Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOĞAN ALANTAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 24 Şubat 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOĞAN ALANTAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 24 Şubat 2012."— Sunum transkripti:

1 DOĞAN ALANTAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 24 Şubat 2012

2

3 Kaynak: IMF, OVP 2011 Yılı Büyüme Oranları (%)

4 İşsizlik Oranı (Mevsimsellikten Arındırılmış) (Aralık 2007=100) Kaynak: Eurostat, TÜİK Avro Bölgesi Türkiye AB-27 İşsizlik…

5 İstihdam Artışı Ortalama Yıllık İstihdam Artışı (Yüzde, 2007-11) Kaynak: IMF, TÜİK

6 Emtia Fiyat Endeksleri (2005=100) TÜFE Enflasyonu (%) Emtia Fiyatları ve Küresel Enflasyon Kaynak: IMF

7 Yüksek kamu borcu büyümeye engel olmaktadır. Bütçe Açığı ve Borç Stoku (2011) Kaynak: IMF, OVP Bütçe Açığı/GSYH (%) Borç/GSYH (%)

8 Amerikan Ekonomisi

9 Sermaye Yeterlilik Oranı (%) Kaynak: BDDK Sermaye Yeterlilik Oranları

10 Türkiye: Cari İşlemler Dengesi Cari İşlemler Dengesi ( 12 Aylık, milyon ABD $ ) Kaynak: TCMB

11 Kredi Artış Oranı* (13 Haftalık Hareketli Ortalama, Yüzde) *Kur etkisinden arındırılmıştır. Kaynak: TCMB

12 Kaynak: Tübitak Ar-Ge Harcamaları/GSYH (%)

13

14 14 5018 Sonrası Bütçe Sistemi GENEL YÖNETİM SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MERKEZİ YÖNETİM MAHALLİ İDARELER GENEL BÜTÇELİ İDARELER ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR BÜTÇESİ

15 2012 Yılı Gider Politikaları -1  Reel ekonomiyi daha fazla destek.  Yatırımlara daha çok kaynak.  Bölgesel geli ş me projelerinin hızlandırılması.  Bilime, teknolojiye ve Ar-Ge’ye daha fazla kaynak.  Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi.  Tarımsal desteklerin devamı.

16 2012 Yılı Gider Politikaları-2  Özürlü vatanda ş ların desteklenmesi.  Bütçenin toplumsal cinsiyete duyarlı hale getirilmesi.  E ğ itime daha fazla kaynak aktarılması.  Yüksekö ğ renimi ülke geneline yayılması, fiziki imkan ve personel yapısını n güçlendirilmesi.  Sosyal güvenlik sistemini desteklenmesi.  Yeni temsilciliklerle Türkiyenin uluslararası arenadaki varlı ğ ının güçlendirilmesi.

17 2012 Yılı Gelir Politikaları  Vergi tabanının geni ş letilmesi  Vergi sisteminin etkinlik basitlik ve vergilemede adalet ilkeleri do ğ rultusunda gözden geçirilmesi.  Vergi politikaları uygulamasında istikrar ve öngörülebilirli ğ in esas alınması.  Vergiye gönüllü uyumun artırılması.  Ekonomide kayıt dı ş ılı ğ ın azaltılması.

18 Makroekonomik Göstergeler 2011 Gerç. Tah. 2012 Program GSYH (Milyar TL)1.2811.426 BÜYÜME (%)7,54,0 TÜFE (Yıl Sonu %) *10,55,2 İTHALAT (CIF) (Milyar ABD $)232,9248,7 İHRACAT (FOB) (Milyar ABD $)143,6148,5 DIŞ TİCARET DENGESİ (Milyar ABD $)-89,4-100,2 CARİ DENGE (Milyar ABD $)-78,8-65,4

19 19 Genel Devlet Gelir ve Giderleri / GSYH

20 20 Genel Devlet Borçlanma Gereği / GSYH

21 21 Merkezi Yönetim Bütçe Açığı’nın GSYH Oranları (%)

22 22 Merkezi Yönetim Faiz Dışı Fazla’nın GSYH Oranları (%)

23 23 Faiz Giderleri / Bütçe Giderleri(%)

24 24 Faiz Giderleri / Vergi Gelirleri (%)

25 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Transferler GSYH Oranları (%)

26 Mahalli İdarelere Transferler GSYH Oranları (%)

27 27 AB Tanımlı Borç Stoku / GSYH (%)

28 28 Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri

29 29 Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri

30 30 Vergi Gelirleri

31 Dolaylı Vergiler / GSYH

32 Dolaysız Vergiler / GSYH

33 Gelir Vergisi En Üst Dilim Oranları OECD Ülkeleri (Yüzde)

34 Gelir Vergisi En Üst Dilim Oranları OECD Ülkeleri (Yüzde)

35 Kurum Kazançları Üzerindeki Vergi Yükü (Yüzde)

36 KDV Oranları (Ab) (01/01/2011 Tarihi İtibariyle)

37


"DOĞAN ALANTAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 24 Şubat 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları