Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1 5. Gün: Maliye Bakanlığı 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1 5. Gün: Maliye Bakanlığı 2012."— Sunum transkripti:

1 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1 5. Gün: Maliye Bakanlığı 2012 Stratejisi - süreç ve uygulama Virpi Einola-Pekkinen 14 Ocak 2011

2 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 2 Maliye Bakanlığı 2007 => Maliye Bakanlığı 2012 Nereden başladığını bildiğinde, nereye gitmen gerektiğini bulmaya yardımcı olur => Neyi değiştirmek istiyoruz? “Nereye gittiğini biliyorsan, oraya ulaşmana yardımcı olur…”

3 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 3 Maliye Bakanlığı 2007 Maliye Bakanlığı 2012  Nerede başarılı olmamız gerekli?  Nerede hata yaptık?  Nasıl başarabiliriz/ Nasıl aynı hataları tekrarlamayız?  Aşağıdaki kavramlar ne anlama gelir?  beceriler  yapılar  çalışma yöntemleri  vb.  Uygulamada başarıyı nasıl elde ederiz? MB- düzey Daireler/ birimler/ projeler/ takımlar Süreçler

4 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 4 Strateji - süreç - değerlendirme ve yeniden hedef belirleme: Nerede iyiydik, Nerede daha iyi olmamız gerekir? Vizyonu ve stratejik ilkeleri açık ve kesin bir biçimde belirlemek Uygulamayı takip etmek ve geçmişte edinilen deneyimleri göz önünde bulundurmak Stratejik ilkeleri ve öncelikleri bildirmek Hedef koymak ve işlevsel çalışma planları hazırlamak STRATEJİ

5 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 5 Maliye Bakanlığı 2012 - sürece dahil olan unsurlar Yönetim kadrosunun kişisel değerlendirmesi/ Ortak Değerlendirme Çerçevesi, 16.-17.11.2006 MB- Baro 2006 Maliye Bakanlığı 2012 -2012 yılına kadar izlenecek stratejik yol Paydaş araştırması Destek hizmetlerin değerlendirilmesi Eşitlik araştırması İdari alan yönetimi • alt projeler Maliye Bakanlığı'nın geliştirilmesi • alt projeler Kurum yönetimi • alt projeler Mali politika • alt projeler Daire/birim -toplantılar Yöneticiler- forumlar Personel planlaması Personel- forumlar/ - bilgiler MB 2007 Stratejisi Yönetim geliştirme programı Destek hizmetler geliştirme programı Maaş-sistem değerlendirmesi ”Kurum yönetimi” analizi Yönetim Kadroları Vb.

6 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 6 Geleceğinizi yaratmakla ilgilidir… Geleceğe sürüklenmek Geleceğe uyum sağlamak Geleceği yaratmak GELECEĞE YÖNELİK TUTUM STRATEJİK ALAN İHTİYACI büyük küçükpasif aktif reaktif/tepkisel Proaktif/inisiyatif alan EYLEM ŞEKLİ Määttä, Ojala -99

7 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 7 Maliye Bakanlığı 2012 -Biz nasıl yaptık Mevcudiyet Strateji belirleme Stratejik olasılıkları tanımlama Vizyon Mevcut materyali analiz etme Ortak çalıştay/ "Başlangıç toplantısı" 26.2.2007 Ekonomi CG İdari birim MB Ekonomi CG İdari birim MB Ekonomi CGi İdari birim MB MB 2012 Ortak çalıştay: - farklı bakış açıları - ortak anlayış 11.5.2007 Ortak çalıştay: - farklı bakış açıları - ortak anlayış 11.6.2007

8 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 8 ETKİNLİK - Ekonomik anlamda sürdürülebilir refah düzeyi - Yüksek kalitede ve ekonomik açıdan etkin kamu hizmeti PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ - Planlı, sektörlere ayrılmış - İleri görüşlü/proaktif - Artan işbirliği - Avrupa Birliği ve diğer uluslar arası oturumlara aktif katılım İNSAN KAYNAKLARI VE UZMANLIK - Geniş çaplı uzmanlık - Temel süreçler ve işlemlerle ilgili yeterli bilgi düzeyi YÖNETİM VE LİDERLİK - Uyumlu yönetim zinciri - Kapsamlı, profesyonel ve teşvik edici liderlik - Yönetim becerileri GÜVENİLİRLİK İNOVASYON ŞEFFAFLIK DOĞRULUK Mali sektör ve kamu sektörüne ilişkin hususlarda Maliye Bakanlığı yenlikçi ve güçlü bir liderdir. Maliye Bakanlığı üretken, teşvik edici ve keyifli bir çalışma topluluğudur. Maliye Bakanlığı 2012

9 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 9 Devletin VİZYONU Maliye Bakanlığı’nın VİZYONU ”Finlandiya ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sağlam, rekabetçi ve yenilikçi bir ekonomiye sahiptir. Maliye Bakanlığı ekonominin, kamu idaresi ve hizmetlerinin yenilikçi ve güçlü bir lideridir. ”Sorumlu, ilgili ve ödüllendiren Finlandiya”

10 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 10 Maliye Bakanlığı’nın Görevi Maliye Bakanlığı,  ekonominin dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesinden  ülke ekonomisinin doğru yönetiminden ve yerel ekonominin etkili yönetimi için gerekli şartların sağlanmasından  Etkin kamu idaresinden sorumludur.

11 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 11 Maliye Bakanlığı 2012 – ETKİNLİK  Hedef: Ekonomik açıdan sürdürülebilir refah düzeyi  Araçlar: Mali politikanın hazırlanması  Stratejik hususlar :  Çalışmanın ve girişimciliğin ödüllendirilmesi  Çalışma sürelerinin uzatılması  Talep ile iş gücü piyasasındaki arzın daha iyi dengelenmesi  Kamu sektörünün üretkenliği

12 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 12 Maliye Bakanlığı 2012 - ETKİNLİK  Hedef: Kamu hizmetlerinin yüksek kalitede ve ekonomik açıdan etkin olması  Araç: Kurumsal yönetim  Stratejik hususlar:  İdari yapıların ve hizmet yapılarının geliştirilmesi  Kamu hizmetlerinde kalitenin ve verimliliğin sağlanması  Kurumsal yönetimin geliştirilmesi – tüm kamu sektöründeki düşünce şeklinin geliştirilmesi  Bilgi işlem sistemleri arasında işbirliği  Yeni çözümlerin ve araçların geliştirilmesi

13 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 13 Maliye Bakanlığı 2012 – İNSAN KAYNAKLARI ve UZMANLIK  Hedefler:  Esneklik ve değişim odaklılık  Yeni düşünce ve eylem şekilleri yaratmaya yönelik becerilerin bir arada kullanılması  Araçlar:  Maliye Bakanlığı’nın organizasyon yapısının yeniden düzenlenmesi  İnsan kaynaklarının esnek kullanımı  Yönetim geliştirme programının sürekli kullanımı

14 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 14 Maliye Bakanlığı 2012 – YÖNETİM ve LİDERLİK  Hedefler:  Daha büyük kurumlar / süreç odaklı çalışma şekli  Daha birleşik proje kültürü ve proje yönetimi  Araçlar:  Liderlik vasıflarının geliştirilmesi  Birimler arası yatay çalışma şeklinin geliştirilmesi  Maliye Bakanlığı’nda proje kültürünün ve proje yönetiminin geliştirilmesi  Yönetici kadrolara yönelik çalışma yöntemlerinin geliştirilmesi

15 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 15 Maliye Bakanlığı 2012 – PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ  Hedefler:  Planlı, sektörlere ayrılmış  İleri görüşlü/ proaktif  İşbirliğinin artırılması  Avrupa Birliği ve uluslar arası toplantılara/oturumlara aktif katılım  Araçlar:  Paydaş işbirliğine yönelik işlevsel bir eylem planının hazırlanması  Düzenli olarak toplantıların gerçekleştirilmesi  Geçmişe yönelik bilgilerin hazırlanması  İş arkadaşlarıyla iletişim ağlarının paylaşılması, yeni iletişim ağlarının kurulması  İzleme:  Paydaş araştırması  Müzakere etme ve geri bildirim  Ağ kurma

16 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 16 Maliye Bakanlığı 2012 – Bir kurum ve çalışma topluluğu olarak Maliye Bakanlığı  Hedefler:  Kaynakların doğru kullanımı  Ortak çalışma  Çalışma ve yönetim kültürlerinin birleştirilmesi  Araçlar:  İnsan Kaynakları Yönetimi için strateji temelli bir plan hazırlanması  Birimlerde karşılıklı takım çalışması ve yatay projelerin geliştirilmesi  Müzakere için her düzeyde daha fazla zaman ayrılması  İzleme:  Personel araştırması  Liderlik uygulamaları  Çalışma yöntemleri

17 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 17 Stratejilerin birçoğu neden başarısız olur?  Sadece %10’u başarılıdır… Bir strateji başarısız olabilir çünkü:  Daha önce hiç uygulanmamıştır  Yanlış stratejidir  Doğru stratejidir ancak zamanlaması yanlıştır  Teknolojinin gerisinde kalmıştır  Müşteriler, tedarikçiler ve paydaşlar kuruma ve kurumun yöneticilerine duydukları güveni kaybetmişlerdir  Geçerli bir uygulamayı/kanunu ihlal etmiştir  Yerini daha iyi bir strateji almıştır  İnsanlar ne tür bir strateji olduğunu anlamamışlardır – Strateji doğru aktarılmamıştır

18 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 18 Hedeflerin belirlenmesi, hedeflerin hem işlevsel hem kişisel boyutta müzakere edilmesi Çıktı ve sonuçların değerlendirilmesi, geri bildirimde bulunulması, kılavuzlar vb. Bu yönetimle ancak daha çok liderlikle alakalıdır… Maliye Bakanlığı Hedefler Strateji Hedefler Eylem planları Hedefler Eylem planlarıHedefler Eylemler Daireler Birimler Bireyler MÜZAKERE

19 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 19  Strateji uygulayıcısı olarak yöneticiler  Mali politika  Kurumsal yönetim  İdari birim - işlemler  Çalışma topluluğu olarak bakanlık / bölüm müdürleri toplantısı  Strateji uygulayıcısı olarak liderler  Liderlik vasıfları  İletişim becerileri  Strateji uygulayıcısı olarak çalışanlar  “Uzman kendisini yönetir”  Faaliyet, ilgi ve motivasyon  Beceriler Strateji sadece ortak yorum ile gerçek olur

20 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 20 Yönetim kadrolarının çalışmasında temel hususlar: 1) Toplantılar  Bir yönetim kadrosunun rolü, toplantı sırasında uygulanan çalışma metotları, gündem, tartışma / karar alma vb. 2) Yönetim kadrosunda yer alan üyelerin arasındaki işbirliği  Ortak hedefler, başarının / başarısızlığın müşterek paylaşımı, ortam, karşılıklı tartışma ve destek vb. 3) Yönetim kadrosunda yer alan her bir üyenin bireysel rolü ve görevi  Grup üyesi olarak gelişimi  Yönetim kadrolarından gelen bildirilerin diğer toplantılara yönlendirilmesi ve iletilmesi (daireler, birimler, çalışma grupları, projeler vb.) Strateji uygulayıcısı olarak yöneticiler

21 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 21 Planlama ve Raporlama Süreçleri Ocak Aralık Kasım Ekim Eylül Ağustos Temmuz Mart Şubat Nisan Mayıs Haziran ) Raporlama Strateji yönetimi Bütçeleme (1 yıl) Ara planlama & bütçeleme (4 yıl) Tilinpäätökset • ministeriön • virastojen • valtion Hallituksen kehyspäätös • Hallinnonalan täydentävä TAE- ohje TAE- neuvottelut hallinnonalan virastojen kanssa Performans yönetimi Virastojen TAE :t ministeriöön Hallinnonalan TAE VM:n johtoryhmässä Virastojen toiminnan katsaukset + TTS- keskustelu Hallinnonalan TTS- ohjeistus Hallinnonalan strategiapäivä Tilinpäätöskannanotto Virastojen TTS- esitykset VM:öön Virastojen tulostavoitteet Neuvottelut virastojen kanssa - t ulostavoitteet HaJory Hallinnonalan strategiapäivä Hallinnonalan TAE- ohje Hallinnon- alan YT Virastokohtaiset strategiapalaverit Hallinnon- alan TTS BO:lle Hallinnonalan TTS VM:n johtoryhmässä -TTS –tarkennukset tarvittaessa

22 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 22 GELECEKPROJELERGELECEKPROJELER DESTEKPERSONELDESTEKPERSONEL Stratejinin uygulanmasında İnsan Kaynakları Yönetimi Maliye Bakanlığı 2012 İnsan Kaynakları yönetimi Ortak ilkeler ve eylemler Yönetim kadroları Performans görüşmeleri Personal performance negotiations YÖNETİMEĞİTİMİYÖNETİMEĞİTİMİ Dairede personel planlaması Üst Yönetim Dairelerde personel yönetimi İK Personel performans görüşmeleri

23 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 23 Maliye Bakanlığı İdari Birimi için ortak strateji temeli Maliye Bakanlığı birimi için görev bildirimi • Neden varız? Maliye Bakanlığı birimi için vizyon • Ne olmak istiyoruz? Maliye Bakanlığı birimi için stratejik ilkeler •Birimimizin görevi nedir? •Maliye Bakanlığı’nın kendi birimi üzerindeki rolü nedir – nasıl bir birimden daha fazlası oluruz? •Stratejik sonuçlarımız nelerdir – uzun vadede müşterilerimiz ve paydaşlarımıza ne sağlayabiliriz? •Hedeflerimize ulaşmak için bize gerekli olan stratejik beceriler nelerdir? •Gelişmeye yönelik ortak konularımız hangileridir? Strateji temelli hedefler • İdari birim olarak hangi hedeflere ulaşmamız gerekir?

24 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 24 Gümrük stratejisi Hazine stratejisi Vergi daireleri stratejisi Konu değişikliği - örneğin üretkenlik- program Maliye Bakanlığı İdari Birimi için ortak strateji temeli Maliye Bakanlığı stratejisi Yatay konular Hükümet Programı, Devlet Strateji Belgesi Politika Programları Destek stratejiler (Bilgi işlem, insan kaynakları, binalar, satın alımlar) İstatistik stratejisi Mali Araştırma Kurumu stratejisi Yönetim Süreç gelişimi Değerlendirme Personel kaynakları Farklı strateji düzeyleri arasında bir köprü kurar…


"Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1 5. Gün: Maliye Bakanlığı 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları