Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Bölüm 2 Öğretim Materyallerinin Tasarlanması, Hazırlanması ve Seçimi ÖT&MG.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Bölüm 2 Öğretim Materyallerinin Tasarlanması, Hazırlanması ve Seçimi ÖT&MG."— Sunum transkripti:

1 1 Bölüm 2 Öğretim Materyallerinin Tasarlanması, Hazırlanması ve Seçimi ÖT&MG

2 2 Temel Materyal Hazırlama Yaklaşımları Yöntem, Araç ve Materyallerin Seçimi Materyal seçim süreci üç aşamadan oluşur: 1. Gerçekleştirilmesi planlanan öğrenme etkinliğine uygun bir yöntem seçilir. 2. Yöntemin uygulanmasına elverişli bir araç biçimi (format) seçilir. 3. Seçilen araç biçimine uyumlu materyal seçilir.

3 3 Materyal Tasarlama Süreci 1. Hedef analizinin yapılması: bilişsel, duyuşsal, psikomotor. 2. İçerik analizi yapılması. 3. Öğrenci özelliklerinin belirlenmesi: ön öğrenmeler, bireysel ve sosyal özellikler, öğrenme stilleri vs. 4. Yukarıdaki üç basamağa uygun araç biçimi seçimi ve uygun materyal hazırlanması.

4 4 Materyal Seçiminde Uygulanacak Ölçütler Materyal seçimi ve kullanımı konusunda karar aşamasında sorulması gerekli sorular: 1. Seçilen materyal öğretim programıyla uyumlu mu? 2. Materyalin içerdiği mesajlar doğru ve güncel mi? 3. Kullanılan dil açık ve anlaşılır mı? 4. Güdüleyici ve ilgiyi sürekli tutacak nitelikte mi? 5. Öğrencinin katılımını sağlayıcı özellikte mi? 6. Teknik özellikleri açısından yeterli mi? 7. Materyalin etkili olduğunu kanıtlayacak veriler var mı? 8. Materyal önyargılardan arındırılmış bir yapıda mı? 9. Materyal kullanımına ilişkin gerekli kullanma kılavuzu ve diğer metinler mevcut mu?

5 5 Görsel Materyallerin Öğrenmedeki Rolü Araştırmalara göre öğrenmelerin çoğu görsel betimlemeler yoluyla gerçekleşmektedir. Görsel öğeler: Dikkat çekici oluşu dolaysıyla güdüleyicidirler,

6 6 Dikkati canlı tutmada etkilidirler, Görsel Materyallerin Öğrenmedeki Rolü

7 7 Öğrencilerin duygusal tepkiler vermelerini sağlar Görsel Materyallerin Öğrenmedeki Rolü

8 8 Kavramları somutlaştırır, Görsel Materyallerin Öğrenmedeki Rolü

9 9 Anlatılması ve anlaması zor kavramları basitleştirir, Görsel Materyallerin Öğrenmedeki Rolü

10 10 Şekiller yoluyla bilginin düzenlenmesi sayesinde kolay algılanmasını sağlar, Görsel Materyallerin Öğrenmedeki Rolü

11 11 Kavramlarla ilgili öğeler arasındaki ilişkiler örgüt şemaları ve akım şemaları ile kolayca verilebilir. Görsel Materyallerin Öğrenmedeki Rolü

12 12 Bazı öğrencilerin kaçırmaları olası noktaları anlama fırsatı verebilirler. Görsel Materyallerin Öğrenmedeki Rolü

13 13 Görsel Öğeleri Anlama ve Yorumlama Bir öğrenme etkinliğinde görsel öğe kullanımı o öğrenmenin gerçekleşeceği garantisini vermez. Bireylerin görsel öğeleri nasıl algıladıklarını etkileyen bir çok neden vardır. Biyolojik gelişim: Örnek: 12 yaşından küçük çocuklar görsel öğeleri bütün yerine bölüm bölüm algılarlar. Kültür: Farklı kültürel geçmişe sahip bireyler aynı görsel öğeyi farklı algılayabilirler.

14 14 Görsel Tasarımda Amaçlar Okunaklılığı garantilemek, Verilen mesajı yorumlamaya harcanan emeğin miktarını azaltmak, İzleyenlerin etkin katılımını sağlamak, Verilmek istenen mesajın en önemli kısmına odaklanılmasını sağlamak.

15 15 Görsel Materyalleri Tasarlama Süreci Tasarım amacına ulaşmak için tasarımcıların vermeleri gereken kararlar şunlardır: 1. Unsurlarla ilgili kararlar: görsel, sözel ve çekicilik katan unsurların seçilmesi, parçaların birleştirilmesi, materyalin anlamlı bir bütün haline getirilmesi. 2. Biçimsel yapı ile ilgili kararlar: model seçimi. 3. Düzenleme ile ilgili kararlar: seçilen model üzerindeki görsel/sözel unsurların düzenlenmesi.

16 16 Görsel Tasarım Unsurları Görsel Unsurlar Gerçekçi Benzeşik Şematik Sözel Unsurlar Yazı Tipi Stil Sayısı Büyük Harf Renk Harf Boyutu Boşluklar Çekicilik Katan Unsurlar Dikkat Çekici Dokunulabilir Etkileşimli

17 17 Tasarımda Biçimsel Yapı Hizalama: Unsurlar dikey ve yatay çizgiler varmış gibi hizalı bir şekilde yerleştirilirse unsurlar arası ilişkiyi algılamak daha kolay olur.

18 18 Şekil: Görsel ve sözel unsurların izleyicinin tanıdığı bir şekle sokmak (üçgen, daire vs.) Tasarımda Biçimsel Yapı (devam)

19 19 Tasarımda Biçimsel Yapı (devam) Denge: Unsurların yatay ve dikey eksenler boyunca eşit dağılımı. Asimetrik dengeler algılamada simetrik dengeye göre daha etkilidir. Dengesizlikten kaçınılmalıdır.

20 20 Biçimlendirme: Öğrenci özelliklerine göre karar verilmelidir (yazı tipi, resim tipi, renk, boyut vs.) Karar vermede hedef kitlenin ve durumun özellikleri göz önüne alınmalıdır. Tasarımda Biçimsel Yapı (devam)

21 21 Tasarımda Biçimsel Yapı (devam) Renk Düzeni ve Rengin Çekiciliği: Renklerin uyumlu oluşu mesajın algılanmasını kolaylaştırır. Soğuk-sıcak renkler psikolojik tepki uyandırır. Kırmızı: dur, Yeşil: gir

22 22 Tasarımda Düzenlemeler Yakınlık: Materyalde bir birine yakın öğeler bir biriyle ilgili, uzak öğeler de bir biriyle alakasız olarak algılanır. Tasarımda bu durumun gözetilmesi gerekir. Yönlendirmeler: Materyalde ok, renk, fon rengi gibi çeşitli yönlendiriciler kullanarak öğrenciye mesajı algılamasında yardımcı olunabilir.

23 23 Arkalan-Önalan Renk Zıtlığı: Bir materyalde okunaklılığı sağlamanın en kolay yolu arkalan ile önalan renk zıtlığının sağlanmasıdır. Tasarımda Düzenlemeler (devam)


"1 Bölüm 2 Öğretim Materyallerinin Tasarlanması, Hazırlanması ve Seçimi ÖT&MG." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları