Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Finlandiya Ulusal Denetim Kurumu Mali Denetimi 3.10.2011 Visa Paajanen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Finlandiya Ulusal Denetim Kurumu Mali Denetimi 3.10.2011 Visa Paajanen."— Sunum transkripti:

1 Finlandiya Ulusal Denetim Kurumu Mali Denetimi 3.10.2011 Visa Paajanen

2 2 Mali Denetimin görevleri Yetki: Finlandiya Ulusal Denetim Kurumu kanununa göre (2000/676; 1 §:2) Finlandiya Ulusal Denetim Kurumu kamu mali yönetiminin yasallığını, uygunluğunu ve devlet bütçesine uyumunu denetlemekle yetkilidir. Mali denetimin görevi - Kamu hesaplarını denetlemek, ve - muhasebe birimleri mali yönetiminin yasallığını - iç kontrol birimlerinin işleyişini - muhasebe kayıtlarının ve yönetim muhasebesinin uygunluğunu - yıllık performans raporlamasının doğruluğunu ve yeterliliğini sağlamaktır.

3 3 Mali Denetlemenin Faaliyet Alanı Performans hedefi koyma İç kontrol birimleri mali tabloların ve yıllık faaliyet raporlarının doğru ve adil görüşü Devlet bütçesine uygunluk Muhasebe

4 4 Politika Etkinliği Operasyonel verimlilik - ekonomi - üretkenlik - karlılık - maliyet denkliği Çıktılar ve kalite yönetimi - mal ve hizmetler - hizmet kapasitesi ve kalitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimi Faaliyet ve kaynakların politika etkililiği üzerindeki etkisi Operasyonel Performans hedefleri PERFORMANS YÖNETİMİ Politika etkinliği Operasyonel sonuçlar (yönetim uygulamalarının etkisi görülebilir) HESAP VEREBİLİRLİK Mali Denetimin Performans Raporlama üzerindeki hedef noktası Yıllık Faaliyet Raporundaki doğru ve adil bilgi Sonuç hedefleri

5 5 1.Performans Esaslı Bütçeleme Mali denetimin performans bütçelemede esas olan amaç ya da hedeflerin içeriğini değil, performans bütçeleme işleminin uygunluğunu belirlemektir. 2. Performans Esaslı Muhasebe Denetimin amacı kamu kurumlarının performans muhasebelerini ve raporlamalarını kanunda belirtildiği gibi düzenlediklerini ortaya koymaktır. 3. Performans Raporlaması Denetim operasyonel verimliliğe ilişkin raporlamanın içeriği ve ölçeğine, aynı zamanda diğer performans raporlarıyla aynı formatta olmasına odaklanır. YILLIK PERFORMANS DENETİMİ

6 6 Raporlama sadece makul ölçüde önem taşıyan bulgular üzerinedir. Açıklamalar yasayı temel almak ve kaynağını yasadan almak zorundadır. Denetçi, performans bilgisindeki hataların önemini değerlendirirken hataların miktarına dikkat etmeli ve bu hataların bütçe ve operasyonlara ilişkin doğru ve adil bir görüş oluşturulmasını ne kadar engellediğini tahmin etmelidir. Raporlama gerektiren durumlar Kurum, bakanlığın operasyonel hedefleri belirlemesine rağmen performansa ilişkin rapor sunmamışsa Kurum ekonomi ve verimlilik konusunda uygun göstergeler veya başka bilgi sunmamışsa Bilgilerde temel hatalar varsa ya da bilgiler operasyonel verimlilik ve gelişime dair yanıltıcı bir görüntü oluşturuyorsa DENETİM RAPORLARI

7 7 Nihai denetim raporlarının dağıtımı Asıl raporlar Muhasebe Birimi İlgili Uygulayıcı Bakanlık Kopyalar Muhasebe Birim Başkanı Yönetim Kurulu Üyeleri Maliye Bakanlığı Meclis Denetim Komisyonu

8 8 DENETİM RAPORLARI… 2008: % 42 2009: % 47 2010: % 33 2008: % 28 2009: % 33 2010: % 49 2008: % 4 2009: % 2 2010: % 2 2008: % 26 2009: % 18 2010: % 16 Doğru ve adil bilgi HAYIR EVET HAYIR Operasyonel performansın en önemli unsurlarına ilişkin ekonomik performans hedefleri EVET

9 9 Performans Yönetiminin Geliştirilmesi Performans Yönetimi ve Raporlamanın İyileştirilmesi Performans yönetimini geliştirmek için bakanlık ve kurumların hedef koyma ve faaliyet sonuçlarını takip ve raporlama süreçlerini geliştirmeleri gerekir. Performans raporlamasının her bir idari sektörde ya da kurumda ne kadar geliştirilebileceğine ilişkin ortak bir görüş yaratmaları ve kurumların performansını değerlendirmek için gereken doğru ve adil bilgiyi belirlemeleri gerekir. Performans raporlamanın geliştirilmesinde ne kadar ilerlenebileceğinin belirleme sorumluluğu düzenlemelerde kesin surette ifade edilmelidir. Mali denetçi bakanlık ve kurumların uygun göstergeleri içeren kararlaştırılmış konularda raporlama yapıp yapmadığını ve bu bilgilerin herhangi bir maddi hata içerip içermediğini doğrulamakla yükümlüdür.


"Finlandiya Ulusal Denetim Kurumu Mali Denetimi 3.10.2011 Visa Paajanen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları