Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEK ÖRGÜTLERİNİN TAM SÜREYE BAKIŞI Prof.Dr. Esin ŞENOL ATO-YÖNETİM KURULU Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEK ÖRGÜTLERİNİN TAM SÜREYE BAKIŞI Prof.Dr. Esin ŞENOL ATO-YÖNETİM KURULU Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji."— Sunum transkripti:

1 MESLEK ÖRGÜTLERİNİN TAM SÜREYE BAKIŞI Prof.Dr. Esin ŞENOL ATO-YÖNETİM KURULU Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

2 BİLİM VE SANAT TAKDİR EDİLMEDİĞİ YERDEN GÖÇER İbni Sina

3 GÜNDEMDEKİ TAM SÜRE Performans sistemine dayanan bir ücretlendirme Performans ölçütleri ? (Eğitim,araştırma,koruyucu sağlık hizmetleri) İstihdam ;Liyakat,nesnellik,çalışma koşulları Şeffaflık,denetim,geri bildirim(müşteri memnuniyeti,karlılık) ÖZEL-KAMU REKABETİ

4 GÜNDEMDEKİ TAM SÜRE İNSAN GÜCÜ,PARA, ALT YAPI,ENTELLEKTÜEL BİRİKİM HEKİM; İş ve ücret güvencesi SÜRDÜLEBİLİRLİK NİTELİK, NİCELİK EĞİTİM,ARAŞTIRMA,KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ ARTAN TEDAVİ MALİYETİ ;2000: 7 katrilyon→2006: 40 katrilyon

5 SAĞLIK-TÜM KAMUSAL HİZMETLERDEN FARKLI Eğitim,Alt Yapı, Sosyal Koruma Asimetrik informasyon: Hizmeti sunan- Hizmeti alan Dışsallık;büyüme ve verimliliği doğrudan etkileri kalite ve sunum düzeyi; yaşam süresini uzatır,koruyucu hizmetler; negatif dışsallığı azaltır ULAŞILABİLİR,SÜRDÜRÜLEBİLİR

6 SAĞLIK HİZMETİ NEDEN KAMUSAL OLMALIDIR? Kapsam; gelir dağılımı eşitsizliği,işsizliki kalabalık nüfus Sürdülebilirlik Piyasa başarısızlıkları;eksik rekabet,asimetrik informasyon,dışsallık,koruyucu sağlık hizmetleri

7 SON 5 YILDA UYGULANAN SAĞLIK POLİTİKALARI 100.000 hekim→60.000 kamu Üniversiteler; %60-80 tam zamanlı EN ÇOK YASA, MEVZUAT VE YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ MALİ YÜK- HİZMETİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ Toplam sağlık harcaması; 1999-2006 ;%40 ARTMIŞ: BÜTÇE DIŞI KAYNAK (%40-%22)

8 İstikrar programı döneminde Sağlık Harcamaları başta eğitim harcamaları olmak üzere diğer harcamaların aksine azalmamış reel olarak 1999-2006 döneminde artmıştır (GSYİH’ya Oranları). KAMU SAĞLIK HARCAMALARININ GELİŞİMİ Kaynak: Yılmaz (2007)

9 Kamu Sağlık Harcamaları: Kurumsal Harcama Bazlı

10 SAĞLIKTA GÜNCEL DURUM- BELİRSİZLİKLER TEMEL SAĞLIK POLİTİKALARI NELER? PLAN, BÜTÇE MERKEZİ OTORİTE;İSTİHDAM, HİZMET SUNUMU, DENETİM (Hizmeti yöneten,alan,veren ) Uzlaşı,nesnellik,toplam kalite yönetimi ilkeleri

11 SAĞLIKTA GÜNCEL DURUM 2006 SB BAKANLIĞA BAĞLI DÖNER SERMAYELERİN TOPLAM 2.5 MİLYAR YTL ALACAĞINI SİLDİ 5 MİLYON YEŞİL KARTI İPTAL ETTİ 2005-2006 DÖNER SERMAYE ALACAKLARI; %40 ARTTI KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ PAYI; %1.2

12 KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ: HALK SAĞLIĞI

13 SAĞLIKTA GÜNCEL DURUM TR SAĞLIK HARCAMALARI SIÇRAMA DÜZEYİNDE ARTTI SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUM DÜZEYİ,KALİTESİ,YAŞAM SÜRESİ,İNSANI GELİŞMİŞLİK İNDEKSİ Mİ İYİLEŞTİ NÜFUS MU YAŞLANDI? TR :>65 YAŞ:%5.8, Yunanistan %20

14 SAĞLIKTA GÜNCEL DURUM- BELİRSİZLİKLER GENEL BÜTÇENİN PAYI AZALDI(1990:%30,2005 %15) SAĞLIK HİZMETİ SUNAN KURUMLARIN MALİ YAPILARI HIZLA BOZULDU OECD; TR. KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNDE EN GERİ ÜLKE İNSANI GELİŞMİŞLİK İNDEKSİ -2006;92.SIRADA (Romanya 60, Lübnan 72) Bebek ölüm hızı 28/1000 ( Romanya 17/1000) İthal ilaç; tüketilen milyon kutu/yıl: 1999: 704→2006: 1272, milyon $ : %601 arttı

15 KURUM SAĞLIK HARCAMALARI 20002005 Bütçe17.510.4 SSK42.450.1 Yeşil kart6.312.4 Emekli Sandığı18.111.7

16 SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROJESİ- NASIL BİR SAĞLIK MODELİ Dünya Bankası: Tek Çatı, GSS,Hastaneler de işletme modeli,Sözleşmeli istihdam TOPLUMSAL GEREKSİNİM, ÖNCELİKLER, BÖLGESEL FARKLILIKLAR,ÖZELLİKLER TR: Çalışanların %60’ı kayıt dışı, %33 sağlık güvencesiz Bulaşıcı hastalıklar; sıtma,Tbc

17 SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROJESİ- NASIL BİR SAĞLIK MODELİ GSS:Sigorta finansmanlı gelişmiş kapitalist ülke modeli (Nüfus ve işsizlik az,kayıt dışı sektör dar, düzenli iş olanağı) Md.27;Sağlık kişisel bir sorumluluk oluyor KHBK: İşletme modelli hastane,genel bütçe katkısı azalıyor,istihdam edilecek hekim sayısı belirleniyor

18 GÜNDEMDEKİ TAM SÜRE KAMU /ÖZEL HASTANE: Çalışma koşulları,rekabet Sevk zinciri? Üniversite hastanelerinin yeri? Liyakat, eğitim-araştırma, sürdülebilirlik Muayenehaneler: sağlıktaki tüm para,tüm iş gücü kontrol altına alınmak istiyor

19 NELER YAPILMALI? BİREY, STK,DERNEKLER HER HEKİM SAĞLIK POLİTİKALARINDAN HABERDAR OLMALI: FİKİR SAHİBİ OLMAK YETMEZ ODA-BİREY-DERNEK İŞBİRLİĞİ,PAYLAŞIM ÖZLENEN SAĞLIK SİSTEMİ NET VERİLERLE VE UZLAŞI İLE HAZIRLANMALI,BASILMALI,TANITILMALI


"MESLEK ÖRGÜTLERİNİN TAM SÜREYE BAKIŞI Prof.Dr. Esin ŞENOL ATO-YÖNETİM KURULU Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları