Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kamunun Yeniden Yapılandırılması ve Yeni Personel Sistemi Eğitim Sen Genel Eğitim Sekreterliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kamunun Yeniden Yapılandırılması ve Yeni Personel Sistemi Eğitim Sen Genel Eğitim Sekreterliği."— Sunum transkripti:

1 Kamunun Yeniden Yapılandırılması ve Yeni Personel Sistemi Eğitim Sen Genel Eğitim Sekreterliği

2 Kamunun Yeniden Yapılanması Uluslararası Aktörler:  Dünya Bankası  IMF  Dünya Ticaret Örgütü  Avrupa Birliği  OECD

3 Kamunun Yeniden Yapılanması  Kamu hizmetlerinin ekonomik büyüklüğü (Pazar alanı)  Kamu hizmetlerinin yaygınlığı (Pazar genişliği)  Kamu alanının sermayenin dolaşımını engellemesi (Haksız rekabet)  Hizmetlerin uluslararası ticarete açılması (GATS taahhütleri)

4 GATS ve Türkiye’nin Taahhütleri  Başta eğitim ve sağlık olmak üzere, enerji, su, posta, iletişim, ulaşım, kültür, inşaat, mühendislik ve diğer hizmet sektörleri serbest rekabete açılacak...  Onaylayan ülkelerin ortalama taahhüt oranı %18 ve altında...  Türkiye’nin hizmet taahhüt oranı % 46.6  Sadece Eğitim ve Sağlık alanının toplam ekonomik değeri 6 trilyon dolar.

5 Esnek Çalışma Nedir? Çalışma düzeninin işyeri gereklerine, işin ve işyerinin ihtiyaçları ve işverenin isteklerine göre kolaylıkla uyum ve uygunluk sağlayacak şekilde, sürekli ve yeniden düzenlenmesidir. Çalışma düzeninin işyeri gereklerine, işin ve işyerinin ihtiyaçları ve işverenin isteklerine göre kolaylıkla uyum ve uygunluk sağlayacak şekilde, sürekli ve yeniden düzenlenmesidir.

6 Esnek Çalışma Biçimleri  İşlevsel Esneklik (aynı kişinin farklı işleri yapabilmesi) (aynı kişinin farklı işleri yapabilmesi)  Sayısal Esneklik (daha az kişi ile daha çok iş yapabilme) (daha az kişi ile daha çok iş yapabilme)  Çalışma Sürelerinde Esneklik (çalışma zamanının esnek kullanımı) (çalışma zamanının esnek kullanımı)  Ücret Esnekliği (performansa göre bireysel ücret) (performansa göre bireysel ücret)

7 Esnek Bir Personel Sisteminin Önündeki Engeller:  Kamu Hizmetleri Alanının Genişliği  657 Sayılı DMK (İş güvencesi)  Kadroya dayalı kamu İstihdamı  Ücret Politikaları (Esnek değil)  Anayasal Engeller Bu engeller sermaye aleyhine işlemekte ve ‘haksız rekabet’ yaratmaktadır... Bu engeller sermaye aleyhine işlemekte ve ‘haksız rekabet’ yaratmaktadır...

8 Esnek Çalışmaya Hizmet Edecek Uygulamalar:  Toplam Kalite Yönetimi  Norm Kadro  Performansa Göre Ücret Sistemi  Sözleşmeli İstihdam  Kısmi Süreli Çalışma (Part Time)

9 Esnek Çalışma - Verimlilik İlişkisi 1990-2000 Yılları Arasında; 1990-2000 Yılları Arasında; • Avrupa’da % 100’lük verimlilik artışına karşın sadece %10’luk ücret artışı, • Türkiye’de ise % 114’lük verimlilik artışına karşın sadece %0,6’lık ücret artışı gerçekleşmiştir.

10 AB’de Esnek Çalışma Ülkeler Esnek Çalışma İşsizlik İşsizlikOranı İtalya14.97.7 İspanya34.09.4 Fransa13.49,7 Almanya20.19,6 İngiltere24.14,6 Hollanda45.04,7

11 Kamu Personel Yasa Taslağı Temel Amaç, İş Güvencesini Ortadan Kaldırmak! Temel Amaç, İş Güvencesini Ortadan Kaldırmak! Madde 6/III: Sözleşmeli personel pozisyonları, bu pozisyonlarda çalışan kişiler açısından iş sürekliliği sağlamaz. Madde 6/III: Sözleşmeli personel pozisyonları, bu pozisyonlarda çalışan kişiler açısından iş sürekliliği sağlamaz. Madde 17/II: Bulunduğu kurumda veya başka kamu kurumlarında bu Kanuna göre aralıksız 15 yıl süreyle sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin, bu kanunda ve sözleşmelerinde gösterilen görev, yetki ve sorumlulukları ihlal etmedikleri sürece sözleşmeleri yenilenir. Madde 17/II: Bulunduğu kurumda veya başka kamu kurumlarında bu Kanuna göre aralıksız 15 yıl süreyle sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin, bu kanunda ve sözleşmelerinde gösterilen görev, yetki ve sorumlulukları ihlal etmedikleri sürece sözleşmeleri yenilenir.

12 Sözleşmelilerin İşine Son Vermek Kolaylaşıyor! Madde-63: Sözleşmeli personelin;  Bu kanun ve sözleşme hükümlerine göre sözleşmenin feshedilmesi veya feshedilmiş sayılması,  Göreve alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu şartlardan herhangi birinin sonradan kaybedilmesi,  Sözleşme süresinin sona ermesi,  Pozisyonunun kaldırılması,  Hakkında emeklilik hükümlerinin uygulanması  Ölümü halinde görevi sona erer.

13 Kamuda Esnek Çalışma Yaygınlaşacak! Madde-65: Memurların ve tam zamanlı sözleşmeli personelin haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Madde-65: Memurların ve tam zamanlı sözleşmeli personelin haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Sözleşmeli personel, sözleşmelerine konulacak hükümlerle kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınarak tam zamanlı ya da kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacakların çalışma süreleri sözleşmelerinde belirtilir. Sözleşmeli personel, sözleşmelerine konulacak hükümlerle kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınarak tam zamanlı ya da kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacakların çalışma süreleri sözleşmelerinde belirtilir.

14 Performans Denetimi İle İş Yükü Artacak! Madde 73: Personel ve başarı değerlendirme amirleri, düzenleyecekleri personel ve başarı değerlendirme formlarında, memurların ve sözleşmeli personelin görevlerinde başarılarını, bilgilerini, yöneticilik ehliyetleri ile temsil kabiliyetlerini, kişiliklerini, yaratıcılıklarını, girişimciliklerini, çalışma disiplinlerini genel ehliyet ve liyakatlerini değerlendirir. Madde 73: Personel ve başarı değerlendirme amirleri, düzenleyecekleri personel ve başarı değerlendirme formlarında, memurların ve sözleşmeli personelin görevlerinde başarılarını, bilgilerini, yöneticilik ehliyetleri ile temsil kabiliyetlerini, kişiliklerini, yaratıcılıklarını, girişimciliklerini, çalışma disiplinlerini genel ehliyet ve liyakatlerini değerlendirir.

15 Yeni Personel Sistemi İle;  İş güvencesinin ortadan kaldırılması,  Memurluk yerine sözleşmelilik düzenine geçilmesi,  Kadro gereği ‘eşit işe eşit ücret’ yerine bireysel performansa göre ücret verilmesi,  Böylelikle esnek çalışma ilişkilerinin kamuda yaygınlaşması amaçlanıyor.

16 Yeni Personel Sistemi İle;  Emekçilerin denetimi artacak,  Çalışma koşulları ve iş yükü artacak,  İşsizlik ve yoksullaşma süreci hızlanacak,  Sendikalaşma fiilen engellenecek,  Tüm ülke çapında tam anlamıyla bir ‘ücretli kölelik düzeni’ egemen olacaktır.

17 NE YAPMALI?  Saldırı yasaları ile ilgili olarak doğru bilgilendirmenin yapılması…  Bilgilendirmelerin doğru yapılmasında sendikalar öncü olmalıdır…  Mücadelenin işyerlerinden başlayarak yükselmesi önemlidir…  Yerellerde oluşturulacak yatay örgütlenmelerin önemi…  Saldırı yasalarının geri çekilmesi temel talep olarak belirlenmelidir…

18 EĞİTİM SEN Genel Eğitim Sekreterliği tarafından hazırlanmıştır.


"Kamunun Yeniden Yapılandırılması ve Yeni Personel Sistemi Eğitim Sen Genel Eğitim Sekreterliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları