Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. İbrahim KILIÇASLAN Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. İbrahim KILIÇASLAN Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. İbrahim KILIÇASLAN Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği

2 MEVCUT DURUM HEDEF (2023) Dünya Ekonomisi Sırası17. SIRAİLK 10 Yıllık GSYİH 786,3 MİLYAR USD 2 TRİLYON USD Yüksek Teknoloji Ürünlerinin İhracat Payı% 3,1% 20 GSYİH İçindeki Ar-Ge Harcamalarının Payı% 0,86% 3 Tam Zaman Eşdeğer Araştırmacı Sayısı72.109300.000 Kişi Başına Milli Gelir10.500 USD25.000 USD Türkiye’nin “Vizyon 2023” stratejisi

3 Teknoloji Üretimi Sanayi, üretimde doğrudan bilgiye değil, teknolojiye ihtiyaç duymaktadır. Bu teknoloji 3 yol ile elde edilmektedir.  Direk Teknoloji Transferi  Offset Uygulamaları  Teknoloji Üretimi

4 Teknoloji temin seçeneklerinin karlılığı (TÜBİTAK)

5 Para Bilgi Üretimi Ürün Ürünün Ticari- le ş mesi Sürdürülebilir Ar-Ge Döngüsü

6 Üniversite – Sanayi İşbirliği kapasitesine göre üniversiteler 3 gruba ayrılabilir;  Eğitim Üniversiteleri  Mucit Üniversiteler  İnovatif Üniversiteler

7 Dünyayı Takip Etmek Teknoloji Yönetimi LisanslamaGirişimcilik Kamu Kaynağı Eğitim Üniversiteleri Mucit Üniversiteler İnovatif Üniversiteler Ar-Ge Yayın Ürün Patent Bilgi Faydaya Dönüşür Bilgiden Para Üretilir Bilgi Değere Dönüşmez Paradan Bilgi Üretilir Ar-Ge ve inovasyon kapasitesine göre üniversiteler

8

9 Üniversitelerin, İNOVATİF ÜNİVERSİTE olabilmesi için Üniversitede üretilen, “Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri”, “Temel Araştırma Tezleri (Temel Bilimler)” ve Ar-Ge çalışmaları;  “Kalkınma Planları” ve T.C. Başbakanlığına direkt bağlı olan BTYK (Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu) kararlarına göre yapılmalıdır.  “Sanayinin Teknolojik Dönüşümünü” de hedeflemelidir.  “Cari açığa sebep olan Ara Malın Yerli Teknoloji ile Üretimini” de hedeflemelidir.

10

11 Kalkınma Planı + BTYK Kararları Sanayinin “Teknolojik Dönüşümü” Cari açığa sebep olan “Ara Mallar” ın Üretimi Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Temel Ar-Ge Sanayide Üretim ve Ürünlerin Ticarileşmesi Cari Açığın Azalması Ekonomik Büyüme Artan İstihdam ve Yaşam Kalitesi İnovatif üniversitede temel Ar-Ge ve Tez stratejisi

12 Üniversite Ar-Ge Merkezleri ++ TGB + Direkt Devlet Destekleri Ar- Ge Uygulamaya Aktarılıyor E H Toplumun Refahı Yükselir Ar-Ge Çalışmalarında Gerileme Olur Offset Uygulamaları Teknoloji Yönetimi Dünyayı Takip Etmek Kamu Alımları Devlet desteği ve Ar-Ge

13 Planlanan Yüksek Teknolojili Kamu ve Belediye Alımları Sanayii İhsisas Başkanlığı Yerli Sanayi ile Eşleşme Yapılıyor mu? E H İhale Süreci Offset Uygulamaları Türk Sanayisinde Hızlı Dönüşüm Oluşur Kamu alımları yerli teknolojiyi destekler yapıya dönüşmeli

14 TEŞEKKÜRLER Prof. Dr. İbrahim KILIÇASLAN Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği


"Prof. Dr. İbrahim KILIÇASLAN Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları