Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlığın finansmanında yeni bir aşama: Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Dr. Güray Kılıç Türk Tabipleri Birliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlığın finansmanında yeni bir aşama: Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Dr. Güray Kılıç Türk Tabipleri Birliği."— Sunum transkripti:

1 Sağlığın finansmanında yeni bir aşama: Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Dr. Güray Kılıç Türk Tabipleri Birliği

2 Sağlıkta neo-liberal politikalar  80 sonrası Özal’la başlayıp 90’larda Sağlıkta Reform programı ile devam eden,  Dünya Bankası orjinli uygulamalar...  2003 Sağlıkta Dönüşüm Programı  Sağlığı sektör haline getirmek ve piyasalaştırmak,  Sektörü genişletmek ve yönetmek.

3 Sağlıkta Dönüşüm Programı: Amaç sorunları çözmek  Türkiye’nin sağlık ölçütleri kendinden geri ülkelerden bile daha kötü,  Sağlık hizmetine erişimde eşitsizlikler var,  Finansman ve sunumda verimsizliğe yol açan ve mali sürdürülebilirliği zayıflatan parçalı bir yapılanma,  Düşük hizmet kalitesi, hastalara sınırlı zaman ve tedavi etkinliğinde azalma.

4 Sağlıkta Dönüşüm Programı  Hizmet sunumu ile hizmeti finanse eden/ satın alan kurumun ayrılması,  Finansman (SGK): GSS, katkı payı, TSS  Kamu hastanelerinin şirketleşmesi,  Yerelleşme, Rekabet,  Destek ve sağlık hizmetlerinin taşeronlaşması,

5 Programın öne çıkan özellikleri  Sağlığın gereksinimlerini gözetmemesi,  Ekonomik / ideolojik etkenlerden kaynaklanması,  Eşitsizlikleri arttırması,  Kamusal sağlık hizmeti harcamalarının yanlış dağıtılma riski...

6 SDP: Çözüm önerileri  Planlayıcı ve denetleyici Sağlık Bakanlığı, (Kürek çeken değil dümen tutan)  Finansmanda tek çatı: SGK,  Erişimi kolay, yaygın sağlık sistemi: 1. Güçlendirilmiş temel sağlık hizmeti: Aile Hekimliği Modeli 2. Etkili, kademeli sevk zinciri 3. İdari ve mali özerkliğe sahip sağlık işletmeleri: Kamu Hastane Birlikleri

7 SDP: Çözüm önerileri  Hizmeti sunandan satın almak ve bütün sağlık alanını düzenlemek  Tüketiciyi kullandıkları hizmetler ve hizmet sunucularını seçme konusunda cesaretlendirmek.(kışkırtılmış talep)

8 SDP: Sağlıkta özel sektör  Özel sektörün görüş ve isteklerine dayanan politikaları sağlık sektörüne yansıtmak,  Sağlık Politikaları Kurulu ve Planlama/ İstihdam Kurulu: Özel sektör temsilcileri  SGK sağlık harcamalarının %35’i özel sektöre  Kamu-Özel Ortaklığı: 30 yıllık üst hakkı kullanımı, yaygın taşeronlaştırma.

9 GSS: Finansal riske karşı koruma sağlıyor mu?  3-4 milyon kişi kapsam dışı,  Katkı payı nedeniyle sistem dışı kalma,  Medula sistemine göre kayıtlı kişi sayısı 35-40 milyon,  Nüfusun yaklaşık yarısı hizmete erişebiliyor.

10 Tamamlayıcı Sağlık Sigortası  5510 sayılı SSGSS Kanunu M.98:  «Tamamlayıcı özel sağlık sigortalarına ilişkin usul ve esaslar Kurumun görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir»  SGK; 28.06.2012 de konu ile ilgili genelge yayımladı.

11 TSS: Amaç  Özel sigorta şirketlerine prim ödeyerek özel sağlık poliçesi almış GSS’lilerin, kurum ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucularından sağlık hizmeti alması sırasındaki iş ve işlemleri açıklamak,  Özel Sağlık Sigortasının primini azaltarak yaygınlaştırmak.

12 TSS: Tanım  GSS temel teminat paketi (TTP) içinde yer almayan,  TTP içinde kısmen yer alıp kısmen karşılanan yani cepten ödeme yapılan,  Ya da yüksek standartlarda sağlık hizmeti talep edilen, durumlarda devreye giren «Özel Sağlık Sigortası» türüdür.

13 TSS: Kapsam  Kurumca finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetleri,  İlave ücret tutarları (Özel ve Kamu’da),  Otelcilik ücreti,  SUT fiyatları üzerinde kalan tutarlar.  Katkı payı kapsam dışı.

14 TSS: Cepten ödemede sistematik soygun  GSS’nin ihtiyaç duyulan tüm sağlık hizmetlerini kapsayacağı iddia edilmiştir.  Ancak yasada ‘temel teminat paketi’ tanımlanmıştır.  TTP dışında kalan Sağlık hizmetleri için cepten ödeme yapılacaktır.

15 TSS: Cepten ödemede sistematik soygun  Bazı sağlık hizmetleri TTP içinde yer alsa dahi SGK tarafından kısmen ödenecek, kalanı cepten ödeme ile karşılanacaktır.  GSS kapsamındaki hizmetler düşük standarttadır.  Yüksek standart SH için ayrıca para ödenmesi gerekecektir.

16 TSS: Cepten ödemede sistematik soygun  Sağlık finansmanında GSS primi+katkı payı yetmemiş, özel sigorta devreye girmiştir.  Yaşlı/ riskli ve kronik hastalar ya özel sigorta kapsamına alınmayacak ya da daha çok prim talep edilecektir.  En çok yoksullar, yaşlılar ve kronik hastalar zarara uğrayacaktır.

17 Sorulması Gereken  Nasıl bir sağlık ve sosyal güvenlik sistemi?  Nasıl bir finansman?  Nasıl bir sağlık hizmet sunumu?  Nasıl bir sağlık örgütlenmesi? Ve  Kimin için?


"Sağlığın finansmanında yeni bir aşama: Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Dr. Güray Kılıç Türk Tabipleri Birliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları