Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Performans yönetiminin durumu Visa Paajanen/UDK 4.10.2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Performans yönetiminin durumu Visa Paajanen/UDK 4.10.2011."— Sunum transkripti:

1 Performans yönetiminin durumu Visa Paajanen/UDK 4.10.2011

2 2 İçerik Performans yönetimi reformu: amaçlar UDK’nın denetimi Denetim bulguları Tavsiyeler Tartışma

3 3 Performans yönetimi reformu 1990’ların başında Bütçe mevzuatında değişiklikler amaçlar: - Verimliliği iyileştirmek - Aktörlere operasyonel özgürlük vererek sonuçları başarma imkanlarını arttırmak - Hedeflere ulaşma konusunda raporlama isteyerek hesap verebilirliği arttırmak - Kaynak tahsisinde karar alma sürecini dağınık hale getirmek

4 4 UDK’nın denetimi Eleştirel veya olumsuz gözlemler, denetim çalışmalarının yapısı Mali denetim: amaç koyma ve raporlama zaman çizelgeleri (amaçlar ve raporların kalitesi denetlenmiyor) performans denetimi: - Belli bir idari sektör veya kurum üzerinde odaklanır - Gözlemlerin neredeyse tamamı belgeleniyor - Fakat bir çok denetim bulgusu var ve bunlar belirli sorunlar üzerinde odaklanıyor.

5 5 Denetim bulguları, performans yönetimi Kaynakların yönlendirilmesi ve normatif yönlendirme kamu yönetiminde hala yaygın kullanılıyor (mevcut sisteme sadece performans yönetimi ekleniyor) Aktörlerin sonuçlara ulaşma yolunda özgürlüğü çok artmadı Öte yandan: birçok vakada aktörün başarı derecesi (sorumlulukları yerine getirme) daha geniş özgürlüğe dayanak oluşturmuyor

6 6 Bulgular, hedef koyma Hedef koyma mekanizması açık değil Verimlilik ve ekonomi performans hedefleriyle yönlendirilip yönetilmiyor (aslında bu performans yönetiminin kullanılmadığını gösteriyor) Hedefler mantıklı bir hiyerarşi oluşturmuyor hedefler ve kaynaklar birbiriyle ilişkili değil hedefleri ölçülebilir değil Politika etkililiği hedefleri zaman çizelgelerine bağlanmamış

7 7 Bulgular, hedef koyma Hedefler gerçekçi ve zorlayıcı değil Operasyonel verimlilik veya verimlilik ve ekonomi ile ilgili hedefler yok (bunun nedeni yönetim belgelerinde açıklanmıyor) Hedefler yerine kurumlar farklı birimlere gelir ve gider, adam-yıl ve maliyet bilgileri sağlıyor.

8 8 Bulgular, hesap verebilirlik Performansa dayalı hesap verebilirlik oldukça zayıf operasyonel çıktıların izleme sistemleri yok veya sorunlu Özellikle iş maliyetlerinin tahsisinde sorunlar var “Yönetim sorumluluğu olan kişilerin hesap verebilirlikten sağlanan bilgilere iyi bir performans yönetiminin gerektireceği kadar ihtiyaç duyduklarına inanmadıkları görülüyor.”

9 9 Bulgular, diğer Hedeflere ulaşma ya da ulaşmama durumunun bir kurum için ne sonuçlar doğuracağı açık değil Teşviklerin önemi az Aktarılan fonlarda performans yönetimi en alt düzeyde Aktörler kendi faaliyetlerinin, daha karmaşık bir neden- sonuç alanı içerisindeki etkilerini ayırt edemiyor Faaliyetlerin değerlendirilmesi yeterli düzeyde değil

10 10 Olumlu bulgular Performans yönetimi, kaynakların verimli ve uygun kullanımını sağlama yolunda olumlu bir adımdır Hedef koyma süreci ve hedeflere ulaşma raporları yönetim şeffaflığını arttırır

11 11 Tavsiyeler Yönetim ve personelin motivasyonunu arttırmak esastır (teşvikler) Yönetimi geliştirmekten sorumlu kişiler, sonuçları hesap verebilir bir şekilde göstermek yönünde olumlu bir ihtiyaç olmasına çalışmalıdır Performans yönetimi modelinin farklı türdeki faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları karşılayacak şekilde uyarlanması gerekir (heryere uyarlamak mümkün olmayabilir) Bakanlıklar kurum ve şirketlerle birlikte şu konularda uyumlu, gerekçeli ve belgeli bir bakış açısı geliştirmelidir (1) performans hedeflerinin bütünsel olarak nasıl konacağı, (2) performansın farklı açılarının ele alınması (3) performansa ilişkin doğru ve adil bir resim çizmek için ne tür bilgilerin sunulacağı performans yönetimi sistemindeki en önemli temel faktörün, hesap verebilirliğin, iyileştirilmesi

12 12 Özet Başlangıçta hedef koymaya odaklanılıyordu Başlangıçta bakanlıklarla alt yönetimler arasındaki ilişki kritik bir etmen olarak görülüyordu. Önümüzdeki on yılda dikkatler daha çok meclise hedef tanımlama ve hesap verebilirlik konularına çevrilecek sonra: hedefe geri dönüş?

13 13 Tartışma Türkiye’de performans yönetiminin durumu? - sistemde gelişmeler yapıldı mı? - şu anki temel problemler neler? - sorunlar olduğunu düşünüyorsanız bunlarda uyarlanabilir iyileştirmeler yapılabilir mi? - Bu sorunları çözme konusunda kim en aktif çalışmalıdır?


"Performans yönetiminin durumu Visa Paajanen/UDK 4.10.2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları