Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI"— Sunum transkripti:

1 46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI

2 YARIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ
Ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri temel ve sosyal bilimler alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı’nca, Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Coğrafya, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih………, dallarında ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI düzenlenmektedir.

3 BAŞVURU KOŞULLARI Yarışamaya, Türkiye ve K.K.T.C.’de öğrenim gören tüm ortaöğretim öğrencileri katılabilir. Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır. Bir projede sadece bir danışman öğretmen görev alabilir ve danışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir. Yarışmaya gönderilecek projelerin 2015 yılı “Proje Rehberi”ne göre hazırlanması gerekir. Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle(konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamazlar. 2015 yılı “Enerji Verimliliği” proje yarışmasına katılanlar, aynı proje ile bu yarışmaya katılırlar ise her iki yarışmadan da diskalifiye edilirler.

4 BAŞVURU İŞLEMİ Proje başvuruları adresinden online olarak yapılacaktır. Proje başvuruları 06 – 27 Ocak 2015 tarihleri arasında öğrenci tarafından gerçekleştirilecektir. Öğrenci/ler son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraflarını sisteme yükleyeceklerdir. Online başvuruda Proje planı, Proje özeti(250 kelimeyi geçmemelidir.) ve Proje raporu PDF formatında sisteme yüklenecektir. Online başvuru sonrası sistemden alınacak çıktılar öğrenci/ler, danışman öğretmen ve okul müdürlüğü tarafından imzalanacaktır. Başvuru formu, 30 Ocak 2015 tarihine kadar Bölge Koordinatörlüğüne gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

5 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-1-
Proje rehberine uygun olarak hazırlanmış olduğu belirlenen projeler öncelikle, 12 ayrı bölgede ve her dal için oluşturulacak jürilerce, “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilecektir. Ön değerlendirme sonucunda sergilenmesi uygun görülen projeler Bölge Merkezlerinde yapılacak sergiye davet edilecektir. Sergiye davet edilen projeleri hazırlayan öğrenciler sergi esnasında jüriler tarafından mülakata alınacaktır. Projelerin değerlendirilmesinde; ÖZGÜNLÜK VE YARATICILIK KULLANILAN BİLİMSEL YÖNTEM TUTARLILIK VE KATKI YARARLILIK(Ekonomik, Sosyal, …) UYGULANABİLİRLİK VE KULLANIŞLILIK KAYNAK TARAMASI ÖZÜMSEME VE HAKİMİYET SONUÇ VE AÇIKLIK…………………………………………… gibi kıstaslar göz önüne alınacaktır.

6 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-2-
Bölge merkezinde yapılacak yarışmalar sonunda Bölge Finalistleri belirlenecektir. Ödül alan öğrenciler ve danışmanlarına Başarı Belgesi ve Para Ödülü verilecektir. 12 bölgede finalist olarak belirlenen projeler Final Yarışması için Mayıs ayında Ankara’ya davet edilecektir. Ankara’da düzenlenecek sergide jürilerce yapılacak değerlendirme sonucunda her dalda derece alan öğrenciye ve danışman öğretmenine Başarı Belgesi ve Para Ödülü verilecektir. Sergilenen projelerin değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunursa bir proje sahibine/lerine Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü verilecektir. Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin bölge ve final sergilerine davet edilmeleri durumunda sergide her iki öğrencinin de bulunması zorunludur. Sergilerin yapılacağı illerin dışından gelen öğrencilerin ve okul müdürlüğünce görevlendirilen bir öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş(otobüs,tren) yol giderleri TÜBİTAK tarafından ödenecektir.

7 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-3-
Final Yarışmasında dereceye giren adaylar YGS’ye girdikleri yıl, bir kereye mahsus olmak üzere derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü seçmeleri durumunda yarışmada aldıkları derece ile orantılı olarak ek katsayı uygulamasından yararlanacaklardır.(Bkz YGS Kılavuzu) Dereceye giren öğrenciler YGS’ye girecekleri yıl YGS kılavuzunda belirtilen tarih ve şekilde TÜBİTAK’a ek katsayı başvurusunda bulunacaklardır. Uluslar arası proje yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilecek projeler Final Yarışmasına katılan tüm projeler arasından, farklı bir jüri tarafından belirlenecektir.

8 PROJELERİN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması beklenmektedir. Bu bağlamda; KENDİSİNE AİT OLMAYAN, SONUÇLANDIRILMIŞ YA DA DEVAM ETMEKTE OLAN BİR BAŞKA ÇALIŞMANIN PROJE OLARAK SUNULDUĞU, PROJEDE BAŞKA KİŞİLERİN İFADE, BULUŞ VEYA DÜŞÜNCELERİNİ KAYNAK GÖSTERMEKSİZİN KENDİSİNE AİTMİŞ GİBİ KULLANILDIĞI TESPİT EDİLEN PROJELER………, hangi aşamada olursa olsun elenecektir. NOT: Yarışma ile ilgili yazılı belgeler öğrenci, danışman ve okul müdürlüklerine TÜBİTAK tarafından e-posta ile gönderilebilir. Yarışma süresince sisteme gireceğinize-posta adresinizi takip etmeniz beklenmektedir. NOT: Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunu için gerekli bilgi adresinden edinilebilir.

9 problemler

10 1-KONU SEÇİMİ .Konu seçimi dikkatli yapılmalı. .Çok genel konulardan ziyade özel konular seçilmeli. .Seçilen konuların sınırlılıkları olmalı .Özgün bir konu olmalıdır. .Konu başlığı

11 konu seçİmİ örneklerİ Matematik öğretmenlerinin karşılaştıkları problemler. Kızılırmak nehrinde yaşayan canlıların zehirlenme nedenleri. Hamamboğazı (Uşak-Banaz) jeotermal kaynakları ve Hatipler'de seracılıkta kullanılabilirliği

12 2- ARAŞTIRMAYA BAŞLIK SEÇİMİ Başlık araştırmayı tam olarak yansıtabilecek, anlaşılır ve net bir şekilde ifade edilmiş olmalıdır.

13 BAŞLIK seçİmİne uygun BİR örnek
İlköğretim Okullarının İkinci Kademesinde Matematik Dersi Öğretmenlerinin Matematik Dersi Öğretiminde Karşılaştıkları Güçlükler

14 2-Yöntem Yöntemsiz yola çıkmak yolda olmamaktır. Projelerdeki en büyük facia bu bölümde yaşanmakta, genellikle ya işlem süreci, ya veri toplama aracı yöntem olarak yazılmakta, çoğunlukla da seçilen konuya uygun olmayan yöntemlerle çalışma yürütülmektedir.

15 3-Kaynakça Bir jüri üyesi yazılan her projeyi 'Tübitak Proje Kılavuzuna uygun dipnot gösterilmemiş, kaynakça yazımı yanlış yapılmıştır, yeterli kaynağa ulaşılmamıştır' cümlelerinden hangisiyle reddetse sanırım hata yapmış olmaz. Genellikle internetten derlenen derme çatma ve bilimsel olmayan bilgilerle çalışmalar yürütülmekte ya da gene internetten bulunan bir yayının kaynakça kısmı projenin kaynakçası olarak gösterilmekte, jüri de bir nevi eğlenerek projeyi reddetmekte, proje sahibi öğretmen ve öğrenci de, 'projem çok güzeldi nasıl elenir?' diyerek isyan etmektedir. Aslolan birinci elden kaynaklara ulaşmak ve yazım kılavuzuna uygun olarak yazmaktır.

16 4-Bilimsel sistematik 4-Bilimsel sistematik: Konu seçildikten sonra, konuya uygun problem cümlesi oluşturulması, uygun hipotezin kurulması, uygun yöntemin seçilmesi, verilerin toplanması ve değerlendirilmesi, hipoteze uygun bulgulara ulaşılması, sonuç ve tartışmanın problem cümlesi çerçevesinde yapılması ve konuya uygun önerilerin getirilmesi beklenmektedir. Ancak bu bütünlük pek çok projede gözden kaçırılmaktadır.

17

18 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLADIĞI PROJELERE ÖRNEKLER
Bir destanın stratejisi: Çanakkale savaşı üzerine bir mekan analizi İstanbul boğazı'nda tuzluluk oranı ve seviye farkından dolayı oluşan ters akıntı ve güçlü girdaplara karşı boğaz'dan gemi geçiş güvenliği için "ters teleferik" yöntemiyle kazaların önlenmesi Tuz gölünü küresel ısınma değil, bilinçsiz insanlar bitirecek! Güneş ışınlarında dünyanın günlük hareketiyle oluşan açısal farkın ısınmaya etkisi

19 Alternatif Enerjili Araç Yarışları
Araştırma Projeleri Yarışması Enerji Verimliliği Proje Yarışması Yazılım Projeleri Yarışması

20 TÜBİTAK PROJE YARIŞMALARI İL TEMSİLCİLERİ İRTİBAT TELEFONLARI
EVREN KARAKUŞ (506) MUHAMMED ALİ ERMAN (506) Adres Mihriban Emin GÜNEL Ortaokulu Ana Bina 2. Kat

21 SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.


"46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları