Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 17 Haziran 2005 T.C.BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME STRATEJİLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 17 Haziran 2005 T.C.BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME STRATEJİLERİ."— Sunum transkripti:

1 1 17 Haziran 2005 T.C.BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME STRATEJİLERİ

2 2 •Türkiye’de iktisadi büyüme kolay bir süreç olarak algılanmaktadır : –Büyüme sadece iktisadi bir olay değildir, –Diğer disiplinler, davranışlar, kurumsal kapasite, “incentives”. •Türkiye’de uzun dönemli büyümenin belirleyicilerini daha iyi anlamamız gerekmektedir.

3 3 A, GSYİH = f ( K, L ) • Yatırım Ortamı • Kurumsal Kapasite • Makroekonomik İstikrar • Dışa Açıklık • AR-GE K Kamu + Özel • Sektörel Dağılım • Yatırım • Teknoloji • Sektörel Dağılım • Nitelik • Eğitim

4 4 Büyümenin Kaynakları (%) Sermaye Stokundaki Artışın Katkısı 73.246.2 İstihdam Artışının Katkısı 23.52.4 TFV’nin Katkısı3.351.3 1990-20002002-2004 GSYİH Artışı4.17.5

5 5 Toplam Faktör Verimliliği 1990-2000 döneminde neden az arttı? 19902004 İşgücü Eğitim Düzeyi (Fakülte ve Yüksek Okul Mezunu) (%) 510 Tarım İşgücünün Payı (%)4734 Orta Gelirli Ülke Standardına Göre Tarım İstihdamının Payı 2011 * * 2001 yılı değeridir. 1- İşgücünün niteliği ve sektörel kullanımı:

6 6 Eğitimin Nicelik ve Nitelik Yönü 2001-2002 (%)Türkiye Üst Orta Gelirli Ülkeler OECD Orta Öğretim Okullaşma Oranı (Toplam)* 7480115 Kadınların Ortalama Eğitim Düzeyi (Yıl) 4107 Mesleki ve Teknik Eğitimin Orta Öğretimdeki Payı** 324756 * Dünya Bankası (WDI), 2001 ** AB-15

7 7 2- Kamu yatırımlarının verimliliği de büyüme sürecini etkiliyor. Proje Tutarı (Milyar Dolar) Proje Tutarı (Yüzde Pay) 1986 ve Öncesi4033 1987-19921613 1993-19995444 2000-20041210 Toplam122100 Toplam Faktör Verimliliği 1990-2000 döneminde neden az arttı?

8 8 Kamu Yatırımları Ortalama Tamamlanma Süresi 1996-2000 : 10 yıl 2001-2004 : 8.7 yıl 2005 : 6.6 yıl

9 9 DönemKamuÖzelToplam 1987-19928.215.824.0 1993-19975.419.625.0 1998-20005.716.322.1 2001-20034.911.516.4 20043.814.218.0 Sabit Sermaye Yatırımları/GSYİH (%)

10 10 Özel S.S.Y.’nin Sektörel Dağılımı (%) Dönem1970-19771978-19861987-20012002-2004 İmalat Sanayi40.732.524.237.2 Dönem1970-19841985-19951996-19992000-2003 Konut33.745.735.819.6

11 11 Uluslar Arası Bulgular ( Kesit Analizi ) •Ekonominin Dışa Açıklık Oranı •Eğitim Düzeyi •Gelir Dağılımının Düzgünlüğü •Mali Sistemin Derinliği •Yüksek Enflasyon ( + ) ( - )

12 12 G. KoreMalezyaTaylandTürkiye Büyüme (GSYİH, %) 6.57.45.24.2 S. S. Yatırımları / GSYİH (%) 34.535.334.724.1 Dışa Açıklık Oranı (%) 66.5182.890.543.1 Bütçe Açığı / GSYİH (%) 0.30.47.0 Enflasyon Oranı (TÜFE, %) 5.43.54.775.2 İşgücünün Ortalama Eğitim Düzeyi (Yıl) 10.76.6-5.2 Finansal Aktifler / GSYİH (2003) 110*20712067 Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Karşılaştırmalı Göstergeler (1990-2000) - 1 * 2003 Eylül itibarıyla.

13 13 ArjantinBrezilyaMeksikaTürkiye Büyüme (GSYİH, %)4.02.13.74.2 S. S. Yatırımları / GSYİH (%)18.619.719.224.1 Dışa Açıklık Oranı (%)19.018.450.443.1 Bütçe Açığı / GSYİH (%)1.25.80.17.0 Enflasyon Oranı (TÜFE, %)229.8767.319.475.2 İşgücünün Ortalama Eğitim Düzeyi (Yıl) 8.64.77.15.2 Finansal Aktifler / GSYİH (2003)49739767 Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Karşılaştırmalı Göstergeler (1990-2000) - 2

14 14 Sürdürülebilir Büyüme Stratejisi •Makroekonomik istikrar, •Makroekonomik kazanımların sosyal politikalarla güçlendirilmesi, •Yapısal ve Kurumsal Reformlar (eğitim, mali piyasalar, sosyal güvenlik, kamu idaresi, kamu harcama etkinliği) •Yatırımların ihracata ve teknolojik gücü artırmaya yönlendirilmesi, •Orta vadeli yönetim kapasitesinin artırılması, •AB sürecinin katkısı.

15 15 AB’ye Üyelik Sürecinin TFV’ye Katkısı •Kurumsal ve İdari Kapasitenin Geliştirilmesi •Kamu Görevlilerinin Yeniden Eğitimi •Bölgesel Kalkınma Ajansları •Ekonomik ve Sosyal Konsey

16 16 TEŞEKKÜRLER T.C.BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME STRATEJİLERİ


"1 17 Haziran 2005 T.C.BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME STRATEJİLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları