Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Aralık 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. BAYBURT VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Aralık 2012."— Sunum transkripti:

1 T.C. BAYBURT VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Aralık 2012

2

3 Misyonumuz;Vizyonumuz; Tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak Kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek, Ülkemiz ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıdaya ve kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği sağlamak. Kırsal alanlarla beraber kentlerde de etkin… Paydaşların ve tüketicilerin her an ulaşabileceği kadar yakın… Tarımın her sorununa çözüm üretebilecek kadar uzman Kurumsal ve idari dönüşümünü tamamlamış yetkin bir kurum olmak

4 Dayanak 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanununun 9. maddesi hükmüne dayanılarak, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Stratejik Planı (2010 – 2014)

5

6

7

8

9

10

11

12 1- Genel Bilgiler NÜFUS Nüfus Yoğunluğu Tarımda İstihdam Kamu ve Diğer İş Kolları YÜZÖLÇÜMÜ RAKIM KOMŞU İLLER İKLİM YERLEŞİM 76.724 19,98 Kişi /km 2 % 74.68 % 25.32 3.739 km 2 1.550 m Erzurum, Erzincan, Rize, Gümüşhane, Trabzon Karasal İklim, 350-500 mm/yıl Yağış 2 İlçe, 6 Belde, 168 Köy

13 Tarıma Elverişsiz Arazi 10.912 Ha Çayır Mer’a 216.362 Ha Orman Arazisi 14.631 Ha Orman Arazisi 14.631 Ha Ekilebilir Arazi 131.995 Ha KIRAÇ % 65 SULU % 35 2- Arazi Dağılımı Toplam Arazi 373.900 Hektar

14 3- Hayvan Varlığı

15

16 1- Hayvancılık

17 Hayvan Hastalıkları İle Mücadele

18 2- Mera Çalışmaları

19 3- Kooperatif Çalışmaları

20 4- DAP Projeleri

21 Yaklaşık olarak 144.000 adet faal arılı kovan barındırılabilecek meralara sahip olan İlimizde 2012 yılı Arıcılık Kayıt Sistemine göre 23.655 adet faal arılı kovan bulunmaktadır. Bu durum itibariyle, 120.345 adet daha arılı kovan besleyebilecek mera ve flora potansiyelimiz vardır. Bu açığın değerlendirilmesiyle, çiftçilerimizin ekonomik gücü artacak, dolayısıyla Bayburt ve Ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. Floramızda kimyasal kirlenme olmadığından organik arıcılık için uygundur. 5- Arıcılık Çalışmaları

22 6- Su Ürünleri

23 7- KKYDP- Ekonomik Yatırımlar

24 8- KKYDP- Makine ekipman Projeleri

25

26

27 İlimiz çiftçilerinin çalışmalarının azaldığı, sonbahar ve kış aylarında gerçekleştirilen bu toplantılarda Toprak Numunesi alımı, Tarımsal Sulama ve Teknikleri, Açıkta Sırık Domates Yetiştiriciliği, Açıkta Sırık Hıyar Yetiştiriciliği, Patates Yetiştiriciliği, Patates Kanseri ve Böceği Mücadele yöntemleri, Hububatta Yabancı Otla Mücadele, Hayvan Sağlığı, Yem bitkileri yetiştiriciliği, Sertifikalı tohum kullanma, Desteklemeler, Projeler, sebzecilik, meyvecilik, Biçerdöverlerle hasat ve kontrolü, Arıcılık ve Arı konaklatma gibi konularda toplam 266 toplantıda 2257 çiftçimize bilgiler verilmiştir.

28

29

30

31

32

33

34

35

36 GÜÇLÜ YÖNLERZAYIF YÖNLER FIRSATLARTEHDİTLER SWOT ANALİZİ

37 Bayburt'ta Sosyal Ve Ekonomik kalkınmanın sağlanması Bayburt tarım sektörünün yeniden yapılandırılarak sektördeki ekonomik verimliliğin ve sürdürülebilirliğin sağlanması (kırsal alandaki gelir düzeyinin ülke ortalamasının üzerine çıkarılması) 1 Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi 2 Tarımsal altyapı eksikliklerinin giderilmesi 3 Üretim miktar ve kalitesinin arttırılması 4 Pazarlama olanaklarının geliştirilmesi 5 Tarım sanayi entegrasyonunun sağlanması GENEL AMAÇ ÖZEL AMAÇSTRATEJİK HEDEFLER

38 Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Bina - tesis alt yapılarının iyileştirilmesi Hizmet binası iç tadilat, bakım ve yenileme çalışmalarının yapılması Hizmet binası dış bakımı ve çevre düzenlemesi Sosyal birimlerin oluşturulması İletişim altyapısının iyileştirilmesi Lojman- Misafirhane tadilat ve bakım çalışmalarının yapılması Bina dışı bakımı ve çevre düzenlemesi Araç ve ekipman alt yapılarının iyileştirilmesi Eski araçların elden çıkarılması Yeni araç alımı/kiralanması Mobilya- ekipman- teçhizat eksikliklerinin tamamlanması Personel eksikliklerinin giderilmesi Uzun vadeli personel planlamasının yapılması Hizmet içi eğitimlerle verililiğin arttırılması

39 Tarımsal altyapı eksikliklerinin giderilmesi Toplulaştırma çalışmalarının yapılması Demirözü ovası arazi toplulaştırması Aydıntepe ovası arazi toplulaştırması Yukarı-Aşağı masat bölgesi arazi toplulaştırması Sulama verimliliğinin arttırılması Sulanabilir alanların projelendirilmesi Sulama sorunlarının değerlendirilmesi- çözüm önerilerinin oluşturulması Kırsal kalkınma basınçlı sulama sistemlerinin teşvik edilmesi Kadastro altyapısının iyileştirilmesi Kadastro çalışmalarının yenilenmesi Mera çalışmalarının tamamlanması Arazi dağılımının belirlenmesi

40 Üretim miktar ve kalitesinin arttırılması Üretim çeşit ve tekniklerinin geliştirilmesi Demonstratif amaçlı yeni ürünler ve yeni üretim tekniklerinin denenmesi Fon kaynaklı küçük projelerinin uygulanması İl özel idaresi kaynaklı girdi destek projelerinin uygulanması Üretim desteklerinden yararlanma oranının arttırılması Hayvan sağlığı hizmetlerinde verimliliğin arttırılması Birlik organizasyonu- desteklemeleri arttırılması SMS iletişim sistemi Yeni web sitesi Büyük hayvancılık projelerinin takibi ve yararlanılması Üretici örgütlerinin oluşturulması Et üretici birliğinin kurulması Süt üretici birliğinin kurulması Mevcut birliklerin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi Kooperatifleşmenin teşvik edilmesi Mevcut kooperatiflerin kurumsal kapasitelerinin arttırılması Eğitim ve yayım çalışmalarının yaygınlaştırılması Toplu eğitim - yayım çalışmaları Direk tarım hatları (veteriner-gıda-tarım) Tarım bülteni Broşür afiş bilgilendirme materyalleri

41 Pazarlama olanaklarının geliştirilmesi Üretici örgütlerinin oluşturulması Et - süt üretici birliğinin kurulması Mevcut birliklerin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi Birliklerin ürün pazarlama altyapılarının geliştirilmesi Kooperatifleşmenin teşvik edilmesi Mevcut kooperatiflerin kurumsal kapasitelerinin arttırılması Tanıtım, markalaşma Çalışmalarının arttırılması Sodes- ajans kaynaklı tanıtım çalışmalarının yapılması Fuar- şenlik organizasyonlarına katılım Bayburt hayvancılık şenliği Rekabet gücü yüksek işletmelerin teşvik edilmesi Ajans- bakanlık kaynaklı projelerin takibi Tarım hayvancılık yatırım rehberi oluşturulması İşletme takip ve destek hizmetleri

42 Tarım sanayi entegrasyonunun sağlanması Öncelikli tarımsal sanayi tesislerinin oluşturulması Et - süt işleme tesislerinin kurulması Silaj- yem üretim tesislerinin kurulması Bölgedeki atıl tesislern faal hale getirilmesi Üretici örgütlerinin oluşturulması Et üretici birliğinin kurulması Süt üretici birliğinin kurulması Mevcut birliklerin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi Kooperatifleşmenin teşvik edilmesi Mevcut kooperatiflerin kurumsal kapasitelerinin arttırılması Nitelikli eleman ve bilgi altyapısının güçlendirilmesinin sağlanması Tarım ve hayvancılıkla ilgili fakülte- MYO kurulması Eğitim projelerinin arttırılması (SODES-KUDAKA-İŞKUR) Bakanlığın eğiitm hizmetlerinden yararlanma oranının arrtırılması

43 Kaynaklar

44 T.C. BAYBURT VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Telefon: (458) 2117485 Fax: (458) 2117584 e-Posta: info@bayburttarim.gov.tr Web: www.bayburttarim.gov.trwww.bayburttarim.gov.tr


"T.C. BAYBURT VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Aralık 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları