Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Ülkü Çömelekoğlu Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Ülkü Çömelekoğlu Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi"— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMA SÜRECİNİN TANITIMI
Prof. Dr. Ülkü Çömelekoğlu Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi TÜBİTAK Bölge Koordinatörü

2 Toplantı İçeriği TÜBİTAK orta öğretim öğrencileri araştırma projeleri yarışması yarışma sürecinin tanıtım sunumu Sorular ve cevaplar

3 Yarışmanın Amacı Düşünmeye, Gözlem yapmaya, Merak etmeye,
Gençleri Düşünmeye, Gözlem yapmaya, Merak etmeye, Merak ettiklerini araştırmaya teşvik etmektir.

4 Yarışmanın İçeriği Yarışma
Öğrencilerin ilgilendikleri, merak ettikleri bir konu hakkında araştırma yapmasını, araştırma sonuçlarını bir raporla düzenlemesini ve sonunda tüm bulgularını bölge yarışmasında ve Türkiye finallerinde sunmasını içermektedir.

5 Yarışmanın Temel İlkeleri
Yarışmanın en temel ilkesi projeye kaynak olan fikrin proje sahibi öğrenci/öğrencilerden çıkmış olmasıdır. Fikir danışman öğretmenin rehberliğinde geliştirilir, işlenir ve sonuçlandırılır.

6 Yarışmanın Temel İlkeleri
Öğrenciler kendi ürettikleri fikri uygulama aşamasında üniversitelerden ya da araştırma kurumlarından destek alabilirler Ancak bu destek, bilgi alma ya da laboratuarlardaki cihaz veya çeşitli araçların kullanımıyla sınırlı olmalıdır .

7 Hangi projeler değerlendirmeye alınmamaktadır?
Özgün ve yapanın kendi çalışması olmayan projeler Halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiği/edeceği düşünülen projeler (Özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksik ve kanserojen vb. maddeler ihtiva eden projeler)

8 Proje Başvurusu için Çağrıya Çıkılan Alanlar
Kimya, Matematik, Coğrafya, Sosyoloji Tarih Psikoloji Bilgisayar, Biyoloji, Temel Fizik, Uygulamalı Fizik

9 Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
14-24 Ocak 2013 sistem üzerinden başvuruların yapılması 25 Ocak 2013 saat 17.00: Proje özeti, proje planı, proje raporunun kayıtlandığı CD ve başvuru formunun çıktısının bölge koordinatörlüğüne ulaştırılması için son tarih 30 Ocak Projelerin jüri üyelerince değerlendirmeye başlanması

10 Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
22 Şubat sergiye davet edilecek öğrencilerin okul adreslerine belgelerin gönderilmesi 25 Mart 2013-bölge sergisi için projelerin hazırlanması-Mersin 26-28 Mart 2013-Bölge sergisi-Mersin 29 Mart bölge ödül töreni-Mersin 20-24 Mayıs 2013-Final yarışması-Ankara

11 Başvuru Koşulları Yarışmaya, Türkiye ve K.K.T.C.’de öğrenim gören tüm ortaöğretim öğrencileri katılabilir. Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır.  

12 Başvuru Koşulları Bir projede sadece bir danışman görev alabilir
Danışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir. Proje danışmanı olması zorunlu değildir.

13 Başvuru Koşulları Yarışmaya gönderilecek projelerin, 2013 yılı “Proje Yarışmaları Kitapçığı”nda bulunan “Proje Rehberi”ne uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

14 Başvuru Koşulları Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamamaktadır.

15 Başvuru Koşulları Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu belirlenen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenmektedir.

16 Başvuru Koşulları 2013 yılı “Enerji Verimliliği” proje yarışmasına katılanlar, aynı projeyle bu yarışmaya da katılırlar ise her iki yarışmadan da diskalifiye edilmektedirler.

17 Başvuru İşlemi Proje başvuruları:
adresinden online olarak yapılmaktadır.

18 Başvuru İşlemi Online başvuru yapıldıktan sonra alınacak proje başvuru çıktısı okul müdürlüğü, öğrenci ve danışman tarafından imzalanacaktır. Ayrıca başvuru formuna son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yapıştırılıp okul müdürlüğüne onaylatılacaktır.

19 Başvuru İşlemi Proje Planı, Proje Özeti (250 kelimeyi geçmemelidir) ve Proje Raporu Word dosyası olarak kaydedilmiş CD ve onaylı başvuru formu son başvuru tarihine kadar Bölge Koordinatörlüğü adresine gönderilmekte veya elden teslim edilmektedir (proje başvuruları TÜBİTAK’a gönderilmemektedir).

20 Bölgemiz İçin Başvuru Yeri
Geçen yıla kadar bölge merkezi Adana idi. 2013’den itibaren TÜBİTAK tarafından bölge merkezi MERSİN olarak belirlenmiştir.

21 Başvuruların Değerlendirilmesi
12 Bölge Merkezi ilde bir öğretim üyesi TÜBİTAK tarafından yarışmadan sorumlu bölge koordinatörü olarak görevlendirilmiştir.

22 Başvuruların Değerlendirilmesi
Proje Rehberine uygun olarak hazırlanmış olduğu belirlenen projeler önce, 12 ayrı bölgede ve her dal için oluşturulacak jürilerce, “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilmektedir.

23 Başvuruların Değerlendirilmesi
Uygun görülen projeler Bölge Merkezlerinde yapılacak sergiye davet edilmektedir. Uygun olmayanlar elenmektedir.

24 Başvuruların Değerlendirilmesi
Sergiye davet edilen projeleri hazırlayan öğrenciler jüriler tarafından mülakata alınmaktadır. Mülakatta bilgisayar ve projeksiyon cihazı Bölge Koordinatörü tarafından sağlanmaktadır. Sergide kullanılması öngörülen teknik donanım yarışmacılar tarafından temin edilmektedir.

25 Başvuruların Değerlendirilmesi
Projelerin değerlendirilmesinde, Özgünlük ve Yaratıcılık, Kullanılan Bilimsel Yöntem, Tutarlılık ve Katkı, Yararlılık (Ekonomik, Sosyal), Uygulanabilirlik ve Kullanışlılık, Kaynak Taraması, Özümseme ve Hâkimiyet, Sonuç ve Açıklık gibi kıstaslar göz önüne alınacaktır.

26 Başvuruların Değerlendirilmesi
Bölge merkezinde yapılacak yarışmalar sonunda Bölge Finalistleri belirlenecektir. Ödül alan öğrenciye ve danışmanına Başarı Belgesi ve para ödülü verilmektedir

27 Başvuruların Değerlendirilmesi
12 bölgede Finalist olarak belirlenen projeler Final Yarışması için Mayıs ayında Ankara’ya davet edilmektedir. Ankara’da düzenlenecek yarışma sergisinde projeler jürilerce tekrar değerlendirilmektedir.

28 Ödül Değerlendirme sonucunda her dalda derece alan öğrenciye, danışman öğretmenine ve okullarına başarı belgeleri, ayrıca öğrenci ve danışmanına para ödülleri verilmektedir.

29 Ödül Sergilenen projelerin genel değerlendirilmeleri sonucunda bir proje sahibine/sahiplerine Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü verilmektedir.

30 Ödül Final Yarışmasında dereceye giren adaylar YGS’ye girdikleri yıl, bir kereye mahsus olmak üzere derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü seçmeleri durumunda yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek katsayı uygulamasından yararlanmaktadırlar. (Bkz YGS Kılavuzu)

31 Finalistlere Sağlanan olanaklar
Sergilerin yapılacağı illerin dışından gelecek öğrenciler ile okul müdürlüğünce görevlendirilecek olan her proje için bir öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş otobüs ya da tren (yataklı hariç) yol paraları TÜBİTAK tarafından ödenmektedir.

32 Uyarı Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması beklenmektedir.

33 Uyarı Aksi halde proje sahibi öğrenciler ve danışmanlar bundan sonraki hiçbir TÜBİTAK etkinliğine katılamamakta ve TÜBİTAK desteklerinden yararlanamamaktadır. Ayrıca bu durum MEB’e de bildirilmektedir.

34 Patent Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilmektedir.

35 Patent Başvurusu Başvuru yapacağınız konu bir problemin çözümünde işe yarayan teknik özellikleri olan yeni bir buluş ise Patent ya da Faydalı Model Başvurusu yapabilirsiniz.

36 Patent Başvurusu Bir ürün, hizmet ya da firma unvanınıza ilişkin ad, logo, işaret vb bir tescil talebiniz varsa Marka Başvurusu adımlarını takip edebilirsiniz.

37 Patent Başvurusu Bir ürünün dış görünüm özelliklerini korumak istiyorsanız, Endüstriyel Tasarım Başvurusu Yapabilirsiniz. Yörenize özgü bir ürüne ilişkin tescil talebiniz varsa Coğrafi İşaret Tescili Başvurusu yapabilirsiniz.

38 Patent Başvurusu Bunun için gerekli bilgi adresinden edinilebilir

39 Yarışma bilgilerine erişim
Proje rehberine online başvuru formuna adresinden ulaşılabilir.

40


"Prof. Dr. Ülkü Çömelekoğlu Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları