Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMA SÜRECİNİN TANITIMI Doç. Dr. Abdullah UZUN TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMA SÜRECİNİN TANITIMI Doç. Dr. Abdullah UZUN TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri."— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMA SÜRECİNİN TANITIMI Doç. Dr. Abdullah UZUN TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Koordinatörü

2 Projemizin Kapsamı-Bölgeler Etkinlik TÜBİTAK Konya Bölge Merkezi İlleri (Konya, Antalya, Denizli, Isparta, Burdur) orta öğretim öğretmenlerini kapsamaktadır.

3 İstatistik İstatistik Konya (Isparta) Bölgesi 2013 ve 2014 Verileri

4 2013 YILI BÖLGELERE GÖRE BAŞVURU SAYILARI ANKARA 498 ERZURUM 1062 ESKİŞEHİR 378 ISPARTA 474 İSTANBUL ASYA 419 İSTANBUL AVRUPA 604 İZMİR 567 KAYSERİ 690 MALATYA 405 MERSİN 1118 SAMSUN 856 VAN 330 TOPLAM7401

5 2014 YILI BÖLGELERE GÖRE BAŞVURU SAYILARI

6 Konya (Isparta) Bölgesi İller ve proje Oranı İLPROJE SAYISI BÖLGE YÜZDESİ Konya14526,7% Antalya8215,1% Isparta15528,5% Burdur234,23% Denizli13825,4% TOPLAM543100%

7 Beklentimiz 2014 yılında bölge olarak elde edilen başarı grafiğini sizlerle birlikte daha da yükseltmektir. Bunu hep birlikte başarabiliriz YETER K İ İ STEYEL İ M

8 Yarışma Süreci Yarışmanın Amacı Gençleri Düşünmeye, Gözlem yapmaya, Merak etmeye, Merak ettiklerini araştırmaya teşvik etmektir.

9 Yarışmanın İçeriği Yarışma Öğrencilerin ilgilendikleri, merak ettikleri bir konu hakkında araştırma yapmasını, araştırma sonuçlarını bir raporla düzenlemesini, ve sonunda tüm bulgularını bölge yarışmasında ve Türkiye finallerinde sunmasını içermektedir.

10 Yarışmanın Temel İlkeleri Yarışmanın en temel ilkesi projeye kaynak olan fikrin proje sahibi öğrenci/öğrencilerden çıkmış olmasıdır. Fikir danışman öğretmenin rehberliğinde geliştirilir, işlenir ve sonuçlandırılır.

11 Yarışmanın Temel İlkeleri Öğrenciler kendi ürettikleri fikri uygulama aşamasında üniversitelerden ya da araştırma kurumlarından destek alabilirler. A ncak bu destek, bilgi alma ya da l aboratuarlardaki cihaz veya çeşitli araçların kullanımıyla sınırlı olmalıdır..

12 Hangi projeler değerlendirmeye alınmamaktadır? Özgün ve yapanın kendi çalışması olmayan projeler Halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiği/edeceği düşünülen projeler ( Özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksik ve kanserojen vb. maddeler ihtiva eden projeler) Resmi izin gerektiren projeler

13 Yarışma Çağrısı Ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı’nca her yıl çağrıya çıkılmaktadır.

14 Proje Başvurusu için Çağrıya Çıkılan Alanlar Tarih, Coğrafya, Psikoloji, Sosyoloji, Türk dili ve edebiyatı Matematik, Kimya, Fizik, Bilgisayar, Biyoloji,

15 Başvuru Koşulları Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır. Öğrenciler proje rehberinde belirtilen kurallara uygun olarak hazırlamış oldukları projelerini son başvuru tarihi olan 27 Ocak 2015 tarihine kadar http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden online sisteme girecekler ve başvuru belgelerinin çıktısını alıp imzalı ve onaylı haliyle en geç 30 Ocak 2015 günü saat 17.00’e kadar bağlı bulundukları Bölge Koordinatörlüğü adresine posta, kargo veya elden ulaştıracaklardır. http://e-bideb.tubitak.gov.tr

16 Başvuru Koşulları Bir projede sadece bir danışman görev alabilir D anışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir. Proje danışmanı olması zorunlu değildir.

17 Başvuru Koşulları Yarışmaya gönderilecek projelerin, 201 5 yılı “Proje Yarışmaları Kitapçığı”nda bulunan “Proje Rehberi”ne uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

18 Başvuru Koşulları Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamamaktadır.

19 Başvuru Koşulları Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu belirlenen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenmektedir.

20 Başvuru Koşulları 2015 yılı “Enerji Verimliliği” proje yarışmasına katılanlar, aynı projeyle bu yarışmaya da katılırlar ise her iki yarışmadan da diskalifiye edilmektedirler.

21 Başvuru İşlemi Proje başvuruları: https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden 06-27 Ocak 2015 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.https://e-bideb.tubitak.gov.tr

22 Başvuru İşlemi İki öğrenci tarafından hazırlanan projelerde bir öğrenci sisteme giriş yapacak ve diğer öğrenci ile danışman bilgilerini de sisteme girecektir. Öğrenci/ler son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraflarını sisteme yükleyeceklerdir. Online başvuruda Proje Planı, Proje Özeti (özet 250 kelimeyi geçmemelidir) ve Proje Raporu PDF formatında sisteme yüklenecektir.

23 Başvuru İşlemi Proje özet, plan ve raporunun üzerine kişisel bilgiler yazılmayacaktır. Online başvuru yapıldıktan sonra sistemden alınacak proje başvuru çıktısı öğrenci/ler, danışman ve okul müdürlüğü tarafından imzalanacaktır. Başvuru formu 30 Ocak 2015 tarihine kadar Bölge Koordinatörlüğü adresine gönderilecek veya elden teslim edilecektir (proje başvuruları TÜBİTAK’a gönderilmeyecektir)

24 Başvuruların Değerlendirilmesi 12 Bölge Merkezi ilde bir öğretim üyesi TÜBİTAK tarafından yarışmadan sorumlu bölge koordinatörü olarak görevlendirilmiştir.

25 Başvuruların Değerlendirilmesi Proje Rehberine uygun olarak hazırlanmış olduğu belirlenen projeler önce, 12 ayrı bölgede ve her dal için oluşturulacak jürilerce, “Proje planı, proje özeti ve proje raporu” üzerinden değerlendirilmekte ve puanlanmaktadır. Puana göre sıralanan projelerden o alan için belirlenen kontenjan kadarı puanları dikkate alınarak bölge sergisine davet edilmektedir.

26 Başvuruların Değerlendirilmesi Sergiye davet edilen projeleri hazırlayan öğrenciler jüriler tarafından mülakata alın maktadır. Mülakatta bilgisayar ve projeksiyon cihazı Bölge Koordinatörü tarafından sağlan maktadır. Sergide kullanılması öngörülen teknik donanım yarışmacılar tarafından temin edilme ktedir.

27 Başvuruların Değerlendirilmesi Projelerin değerlendirilmesinde, Özgünlük ve Yaratıcılık, Kullanılan Bilimsel Yöntem, Tutarlılık ve Katkı, Yararlılık (Ekonomik, Sosyal), Uygulanabilirlik ve Kullanışlılık, Kaynak Taraması, Özümseme ve Hâkimiyet, Sonuç ve Açıklık gibi kıstaslar göz önüne alınmaktadır.

28 Başvuruların Değerlendirilmesi Bölge merkezinde yapılacak yarışmalar sonunda Bölge Finalistleri belirlenecektir. Ödül alan öğrenciye ve danışmanına Başarı Belgesi ve para ödülü verilmektedir. Ayrıca bölgede en çok proje başvurusu yapan okula ve en çok projeye danışmanlık yapan öğretmene TÜBİTAK tarafından başarı belgesi verilmektedir.

29 Bölge Ödülleri (2014) Bölge birincisi 500 TL/kişi Bölge İkincisi400 TL /Kişi Bölge Üçüncüsü300 TL /Kişi Bölge yarışmasında dereceye giren projelerde danışmanlık yapan öğretmenlere de aynı miktarda ödül verilmektedir.

30 Başvuruların Değerlendirilmesi 12 bölgede Finalist olarak belirlenen projeler Final Yarışması için Mayıs ayında Ankara’ya davet edil mektedir. Ankara’da düzenlenecek yarışma sergisinde projeler jürilerce tekrar değerlendiril mektedir.

31 Final Ödülü D eğerlendirme sonucunda her dalda derece alan öğrenciye, danışman öğretmenine ve okullarına başarı belgeleri, ayrıca öğrenci ve danışmanına para ödülleri veril mektedir.

32 Ankara final ödülleri 2014 final ödülleri Birincilik: 3000 TL İkincilik: 2500 TL Üçüncülük: 2000 TL Teşvik: 1500 TL

33 Ödül Sergilenen projelerin genel değerlendirilmeleri sonucunda bir proje sahibine/sahiplerine Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü verilmektedir.

34 Ödül Final Yarışmasında dereceye giren adaylar YGS’ye girdikleri yıl, bir kereye mahsus olmak üzere derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü seçmeleri durumunda yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek katsayı uygulamasından yararlan maktadırlar. (Bkz. YGS Kılavuzu)

35 Finalistlere Sağlanan olanaklar Sergilerin yapılacağı illerin dışından gelecek öğrenciler ile okul müdürlüğünce görevlendirilecek olan her proje için bir öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş otobüs ya da tren (yataklı hariç) yol paraları TÜBİTAK tarafından öden mektedir.

36 Uyarı Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması beklenmektedir.

37 Uyarı Aksi halde proje sahibi öğrenciler ve danışmanlar bundan sonraki hiçbir TÜBİTAK etkinliğine katılama makta ve TÜBİTAK desteklerinden yararlanama maktadır. Ayrıca bu durum MEB’e de bildiril mektedir.

38 Yarışma Takvimi

39

40 Patent Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilmektedir.

41 Patent Başvurusu Başvuru yapacağınız konu bir problemin çözümünde işe yarayan teknik özellikleri olan yeni bir buluş ise Patent ya da Faydalı Model Başvurusu yapabilirsiniz.

42 Patent Başvurusu Bir ürün, hizmet ya da firma unvanınıza ilişkin ad, logo, işaret vb bir tescil talebiniz varsa Marka Başvurusu adımlarını takip edebilirsiniz.

43 Patent Başvurusu Bir ürünün dış görünüm özelliklerini korumak istiyorsanız, Endüstriyel Tasarım Başvurusu Yapabilirsiniz. Yörenize özgü bir ürüne ilişkin tescil talebiniz varsa Coğrafi İşaret Tescili Başvurusu yapabilirsiniz.

44 Patent Başvurusu Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilirwww.turkpatent.gov.tr

45 Yarışma bilgilerine erişim Proje rehberine www.projeyarismasi.org, veyawww.projeyarismasi.org http://tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-arastirma- projeleri-yarismasihttp://tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-arastirma- projeleri-yarismasi, adreslerinden ulaşılabilir. Online başvuru formuna https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

46 Sıkça sorulan sorular Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışmasına nasıl katılabilirim ?

47 Sıkça sorulan sorular Proje yarışmasına, okullara gönderilen Proje Yarışması Kitapçığından ya da TÜBİTAK’ın WEB sayfasından başvuru belgelerini temin edip, online başvuru yaptıktan sonra, başvuru belgesinin çıktısını Bölge Koordinatörlerine göndererek katılabilirsiniz.

48 Sıkça sorulan sorular Yarışmayla ilgili bilgilere nasıl ulaşabilirim? TÜBİTAK’ın WEB sayfasından ulaşabilirsiniz. Kimler başvurabilir? Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’den tüm lise ve dengi okul (9., 10. 11. ve 12. sınıf) öğrencileri katılabilir.

49 Sıkça sorulan sorular Proje yarışmasına birden çok projeyle başvuru yapılabilir mi? Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir projeyle katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanabilir.

50 Sıkça sorulan sorular Başka bir proje yarışmasına katıldım, aynı projeyle bu yarışmaya da katılabilir miyim? Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) daha önceki yıllarda herhangi bir proje yarışmasına katılmış olan projeler bu yarışmaya katılamaz.

51 Sıkça sorulan sorular Yarışma sonunda derece alanlara verilen ödül nedir? Bölge yarışmasında derece alanlar sadece para ödülü, Final yarışmasında derece alanlar para ödülü ve ÖSYS’ye ilk girdikleri yıl ek katsayı uygulamasından yararlandırılmaktadırlar.

52 Sıkça sorulan sorular Proje sergisinde öğrencilere rehberlik yapmak için her okuldan istenen bir öğretmenin öğrencilerin proje danışmanı olan öğretmeni mi olması gerekiyor? Her okuldan istenen bir rehber öğretmenin, öğrencilerin proje danışmanı olan öğretmeni olması gerekmez, ö ğrencilerle aynı okuldan olması yeterli.

53 Sıkça sorulan sorular Bölge yarışmasında katılımcılara sağlanan olanaklar nelerdir ? Aynı ilden olan öğrenci ve öğretmenlere çay, kahve, öğlen yemeği Diğer bölge illerinden gelenlere ek olarak konaklama ve yol ücreti verilmektedir.

54 Sıkça sorulan sorular Proje yarışması başvuru formuna Danışman Öğretmeni kısmı doldurulması zorunlu mu? Bir öğretmenden danışmanlık yardımı alınmamışsa yazılmasına gerek yoktur.

55 Proje Danışmanı Bilimsel yöntemi ne kadar iyi izlediğinizi belirler. Araştırmanızın ve verilerinizin ne kadar ayrıntılı ve doğru olduğuna karar verir. Eldeki aygıtları ve ekipmanları olası en iyi yoldan kullanıp kullanmadığınızı belirler.

56 İletişim: Doç. Dr. Abdullah UZUN auzun@konya.edu.tr GSM: 0532 2083171


"TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMA SÜRECİNİN TANITIMI Doç. Dr. Abdullah UZUN TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları