Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prematür ejakulasyon’un yeni tanımı ve güncel tedavide dapoksetin Doç. Dr. Emin ÖZBEK Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prematür ejakulasyon’un yeni tanımı ve güncel tedavide dapoksetin Doç. Dr. Emin ÖZBEK Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği."— Sunum transkripti:

1 Prematür ejakulasyon’un yeni tanımı ve güncel tedavide dapoksetin Doç. Dr. Emin ÖZBEK Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

2 PE “Psikosomatik rahatsızlık” Schapiro B. Premature ejaculation, a review of 1130 cases. J. Urol 1943; 50:374-9

3 American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition. Washington, DC, American Psychiatric Association, 2000 (DSM-IV-TR) “minimal seksüel stimülasyonla kişi istemeden vaginal penetrasyondan hemen önce, penetrasyon sırasında veya çok kısa süre sonra meydana gelen persistan veya reküren ejakülasyon durumu olup kişisel sıkıntıya yol açan bir rahatsızlık”

4 Yeni tanım:ISSM “Her zaman veya hemen her zaman vaginal penetrasyondan önce veya penetrasyondan sonra 1 dakika içinde meydana gelen ve geciktirilemeyen, negatif kişisel sıkıntı ve problemlere yol açarak kişinin cinsel ilişkiden kaçınmasına neden olan bir durum” An evidence-based definition of lifelong premature ejaculation: report of the International Society for Sexual Medicine (ISSM) ad hoc committee for the definition of premature ejaculation. McMahon CG, Althof SE, Waldinger MD, Porst H, Dean J, Sharlip ID, Adaikan PG, Becher E, Broderick GA, Buvat J, Dabees K, Giraldi A, Giuliano F, Hellstrom WJ, Incrocci L, Laan E, Meuleman E, Perelman MA, Rosen RC, Rowland DL, Segraves R. J Sex Med. 2008 Jul;5(7):1590-606.

5 Sekonder PE: ISSM “Akkiz PE’nin kanıta dayalı tanımı için literatürde yeteri kadar basılmış objektif veri yoktur”

6 Kesin tanı elementleri IELT süresi düşüktür Ejakulasyon kontrol edilememektedir Kişide negatif etkilere yolaçar –Distress –Kişiyi rahatsız eder –Ruhsal sıkıntı –Cinsel ilişkiden kaçma

7 PE’nin tipleri Lifelong veya “primer” –Biyolojik komponenti olduğu tahmin edilmektedir: SSS’de serotonin ve/veya serotonin receptörlerinde bir defekt Akkiz veya “sekonder” –Psikolojik komponent olma ihtimali daha yüksektir –Sıklıkla ED ile birliktedir

8 PE’nin hasta ve partneri üzerindeki olumsuz etkileri Seksüel fonksiyonda azalma Cinsel tatminde azalma Genel yaşam kalitesinde azalma Distress derecesinde artma Partnerler arası ilişkide zorlanma İlişkiye zarar verebilir Erkeğin kendine öz saygısını azaltır Rowland DL, et al. J Urol 177: 1065-1070, 2007

9 CNS Control of Ejaculation Pudendal Nerve afferent Sympathetic supply to: Vas Seminal Vesicles Prostate Spinal Reflex S1-S3: Expulsion Pelvic Plexus ~L1-L2: Emission Supraspinal Centres Excitatory & inhibitory control Higher Brain Centres Sensory inputs from genital areas Pons: nPGi: Nucleus paragigantocellularis Motor supply to bulbocavernosus muscle Dorsal Nerve of Penis Spinothalamic cells (LSt) L3-L4, coordination of spinal nuclei

10 Seksüel davranışta 5-HT ’nin yeri Serotonin’in (5-HT) erkek ratlarda seksüel davranışta rolü olduğu bildirilmiştir 5-HT’in erkek ratlarda seksüel davranışın nöral kontrolünde inhibitör rolü vardır Koe BK, Weismann A J. Pharmacol Exp Ther 1966, 154 : 499-516 Ahlenius S. et al Psychopharmacol. 20 : 383-388 Salis PG, Dewsburry DA Nature 1971, 232 : 400-401 Södersten P. et al Pharmacol. Biochem. Behav.1976, 5 : 319-327 Larsson K. et al Brain Res. 1978,141 : 293-303

11 Ejakülasyonun serotonerjik kontrolü is locally regulated by the serotonin Serotonin neurotransmission transporter re ‑ uptake system As serotonin is released, the transporter system is activated, removing serotonin from the synaptic cleft and preventing over-stimulation of postsynaptic serotonin receptors serotonin 1B 1D  1D  1E 1G 5 4 2B 2A 2C 1A 1F 1D  1E 7 6 Post-Synaptic Neuron Axon Axonal Terminal serotonin McMahon CG et al, Disorders of orgasm and ejaculation in men. In Sexual Medicine: Sexual dysfunctions in men and women. 2nd International Consultation on Sexual Dysfunctions, Paris, 2004

12 Prevalans En sık rastlanan erkek cinsel fonksiyon bozukluğudur Prevalansı ~25-30% Doktora başvurma oranı düşüktür Rosen RC (2000) Curr Psychiatr Rep 2: 189-195 Laumann EO et al (1999) JAMA 281: 537-544 Spector JS and Carey MP (1990) Arch Sex Behav 19: 389-408 McMahon CG (1998) J.Urol 159: 1935-1938

13 Yaş gruplarına göre PE prevelansı Porst et al. European Urology 2006

14 Ülkelere göre prevelans Porst et al. European Urology 2 006

15 PE prevelansı ED prevelansından yüksektir *PE defined as ‘climax too early’ (n=1,243) **ED defined as ‘trouble maintaining or achieving an erection’ (n=1,244) Laumann et al. JAMA 1999; 281: 537-544

16 Tedavi Davranış tedavisi Topical tedaviler (local anesthetics) PDE 5 inhibitörleri Antidepressanlar (SSRIs)

17 AUA’in PE tedavi önerileri ED varsa önce ED’nin tedavisi Tüm tedavi seçenekleri risk ve faydaları hastaya anlatılmalıdır PE tedavisinde hasta ve partner memnuniyeti primer amaç olmalıdır PE, birçok SSRIs veya topical anestetiklerl tedavi edilebilir Optimal tedavi seçeneğini hekim hastanın da tercihini dikkate alarak vermelidir Montague et al (2004) J Urol. 172: 290–294

18 Tıbbi tedavi seçenekleri (AUA Guidelines) Topical therapyTrade nameRecommended dose Lidocaine/ prilocaine cream EMLALidocaine 2.5%, prilocaine 2.5%, 20-30 mins pre-intercourse Oral therapiesTrade namesRecommended dose Nonselective serotonin reuptake inhibitor ClomipramineAnafranil25-50 mg/day 25 mg, 4-24 h pre-intercourse Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) FluoxetineProzac, Sarafem5-20 mg/day ParoxetinePaxil, Seroxat10-40 mg/day or 20 mg, 3-4 h pre-intercourse SertralineZoloft25-200 mg/day or 50 mg 4-8 h pre-intercourse Montague et al (2004) J Urol. 172: 290–294

19 PE’de antidepresanların kullanımı PE için spesifik bir antidepresan yoktur Gecikmiş ejakülasyon antidepresanların yan etkilinden biridir Tedavinin etkinliğinde genelde IELT deki düzelme esas alınır Çalışmalarda hasta sayısı genellikle azdır Çoğu çalışmada kronik doz kullanılmıştır Farmakokinetik pofilleri on-demand doz ayarlamasına uygun değildir Preskorn SH Clinical pharmacology of selective serotonin reuptake inhibitors, Professional Comms Inc 1996; Waldinger M et al (2004) Int J Impot Res 16: 369-381; Sharlip I (2005) J Sex Med. Supp 2: 103-109

20 Kronik SSRI kullanımının sakıncaları Optimal fayda için kronik doz ayarlaması gerekir Etkisi yavaş başlar Yarılanma süresi klirensi yavaştır Vücutta birikme riski vardır Kronik SSRI bazı olumsuz seksüel yan etkilere yol açar – ED ve libido azalması gibi Diğer yan etkiler: –Ağız kuruluğu –Sinirlilik –GI yan etkiler –Başağrısı –Başdönmesi –Cognitive boukluklar Preskorn SH Clinical pharmacology of selective serotonin reuptake inhibitors, Professional Comms Inc 1996 Sharlip I (2005) J Sex Med. Supp 2, 103-109

21 PE teavisinde kullanılan SSRI’ların etkisi yavaş başlar Waldinger MD et al (1998) J Clin Psychopharmacol 18:274-81

22 Dapoxetine hydrochloride= (S-(+)-N,N-Dimethyl-a-[2- (naphthalenyloxy)ethyl]benzenemethanamine hydrochloride C21H23NO.HCl MW: 341.88

23 DPX’in etki mekaniması DPX, sinaptik aralıkta aksonal terminallere re-absorbsiyonu inhibe ederek 5-HT seviyesini artırır Deneysel çalışmalarda akut DPX uygulaması ejakülasyonu geciktirir Etki yeri supraspinal seviyededir (ejakülasyonun kontrolünde önemli yapı olan LPGi)

24 DPX’in etki yeri Pudendal Nerve afferent Dorsal Nerve of Penis Motor supply to bulbocavernosus muscle Higher Brain Centres DPX, beyin sapı veya üzerindeki seviyelerde etkilidir 1.Gerstenberg, T. C., Levin, R. J., & Wagner, G. British Journal of Urology. 1990; 65; 395-402 2.Giuliano & Clement. Eur Urol 2005 3.Clément et al. Eur Urol. 2006

25 SSRIs ‘in etki mekanizması  increase in concentration of serotonin in synaptic cleft serotonin 1B 1D  1D  1E 1G 5 4 2B 2A 2C 1A 1F 1D  1E 7 6 Post-Synaptic Neuron Axon Axonal Terminal serotonin Inhibits reuptake transport mechanism for serotonin

26 DPX’in metabolizması DPX, bir çok izoenzim tarafından metabolize edilir Hızlı ve yoğun şekilde metabolitlerine ayrılır –“Dapoxetine-N-oxide” ana metabolittir –DPX metabolitleri terapötik dozlarda verildiğinde çok az aktivteye sahiptirler

27 DPX’in kontrendikasyonları Orta-ciddi derecede kc bozukluğu olanlar Ciddi böbrek yetmezliği olanlar Ciddi kalb problemi olanlar MAO inhibitörleri, thioridazine, antidepresanlar ile birlikte alınmamalıdır CYP3A4 inhibitörleri ile birlikte alınmamalıdır 18 yaş altı ve 64 yaş üstü (18-64 yaş arası) Cinsel ilişkiden 1-3 saat önce alınmalı 24 saatte bir dozdan fazla alınmamalı

28 DPX hızlı absorbe ve elimine edilir Modi et al. J Clin Pharmacol 2006; 46: 301-309

29 DPX multipl dozlarda vücutta birikmez Modi et al. J Clin Pharmacol 2006; 46: 301-309

30 DPX diğer SSRI a göre absorbsiyon ve eliminasyonu hızlıdır Andersson et al. BJU International 2006; 97: 311-315 Antidepressive SSRI data based on Summary Basis of Approval and published reports

31 ÖZET DPX, hızlı absorbe ve elimine olarak vücutta minimal birikir 30 ve 60 mg dozlarda doza-uygun farmakokinetik gösterir, bu durum multiple dozlarla etkilenmez Pik konsantrasyonlarına yaklaşık 1.3 saatte ulaşır 24 saatte plazma konsantrasyonları pik seviyenin %5 inden düşüktür Tüm bu farmakokinetk özellikler DPX’in PE’nin on- demand tedavisnde iyi bir aday olduğunu göstermektedir

32 DPX’in IELT skoruna etkisi ilk ve sonraki dozlarda görülür Pivotal US Studies -012 and -013 pooled data Pryor et al. Lancet 2006; 368: 929-937

33 DPX ejakulasyonda erken kontrol sağlar Study endpoint represents final visit values (week 12 or last visit). * p<0.0001 vs placebo; † p=0.0013 vs 30 mg; ‡ p=0.0025 vs 30 mg; ║ = 0.0082 vs 30 mg. ‘Over the past month was your control over ejaculation during sexual intercourse..’ Very poor, poor, fair, good, very good Pivotal US Studies -012 and -013 pooled data Pryor et al. Lancet 2006; 368: 929-937

34 DPX partner memnuniyetini ciddi şekilde artırır Pivotal US Studies -012 and -013 pooled data Pryor et al. Lancet 2006; 368: 929-937 Studies -012 and -013 pooled data: Data-on-file

35 DPX, primer ve akkiz her iki PE de de etkilidir Pivotal US Studies -012 and -013 pooled data: Data-on-file

36 Ejakulasyon kontrolü 12 aya kadar sürer Shabsigh et al. Dapoxetine Has Long-term Efficacy in the Treatment of Premature Ejaculation Abstract at AUA 2006 Pivotal US Studies open-label extension © J & J Pharmaceutical Services LLC, 2007

37 Hasta memnuniyetinde düzelme 12 aya kadar sürer *Responses tabulated from enrolled participants at the time of assessment. All subjects started the OLP with dapoxetine 60 mg. (Prior treatment assignment) Shabsigh et al. Dapoxetine Has Long-term Efficacy in the Treatment of Premature Ejaculation Abstract at AUA 2006 ‘Over the past month was your satisfaction with sexual intercourse..’ Very poor, poor, fair, good, very good Very poor, poor, fair, good, very good All patients on active treatment Pivotal US Studies open label extension © J & J Pharmaceutical Services LLC, 2007

38 DPX, IELT skorunu anlamlı şekilde düzeltir Study 3001: Data-on-File * p<0.001 vs placebo * * * * Study conducted in EU, Mexico, Canada, South America, South Africa and Israel © J & J Pharmaceutical Services LLC, 2007 Over the past month was your control over ejaculation during sexual intercourse…. Very poor, poor, fair, good, very good

39 IELT’deki düzelme uzun süre devam eder Study 3001: Data-on-File Placebo382332280238221195182 DPX 30mg 385356303264240221218 DPX 60mg 387347287249229214198 N Study conducted in EU, Mexico, Canada, South America, South Africa and Israel © J & J Pharmaceutical Services LLC, 2007

40 Study 3001: Data-on-File Patients with at least 1 category improvement in satisfaction Hasta memnuniyeti anlamlı olarak düzelir * p<0.001 vs placebo Study conducted in EU, Mexico, Canada, South America, South Africa and Israel © J & J Pharmaceutical Services LLC, 2007 Placebo (N=347)Dapoxetine 30mg (N=359 ) Dapoxetine 60mg (N=353) % of subjects * * * *

41 Distress anlamlı şekilde düzelir Study 3001: Data-on-File Placebo (N=347)Dapoxetine 30mg (N=360)Dapoxetine 60mg (N=353) Patients with at least 1 category improvement in distress * p<0.001 vs placebo Study conducted in EU, Mexico, Canada, South America, South Africa and Israel © J & J Pharmaceutical Services LLC, 2007 * * * * % of subjects

42 12 haftalık Pan-Asya çalışması 3003 Double-Blind Tx Phase 12 weeks Post-Study Phase Screening Phase ~4 weeks Sites in Asia and Australia 1349 men enrolled © J & J Pharmaceutical Services LLC, 2007 0-441214 Randomisation Collect Baseline Data 1º Efficacy EndpointWeek 14 Post-Study Telephone Contact No study drug Placebo Dapoxetine 60mg Dapoxetine 30mg Visits (weeks) 8

43 Dapoksetin’in güvenliği ile ilgili çalışmalar

44 En sık görülen yan etkiler (12 hafta,US) Studies 012 & 013: Data-on-file Nausea mostly mild and transient and resulted in study discontinuation in only 0.1% (placebo), 1.3% (30mg) and 3.8% (60mg) of subjects. © J & J Pharmaceutical Services LLC, 2007

45 En sık görülen yan etkiler 3001 (24 hafta) Nausea mostly mild and transient and resulted in study discontinuation in only 0.3% (placebo), 1.0% (30 mg) and (2.6%) 60 mg of subjects 1.0 2.6 8.3 1.6 2.9 3.9 7.7 6.4 16.5 7.2 13.4 13.6 11.3 30.0 0 5 10 15 20 25 30 Nausea Diarrhea HeadacheDizzinessSomnolence % Patients reporting AE PlaceboDapoxetine 30mgDapoxetine 60mg Study 3001: Data-on-file Study conducted in EU, Mexico, Canada, South America, South Africa and Israel © J & J Pharmaceutical Services LLC, 2007

46 En sık görülen yan etkiler 3003 (12 hafta) Nausea mostly mild and transient and resulted in study discontinuation in only 0.0% (placebo), 0% (30mg) and 2.5% (60mg) of subjects. Study 3003: Data-on-file © J & J Pharmaceutical Services LLC, 2007 Study conducted in Australia and Asia

47 Günlük dozlar iyi tolere edilebilir,çalışma 3002S (9 hafta) Nausea mostly mild and transient. Discontinuation due to Nausea: 0% PL, 2.2% 60 mg PRN, 3.2% 60 mg QD Study 3002: Data-on-File © J & J Pharmaceutical Services LLC, 2007

48 Seksüel fonksiyonla ilgili yan etkiler çok azdır (US Pivotal Studies) Pryor et al. Lancet 2006: 368: 929-937 1.5 0.2 0 2.9 0.7 0.2 3.8 0.8 0.3 0.5 0 1 2 3 4 Erectile DysfunctionAbnormal EjaculationLibido DecreasedSexual Function Abnormal PlaceboDapoxetine (30mg)Dapoxetine (60mg) % patients reporting AE © J & J Pharmaceutical Services LLC, 2007

49 SSRI larla ilgili suisit düşüncesi ve withdrawal sendrom görülebilir Antidepresan alanlarda suisidal girişimler olabilir SSRI ların ani kesilmesi 5-8 günde withdrawal syndroma yolaçabilir –başdönmesi –uykusuzluk –sinirlilik –bulantı –ajitasyon 1.Gunnell D, et al. BMJ 2005; 330: 385 2.Fergusson D, et al. BMJ 2005; 330: 396 3.Juurlink DN, et al. Am J Psychiatry 2006; 163: 813–21 4.Rosenbaum et al. Biol Psychiatry. 1998;44:77-87 © J & J Pharmaceutical Services LLC, 2007

50 Study 3001: Data-on-File Beck % MADRS % 01230123456 Placebo 97.72. 3 99. 4 0. 3 Dapoxetine 30 mg 99.40. 6 99. 5 0. 3 Dapoxetine 60 mg 99.40. 6 10000 DPX suisidal düşüncelere neden olmaz (3001) 0=I don't have any thoughts of killing myself. 1=I have thoughts of killing myself, but I would not carry them out. 2=I would like to kill myself. 3=I would kill myself if I had the chance 0=I don't have any thoughts of killing myself. 1=I have thoughts of killing myself, but I would not carry them out. 2=I would like to kill myself. 3=I would kill myself if I had the chance 0=Enjoys life or takes it as it comes. 2=Weary of life. Only fleeting suicidal thoughts. 4=Probably better off dead. Suicidal thoughts are common and suicide is considered a possible solution, but without specific plans or intention. 6=Explicit plans for suicide when there is an opportunity. Active preparations for suicide 0=Enjoys life or takes it as it comes. 2=Weary of life. Only fleeting suicidal thoughts. 4=Probably better off dead. Suicidal thoughts are common and suicide is considered a possible solution, but without specific plans or intention. 6=Explicit plans for suicide when there is an opportunity. Active preparations for suicide Study conducted in EU, Mexico, Canada, South America, South Africa and Israel © J & J Pharmaceutical Services LLC, 2007

51 DPX suisidal düşüncelere neden olmaz (3002) Study 3002: Data-on-File Beck % MADRS % SCALE 01230123456 Placebo100 Dapoxetine 60 mg PRN 99.70.399. 4 0. 6 Dapoxetine 60 mg QD 100 0=I don't have any thoughts of killing myself. 1=I have thoughts of killing myself, but I would not carry them out. 2=I would like to kill myself. 3=I would kill myself if I had the chance 0=I don't have any thoughts of killing myself. 1=I have thoughts of killing myself, but I would not carry them out. 2=I would like to kill myself. 3=I would kill myself if I had the chance 0=Enjoys life or takes it as it comes. 2=Weary of life. Only fleeting suicidal thoughts. 4=Probably better off dead. Suicidal thoughts are common and suicide is considered a possible solution, but without specific plans or intention. 6=Explicit plans for suicide when there is an opportunity. Active preparations for suicide 0=Enjoys life or takes it as it comes. 2=Weary of life. Only fleeting suicidal thoughts. 4=Probably better off dead. Suicidal thoughts are common and suicide is considered a possible solution, but without specific plans or intention. 6=Explicit plans for suicide when there is an opportunity. Active preparations for suicide © J & J Pharmaceutical Services LLC, 2007

52 DPX her gün alınsa dahi WS yönünden plasebo ile fark yoktur (Withdrawal Assessment Period) Levine et al. Evaluation of Withdrawal Effects with Dapoxetine In the Treatment of Premature Ejaculation (PE), Poster presented at SMSNA 2006 Withdrawal Syndrome Defined by Increase of ≥ 4 Points on DESS Placebo/ Placebo Dapoxetine 60 mg PRN/Placeb o Dapoxetine 60 mg PRN/PRN Dapoxetine 60 mg QD/Placebo Dapoxetine 60 mg QD/QD Withdrawal Syndrome, n (%) 2 (1.3%)1 (0.7%)2 (1.4%)2 (1.3%)1 (0.6%) Odds of withdrawal syndrome (vs. Placebo) 0.0070.014 0.006 Observed odds ratio 0.52 2.14 Estimated odds ratio* 0.50 2.02 95% Cl (0.05, 5.64) (0.18, 23.13) *Odds ratio estimated based on a logistic regression model with treatment and pooled center (country) as factors. © J & J Pharmaceutical Services LLC, 2007

53 Uzun süre güvenliği

54 9 aylık tedavi sonrası yan etkiler (≥2% Incidence): Study 014 Adverse eventSubjects reporting AEs n (%) Discontinuation due to AE n (%) Nausea265 (14.9%)29 (1.6%) Dizziness90 (5.1%)17 (1.0%) Diarrhea82 (4.6%)15 (0.8%) Headache69 (3.9%)11 (0.6%) Somnolence58 (3.3%)7 (0.4%) Insomnia51 (2.9%)9 (0.5%) Dyspepsia46 (2.6%)7 (0.5%) Asthenia35 (2.0%)7 (0.4%) Shabsigh et al. Long-term Safety and Tolerability of Dapoxetine for the Treatment of Men with Premature Ejaculation Poster presented at EAU 2006

55 ÖZET: İsteğe bağlı DPX, PE tedavisinde iyi tole re edilir Bulantı en sık görülen yan etkidir –Hafif derecededir –Zamanla azalır –9 aylık tedavi boyunca çok az hasta tedaviyi bırakır 12 ay kullanımda tolerabilitesi olumsuz yönde etkilenmez

56 Teşekkürler………


"Prematür ejakulasyon’un yeni tanımı ve güncel tedavide dapoksetin Doç. Dr. Emin ÖZBEK Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları