Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FRANSA SAĞLIK SİSTEMİ Fatih YILDIRIM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FRANSA SAĞLIK SİSTEMİ Fatih YILDIRIM."— Sunum transkripti:

1 FRANSA SAĞLIK SİSTEMİ Fatih YILDIRIM

2 GENEL BİLGİLER Yönetim şekli parlamenter cumhuriyet
Yaklaşık 63 milyon nüfus Nüfus artış oranı %0.35(2006 verileri) 27 milyon işgücü Endüstri ülke gelirinin çeyreğini ve ticaret kazancının %80 ini oluşturuyor İşsizlik oranı %9.1 15 yaş üstü okur yazar oranı %99 GSMH trilyon dolar

3 SAĞLIK GÖSTERGELERİ Bebek ölüm hızı binde 4.2 Ana ölüm hızı yüzbinde 5
Kadın başına 1.86 çocuk Beklenen ortalama yaşam süresi 79.7 yıl (erkek:76.1,kadın:83.5) Ölüm nedenleri 1-kardiyovasküler sistem hastalıkları 2-kanserler 3-kazalar

4 SAĞLIK SİSTEMİ Bugünkü Fransız sağlık sistemi,birbiri ardına yapılan düzenlemelerle bir asırdan fazla bir zamanda kurulmuştur Sistem vergilerle ve isteğe bağlı tamamlayıcı hastalık sigortaları ile desteklenen ulusal sosyal sigorta sistemi üzerine kuruludur

5 TARİHSEL GELİŞİM 1945 sonrası ilk defa sosyal sigorta sistemi gündemde
1961 tarım çalışanları sigorta kapsamında 1966 serbest çalışanlar sigorta kapsamında 1974 genel sağlık sigortası 2000 genel hastalık sigortası 2006 aile hekimliği uygulaması

6 SOSYAL SİGORTA SİSTEMİ
Zorunlu hastalık sigortası 1-Genel rejim(ücretli çalışanlar ve aileleri) 2-Tarım rejimi(çiftçiler ve aileleri) 3-Serbest çalışanlar rejimi 2000 yılında genel hastalık sigortası

7 GENEL HASTALIK SİGORTASI
2000 yılında kabul edilen genel hastalık sigortası ile toplumun %99.9 u sigorta kapsamına alınmıştır.Böylece belirli bir gelir düzeyinin altında kalan kişilerde sigortalı olmuştur Bu sigorta pratisyen ve uzman hekim masraf ları , bakım ve protez masrafları, laboratuar tetkikleri,cerrahi girişimler, hastane yatışları v.s karşılamaktadır.

8 Fransa’da yasal ikamet hakkına sahip herkes genel genel hastalık sigortasından faydalanabilmektedir.
2000 yılında Fransa sağlık sistemi DSÖ tarafından en iyi sağlık sistemi seçiliyor.

9 GENEL ORGANİZASYON 1996 yılından bu yana her sene hükümet parlamentoya sosyal güvenliğin finansmanına yönelik bir kanun sunuyor Bu şekilde ertesi yıla ait hastalık sigortası harcamaları hedefleri belirleniyor. Sağlık bakanlığı düzenlemenin önemli bir kısmını üstlenmiştir.Ajanslar ve komiteler , hastalık sigortası kasaları birlikleri,mesleki birlikler ve sendikalar düzenlemede etkili olan diğer yapılanmalardır.

10 FİNANS KAYNAKLARI Primler Vergiler Genel sosyal katkı

11 HİZMET SUNUMU VE ÖRGÜTLENME
Hizmet sunumu kamu ve özel sektör tarafından gerçekleştirilmektedir. Sağlık çalışanları;1.5 milyon sağlık çalışanı,1000kişiye 3.3 hekim,6.9 hemşire Ayaktan hizmetler; aile hekimleri serbest hekimler,dispanserler,hastaneler,evde bakım hizmetleri Yataklı hizmetler;kamu hastaneleri ve özel hastaneler Halk sağlığı hizmetleri;Sosyal ve Sağlık İşleri Müdürlüğü,Sağlık Gözetimi Enstitüsü

12 İŞLEYİŞ Yasal ikamet hakkına sahip herkes sigortayla korunmaktadır
Herkes istediği hekimi seçmede özgürdür. Kişi gün içerisinde birden çok doktora muayene olabilir,kamu hastaneleri,özel hastaneler veya üniversite hastanelerine gidebilir Uygulamada genel olarak hasta önce ödemeyi yapar ,sonra kısmen yada tamamını geri ödeme şeklinde hastalık sigortasından alır.Buna “üçlü geri ödeme sistemi” denmektedir

13 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ
Serbest ve özel hastanelerde çalışanların ücretleri sigorta ile sendikalar arasında belirlenen tarifeye göre hizmet başına ödeme şeklinde olmaktadır Kamu hastanelerine sigorta tarafından ön görülen bir ödeme yapılmaktadır Aile hekimleri ve devlet hastanelerinde çalışan hekimler de hizmet başına ödeme alıyorlar

14 FRANSA’DA HEKİMLİK 40 tıp fakültesi( 6 tanesi Paris’te)
1000 kişiye ortalama 3 doktor düşüyor Kadınlar hekimliğe daha fazla ilgi gösteriyor Pratisyen hekim için 8,uzmanlık için en az 10 yıl eğitim süresi Pratisyen hekim sayısı giderek azalıyor Hekimler muayenehane açma ve istedikleri yerde yerleşme hakkına sahipler Ücretlerini yapılan işleme göre alıyorlar(Avrupalı meslektaşlarına göre daha az kazanıyorlar)

15 Aile hekimliği reformu
2006 yılında aile hekimliği reformu uygulamaya konulmuştur aile hekimi var Her Fransız bir aile doktoru seçecek ve düzenli bir hizmet alacak hekim isterse başka birine sevk edebilecek Reçeteleri ve tedavileri sonlandırma hakkı aile hekiminde Aile hekimi seçmeyen veya başka bir hekime başvuranlar daha az geri ödeme alacaklardır Sigortalı kişi 16 yaşından büyük olma kaydıyla hekimini seçip değiştirme hakkına sahip Aile hekimliği ile bir sevk zinciri oluşturmak amaçlanıyor

16 GÜNDEMDE OLANLAR Gerekli finansmanın sağlanması ve sağlık sigortası açığının kapatılması için bir takım önlemler Primlerin artırılması Kronik hastalıkların tedavilerinin karşılanmasında yeni arayışlar Vergilerde artırımlar Pahalı ilaçların geri ödemelerinin azaltılması gibi

17 İnternet sistemine geçilmesi düşünülüyor
Her hastanın dosyası internet ortamında olacak ve tüm Fransa sağlık çalışanlarınca görülebilecek Hasta şifresi ile bilgilerini görüp gerekli durumlarda hekimle paylaşacak Gereksiz harcamaların azaltılması hedefleniyor Hekim performansı daha iyi değerlendirilecek

18 SON OLARAK Fransa sağlık sistemi gelirleri ve sağlık durumları fark etmeksizin herkesi koruma altına almayı amaçlayan bir sağlık sistemi Fakat devlet kaliteli hizmet vermeye çalışırken yapılan harcamalarla gerekli finansman arasındaki dengeyi kurmakta zorlanıyor.Bu nedenle yeni arayışlar içinde.

19 KAYNAKLAR Toplum ve Hekim Dergisi Mayıs – Haziran 2007/cilt 22/sayı 3
Sağlık Politikası Reformu John LISTER


"FRANSA SAĞLIK SİSTEMİ Fatih YILDIRIM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları