsal Mimari Proje Planı

12 STEP 3d : Metodolojik olarak Framework’ün Tanımlanması Bilgi Mimarisi için STEP 3c : Metodolojik olarak Framework’ün Tanımlanması Teknik Mimari için STEP 3b : Metodolojik olarak Framework’ün Tanımlanması Uygulama Mimarisi için ADIM 3a : Metodolojik olarak Framework’ün Tanımlanması İş Süreçleri için Öngörülen Proje Planı ADIM 1 : Kapsam Belirleme ADIM6 : Sonuç ADIM 2 : Araç ve Kavramsal Eğitim ADIM 3 : Metodolojik olarak Framework’ün Tanımlanması (Meta Model) ADIM4 : Kurulum / EA platformunun uyarlanması + Çıktı Şablonları Kapsam Dokümanı EA aracı methodoloji kılavuzu ve çıktı spesifikasyonları Sonuç Raporu Görevler Çıktılar Eğitim Materyalleri Müşteriye uygun EA Platformu Şablonlar: • Web • Word • Excel EA haritaları ADIM5 : EA Modellemesi ve Çıktı Alınması ADIM3e : Çıktıların tanımlanması: Word, Excel, web,… PROJE YÖNETİMİPROJE YÖNETİMİ İLETİŞİM VE BİLGİ TRANSFERİİLETİŞİM VE BİLGİ TRANSFERİ

13 Adım 1: Kapsam Belirleme Hedefler  EA Projesinin kapsamının belirlenmesi  Kullanıcıların modelleme aracından beklentilerinin belirlenmesi  Yaklaşımın müşteri tarafından onaylanması  Görevlerin organize edilmesi (modelleme kapsamının, görevlerin ve planlamanın tanımlanması) ve her paydaşın rolünün tanımlanması  Mevcut modelleme materyallerinin (süreçler, iş süreci modelleri vb.) ve modelleme kurallarının tanımlanması ve toplanması  Çıktı listesinin onaylanması Görevler  Proje takımı ile toplantı yapılması Çıktılar  Proje Kapsam Dokümanı

14 Adım 2: Araç Kullanımı Eğitimi Hedefler  Proje takımına EA aracının kullanımı ve modelleme metodolojisi eğitiminin verilmesi Görevler  Verilecek olan eğitim ile proje takımının EA aracı kullanımı ve modelleme metodolojisi hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Bu sayede takım üyeleri; •Kurumun EA katmanlarını keşfedip tanımlayabilecekler •EA modelleme için EA aracı konseptini keşfedebilecekler •Örneklerle EA aracının aracının kullanımını konusunda uzman hale gelebilecekler •Tek kütüphane üzerinde çalışmanın kattığı değeri anlayabilecekler  EA aracının yönetim işlevlerinin belirlenmesi (kütüphane yönetimi, kullanıcı erişimi yönetimi, intranet portal vb.) Çıktılar  EA aracı eğitimleri

15 Adım 3a - 3e: Metodolojik olarak Framework’ün Tanımlanması Hedefler  Projede kullanılacak olan EA aracının konseptinin ve EA aracı uyarlama ihtiyaçlarının belirlenmesi  EA aracı konseptini ve modelleme kurallarının anlatıldığı EA aracı metodolojisi kılavuzunun oluşturulması Görevler  Kullanılacak olan EA aracı konseptini açıklayan metodolojik kılavuzun oluşturulması (süreçler, alt süreçler, prosedürler, uygulamalar, teknik altyapı vb.), kullanılacak olan diyagramların uygunluğunun belirlenmesi, grafiksel şablonların ve isimlendirmenin belirlenmesi vb.  Müşteri için meta model uyarlaması gerekebilir  Proje takımı ile workshop yapılması  Onay Çıktılar  EA aracı Metodolojisi Kılavuzu  EA aracı platformu uyarlama ihtiyaçları

16 Adım 3f: Çıktı Spesifikasyonlarının Belirlenmesi Hedefler  Modelleme işleri için ilk çıktı şablonlarının tanımlanması Görevler  Proje takımı ile workshop yapılması. Müşterinin bilgi ve raporlama ile ilgili ihtiyaçlarının belirlenmesi Çıktılar  Şablon spesifikasyonları •Ms Word •Ms Excel •Web

17 Adım 4: Kurulum / EA Aracı Platformunun Uyarlanması / Çıktı Şablonları Hedefler  EA aracı kurulumu  Müşteriye uygun olarak Ea aracı platformunun uyarlanması  Çıktı Şablonlarının Hazırlanması Görevler  Müşteride EA aracının kurulumunun yapılması  EA aracı platformunun müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlanması ve önceki adımda belirlenen çıktı spesifikasyonlarına bağlı olarak çıktı şablonlarının oluşturulması  Müşteri teknik personelinin eğitilmesi Çıktılar  EA Platformu  Çıktı şablonları

18 Adım 5 : EA Modellemesi ve Çıktı Alınması Hedefler  Metodolojinin test edilmesi  3e adımında tanımlanan spesifikasyonlara uygun olarak çıktı alınması Görevler  Sunulan metodolojik framework’ün onaylanması için EA haritalarının çıkarılması  İlk çıktı setinin hazırlanması  Onay Çıktılar  Ortak kütüphane  Çıktı seti (Word, Excel, web,…)

19 Adım 6: Sonuç Hedefler  Global EA projesinin değerlendirilmesi Görevler  Başlangıç projesinin sonrasında aşağıdaki bilgileri kapsayan bir sunumun yapılması: •Modelleme projesinin faydaları ve ortak kütüphane üzerine kurulan EA aracının değeri •Global projenin üzerine kurulacağı teknik altyapının belirlenmesi •EA modelleme kütüphanesinin sürdürebilirliğinin prensipleri •Yaklaşımın yaygınlaştırılmasının en iyi örnekleri •Tüm projenin maliyetinin hesaplanabilmesi için başlangıç projesi süresince toplanan metrikler (modelleme iş gücü, eğitim ihtiyacı vb.)  Global proje uygulamasının planının yapılması  Proje takımıyla sonuç toplantısının yapılması Çıktılar  Sonuç Raporu

20 Kurumsal Mimari Katmanları

21 Etki Analizleri (Impact Analysis) Etki analizleri ile sistem içerisinde tanımlanan tüm nesnelerin birbirleriyle olan ilişkileri (etkileri) analiz edilebilmektedir. Bu sayede herhangi bir nesnede muhtemel yapılacak olan değişiklik veya düzenlemelerin diğer nesneler üzerindeki etkileri kolaylıkla görülebilir.

22 ZAMAN AYIRDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ


"Enterprise Architecture (EA) KURUMSAL MİMARİ Dr. Selami ERARSLAN İstanbul 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları