Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEĞİŞKENLER, VERİ TÜRLERİ VE OPERATÖRLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEĞİŞKENLER, VERİ TÜRLERİ VE OPERATÖRLER"— Sunum transkripti:

1 DEĞİŞKENLER, VERİ TÜRLERİ VE OPERATÖRLER

2 Değişken nedir nasıl tanımlanır?
Bir program çalıştırırken tüm veriler geçici olarak hafızada tutulur. Değişkenler bu verilerin isimlendirilmesi işlemidir. Değişken mantığı günlük yaşamda da çok kullanılan bir mantıktır aslında.

3 Değişken nedir nasıl tanımlanır ?
Aklımızdan iki sayı tutmamız istendiğinde ve bu sayılarla alakalı işlem yapmamız istendiğinde aslında isimlendirecek olursak sayi1 ve sayi2 olarak o sayıları aklımızda tutuyoruz. İşte bu sayi1 ve sayi2 sadece o an geçici bir süre içinde işlem yapmamız için kafamızda ürettiğimiz değişkenlerdir. Programlamada da geçici olarak veri tutmak istediğimizde değişkenleri kullanırız.

4

5 Tanımlama Kuralları Tanımlanan değişkenlerin tipleri değişken isminden önce belirtilir. Değişken isimlerini belirlerken bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Boşluk, nokta, soru işareti, noktalı virgül, çift tırnak, tek tırnak, aritmetik  operatörler, karşılaştırma ve atama operatörleri, parantezler kullanılamaz. Sayı ile başlayamaz. Visual C#.NET dilinde tanımlı anahtar kelimeler kullanılamaz. Değişken isimlerinde Türkçe karakter kullanılırsa, farklı dil seçenekli işletim sistemlerinde çalışma anında hata üretecektir.

6

7 Veri Tipleri Değişkenler program içinde, tuttukları verilere ulaşmak için kullanılır. Ancak değişkenlere ulaşmak, tanımlandıkları yerde veya alt  bloklarda mümkündür. Bu kavrama değişkenlerin kapsam alanı (Scope) denir. Kapsam alanı dışındaki bir yerden değişkene ulaşılamaz.

8

9 Veri Tipleri Veri tipi, değişkenlerin tuttukları değerlerin
türünü ve bellekte tutulacak boyutunu tanımlar. Değişkenleri veri tipleri ile tanımlarken verinin  boyutuna göre bir veri tipi seçilmelidir. İki tip veri tipi mevcuttur Değer Tipleri (Value Type)  , Referans Tipleri (Reference Type)

10 Değer Tipleri (Value Type)
Değer tipleri veriyi direk olarak bellek bölgesinden alırlar.

11 Referans Tipleri (Reference Type)
Sınıflar referans tiplerdir.Sınıf da referans tiptir. Bir referans tip, heap bölgesinde bir alanı gösteren bir referans olarak, stack bölgesinde saklanır.

12  OPERATÖRLER Aritmetik Operatörler Karşılaştırma Operatörleri

13 OPERATÖRLER Aritmetik Operatörler Çarpma( *), Bölme( /), Toplama( +),
Çıkarma (-) Mod Alma (Mod)  Karşılaştırma Operatörleri

14 OPERATÖRLER Aritmetik Operatörler Karşılaştırma Operatörleri
Küçük( <), Büyük (> ), Küçük Eşit (=<), Büyük Eşit (=>), Eşit (=), Eşit Değil (<>)

15 ARİTMETİKSEL OPERATÖRLER
Bu operatörler aritmetik işlemlerinde, sayılarla veya sayı tutan ifadelerle kullanılır. Çarpma Matematikteki çarpma işlemini gerçekleştirmek için kulladığımız operatördür. “ * ” işareti ile kullanılır. int sayi = 100; sayi = 200 * 2; Bölme Matematikteki bölme işlemini gerçekleştirmek için kulladığımız operatördür. “/ ” işareti ile kullanılır. double bolum; bolum = sayi / 23;1

16 ARİTMETİKSEL OPERATÖRLER
Çıkarma Matematikteki çıkarma işlemini gerçekleştirmek için kulladığımız operatördür. “ - ” işareti ile kullanılır. int sonuc = bolum - 100; Toplama Matematikteki toplama işlemini gerçekleştirmek için kulladığımız operatördür. “ + ” işareti ile kullanılır. int toplam; toplam += sonuc;

17 ARİTMETİKSEL OPERATÖRLER
Mod Alma Modülüs operatörü bir bölme işleminde kalan sonucu verir.  int kalan = toplam %42; Tekli Arttırma - Azaltma İşlemleri ++ değiskeni 1 er arttırma operatörü int i; i++; -> i = i + 1; demektir. -- değiskeni 1 er azaltma operatörü int i; i --; -> i = i - 1; demektir.

18 ÖRNEK

19 Karşılaştırma Operatörleri
Bu operatörler veri tiplerini birbirleriyle karşılaştırmak için kullanılır. Bu operatörler ile yapılan işlemlerin sonucunda true ya da false değeri döner. Karşılaştırma operatörleri yalnızca sayı tipleri üzerinde yapılmaz. Küçük               Bu operatör iki durumdan hangisinin küçük olduğunu bulmak için kullanabiliriz. sayi2 < sayi          //Sonuç:True Küçük Eşit        Bu operatörü iki değerden birisi küçük veya eşitse bir işlem yaptırmak istiyorsak kullanabiliriz. sayi2 <= sayi        //Sonuç: True  Büyük              Bu operatör iki durumdan hangisinin büyük olduğunu bulmak için kullanabiliriz. sayi2 > sayi          // Sonuç: False   

20 Karşılaştırma Operatörleri
Büyük Eşit        Bu operatörü iki değerden birisi büyük veya eşitse bir işlem yaptırmak istiyorsak kullanabiliriz. sayi2 >= sayi       // Sonuç: False   Eşit   Bu operatör iki durumun birbirine eşitliğini sorgulamak istiyorsak bu operatörü kullanabiliriz.  sayi2 == sayi       // Sonuç: False   Eşit Değil Bu operatör iki durumun eşit olmadığını bulmak için kullanılır.          sayi2 !=sayi         //Sonuç: True    

21

22 RUMEYSA NUR ARSLAN /C


"DEĞİŞKENLER, VERİ TÜRLERİ VE OPERATÖRLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları