Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1.2.9 Hesap verebilirlik – Performans.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1.2.9 Hesap verebilirlik – Performans."— Sunum transkripti:

1 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1.2.9 Hesap verebilirlik – Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 3. Hafta: Kurumların raporları & izlemesi Mr Petri Huovinen, Finlandiya Hazine

2 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 11. Gün 12 Ekim 2011

3 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Değerlendirmeler ve hesap verebilirlikteki rolleri

4 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03  Değerlendirmeler önceden, eş zamanlı veya sonradan yapılabilir.  Şu amaçlar için yapılır:  Hedef veya standart koymak için,  Yatay karşılaştırma (kıstas alma)  Artzamanlı karşılaştırma olarak (yönelim çalışmasının zaman serisi)  Değerlendirme uzun bir süredeki yönelimleri ve değişiklikleri içerebilir; aynı zamanda operasyonel doğruluk ve başarı hakkında da olabilir. Değerlendirmeler hakkında

5 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03  Avrupa Birliği’ne katılmak; örneğin, bölgesel ve yapısal fonlardan destek kullanma ve etkisiyle ilgili  Bakanlıkların stratejik yönetimi zenginleştirme ihtiyacı; göstergelerin gelişimini gerektirir.  Stratejik önemi olan fonksiyonların ve projelerin izlenmesi değerlendirme verilerini gerektirir.  Değerlendirme, liderlik reformu ve performans yönetiminin bir parçası olarak görülüyordu.  Sektörler arası görevler, operasyonel politikalar ve programlar geniş bir değerlendirme yelpazesi gerektirir. Değerlendirme ihtiyaçları (1/2)

6 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03  Değerlendirmeler normal yıllık raporların ürettiği bilgiyi tamamlar.  Yıllık raporlar her zaman operasyonların uzun vadeli etkilerini göstermez.  Değerlendirmeler, etkililiğin, verimliliğin ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için veri temin edebilir.  Değerlendirmeler aynı zamanda etkililiğin ve verimliliğin gelişimini etkileyen ölçümlerin, interaktif ilişkilerin ve yapısal etkenlerin etkisi hakkında da bilgi verebilir.  Değerlendirme verileri, stratejilerin ve stratejik planların revize edilmesine ve daha önce yapılan stratejik seçimlerin ne kadar iyi olduğunun değerlendirilmesinde yardımcı olur. Değerlendirme ihtiyaçları (2/2)

7 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03  Değerlendirmede şunlar olabilir:  Sektördeki kurumun pozisyonunun ve rolünün değerlendirmesi  Organizasyonel yapısının ve yönetim sisteminin verimliliği  Ortaklıklarının ve ağlarının işleyişi  Ortamında ve operasyonlarındaki değişikliklere yanıt verme kapasitesi Değerlendirmenin odağı hakkında örnek

8 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03  Operasyonlar ne kadar başarılı ya da etkili olmuş? Operasyonların ve çıktılarının kalitesi uluslar arası bağlamda kıyaslanınca durumu nasıl? (diğer ülkelerle ve diğer karşılaştırmalar yönünden)  Operasyonların vizyonları ve görevleri gerekçelendirilebilir mi? Müşterilerin ve toplumun ihtiyaçlarına ve işletme ortamındaki değişikliklere cevap veriyor mu? (müşteri açısından ve gelecek açısından)  Sektör kaynaklarını mümkün olduğunca etkili ve uygun olarak kullanmış mı? (maliyet etkinlik açısından)  Operasyonun temel dış maliyetleri ve etkileri – çevresel etki, amaçlanmayan etki ve bölgesel kalkınma etkisi- göz önünde bulundurulmuş mu? (sosyoekonomik açıdan) Operasyonların ve finansmanın etkililiğini ve performansını değerlendirmenin amacı

9 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03  Kolay hedefler koyup hedeflere ulaşmanın performans yönetimi açısından bir tehlikesi vardır:  Hedefleri belirlemek ve hedeflere ulaşılmasını izlemek her zaman içinde seçimleri barındırır.  Değerlendirme, bu seçimlerin haklı çıkıp çıkmadığının anlaşılmasına, dolayısıyla kontrol ve raporlama sisteminin gelişimi için değerli veri yaratmaya yardımcı olur. Değerlendirmeler ve Performans Yönetimi

10 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03  Toplumsal etkilerin harici genel değerlendirmesi çoğunlukla şu durumlarda yapılır:  Operasyonların önceki genel değerlendirmesinin üzerinden zaman geçtiğinde (uygulamada birkaç yıl)  Önemli yeni zorluklar çıktığında  Örneğin, müşterinin ihtiyaçları değiştiğinde, işletme ortamı değiştiğinde,yeni prosedürler geldiğinde, mevzuat değiştiğinde  Operasyonlarda ciddi sorunlar, kesintiler ya da eksiklikler olduğunda  Örneğin, hizmet üretiminde kriz, uzun iş yapma süresi veya sıra, müşteri memnuniyetsizliği Değerlendirmeye ne zaman ihtiyaç duyulur?

11 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Finlandiya Hazine’de İzleme projeleri – proje portföyü

12 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03  Proje raporu Hazine’nin planlama ve raporlama sürecinin merkezi bir parçasıdır.  Rapor döngüsü: normalde Hazine’nin yönetim grubuna yılda 5 kere  Projenin ilerleme raporu şu bilgileri içerir:  Zaman ölçeği  Maliyetler  İş miktarı  Ulaşılan sonuçlar/ çıktılar ve kalitesi  Riskler ve risklerin yönetimi Genel Bilgi

13 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03  Devam eden projelerin ilerlemesi ve durumu hakkında bilgi  Proje planları ile karşılaştırılan projelerin güncel durumunun tablosu  Sapmaları ve ihtiyaç duyulan önlemleri fark etmeyi mümkün kılar Neden?

14 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Proje izlemenin hedefleri hakkında Portföyde toplanan projeler, sınıflandırılmaları ve ilerlemelerinin izlenmesi Tutarlı proje ilerleme raporu • Strateji, hedefler ve projeler arasında daha iyi bağlantı • çalışma ortamındaki ilgili değişikliklere daha iyi yanıt verme yetisi Yeni başlayacak projelerin analiz fonksiyonuna ve inceleme fonksiyonuna başlama • Projeleri bir bütün olarak daha iyi anlama • Risklerin ve kaynakların daha iyi yönetimi • Daha iyi önceliklendirme • Strateji uygulamanın daha iyi izlenmesi • Strateji ve hedeflere göre faaliyetlerin daha iyi yönlendirilmesi • Strateji uygulama faaliyetlerinin daha iyi değerlendirilmesi Projeler arasında önceliklendirme ve koordinasyon Proje portföyü ve strateji arasında bağlantı Proje portföyüne odaklanma

15 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Proje İlerleme Raporu (1/3) Projenin Adı Bölüm/Birim: Proje Kodu: Projenin sahibi ve proje yöneticisi : Raporun Tarihi : Projenin Hedefi : Projenin fazı: Projenin genel durumu: -Hedef -Zaman ölçeği -Maliyetler -Kaynaklar -Çıktıların kalitesi -Riskler -Projenin atmosferi 1= planlara uygun 2= küçük sapmalar (kontrol edilmeli) 3= büyük sapmalar (yanıt verilmeli) 4= hedefe ulaşılamıyor (karar gerekiyor)

16 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Proje İlerleme Raporu (2/3) … devamı Tüm projenin planlanan/gerçekleştirilen hazırlılık derecesi (%) Çıktılar -1. Çıktı -2. Çıktı -… - her bir çıktının kalitesi - her bir çıktının planlanan / gerçekleşen hazırlılık derecesi Maliyetler - Projenin bütçesi (esas / şu anki) - kümülatif maliyetler (planlanan/ gerçekleşen) - Tahmini nihai maliyetler Kaynaklar - İlk başta öngörülen iş miktarı - Kümülatif iş miktarı (planlanan / gerçekleşen) -Tahmini toplam iş miktarı

17 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Proje İlerleme Raporu(3/3) … devamı Zaman Ölçeği (başlama tarihi ve bitirme tarihi) Tahmini zaman ölçeği Riskler, İlk 5 (olasılık* ciddiyeti= kritikliği) Eleme önlemleri Sonraki dönemde projedeki en önemli görevler Projedeki önemli açık sorular Proje yöneticisinin özeti

18 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03  Proje ilerleme raporu proje yöneticisi tarafından hazırlanır  Proje yönetimi ofisi raporları yorumlar; proje portföyünü ve analizini oluşturur.  Bölümlerin yönetim grupları proje portföyüyle ve analiziyle ilgilenir.  Hazinenin yönetim grubu proje portföyüyle ve analiziyle ilgilenir.  Analize göre önemli eksiklikleri olan projeler -> Düzeltici önlemleri içeren plan bir haftada hazırlanıp Hazine’nin Genel Müdürü’ne teslim edilir. İzleme Süreci

19 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Proje portföyü izleme raporu Planlara uygun Küçük sapmalar  kontrol edilmeli Büyük sapmalar  yanıt verilmeli Hedefe ulaşılamıyor-> Devam etmek için karar almak gerekli Bilgi yok/ değerlendirilmemiş Proje portföyünün ve tek projelerin değerlendirilmesinde bu renkler kullanılıyor: Önceki tahmin Son tahmin OK = Fark edilen sapmalar çözülmüş ve/veya artık özel önlem almayı gerektirmiyor = Sapmalar önlem almayı ve sürekli izlemeyi gerektiriyor = Projenin durumu düzeltici önlemler gerektiriyor Sapmalarla ilgili işaretler

20 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Proje Portföyü Özeti

21 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Tek bir projenin raporu

22 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 12. Gün 13 Ekim 2011

23 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03  Kurumunuz için bir performans raporu/ hesap verebilirlik raporu taslağı hazırlayınız.  Yapı  İçeriğinin/ performansın temel özellikleri  Türkiye’de olan bir rapora göre veya Finlandiya’daki rapor örneklerine göre yapmanıza gerek yoktur- yeni bir model, yapı ve içerik oluşturabilirsiniz! Takım Çalışması (her iki grup için)


"Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1.2.9 Hesap verebilirlik – Performans." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları