Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET İÇİN: AR-GE ve INOVASYON

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET İÇİN: AR-GE ve INOVASYON"— Sunum transkripti:

1 SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET İÇİN: AR-GE ve INOVASYON
Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan IRC-EGE Koordinatörü Ve Ege Üniversitesi EBİLTEM Müdürü

2 TANIMLAR İNOVASYON: Yenileşim; yenilikçilik.
YENİLEŞİM: Değişen koşullara uyabilmek için toplumsal, kültürel ve yönetimsel ortamlarda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması (TDK) YENİLİKÇİLİK: Eskimiş, zararlı veya yetersiz sayılan eşya, söz, olay, iş veya durumun yeni, yararlı ve yeterli olanları ile değiştirilmesi (TDK)

3 TÜRKİYE İNOVASYON POLİTİKASININ HEDEFLERİ
Özel sektördeki inovasyon etkinliklerinin arttırılması, Yeni teknoloji tabanlı start-up firmaların teşviki, Sanayi-üniversite ve sanayi-sanayi işbirliklerinin arttırılması, Inovasyon, yaratıcılık ve yenilikçi girişimciliğin ulusal eğitimin ana felsefesi haline getirilmesi, Etkin bir inovasyon yönetişim sisteminin yerleştirilmesi.

4 Bu nedenle, şirketler ve kurumlar
Yeni teknolojiler ve yeni yöntemler, rekabet üstünlüğünü kazanmak ve sürdürmek için gereklidir. Bu nedenle, şirketler ve kurumlar yeni – yenilikçi - inovatif teknolojileri üretmek, kullanmak ve uygulamak zorundadırlar. Ulusal düzlemde de ortam idari, ekonomik ve politik olarak, yenileşimi destekleyecek şekilde, ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde oluşturulmalıdır.

5 YENİ TEKNOLOJİLERE GİDEN YOLLAR
KURUM-İÇİ Ar-Ge ARGE Bölümleri KURUM-DIŞI Ar-Ge Sözleşmeli Araştırma Yeni Teknolojiler ULUSAL Ar-Ge MERKEZLERİ Uluslar arası Teknoloji Transferi

6 KOBİ’ler ve Türk Araştırma Teknoloji Geliştirme Kurumları
Teknolojik Yenilik Faaliyetlerindeki Masraf Kalemleri KOBİ’ler Kaynaklara Göre Ar-Ge Faaliyetleri Çalışan Sayısı Teknoloji Geliştirme Faaliyetine Katılan Kurum İçi Dışı Donanım Tedariki Teknoloji Tedariki Endüstriyel Tasarım Pazara Sunum 10-19 % 29.4 % 19.1 %0.2 % 62.5 % 0.3 % 12.1 % 4.3 20-49 % 21.5 % 11.1 % 1 % 80.3 % 0.7 % 6.0 % 0.6 50-99 % 28.4 % 54.7 % 0.1 % 43.2 % 0.9 % 0.4 % 34.5 % 6.2 % 0.8 % 78.1 % 2.2 % 1.7 % 9.6 Ortalama % 28.5 % 22.7 % 0.52 % 66.0 %1.0 % 5.0 % 3.7

7 TEKNOLOJİ TRANSFERİ NEDİR?
En az bir tarafın, bilgi ve uzmanlığına katkıda bulunarak rekabet gücünü arttırmak amacı ile, teknolojik veya teknoloji ile ilgili yönetsel bilgi ve deneyimin, bireyler, kurumlar veya kuruluşlar arası hareketidir. Source: R. Carr, “Technology Transfer Systems in the United States and Germany. Lessons and perspectives”, The National Academy Press, 1997.

8 TEKNOLOJİ TRANSFERİNİN LOKOMOTİFLERİ
Ticari firmalar Resmi Araştırma Kurumları Üniversiteler ve Üniversite bazlı Merkezler Teknoloji Transfer Kuruluşları

9 TEKNOLOJİ TRANSFER KURULUŞLARI
Yeni teknolojiler hakkında bilgi veren kuruluşlar, Teknoloji satıcıları, Teknoloji transferi danışmanları, Hukuk firmaları, Teknoloji transferi konferans organizatörleri, Teknoloji kuluçkaları ve araştırma parkları, teknokentler.

10 NASIL GERÇEKLEŞİR ? Özgün Ar-Ge imkanlarının ve yeteneklerinin kullanımı, Teknik bilgi desteği sağlanması, Ortak Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi, Müşteriler için kontratlı Ar-Ge’nin yürütülmesi ve sonuçların aktarılması, Patent, yazılım, teknik know-how ve protiplerin tescili, Etkinliklerle bilginin paylaşımı (konferanslar, seminerler, proje pazarları, ziyaretler), Ar-Ge kuruluşlarından teknoloji tabanlı firmaların kurulması (Ör.: spin-offs), Ar-Ge veya teknoloji transferi konsorsiyumlarının oluşturulması, Sayılan etkinlikleri destekleyen veya hızlandıran diğer her türlü mekanizma.

11 TEKNOLOJİ TRANSFERİNİ DESTEKLEYEN MEKANİZMALAR
Ara Yüzey kuruluşları: Uygulama (Sanayi) – Araştırma (Akademia) birleştirir Teknoloji Transfer Ağları: Uluslar arası etkileşimleri hızlandırır

12 Ülkemizdeki Ara Yüzey Kuruluşlara
Özgün bir Örnek Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Merkezi EBİLTEM

13 MİSYONU Ege Üniversitesi’nin alt yapısı ve uzman havuzunun verdiği güçle, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla iletişim kurarak, Ar-Ge proje destekleri sağlayan bir profesyonel Proje Üretim Merkezi ve Danışmanlık birimi olarak, Üniversite-Sanayi ilişkilerinde etkin bir ara yüzey kuruluşu olarak görev yapmak

14 EBİLTEM Bilimsel & Teknik Organizasyonlar Sanayi Protokolleri
Üniversitenin AR-Ge Fonlarının Koordinasyonu Bilimsel & Teknik Organizasyonlar EBİLTEM Sınai Mülkiyet Hakları Konusunda Bilgilendirme Cihaz Parkı Bakım Onarım Proje Yönetimi Yenilik Teknoloji Transferi AB Projeleri için Bölgesel Bilgilendirme ve Yönlendirme Ar-Ge Projeleri İçin Fon & Risk Sermayesi Araştırmaları Sanayi Protokolleri Güdümlü Projeler

15 EBİLTEM ÇATISI ALTINDAKİ BİRİMLER
Sanayi İlişkileri Birimi Proje Koordinasyon Birimi AB Koordinasyon Ofisi TPE Bilgi ve Doküman Birimi IRC-EGE Ofisi Ege Mobilite Merkezi PUM Bürosu Laboratuvar Hizmetleri Uydu Laboratuvarları Teknik Bakım Onarım Birimi Bilgi işlem Birimi İdari İşler Birimi Mali İşler Birimi Alt Yapı Destek Birimi

16 EBİLTEM TARAFINDAN FIRMALARA VERİLEN DESTEKLER
Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge desteklerine ulaşım (TEYDEB, TTGV, KOSGEB, EUREKA, vs.) Patent, faydalı Model ve marka tescili konusunda yardım (TPE İrtibat Bürosu) Yeni yatırım konularında danışmanlık (Sanayi İlişkiler Birimi), AB proje destekleri konularında bilgi (AB Koordinasyon Birimi), Yabancı firma ve Üniversitelerle işbirlikleri ve ortak projeler oluşturulması (Üyesi olduğu Uluslararası Ağlar), Uluslararası teknoloji transferi hizmetleri (IRC-EGE Birimi), Yabancı uzman temini (PUM Birimi), Üniversiteden bilimsel destek, analitik hizmetler ve danışmanlık (Laboratuvar Hizmetleri Birimi).

17 TEKNOLOJİ TRANSFERİNİ DESTEKLEYEN MEKANİZMALAR
Ara Yüzey kuruluşları: Uygulama (Sanayi) – Araştırma (Akademia) birleştirir Teknoloji Transfer Ağları: Uluslar arası etkileşimleri hızlandırır

18 TEKNOLOJİ TRANSFER AĞLARI
Teknoloji transfer ağları, şirketlerin, özellikle KOBİ’lerin yenilik, teknolojik işbirliği, finansman ve rekabetçi uzmanlık konularında gereksinim duydukları bilgi ve desteğe ulaşabilmelerinin en kolay yoludur… ÜYE SAYISI B Ö L G E S A Y I IRC Network NASA Network FLC FPTT CTN TechLaw

19 Tüm ağların Bölgesel etkinlikleri vardır.
Halen dünyada 6 temel Teknoloji Transfer Ağı bulunmaktadır: 3’ü A.B.D. de (Nasa Network, Federal Laboratory Consortium ve TechLaw) ve 2’si Kanada’da (Canadian Technology Network ve Federal Partners in Technology Transfer); 1’i Avrupa’da (Innovation Relay Network) Bunlardan sadece biri (TechLaw) özel sektöre ait diğerleri ise devlet desteklidir. Tüm ağların Bölgesel etkinlikleri vardır.

20 IRC AĞI Uluslar arası bir Avrupa Ağı
Dünyadaki en büyük Uluslararası Teknoloji Transferi ağı, 1994 yılından bu yana hizmet etmekte, 33 Ülkede, 71 ayrı IRC, 250 partner kuruluş, 480’den fazlası tam zamanlı çalışan 1360 IRC personeli.

21 BİR AVRUPA GİRİŞİMİ: IRC Ağı
Uluslar arası bağlantıları olan bir Avrupa Ağı 33 ülkede 71 Merkez

22 UYGULANAN YOL HARİTASI
Yenilikçi teknolojilerin teşviki, KOBİ’ler için yenilikçi çözümlerin belirlenmesi, Teknoloji işbirliklerinin oluşturulması ve Şirketlerin Ar-Ge sonuçlarına erişimini kolaylaştırılması ile ULUSLAR ARASI TEKNOLOJİ TRANSFERİNE ÖNCÜLÜK EDİLMESİ

23 IRC AĞI SONUÇLARI 10 YILDA: 300’den fazla proje pazarı,
firmaya, teknoloji alım / satımında yardım, Yaklaşık Teknoloji Sunumu ve 2.500’den fazla teknoloji talebi, 12.000’den fazla teknoloji transferi görüşmesi, 1700’ün üstünde imzalanmış teknoloji transferi anlaşması,

24 1 Nisan 2004 den bu yana faaliyette…
IRC-EGE 1 Nisan 2004 den bu yana faaliyette…

25 IRC-EGE Ege Üniversitesi (koordinatör) Ege Bölgesi Sanayi Odası
Izmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ve KOSGEB ortaklığı ile yürütülmekte…

26 IRC-EGE ETKİNLİK ALANI
Merkez : İZMİR Şubeler : Mersin, Antalya, Aydın, Uşak, Balıkesir

27 3.5 yılda IRC-EGE Nisan

28 FARKINDALIK ÇALIŞMALARI
IRC-EGE 3.5 yılda FARKINDALIK ÇALIŞMALARI Çeşitli illerde 82 adet Bilgilendirme Toplantısı Ulusal kanallarda 25 adet TV Programı Bölgedeki 14 ile toplam 27 Ziyaret Ulusal Yetkili Kuruluşlar İle 86 adet toplantı Farklı sektör temsilcileri ile 29 adet toplantı Ulusal ve Uluslar arası fuar ve etkinliklerde 101 adet stand açılması

29 IRC-EGE 3.5 yılda FİRMALARLA İLİŞKİLER
594 Firmanın yerinde ziyaret edilmesi 98 Firmaya Teknolojik Değerlendirme Farklı Sektörler için 20 Adet Workshop organizasyonu

30 IRC-EGE 3.5 yılda FİRMALARLA İLİŞKİLER
86 Adet uluslar arası Proje Pazarına katılım ve Firmalara 1870 adet birebir görüşme ayarlanması Firmalar arası anlaşmalar için 119 adet aracılık Bunlardan 66’ı için anlaşma hazırlandı ve Toplam 48 adet Teknoloji transferi gerçekleştirildi.

31 TTT HARİTASI 24 24

32 3. Yıl sonunda IRC-EGE IRC AĞI Performans Göstergeleri
Tam zamanlı çalışan başına : Sisteme Girilen ve Etkinliklerde sunulan Teknoloji Arz ve Taleplerin sayısı (665) bakımından: 71 Merkez arasında: 3. Akdeniz IRC’leri arasında: 3. Sistemdeki Teknolojilere Yapılan İlgi Beyanları (EoI 390) bakımından: 71 Merkez arasında: 5. Akdeniz IRC’leri arasında: 1. İmzalanmış Teknoloj Transferi sayıları (37) açısından: 71 Merkez arasında: 8. sırada yer almaktadır.

33 IRC-EGE 3 yılda EKONOMİYE KATKISI
28.7 Milyon Euro Katma Değer 163 Kişiye İstihdam

34 UNUTMAYALIM Kİ, BAŞARI YANLIŞ ARAÇLARLA ANCAK HAYALDIR…
Ege Üniversitesi, EBİLTEM, 35100 Bornova, Izmir, Turkey Tel: /162/163/164 Fax: Website:


"SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET İÇİN: AR-GE ve INOVASYON" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları