Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME. Yirmi birinci yüzyıla girerken içinde bulunduğumuz çağın en ayırıcı özeliği ‘bilgi çağı’ olmasıdır. Yirmi birinci yüzyıla girerken.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME. Yirmi birinci yüzyıla girerken içinde bulunduğumuz çağın en ayırıcı özeliği ‘bilgi çağı’ olmasıdır. Yirmi birinci yüzyıla girerken."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME

2 Yirmi birinci yüzyıla girerken içinde bulunduğumuz çağın en ayırıcı özeliği ‘bilgi çağı’ olmasıdır. Yirmi birinci yüzyıla girerken içinde bulunduğumuz çağın en ayırıcı özeliği ‘bilgi çağı’ olmasıdır. Bilgi çağı,bilginin yoğunlaştığı,bilim ve teknolojinin hızlı değişim gösterdiği bir dönemdir.Bu değişimler doğrultusunda toplumlar ve onları oluşturan bireylerde değişme gereksimleriyle karşı karşıya gelmişlerdir. Bilgi çağı,bilginin yoğunlaştığı,bilim ve teknolojinin hızlı değişim gösterdiği bir dönemdir.Bu değişimler doğrultusunda toplumlar ve onları oluşturan bireylerde değişme gereksimleriyle karşı karşıya gelmişlerdir.

3 Bireylerin değişime ayak uydurabilmeleri için şu niteliklere sahip olmaları gerekir: Düşünme yollarını bilip,uygulayabilme, Düşünme yollarını bilip,uygulayabilme, Sorun çözebilme, Sorun çözebilme, Araştırma yapabilme, Araştırma yapabilme, Bilgiyi yaratıcı biçimde kullanabilme, Bilgiyi yaratıcı biçimde kullanabilme, Bilgi ve teknoloji üretebilme, Bilgi ve teknoloji üretebilme,

4 Öğrenmeyi Öğretmenin Kapsamı Öğrenmeyi Öğretmenin Kapsamı Öğrenciler, öğretme - öğrenme sürecinde yalnız öğretmenin etkin olmasıyla etkili öğrenmeyi gerçekleştiremezler. Öğrenciler, öğretme - öğrenme sürecinde yalnız öğretmenin etkin olmasıyla etkili öğrenmeyi gerçekleştiremezler.

5 Etkili öğrenme için öğrencilerin öğretme- öğrenme sürecinde şu temel etkinliklerde bulunmalarına gerek vardır. Etkili öğrenme için öğrencilerin öğretme- öğrenme sürecinde şu temel etkinliklerde bulunmalarına gerek vardır. Öğretmeni dinlerken dikkatlerini toplama, Öğretmeni dinlerken dikkatlerini toplama, Dinledikleri ya da okudukları üzerinde düşünme, Dinledikleri ya da okudukları üzerinde düşünme, Anlamadıklarını sorma, Anlamadıklarını sorma, Yeni bilgilerle önceden öğrendikleri bilgileri ilişkilendirme. Yeni bilgilerle önceden öğrendikleri bilgileri ilişkilendirme.

6 Günümüzde pedagoji ve psikoloji dallarında bilgi,aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır. Günümüzde pedagoji ve psikoloji dallarında bilgi,aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır. Açıklayıcı bilgi Yöntem bilgisi Problem çözme bilgisi Bilişbilgisi Konular/ olaylar/ gerçekler hakkında bilgi Psikomotor ve bilişsel becerilerin altında yatan bilgi Problemli durumları ortadan kaldıracak stratejilere yönelik bilgi Kendi bilgisi ve kendi eylemlerini sorgulayan ve düşündüren bilgi

7 Bu bilgi türleri saydığımız etkinlik alanlarıyla birleştirildiğinde şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır: Bu bilgi türleri saydığımız etkinlik alanlarıyla birleştirildiğinde şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır: Temeller/ Ön Koşullar İçerikler Çalışma Teknikleri Alıştırmalar

8 İçerikler bölümünde, açıklayıcı bilgi söz konusudur burada yeni içerikler öğrenilmektedir: okuma parçaları,okuma tutumları, dilbilgisi kavramları… Temeller ve alıştırmalar bölümlerinde, yöntem bilgisi konu edilmektedir.

9 Yöntem bilgisinde üç aşama söz konusudur: Yöntem bilgisinde üç aşama söz konusudur: Öğrenci, becerinin tam olarak ne şekilde oluşacağı ve kullanılacağı konusunda bilgi almaktadır. Öğrenci, becerinin tam olarak ne şekilde oluşacağı ve kullanılacağı konusunda bilgi almaktadır. Devam eden alıştırmalarda bu bilgi özetlenecek ve kısaltılacaktır. Devam eden alıştırmalarda bu bilgi özetlenecek ve kısaltılacaktır. Becerinin uygulanmasını sürekli daha hızlı ve kesen hale getiren otomatikleşme. Becerinin uygulanmasını sürekli daha hızlı ve kesen hale getiren otomatikleşme.

10 Çalışma teknikleri bölümünde ise problem çözme bilgisi ele alınmaktadır.Bu kapsamdaki bilgiler bir kişinin belli bir hedefe ulaşmasında yardımcı olacak en temel yapı taşlarıdır.

11 Öğrenme stratejisi nedir? Bireyin kendi kendine öğrenmesini kolaylaştıran tekniklerin her biridir.Bu teknikler öğrenen birey tarafından öğrenme sırasında bilgi işleme sürecini etkilemesi için kullanılan davranış ve düşünceleri kapsar.

12 Çalışma teknikleri dışında öğrenme stratejileri açısından da şu noktalar göz önünde bulundurulmalıdır. Çalışma teknikleri dışında öğrenme stratejileri açısından da şu noktalar göz önünde bulundurulmalıdır. Öğrenmeye başlama Öğrenmeye başlama Yapılacak işi üstesinden gelebilecek şekilde parçalara bölme Yapılacak işi üstesinden gelebilecek şekilde parçalara bölme Yapılacak işin sırasını düşünme Yapılacak işin sırasını düşünme Çalışma ortamını düzenleme Çalışma ortamını düzenleme Dinlenme araları planlama Dinlenme araları planlama Bazen belli bir zaman dilimi içinde bir işi bitirmeye çalışma Bazen belli bir zaman dilimi içinde bir işi bitirmeye çalışma

13 Anlamayı kolaylaştırmak için öğrenme stratejilerini beş grupta toplayabiliriz: Anlamayı kolaylaştırmak için öğrenme stratejilerini beş grupta toplayabiliriz: 1-Yineleme stratejileri 1-Yineleme stratejileri 2-Anlamlandırma stratejileri 2-Anlamlandırma stratejileri 3-Örgütleme stratejileri 3-Örgütleme stratejileri 4-Duyuşsal stratejiler 4-Duyuşsal stratejiler 5-Anlamayı izleme stratejileri 5-Anlamayı izleme stratejileri

14 Yineleme stratejileri Öğrencilerin bilgiyi seçmelerini ve edinmelerini sağlayan stratejilerdir.Bu stratejilerde temel etkinlik zihinsel yinelemedir.Olduğu gibi hatırlanması istenen bilgilerin öğrenilmesinde etkilidir.

15 Anlamlandırma stratejileri: Öğrenciler bu stratejilerde, öğrenmeyi amaçladıkları yeni bilgiyi,daha önce öğrendikleri var olan bilgilerle bütünleştirerek, ona anlam yükleyerek öğrenirler.

16 Örgütleme stratejileri: Öğrenilecek bilgilerin yeniden düzenlenip yapılandırılarak öğrenilmesini sağlayan stratejilerdir.Bu stratejide bilgileri anlamlandırmaya önem verilir.

17 Duyuşsal stratejiler: Öğrenmede güdüsel ve duygusal engelleri kaldırmaya yardım eden stratejilerdir.En önemli duyuşsal stratejiler şunlardır: Duyuşsal stratejiler: Öğrenmede güdüsel ve duygusal engelleri kaldırmaya yardım eden stratejilerdir.En önemli duyuşsal stratejiler şunlardır: Dikkat toplama Dikkat toplama Tutum Tutum Güdülenme Güdülenme Kaygı Kaygı

18 Bu bilgide şu noktalar bulunmaktadır: Kişinin kendi kişiliği hakkında bilgi Kişinin kendi kişiliği hakkında bilgi Görevleri hakkında bilgi Görevleri hakkında bilgi Bilişsel stratejiler hakkında bilgi Bilişsel stratejiler hakkında bilgi Hisler hakkında bilgi Hisler hakkında bilgi

19 Anlamayı izleme stratejileri: Öğrencilerin kendi öğrenmelerini düzenlemelerine, yürütmelerine ve denetlemelerine yön veren stratejilerdir.Anlamayı izleme öğrencilerin bilişbilgisine sahip olmalarını gerektirir.

20 Bilişbilgisi, bireyin kendi biliş yapısı ve bu yapının nasıl işlediği ile ilgili bilgidir.Öğrenmeyi öğrenmede çok büyük önemi vardır.Çünkü bu bilgide eleştirel düşünme ve bilinç konu edilmektedir.

21 Öğrenmeyi öğrenme ne anlama gelmektedir? Öğrenmeyi öğrenme fikir ve önerilerin zengin olduğu bir ortamda çocuklara: Onlara eşlik etmek Onlara eşlik etmek Desteklemek Desteklemek Eleştirel düşündürmek Eleştirel düşündürmek Sorun çözme bilgi ve becerisi kazandırmak Sorun çözme bilgi ve becerisi kazandırmak Metakognitif bilgi aktarmaktır Metakognitif bilgi aktarmaktır

22 Bir öğretmen bahsettiğimiz etkinlik alanlarıyla ilgili şu soruları sormalıdır:

23 Altyapılarİçerikler Çalışma teknikleri Alıştırmalar Öğrenilecek konu neyi şart koşmaktadır/ gerektirmekte dir? Hangi içeriklerin öğrenilmesi gerekmektedir? çocuklar arasında mevcut olan alt yapı ile yeni öğrenilenler arasında bir ayrım yapılmalı mı? İçeriklerin öğrenilmesin de hangi çocuklarda hangi yöntemler kullanılmalıdı r? Bir şeyin otomatikleşmesi için hangi çocuklarda neyin alıştırması yapılması gerekir?

24 Öğrenmeyi öğrenen bir kişinin şu sorulara cevap vermesi beklenir: Altyapılarİçerikler Çalışma teknikleri Alıştırmalar Ben neye sahibim, ne biliyorum? Ben neyi bilmek istiyorum? Neyi bilmem gerekir? İçeriklerin öğrenilmesin de hangi yöntemler gereklidir? Bir şeyi öğrenebilmem için neyin alıştırmasını yapmalıyım?


"ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME. Yirmi birinci yüzyıla girerken içinde bulunduğumuz çağın en ayırıcı özeliği ‘bilgi çağı’ olmasıdır. Yirmi birinci yüzyıla girerken." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları