Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAM ÖĞRENME Öğretim İlke ve Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Cenk Akbıyık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAM ÖĞRENME Öğretim İlke ve Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Cenk Akbıyık."— Sunum transkripti:

1 TAM ÖĞRENME Öğretim İlke ve Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Cenk Akbıyık

2 Tam öğrenme modeli Bloom tarafından geliştirilmiştir. Bloom, tam öğrenme modelini, Carooll’un okulda öğrenme modeli üzerine yürütülen araştırma sonuçlarını inceleyerek geliştirmiştir

3 Tam öğrenme modelinin en önemli iddiası yeterli zaman ve öğrenme olanağı sağlandığında hemen hemen tüm öğrencilerin tüm istendik davranışları kazanabileceğidir.

4 Okuldaki öğrenciler arasında genel yetenek, kişilik, sosyo-ekonomik durum, tutum, başarı gibi birçok yönden farklılıklar bulunabilmektedir. Bloom, çevresel etmenleri bu farklılıkların temel sebebi olarak görmüş, doğuştan olan farkların öğrenme açısından fazlaca önemli olmadığını belirtmiştir.

5 Bu modelde okul gibi grupla öğretimin gerçekleştiği ortamlarda gözlenen bireysel farklılıkları okul ve toplum yararına olacak biçimde en aza indirmek için alınması gereken önlemleri açıklamaya çalışmaktadır.

6 TAM ÖĞRENME MODELİNİN ÖĞELERİ

7 Tam öğrenme modelinde geçen değişkenlerle ilgili önemli noktalar kısaca şöyledir:

8 Öğrenme ünitesi Öğrenme ünitesi anlamlı bütünlük oluşturan davranışlardan oluşmalı ve ölçme değerlendirme yapmak için yeterli öğrenme ürünü oluşturabilmelidir.

9 Bilişsel giriş davranışları Bilişsel giriş davranışları bir konunun öğrenilmesini mümkün kılan ön öğrenmelerdir. Ön öğrenmeler başarıdaki değişkenliğin %50’sini açıklayabildiğinden yeni bir konuya başlamadan önce bilişsel eksikliklerin tamamlanması önemlidir.

10 Duyuşsal giriş özellikleri Duyuşsal giriş özellikleri tutum, güdülenme, öz yeterlik, akademik benlik kavramı gibi özelliklerdir. Adı geçen bu değişkenlerin başarıyı etkilediği bilinmektedir. Duyuşsal giriş özelliklerinin olumlu düzeye getirilmesi ile başarı artmakta, öğrenciler arasındaki farklılıklar azalmaktadır.

11 İpuçları (İşaretler) Öğretim sürecinde neyin, nasıl ve niçin öğretileceğini yönelik mesajlara ipuçları denmektedir. Araştırmalar öğretim sürecinde kullanılan nitelikli ipuçlarının başarıyı olumlu yönde etkilediğini göstermektedir.

12 Katılma Katılma öğrencinin kendine sağlanan öğretmen durumunun ögeleriyle etkileşmesi ve bu etkileşimi istenen davranışı kazanıncaya kadar sürdürmesidir. Öğrencilerin öğretim sürecine katılma dereceleri, öğretim hizmeti niteliğinin en iyi göstergesidir.

13 Kısacası tam öğrenme modeline göre öğrencinin bilişsel giriş davranışları, duyuşsal özellikleri ve öğretim hizmetinin niteliği onun yeni öğrenme ünitesindeki öğrenme düzeyini, hızını ve duyuşsal ürünlerini belirlemektedir.

14 Öğrenci nitelikleri ve öğretim hizmetinin niteliği üst düzeyde olduğu zaman öğrenme ürünlerinin niteliği de yükselmekte ve öğrenciler arası başarı farkları en aza inmektedir. Söz edilen nitelikler düşükse öğrenciler arası başarı farkları da yükselmektedir.

15 Tam öğrenmeyle bir dersin işlenişi  Hedeflerin belirlenmesi, belirtke tablosunun oluşturulması, konuların belirlenmesi  Ön koşul davranışların belirlenmesi  Tam öğrenme standardının belirlenmesi  Giriş davranışları testinin uygulanması  Eksik olan ön koşul davranışların giderilmesi  Yeni davranışların kazandırılması  İzleme testinin verilmesi  Tam öğrenme ölçütlerine uymayan öğrencilere yönelik ek çalışmaların yapılması  Ek çalışma yapanlara izleme testinin uygulanması  Tam öğrenme ölçütüne ulaşılmasının ardından sonraki üniteye geçilmesi


"TAM ÖĞRENME Öğretim İlke ve Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Cenk Akbıyık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları