Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Fatih DERVENT.  Herhangi bir nesnenin ne kadar büyük, küçük veya çok olduğunu belirtme sorunudur.  Ölçme, bilinmeyen bir değeri veya bir ölçüyü,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Fatih DERVENT.  Herhangi bir nesnenin ne kadar büyük, küçük veya çok olduğunu belirtme sorunudur.  Ölçme, bilinmeyen bir değeri veya bir ölçüyü,"— Sunum transkripti:

1 Dr. Fatih DERVENT

2  Herhangi bir nesnenin ne kadar büyük, küçük veya çok olduğunu belirtme sorunudur.  Ölçme, bilinmeyen bir değeri veya bir ölçüyü, bilinen bir değer veya bir ölçü ile karşılaştırılmasıdır.

3 Belli bir niteliğin gözlemlenerek gözlem sonuçlarının sayı ya da sembollerle ifade edilmesi.

4 Ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılması sonucunda bir değer yargısına ulaşma.

5 Öğretme ve öğrenmenin etkililiğini belirlemek amacı ile yapılan, eğitimle ilgili verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını içeren çok adımlı, sistematik bir süreçtir.

6  Öğrenciler ilgili ders/programa ait bilgi, beceri, tutum gibi özelliklere ne düzeyde sahipler?  Bu sorunun cevabına göre öğretim uygulamaları gözden geçirilerek düzenlenir.

7  Düzenlemeler sonrası uygulanan öğretim programlarının amaca uygunluğunun süreç içinde değerlendirilmesi.  Her konu/ünite sonrası yapılır.  Süreç içinde yapılan değerlendirmeler öğrenmeyi arttırıcı bir role sahiptir o nedenle not verme amaçlı kullanılmaz.

8  Not verme amaçlıdır Başarılı mı başarısız mı? Yeterli mi yetersiz mi? Bağıl Değerlendirme Sınıfın ortalama başarı düzeyi ve standart sapma değeri dikkate alınır. Mutlak Değerlendirme Ölçütler önceden tasarlanmıştır.

9  Belli bir ders ve konu alanındaki bilgi/beceri düzeyini belirleme. Test bu amaçla kullanılan bir ölçme aracı

10  En az iki değer alabilen,  Duruma, zamana, yere, kişiye göre farklı değerler alabilen nitelikler.

11 Nicel değişken: Miktar cinsinden (yaş, kilo, not vb.) Nitel değişken: Kategorilere ayırarak (cinsiyet, din, dil vb.) Sürekli değişken: Kesirli sayılarla ifade edilirler (uzunluk, kütle, başarı, yetenek vb.) Süreksiz değişken: Tam sayılarla ifade edilirler (sınava katılan öğrenci sayısı, başvuran kişi sayısı)

12 Ölçme sonuçlarının matematiksel sonuçları  Adlandırma-sınıflama Cinsiyet Değişkeni: Erkek 1 – Kadın 2  Sıralama Ölçülen özelliğe sahip oluş düzeyi açısından

13 Ölçme sonuçlarının matematiksel sonuçları  Eşit aralıklı  Oran ölçekli Ölçme sonuçlarının bir birimle ifade edilir ve matematiksel anlamda elde edilen sıfır değeri gerçekte ölçülen özelliği hiç göstermez.

14  Ölçme sonuçlarını ifade etmekte kullanılan, ölçme araçlarını sayısal değerlerle ifade edebilen en küçük parçalar.

15  Eşitlik  Genellik  Kullanışlılık

16  Başlangıç noktası  Anlamı, ölçülen özelliğin gerçekte hiç olmadığıdır.

17  Öğrenciyi tanıma ve öğretim sürecine yerleştirme.  Öğrencilerin ders konularını öğrenme durumlarını teşhis ederek öğretim programında belirtilen kazanımların edinme düzeylerini belirleme.

18  Öğrencilerin öğrenme düzeylerini tespit ederek öğretimde karşılaşılan güçlük, eksiklik ve hataları ortaya koyma.  Öğrenmeyi daha anlamlı ve derin hale getirebilmek amacı ile dönüt sağlama.  Öğretim hizmetinin etkililiğini belirleme.

19  Öğretme stratejilerinin ve program içeriğinin dengeli ve etkili olup olmadığını izleme.  Öğrencilerin gelecekteki öğrenme ihtiyaçlarını belirleme.  Öğrencileri yönlendirme.


"Dr. Fatih DERVENT.  Herhangi bir nesnenin ne kadar büyük, küçük veya çok olduğunu belirtme sorunudur.  Ölçme, bilinmeyen bir değeri veya bir ölçüyü," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları