Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrenme Stratejileri. Öğrenme stratejileri Öğrenme stratejleri: bireyin öğrenmesini etkileyen süreçler, öğrenmeyi etkili kılmak için yapılanlar, bilginin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrenme Stratejileri. Öğrenme stratejileri Öğrenme stratejleri: bireyin öğrenmesini etkileyen süreçler, öğrenmeyi etkili kılmak için yapılanlar, bilginin."— Sunum transkripti:

1 Öğrenme Stratejileri

2 Öğrenme stratejileri Öğrenme stratejleri: bireyin öğrenmesini etkileyen süreçler, öğrenmeyi etkili kılmak için yapılanlar, bilginin belleğe kodlanması ve geri çağrılması için kullanılan işlemlerdir.

3 Öğrenme stratejileri temel olarak şu başlıklarda toplanabilir: 1. Dikkat stratejileri 2. Tekrar stratejileri 3. Anlamlandırmayı artırma stratejileri 4. Yürütücü biliş stratejileri 5. Duyuşsal stratejiler

4 Öğrenmede dikkat önemli bir değişkendir. Aşağıdaki stratejiler dikkati artırmaya yönelik stratejilere örnek olarak söylenebilir: Altını çizme Anahtar sözcükleri belirleme Başlıkları ve alt başlıkları inceleme Bilinmeyen sözcükleri işaretleme

5 Tekrar stratejileri bilginin kısa süreli bellekte tutulması ve oradan uzun süreli belleğe aktarılmasında rol oynamaktadır.

6 Aşağıdaki stratejiler tekrar stratejilerine örnek olarak verilebilir: Tekrar etme Tekrar okuma Sesli olarak tekrarlama Yazıya aktarma Bazı bölümleri aynen yazma

7 Anlamlandırmayı artırma stratejilerinin temel olarak bilginin kodlanmasıyla ilgili olduğu söylenebilir. Anlamlandırmayı artıran stratejiler bilginin uzun süreli bellekte anlamlı bir bütün olarak depolanmasını sağlarlar.

8 Aşağıdaki stratejiler anlamlandırmayı artırmaya yönelik stratejilere örnek olarak verilebilir: Tablolaştırma Karşılaştırma Gruplama Kendi sözcükleriyle ifade etme Özetleme Ana hatlarını çıkarma Not alma Geçmiş öğrenmelerle ilişkilendirme Bellek destekleyiciler kullanma Yerleşim Zincirleme Askı sözcük Baş harfleri düzenleme

9 Not alma tekniği anlamlandırmayı artıran stratejilerden biridir.

10 Duyulanlardan, görülenlerden ve okunanlardan not tutulabilmektedir.

11 Etkili not tutma için bazı ilkelere dikkat edilmelidir.

12 Not tutarken bunlara dikkat ediniz: Her şeyi not etmeyiniz. Notların anlaşılır olması için onları başlıklar ve alt başlıklar altında düzenleyiniz. Söylenenleri hatırlayabileceğinizi düşünerek onları yazmamazlık etmeyiniz. Kullandığınız kısaltmaları, kısaltma işaretlerini ve yöntemlerinizi değiştirmeyiniz. Anahtar kelimelerin altını çiziniz. Önemli bilgileri, kavramları, tanımları, şemaları, şekilleri not ediniz. Bilginin görselleştirilmesini sağlayan tekniklerden (şema, şekil, kavram haritası gibi) faydalanınız.

13 Not tutarken kısaltmalar kullanınız: SembolAnlamı  Şundan Şuna Varılıyor,  Bu Bundan Doğmuştur  Karşılıklı Etkileşim, ∑ Toplam, Bütün Olarak Ø Boş ≠ Olumsuz = Eşit ≈ Benzer > Daha Büyük, Daha Önemli, < Daha Küçük, Daha Az Є Elemanıdır + Ve, Artı, İlave ± Aşağı Yukarı, Az Çok ♂ Erkek ♀ Kadın … Vb.

14 Yürütücü biliş stratejileri, bireyin kendi düşünme süreçlerinin ve öğrenmesinin farkında olmasıyla ilgilidir.

15 Aşağıdaki stratejiler yürütücü biliş stratejilerine örnek olarak verilebilir: Öğrenme stratejilerini bilme Uygun öğrenme stratejisini uygulayabilme Kendi öğrenme stilini bilme Hedeflere ulaşma durumunu sorgulama

16 Öğrenciler öğrenirken uygun bilişsel stratejileri kullansalar bile kimi kez öğretim hedeflerine ulaşmada güçlüklerle karşılaşırlar. Bu güçlükler, duygusal etmenlerden kaynaklanabilir. Öğrenmede duygusal ya da güdüsel etmenlerden oluşan engelleri ortadan kaldırmak için kullanılan stratejiler duyuşsal stratejiler olarak adlandırılmaktadır.

17 Aşağıdaki stratejiler duyuşsal stratejilere örnek olarak verilebilir: Önemini belirleme Hedef belirleme Olumlu öz konuşma

18 Uygulama 1 Yerleşim (loci) yöntemi Eski Yunan’da hatiplerin uzun konuşmalarını belleklerinde tutmak için başvurdukları bir yoldur. Bu stratejide anımsanmak istenen bilgiler nesnelerle ilişkilendirilir. Örneğin hatırlanması istenen bilgiler evden işe giderken yolda karşılaştığımız binalarla, nesnelerle ilişkilendirilerek öğrenilir. Siz de Eurovizyon şarkı yarışmasında Türkiye’yi temsil eden şarkıların isimlerini “yerleşim” yöntemi ile ezberleyiniz: Türkiye’nin Eurovizyon Yarışmasına Gönderdiği Şarkılar (1978 – 1990) 1. Seninle bir dakika 2. Sevince 3. Petrol 4. Dönme dolap 5. Hani 6. Opera 7. Halay 8. Diday diday 9. Haley 10. Şarkım sevgi üstüne 11. Sufi 12. Bana bana 13. Gözlerinin hapsindeyim

19 Uygulama 2 Düşük benlik algısı olan, başarısız bir öğrencinize olumlu öz konuşmayı öğretmek istiyorsunuz. Bir örnek durumu kurgulayınız.

20 Uygulama 3 Kendi aldığınız notları inceleyerek notlarınızın olumlu ve olumsuz yönlerinizi inceleyiniz ve nasıl daha verimli not tutabileceğinizi açıklayınız.


"Öğrenme Stratejileri. Öğrenme stratejileri Öğrenme stratejleri: bireyin öğrenmesini etkileyen süreçler, öğrenmeyi etkili kılmak için yapılanlar, bilginin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları