Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1.2.7 Kurum ve Süreç Performans.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1.2.7 Kurum ve Süreç Performans."— Sunum transkripti:

1 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1.2.7 Kurum ve Süreç Performans Yönetimi 11. - 15. günler 14.2.-18.2.2011 Süreç Performans Yönetimi

2 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 11. Gün Süreç Yönetimine Giriş

3 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Süreç yönetimi, bir sürecin performansının planlanması ve izlenmesine yönelik bir dizi faaliyettir. Bu terim, genellikle iş süreçleri ile üretim süreçlerinin yönetimi için kullanılır. Ancak sadece iş süreçleriyle ilgili bir konu değildir. Kamu sektörüne ait görev ve faaliyetler de birer süreç olarak düşünülebilir. İş süreci yönetimi ve iş sürecinin yeniden yapılandırılması birbiriyle ilişkilidir, ancak birbirinin aynısı değildir. Süreç Yönetimi - Giriş

4 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Süreç yönetimi, müşterilerin gereksinimlerini karşılamak amacıyla süreçlerin tanımlanması, görselleştirilmesi, ölçülmesi, kontrol ve rapor edilmesi ile geliştirilmesi için bilgi, beceri, araç, teknik ve sistemlerin uygulanmasıdır. Kamu sektöründe, vatandaşların gereksinimlerini karşılamak, sonuçlara ve toplumsal etkilere ulaşmak da gerekir. Süreç Yönetimi - Giriş

5 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Süreç Yönetimi Döngüsü Strateji yönetimi Sürecin tasarlanması Sürecin uygulanması KontrolBilgi yönetimi Sıralama Uygulama Ölçme Analiz

6 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1. Süreçler belirlenmemiş ve/veya tanımlanmamış 2. Bazı bireysel süreçler tanımlanmış 3. Tüm kurumda süreçler belirlenmiş 4. Kurumda süreçler (çapraz - fonksiyonel olanlar dahil) yönetiliyor 5. Kurumlar arası süreçler (çapraz - kurumsal) geliştiriliyor 6. Yatay süreçler, idari kollar arasında yönetiliyor, geliştiriliyor ve yeniden yapılandırılıyor. Şimdiki Zaman - Hedef

7 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Süreçler, fonksiyonel / kurumsal yapıları takip etmezler: Kurumlar, genellikle tüm sürecin belirli bölümleriyle ilgilenir. Bir kurumdaki değişiklik diğer kurumlardaki aynı süreci etkiler. Çoğunlukla hiç kimsenin bütün olarak çapraz - kurumsal süreç geliştirme ve yönetme sorumluluğu yoktur. Kurumsal Süreç Gelişiminden Çapraz – Fonksiyonel Süreç Gelişimine

8 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Kurumsal Süreç Gelişiminden Çapraz - Fonksiyonel Süreç Gelişimine Bakanlık Şimdiki zaman Bakanlık Yönlendirme Süreçler Bilgi teknolojisi (IT) Kurum Bilgi teknolojisi sistemi İdari kollar arasında yönlendirme Kurum Bilgi teknolojisi sistemi Gelecek?

9 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Süreç Oryantasyonu Görev Organizasyonu Süreç Oryantasyonu Süreç Organizasyonu Satış Süreci Tedarik ve Teslim Ürün Geliştirme Yönetim Satış ve PazarlamaÜretim Araştırma ve Geliştirme Yönetim Satış ve Pazarlama Üretim Araştırma ve Geliştirme Görevler iş faaliyetine öncülük eder Süreçler belirlenir, görevler hakimdir Temel süreçler iş faaliyetine öncülük eder

10 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Temel süreçler ile destek süreçleri arasındaki fark Katma değer katma değersize karşı? Şubesel çapraz - fonksiyonele karşı? İç müşteri dış müşteriye karşı? (Gelir getiren gelir getirmeyene karşı?) Temel Süreçler Ve Destek Süreçleri

11 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Süreç haritası / süreç yapısı Süreç diyagramları Süreç Tanımları

12 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Süreç yönetiminde, sorun süreç tanımları ile ilgili değildir. Ancak süreci yönetebilmek için sürecin belirlenmesi ve tanımlanması gerekir. Uygulamada süreç tanımları dokümantasyon iletişim görselleştirme anlayış için gereklidir. Süreç Tanımları Ne Demektir?

13 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Strateji ve stratejik hedefler yeterli derecede anlaşılır olmalıdır. Süreçlere yönelik hedef ve koşulları belirlerler. -> süreçleri keşfetmek ve belirlemek Süreçler, kaynaklara yönelik hedef ve koşulları belirler. Bilgi ve beceriler Bilgi teknolojisi (IT) Binalar Vs. Süreçler, kaynakları faaliyete (stratejiden türeyenler faaliyetler) dönüştürür. Sürecin keşfedilmesi ve belirlenmesi için ön koşullar

14 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Süreçler, tanımlanmadan önce keşfedilmiş ve belirlenmiş olmalıdır. Süreçler, tanımlanmamış olsa bile kurum içinde mevcuttur. Süreçlerin keşfi, kurum yapılanması ile faaliyet ve görevlerin anlaşılması için önemli bir adımdır. Süreç keşfi için sadece tek bir doğru yol bulunmamaktadır – farklı yaklaşımlar olabilir. Süreç Keşfi

15 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 En temel hedeflerin müşterilerin faaliyetlerin çıktıların belirlenmesi ile ilgilidir. Sürecin nasıl ve nerede başlayıp, nasıl son bulacağının belirlenmesi de önemlidir. Süreç Keşfi

16 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Süreç tanımları, süreç yönetimi süreç değerlendirmesi ve gelişimi için kullanılan bir araçtır. Süreçleri tanımlamaya başlamadan önce, tanımlar için gerekli olan koşulları iyi analiz etmek gerekir. Tanımlar, sadece görev ve faaliyetleri sunmak için gerekiyorsa, süreçlerin adlandırıldığı süreç haritası/süreç yapısı yeterlidir. Tanımlar, görev ve faaliyetleri geliştirmek için gerekiyorsa, süreçler tam olarak (süreç diyagramları dahil) belirlenmeli ve tanımlanmalıdır. Tanımlar için düzey nasıl seçilir

17 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Süreç haritası / süreç yapısı Süreci tanımlar, tüm temel süreçler ve destek süreçleri listelenir. Temel süreçler, destek süreçleri ve alt süreçlerin tanımlanması Süreç diyagramları (iş akışları) Alt süreçler aşamaya göre tanımlanır. Süreç ve faaliyetlerine yönelik ek bilgi veren belge Tanımların Hiyerarşisi

18 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Sürecin amaç ve hedefleri Müşteriler ve diğer ilgili gruplar Girdiler ve çıktılar Ara yüzler ve bağlantılar Aktörlerin görev ve sorumlulukları, süreç sahibi dahil Gerekli olan bilgi ve beceriler Bilgi teknolojisi sistemleri Önemli başarı faktörleri Ölçütler ve gelişim Süreç Tanımının Kapsamı

19 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Her sürecin bir sahibi olmalıdır. Süreç sahibi, sürecin işlevselliğinden ve performansından sorumludur. Süreç sahibi, süreç hedeflerinin belirlenmesinde rol oynar. Süreç sahibi, sürecin gelişiminden sorumludur. Süreç sahibi, tüm süreci koordine eder. Süreç sahibi, sürecin diğer süreçlerle olan ilişkisiyle ilgilenir. Süreç Sahibinin Rolü

20 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Basit süreç haritası: örnek süreç diyagramı Dış Denetçi Baş Muhasebe Sorumlusu Mali Muhasebe Bilgi Teknolojisi Sistemleri Muhasebe sistemi Mali tablo bilgisi Bilanço kontrolü Farklılıkları tanımla ve çöz Mali tablo kontrolü Mali tabloların hazırlanması Farklılıkların çözülmesi Tablolar denetçiye Bilgi doğru mu? Kabul et? Yasal denetimi gerçekleştir Onayla? Hayır Evet Rapor kapanışı için tahakkukların toplanması ve girilmesi Evet Hayır

21 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Süreç Değerlendirme ve Ölçme

22 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Kurumlar ve çalışma metotları, süreçler tasarlandığında veya belirlendiğinde değişmez. En büyük zorluklar ileride, süreç tanımlandığında karşımıza çıkar. Süreç değerlendirmesi, süreçleri anlamak süreçlerden ve süreçlerdeki aşamalardan haberdar olmak süreçleri kabul etmek için bir araçtır. Süreç Değerlendirme

23 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Sürecin sunulması Süreç tanımının değerlendirilmesi +/- Sürece ilişkin görüşlerin sunulması İhtiyaç duyulan gelişmelere öncelik verilmesi İlerideki adımlar-> eylem planı Süreç Değerlendirme

24 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Süreç ekibi/süreç yöneticileri tarafından yapılan değerlendirme Kurumun yönetim ekibi tarafından yapılan değerlendirme Süreçte önemli rol oynayan kişiler tarafından yapılan değerlendirme Süreç aktörleri/üyeleri ve sorumlu taraflar tarafından yapılan değerlendirme Dış değerlendirme Süreç Değerlendirme Türleri

25 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Süreç tanımlarının sunulması Sürecin gözden geçirilmesi Her süreç aktörü, süreç içindeki görevini anlatır Diğerleri soru sorar ve not alır Tanımın değerlendirilmesi Güçlü ve zayıf yanlar Eylem planı Sürecin Gözden Geçirilmesi

26 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Süreçlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için bilgi temin edilir. Ölçme, süreç yönetimi ve geliştirmenin bir parçasıdır. Süreci ölçemezsen, süreci yönetemez ve/veya kontrol edemezsin. Ölçüler, süreç geliştirme ve iyileştirmede kullanılmazlarsa işe yaramazlar. Süreç Ölçümü – Ölçmenin Temeli

27 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Değişime neden ihtiyaç duyulduğunun değerlendirilmesi Süreçteki değişimlerin etkilerinin değerlendirilmesi Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının kontrol edilmesi Süreçteki sapmaların belirlenmesi Gelişim önerilerine öncelik verilmesi Süreç ekibi için eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi Ölçme Neden Gereklidir?

28 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Özgün Ölçülebilir Yönlendiren İlişkili Zamanlaması iyi yapılmış Ölçme Kriterleri

29 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Gerekli Açık Güvenilir Anlaşılabilir Kolay kullanılabilir Bütçeye uygun İyi bir gösterge için kriterler

30 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Müşteriler kimlerdir? Müşterilerin beklentileri nelerdir? Bu beklentilerin karşılanıp karşılanmadığını nasıl ölçebiliriz? Her bir gösterge açısından hedefimiz nedir? Nasıl Başlanır?

31 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Verimlilik İhtiyaç duyulan kaynaklar (mali kaynaklar, iş gücü/yıl, zaman, malzeme vs.) Kaynak tahsisi Etkililik Müşterilerin beklentileri karşılandı mı? Esneklik Müşteri beklentilerinde oluşan değişikliklere süreç nasıl tepki veriyor? Sürecin Değerlendirilmesi

32 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Döngü süreleri, boş zamanlar Maliyetler (örneğin birim maliyetleri) Müşteri için bekleme süresi Belgelerdeki hatalar, yanlış teslimat sayısı Katma değerli / katma değersiz faaliyetler için harcanan süre Müşteri memnuniyeti Süreç içindeki karar noktalarının sayısı, karar almak için harcanan süre Örnek Süreç Göstergeleri


"Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1.2.7 Kurum ve Süreç Performans." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları