Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fatih YILDIRIM.  Yönetim şekli parlamenter cumhuriyet  Yaklaşık 63 milyon nüfus  Nüfus artış oranı %0.35(2006 verileri)  27 milyon işgücü  Endüstri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fatih YILDIRIM.  Yönetim şekli parlamenter cumhuriyet  Yaklaşık 63 milyon nüfus  Nüfus artış oranı %0.35(2006 verileri)  27 milyon işgücü  Endüstri."— Sunum transkripti:

1 Fatih YILDIRIM

2  Yönetim şekli parlamenter cumhuriyet  Yaklaşık 63 milyon nüfus  Nüfus artış oranı %0.35(2006 verileri)  27 milyon işgücü  Endüstri ülke gelirinin çeyreğini ve ticaret kazancının %80 ini oluşturuyor  İşsizlik oranı %9.1  15 yaş üstü okur yazar oranı %99  GSMH 1.871 trilyon dolar

3 • Bebek ölüm hızı binde 4.2 • Ana ölüm hızı yüzbinde 5 • Kadın başına 1.86 çocuk • Beklenen ortalama yaşam süresi 79.7 yıl (erkek:76.1,kadın:83.5) • Ölüm nedenleri 1-kardiyovasküler sistem hastalıkları 2-kanserler 3-kazalar

4  Bugünkü Fransız sağlık sistemi,birbiri ardına yapılan düzenlemelerle bir asırdan fazla bir zamanda kurulmuştur  Sistem vergilerle ve isteğe bağlı tamamlayıcı hastalık sigortaları ile desteklenen ulusal sosyal sigorta sistemi üzerine kuruludur

5 • 1945 sonrası ilk defa sosyal sigorta sistemi gündemde • 1961 tarım çalışanları sigorta kapsamında • 1966 serbest çalışanlar sigorta kapsamında • 1974 genel sağlık sigortası • 2000 genel hastalık sigortası • 2006 aile hekimliği uygulaması

6 • Zorunlu hastalık sigortası 1-Genel rejim(ücretli çalışanlar ve aileleri) 2-Tarım rejimi(çiftçiler ve aileleri) 3-Serbest çalışanlar rejimi • 2000 yılında genel hastalık sigortası

7 • 2000 yılında kabul edilen genel hastalık sigortası ile toplumun %99.9 u sigorta kapsamına alınmıştır.Böylece belirli bir gelir düzeyinin altında kalan kişilerde sigortalı olmuştur • Bu sigorta pratisyen ve uzman hekim masraf ları, bakım ve protez masrafları, laboratuar tetkikleri,cerrahi girişimler, hastane yatışları v.s karşılamaktadır.

8  Fransa’da yasal ikamet hakkına sahip herkes genel genel hastalık sigortasından faydalanabilmektedir.  2000 yılında Fransa sağlık sistemi DSÖ tarafından en iyi sağlık sistemi seçiliyor.

9 • 1996 yılından bu yana her sene hükümet parlamentoya sosyal güvenliğin finansmanına yönelik bir kanun sunuyor • Bu şekilde ertesi yıla ait hastalık sigortası harcamaları hedefleri belirleniyor. • Sağlık bakanlığı düzenlemenin önemli bir kısmını üstlenmiştir.Ajanslar ve komiteler, hastalık sigortası kasaları birlikleri,mesleki birlikler ve sendikalar düzenlemede etkili olan diğer yapılanmalardır.

10  Primler  Vergiler  Genel sosyal katkı

11  Hizmet sunumu kamu ve özel sektör tarafından gerçekleştirilmektedir.  Sağlık çalışanları;1.5 milyon sağlık çalışanı,1000kişiye 3.3 hekim,6.9 hemşire  Ayaktan hizmetler; aile hekimleri serbest hekimler,dispanserler,hastaneler,evde bakım hizmetleri  Yataklı hizmetler;kamu hastaneleri ve özel hastaneler  Halk sağlığı hizmetleri;Sosyal ve Sağlık İşleri Müdürlüğü,Sağlık Gözetimi Enstitüsü

12  Yasal ikamet hakkına sahip herkes sigortayla korunmaktadır  Herkes istediği hekimi seçmede özgürdür. Kişi gün içerisinde birden çok doktora muayene olabilir,kamu hastaneleri,özel hastaneler veya üniversite hastanelerine gidebilir  Uygulamada genel olarak hasta önce ödemeyi yapar,sonra kısmen yada tamamını geri ödeme şeklinde hastalık sigortasından alır.Buna “üçlü geri ödeme sistemi” denmektedir

13  Serbest ve özel hastanelerde çalışanların ücretleri sigorta ile sendikalar arasında belirlenen tarifeye göre hizmet başına ödeme şeklinde olmaktadır  Kamu hastanelerine sigorta tarafından ön görülen bir ödeme yapılmaktadır  Aile hekimleri ve devlet hastanelerinde çalışan hekimler de hizmet başına ödeme alıyorlar

14  40 tıp fakültesi( 6 tanesi Paris’te)  1000 kişiye ortalama 3 doktor düşüyor  Kadınlar hekimliğe daha fazla ilgi gösteriyor  Pratisyen hekim için 8,uzmanlık için en az 10 yıl eğitim süresi  Pratisyen hekim sayısı giderek azalıyor  Hekimler muayenehane açma ve istedikleri yerde yerleşme hakkına sahipler  Ücretlerini yapılan işleme göre alıyorlar(Avrupalı meslektaşlarına göre daha az kazanıyorlar)

15  2006 yılında aile hekimliği reformu uygulamaya konulmuştur  55.000 aile hekimi var  Her Fransız bir aile doktoru seçecek ve düzenli bir hizmet alacak hekim isterse başka birine sevk edebilecek  Reçeteleri ve tedavileri sonlandırma hakkı aile hekiminde  Aile hekimi seçmeyen veya başka bir hekime başvuranlar daha az geri ödeme alacaklardır  Sigortalı kişi 16 yaşından büyük olma kaydıyla hekimini seçip değiştirme hakkına sahip  Aile hekimliği ile bir sevk zinciri oluşturmak amaçlanıyor

16  Gerekli finansmanın sağlanması ve sağlık sigortası açığının kapatılması için bir takım önlemler  Primlerin artırılması  Kronik hastalıkların tedavilerinin karşılanmasında yeni arayışlar  Vergilerde artırımlar  Pahalı ilaçların geri ödemelerinin azaltılması gibi

17  İnternet sistemine geçilmesi düşünülüyor  Her hastanın dosyası internet ortamında olacak ve tüm Fransa sağlık çalışanlarınca görülebilecek  Hasta şifresi ile bilgilerini görüp gerekli durumlarda hekimle paylaşacak  Gereksiz harcamaların azaltılması hedefleniyor  Hekim performansı daha iyi değerlendirilecek

18  Fransa sağlık sistemi gelirleri ve sağlık durumları fark etmeksizin herkesi koruma altına almayı amaçlayan bir sağlık sistemi  Fakat devlet kaliteli hizmet vermeye çalışırken yapılan harcamalarla gerekli finansman arasındaki dengeyi kurmakta zorlanıyor.Bu nedenle yeni arayışlar içinde.

19  Toplum ve Hekim Dergisi Mayıs – Haziran 2007/cilt 22/sayı 3  Sağlık Politikası Reformu John LISTER  www.sante.gouv.fr  www.anaes.fr


"Fatih YILDIRIM.  Yönetim şekli parlamenter cumhuriyet  Yaklaşık 63 milyon nüfus  Nüfus artış oranı %0.35(2006 verileri)  27 milyon işgücü  Endüstri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları