Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bloom’un Taksonomisi Üst Düzey Düşünme Becerilerine Odaklanma.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bloom’un Taksonomisi Üst Düzey Düşünme Becerilerine Odaklanma."— Sunum transkripti:

1 Bloom’un Taksonomisi Üst Düzey Düşünme Becerilerine Odaklanma

2 Geçmişi Chicago Üniversitesi profesörü, Benjamin Bloom ünlü “Eğitsel Hedeflerin Taksonomisi“ çalışmasını 1956 yılında açıklamıştır. Bloom’un saptadığı bilişsel alanın 6 aşaması geçtiğimiz kırk yıl boyunca öğretimde öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek ve teşvik etmek için kullanılmaktadır.

3 Değerlendirme Sentez Analiz Uygulama Kavrama Bilgi Üst Düzey Düşünme Becerileri

4 Bilgi Bilginin hatırlanması ya da anlaşılması. listeleme isimlendirme saptama gösterme anlama hatırlama eşleştirme tanımlama sınıflandırma yerleştirme taslak haline getirme örnek verme düşünceyi gerçekten ayırt etme

5 Kavrama Anlama, çevirme, başka sözcüklerle anlatma, yorumlama ya da diğer biçimdeki materyallere dönüştürme yeteneği (sonuç ve etkileri tahmin etme). Başka şekillerde ifade etme kanıtlama görselleştirme yeniden belirtme yeniden yazma örnek verme özetleme anlatma yorumlama açıklama karşılaştırma dönüştürme ayırt etme tahmin etme

6 Uygulama Bilgiyi kullanma ve bilgiyi bir ortamdan diğerine transfer etme yeteneği (Öğrenilmiş bilgiyi yeni durumlarda kullanma). uygulama sınıflandırma değiştirme eyleme geçirme sunma hesap etme yürütme çözme resimleme hesaplama yorumlama maniple etme kestirme gösterme

7 Analiz Ayrıntıları saptama ve bir durumun ya da bilginin parçalarını ayrıştırma ve bulma yeteneği. zıtlıkları belirleme karşılaştırma kategorize etme taslak halinde anlatma bağlantı kurma analiz etme düzenleme sonuç çıkarma seçme şemalaştırma ayırt etme

8 Sentez Büyük resmi oluşturmak için parçaları birleştirme yeteneği. tartışma planlama karşılaştırma yaratma yapılandırma yeniden düzenleme hazırlama organize etme tasarım yapma hipotez bulma destekleme yazma rapor çıkarma toplama uyarlama geliştirme

9 Değerlendirme Bir değeri ya da bilgiyi uygun kriterler kullanarak sorgulama yeteneği (Hükümlerin sebeplerle desteklenmesi). eleştirme kanıtlama tartışma sebepleri destekleme sonuçlandırma takdir etme oranlama değerlendirme seçme tahmin etme yargılama savunma değer biçme

10 Bilişsel alanın ayrıntılı sınıflaması Bilişsel alanın sınıflamasını daha ayrıntılı olarak Prof. Dr. Veysel Sönmez (1994, Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Pegem. Ankara, s.35-36) aşağıdaki başlıklarda incelemektedir. 1.00 Bilgi 1.10 Belirgenler bilgisi 1.11 Kavramlar bilgisi 1.12 Olgular bilgisi 1.13 Araç ve gereçler bilgisi 1.20 Belirgenlerle uğraşma araçları ve yolları bilgisi 1.21 Alışılar bilgisi 1.22 Yönelimler ve aşamalı diziler bilgisi 1.23 Sınıflamalar ve kategoriler bilgisi 1.24 Ölçütler bilgisi 1.25 Yöntem bilgisi 1.30 Bir alandaki evrenseller ve soyutlamalar bilgisi 1.31 İlke ve genellemeler bilgisi 1.32 Kuram ve yapılar bilgisi 2.00 Kavrama 2.10 Çevirme 2.20 Yorumlama 2.30 Öteleme 3.00 Uygulama 4.00 Analiz 4.10 Öğelere dönük analiz 4.20 İlişkilere dönük analiz 4.30 Örgütleme ilkelerine dönük analiz 5.00 Sentez 5.10 Özdeşsiz bir iletişim muhtevası oluşturma 5.20 Bir plan yada işlemler takımı önerisi ortaya koyma 5.30 Bir soyut ilişkiler takımı geliştirme 6.00 Değerlendirme 6.10 İç ölçütler bakımından yargılama 6.20 Dış ölçütler bakımından yargılama


"Bloom’un Taksonomisi Üst Düzey Düşünme Becerilerine Odaklanma." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları