Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 17 Haziran 2005 T.C.BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME STRATEJİLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 17 Haziran 2005 T.C.BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME STRATEJİLERİ."— Sunum transkripti:

1 1 17 Haziran 2005 T.C.BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME STRATEJİLERİ

2 2 •Türkiye’de iktisadi büyüme kolay bir süreç olarak algılanmaktadır : –Büyüme sadece iktisadi bir olay değildir, –Diğer disiplinler, davranışlar, kurumsal kapasite, “incentives”. •Türkiye’de uzun dönemli büyümenin belirleyicilerini daha iyi anlamamız gerekmektedir.

3 3 A, GSYİH = f ( K, L ) • Yatırım Ortamı • Kurumsal Kapasite • Makroekonomik İstikrar • Dışa Açıklık • AR-GE K Kamu + Özel • Sektörel Dağılım • Yatırım • Teknoloji • Sektörel Dağılım • Nitelik • Eğitim

4 4 Büyümenin Kaynakları (%) Sermaye Stokundaki Artışın Katkısı İstihdam Artışının Katkısı TFV’nin Katkısı GSYİH Artışı4.17.5

5 5 Toplam Faktör Verimliliği döneminde neden az arttı? İşgücü Eğitim Düzeyi (Fakülte ve Yüksek Okul Mezunu) (%) 510 Tarım İşgücünün Payı (%)4734 Orta Gelirli Ülke Standardına Göre Tarım İstihdamının Payı 2011 * * 2001 yılı değeridir. 1- İşgücünün niteliği ve sektörel kullanımı:

6 6 Eğitimin Nicelik ve Nitelik Yönü (%)Türkiye Üst Orta Gelirli Ülkeler OECD Orta Öğretim Okullaşma Oranı (Toplam)* Kadınların Ortalama Eğitim Düzeyi (Yıl) 4107 Mesleki ve Teknik Eğitimin Orta Öğretimdeki Payı** * Dünya Bankası (WDI), 2001 ** AB-15

7 7 2- Kamu yatırımlarının verimliliği de büyüme sürecini etkiliyor. Proje Tutarı (Milyar Dolar) Proje Tutarı (Yüzde Pay) 1986 ve Öncesi Toplam Toplam Faktör Verimliliği döneminde neden az arttı?

8 8 Kamu Yatırımları Ortalama Tamamlanma Süresi : 10 yıl : 8.7 yıl 2005 : 6.6 yıl

9 9 DönemKamuÖzelToplam Sabit Sermaye Yatırımları/GSYİH (%)

10 10 Özel S.S.Y.’nin Sektörel Dağılımı (%) Dönem İmalat Sanayi Dönem Konut

11 11 Uluslar Arası Bulgular ( Kesit Analizi ) •Ekonominin Dışa Açıklık Oranı •Eğitim Düzeyi •Gelir Dağılımının Düzgünlüğü •Mali Sistemin Derinliği •Yüksek Enflasyon ( + ) ( - )

12 12 G. KoreMalezyaTaylandTürkiye Büyüme (GSYİH, %) S. S. Yatırımları / GSYİH (%) Dışa Açıklık Oranı (%) Bütçe Açığı / GSYİH (%) Enflasyon Oranı (TÜFE, %) İşgücünün Ortalama Eğitim Düzeyi (Yıl) Finansal Aktifler / GSYİH (2003) 110* Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Karşılaştırmalı Göstergeler ( ) - 1 * 2003 Eylül itibarıyla.

13 13 ArjantinBrezilyaMeksikaTürkiye Büyüme (GSYİH, %) S. S. Yatırımları / GSYİH (%) Dışa Açıklık Oranı (%) Bütçe Açığı / GSYİH (%) Enflasyon Oranı (TÜFE, %) İşgücünün Ortalama Eğitim Düzeyi (Yıl) Finansal Aktifler / GSYİH (2003) Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Karşılaştırmalı Göstergeler ( ) - 2

14 14 Sürdürülebilir Büyüme Stratejisi •Makroekonomik istikrar, •Makroekonomik kazanımların sosyal politikalarla güçlendirilmesi, •Yapısal ve Kurumsal Reformlar (eğitim, mali piyasalar, sosyal güvenlik, kamu idaresi, kamu harcama etkinliği) •Yatırımların ihracata ve teknolojik gücü artırmaya yönlendirilmesi, •Orta vadeli yönetim kapasitesinin artırılması, •AB sürecinin katkısı.

15 15 AB’ye Üyelik Sürecinin TFV’ye Katkısı •Kurumsal ve İdari Kapasitenin Geliştirilmesi •Kamu Görevlilerinin Yeniden Eğitimi •Bölgesel Kalkınma Ajansları •Ekonomik ve Sosyal Konsey

16 16 TEŞEKKÜRLER T.C.BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME STRATEJİLERİ


"1 17 Haziran 2005 T.C.BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME STRATEJİLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları