Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME STRATEJİLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME STRATEJİLERİ"— Sunum transkripti:

1 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME STRATEJİLERİ
T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME STRATEJİLERİ 17 Haziran 2005

2 Türkiye’de iktisadi büyüme kolay bir süreç olarak algılanmaktadır :
Büyüme sadece iktisadi bir olay değildir, Diğer disiplinler, davranışlar, kurumsal kapasite, “incentives”. Türkiye’de uzun dönemli büyümenin belirleyicilerini daha iyi anlamamız gerekmektedir.

3 GSYİH = f ( K, L ) A, K Kamu + Özel Sektörel Dağılım Sektörel Dağılım
Yatırım Ortamı Kurumsal Kapasite Makroekonomik İstikrar Dışa Açıklık AR-GE GSYİH = f ( K, L ) A, K Kamu + Özel Sektörel Dağılım Yatırım Teknoloji Sektörel Dağılım Nitelik Eğitim

4 Büyümenin Kaynakları (%)
GSYİH Artışı 4.1 7.5 Sermaye Stokundaki Artışın Katkısı 73.2 46.2 İstihdam Artışının Katkısı 23.5 2.4 TFV’nin Katkısı 3.3 51.3

5 döneminde neden az arttı?
Toplam Faktör Verimliliği döneminde neden az arttı? 1- İşgücünün niteliği ve sektörel kullanımı: 1990 2004 İşgücü Eğitim Düzeyi (Fakülte ve Yüksek Okul Mezunu) (%) 5 10 Tarım İşgücünün Payı (%) 47 34 Orta Gelirli Ülke Standardına Göre Tarım İstihdamının Payı 20 11 * * 2001 yılı değeridir.

6 Eğitimin Nicelik ve Nitelik Yönü Üst Orta Gelirli Ülkeler
(%) Türkiye Üst Orta Gelirli Ülkeler OECD Orta Öğretim Okullaşma Oranı (Toplam)* 74 80 115 Kadınların Ortalama Eğitim Düzeyi (Yıl) 4 10 7 Mesleki ve Teknik Eğitimin Orta Öğretimdeki Payı** 32 47 56 * Dünya Bankası (WDI), 2001 ** AB-15

7 Toplam Faktör Verimliliği 1990-2000 döneminde neden az arttı?
2- Kamu yatırımlarının verimliliği de büyüme sürecini etkiliyor. Proje Tutarı (Milyar Dolar) Proje Tutarı (Yüzde Pay) 1986 ve Öncesi 40 33 16 13 54 44 12 10 Toplam 122 100

8 Kamu Yatırımları Ortalama Tamamlanma Süresi
: 10 yıl : 8.7 yıl 2005 : 6.6 yıl

9 Sabit Sermaye Yatırımları/GSYİH
(%) Dönem Kamu Özel Toplam 8.2 15.8 24.0 5.4 19.6 25.0 5.7 16.3 22.1 4.9 11.5 16.4 2004 3.8 14.2 18.0

10 Özel S.S.Y.’nin Sektörel Dağılımı (%)
Dönem İmalat Sanayi 40.7 32.5 24.2 37.2 Dönem Konut 33.7 45.7 35.8 19.6

11 Uluslar Arası Bulgular ( Kesit Analizi )
Ekonominin Dışa Açıklık Oranı Eğitim Düzeyi Gelir Dağılımının Düzgünlüğü Mali Sistemin Derinliği Yüksek Enflasyon ( + ) ( - )

12 Gelişmekte Olan Ülkeler İçin
Karşılaştırmalı Göstergeler ( ) - 1 G. Kore Malezya Tayland Türkiye Büyüme (GSYİH, %) 6.5 7.4 5.2 4.2 S. S. Yatırımları / GSYİH (%) 34.5 35.3 34.7 24.1 Dışa Açıklık Oranı (%) 66.5 182.8 90.5 43.1 Bütçe Açığı / GSYİH (%) 0.3 0.4 -1.0 7.0 Enflasyon Oranı (TÜFE, %) 5.4 3.5 4.7 75.2 İşgücünün Ortalama Eğitim Düzeyi (Yıl) 10.7 6.6 - Finansal Aktifler / GSYİH (2003) 110* 207 120 67 * 2003 Eylül itibarıyla.

13 Gelişmekte Olan Ülkeler İçin
Karşılaştırmalı Göstergeler ( ) - 2 Arjantin Brezilya Meksika Türkiye Büyüme (GSYİH, %) 4.0 2.1 3.7 4.2 S. S. Yatırımları / GSYİH (%) 18.6 19.7 19.2 24.1 Dışa Açıklık Oranı (%) 19.0 18.4 50.4 43.1 Bütçe Açığı / GSYİH (%) 1.2 5.8 0.1 7.0 Enflasyon Oranı (TÜFE, %) 229.8 767.3 19.4 75.2 İşgücünün Ortalama Eğitim Düzeyi (Yıl) 8.6 4.7 7.1 5.2 Finansal Aktifler / GSYİH (2003) 49 73 97 67

14 Sürdürülebilir Büyüme Stratejisi
Makroekonomik istikrar, Makroekonomik kazanımların sosyal politikalarla güçlendirilmesi, Yapısal ve Kurumsal Reformlar (eğitim, mali piyasalar, sosyal güvenlik, kamu idaresi, kamu harcama etkinliği) Yatırımların ihracata ve teknolojik gücü artırmaya yönlendirilmesi, Orta vadeli yönetim kapasitesinin artırılması, AB sürecinin katkısı.

15 AB’ye Üyelik Sürecinin TFV’ye Katkısı
Kurumsal ve İdari Kapasitenin Geliştirilmesi Kamu Görevlilerinin Yeniden Eğitimi Bölgesel Kalkınma Ajansları Ekonomik ve Sosyal Konsey

16 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME STRATEJİLERİ
T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME STRATEJİLERİ TEŞEKKÜRLER


"DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME STRATEJİLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları