Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Strateji, Yöntem ve Teknikleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Strateji, Yöntem ve Teknikleri"— Sunum transkripti:

1 Strateji, Yöntem ve Teknikleri

2 Stratejiler ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ Sunuş yoluyla Buluş yoluyla
ÖĞRETİM STRATEJİLERİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ Sunuş yoluyla Buluş yoluyla Araştırma-inceleme yoluyla Tam öğrenme İşbirliğine dayalı öğrenme Dikkat Tekrar Anlamlandırma Yürütücü Biliş Duyuşsal

3 Buluş yoluyla öğretim stratejisi
Bruner tarafından geliştirilmiştir. Bruner’e göre; Çocukların içinde keşfetme merakı ve öğrenme isteği vardır. “Bilmek bir ürün değil süreçtir”

4 Buluş yoluyla öğretim stratejisi
Amacı; Öğrencilerin konunun yapısını keşfetmelerini sağlayacak problem durumlarını vererek öğrencinin bilişsel gelişimini sağlamaktır. Yapı, bir konu hakkındaki fikirler, kavramlar ve bunların arasındaki ilişkilerdir. Öğrencinin bu yapıyı öğrenmesi tümevarım yönteminin kullanılması ile sağlanmaktadır.

5 Buluş yoluyla öğretim stratejisi
Amacı; Bu yöntemin kullanılmasında öğrencinin etkin olmasına önem verilir. Bu amaçla öğretmenin görevi; bu yöntemin uygulanabileceği konuyu seçmek ve öğrencilere buluş yapmalarına fırsat verecek şekilde öğretim ortamını düzenlemektir.

6 Buluş yoluyla öğretim stratejisi
Öğretmen, etkili geri bildirimler sunabilmeli, öğrencileri motive edebilmeli, konu ile ilgili bir çok örnek sağlamalıdır. Kılavuzlanmış buluş yolu ile öğrenme. Öğretmen öğrenciye, zihinsel süreçlerinde rehberlik eden kişidir.

7 Buluş yoluyla öğretim stratejisi
Kılavuzlanmış buluş yolu ile öğrenmeye örnek, Laboratuvarda işlenen bir kimya dersinde öğretmen; Konunun genel ilkelerini anlatmak yerine, grup çalışmasını destekleyerek ve çeşitli gösterim yöntemlerini kullanarak öğrencilerin bu genel ilkeleri bulmasını sağlayabilir. Böylece öğretmen, hem öğrencilere anında geri bildirim vermiş hem de istenilen sonuca varmalarında öğrencilere yardımcı olmuş olur.

8 Buluş yoluyla öğretim stratejisini kullanarak örneğin donanım ve yazılım kavramlarını öğreteceğiz.
Sınıf düzeyi ? Adım adım neler yaparız?

9 Buluş yoluyla öğretim stratejisi Ders süreci
Öğretmenin örnekleri sunması Öğrencilerin örnekleri betimlemesi Öğretmenin ek örnekler vermesi Öğrencilerin ek örnekleri betimlemesi ve öncekiler ile karşılaştırması Öğrencilerin ek örnek ve örnek olmayan durumları sunması Öğrencilerin zıt örnekleri karşılaştırmaları Öğretmenin, öğrencilerin teşhis ettikleri özellikleri, ilişkileri veya ilkeleri vurgulaması Öğrencilerin ilişkileri ve özellikleri ifade etmeleri ve tanımlamaları Öğretmenin öğrencilerden ek örnekler istemesi (Yılmaz ve Sünbül, 2003, s.92)

10 Sunuş yoluyla öğretim stratejisi
Ausubel tarafından geliştirilmiştir. Ausubel’e göre; Tüm buluş yoluyla öğrenmeler anlamlı değildir Düşük düzeyde zihinsel gelişimi olan öğrenciler, bilgilerin onlara sunulması yoluyla daha iyi öğrenmektedirler. Öğrenmeyi etkileyen en önemli faktör öğrencinin mevcut bilgi birikimidir. Bu ortaya çıkarılıp ona göre öğretim planlanmalıdır. Kısa sürede sözel bilgilerin ve bilgi düzeyindeki bilgilerin öğrenilmesinde etkilidir.

11 Sunuş yoluyla öğretim stratejisi
Gelişmiş ön düzenleyiciler (advanced organizers) Öğretimin başında öğrencilerin amaçlar ve izlenecek yöntemlerden haberdar edildiği özetler olarak düşünülebilir. Bunlar, öğrencilerin biliş yapısındaki şemaları etkin hale getirerek öğrencilerin ön bilgileri ile yeni bilgiler arasında ilişki kurmalarını sağlarlar

12 Sunuş yoluyla öğretim stratejisi
Gelişmiş ön düzenleyiciler (advanced organizers) Sadece konunun kısa bir özeti olarak düşünülmemelidir. Bunlar; örnekleri içine alan belli ilke ve kavramlar da olabilir. Öğrenciyi öğrenmeye hazırlar.

13 Sunuş yoluyla öğretim stratejisi
Açıklayıcı düzenleyiciler Öğretmen, öğrencilere yeni bir konu sunduğunda kullanabileceği düzenleyiciye denir. Bunlar, öğrencinin zihinsel yapılarını harekete geçirerek, konu ile ilgili ön bilgilerinin olmasını ve bu ön bilgiler ile ilgili konuların bellekten çağrılmasını sağlar.

14 Sunuş yoluyla öğretim stratejisi
Karşılaştırıcı düzenleyiciler, Öğrenilecek konu öğrenciler için tamamen yeni değilse kullanılır. Bunlar, öğrencinin mevcut bilgileri ile yeni öğrenilecek bilgilerin hangi yönden farklı olduklarını göstermeyi amaçlar.

15 Sunuş yoluyla öğretim stratejisini kullanarak örneğin donanım ve yazılım kavramlarını öğreteceğiz.
Buluş yoluyla öğretimdeki sınıfı düşünelim. Şimdi bu öğretim sürecini planlayalım. Adım adım neler yaparız?

16 Sunuş yoluyla öğretim stratejisi Ders süreci 1.adım
Ön düzenleyici kullanarak öğrenciyi öğrenmeye hazır hale getirilir. Öğrencinin dikkatini yeni konuya çeker. Öğrenilecek konunun ana düşüncelerine ve kavramlar arası ilişkilerine ışık tutar. Öğrencinin yeni konuyla ilgili olan önceki bilgilerini hatırlatır.

17 Sunuş yoluyla öğretim stratejisi Ders süreci 2.adım
Konunun tümdengelim yöntemi ile sunulması Adım adım sunma Sunarken benzerlik ve farklılıklar üzerinde durma

18 Sunuş yoluyla öğretim stratejisi Ders süreci 3.adım
Farklı örnekler sunarak veya uygulatarak ilke ve kavramlar ile öğrencilerin bilişsel süreçlerini aktif hale getirmek Sunulan bilginin özetlenmesi

19 Sunuş yoluyla öğretim stratejisi
Sunuş yoluyla öğrenmede önemli olanlar; Geri bildirim ve verilecek farklı örnekler, öğrenciler ile kurulacak etkileşim Bu nedenle öğretmenin, öğrenme ve öğretme sürecini planlaması, önce genel kavram ve ilkeleri vererek daha sonra ayrıntılara girmesi gerekmektedir.

20 Araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisi
Suchman tarafından geliştirilmiştir. Ona göre; Öğrenciler bir problem veya bilgiyi ilginç bulduklarında doğal olarak araştırmak isterler Kendi düşünme stratejilerinin farkına varabilirler ve bunlar geliştirilebilir Yeni stratejiler öğretilebilir veya var olanlar geliştirilebilir İşbirliğine dayalı araştırma etkinlikleri düşünmeyi geliştirir, öğrencilerin bilgiyi denemelerini vb. sağlar.

21 Araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisi
Bilimsel araştırma yöntemlerinin derslerde kullanılmasını sağlar Problemin tanımlanması Hipotezlerin (Denencelerin) kurulması Verilerin toplanması Verilerin analizi ve hipotezlerin sınanması

22 Araştırma-inceleme öğretim stratejisini kullanarak örneğin donanım ve yazılım kavramlarını öğreteceğiz. Aynı sınıfı düşünelim. Şimdi bu öğretim sürecini planlayalım. Adım adım neler yaparız?

23 Araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisi – Ders Süreci
Problemin tanımlanması Problemi hissetme ve onunla yüzleşme Problem durumunu tanımlama ve netleştirme Hipotezlerin (Denencelerin) kurulması Verilerin toplanması Problemin çözümü için veri ve kanıt toplama Verilerin analizi ve hipotezlerin sınanması Toplanan verileri ve kanıtları kullanarak sonuca ulaşma

24 Tam öğrenme Bloom’a göre gerekli koşullar sağlandığında herkes öğrenebilir. Bu modele göre; Ek zaman ve öğrenme olanakları sağlandığında sınıftaki tüm öğrenciler öğrenebilirler.

25 Tam öğrenme (1. Temel Öğe)
Öğrencilerin giriş davranışları Bilişsel Ön bilgi Öğrenme stratejisi, Öğrenme stili Problem çözme becerisi vb… Duyuşsal Konuya, öğrenmeye karşı tutum İlgi, Kendine güven vb…

26 Tam öğrenme (2. Temel Öğe)
Öğretim hizmetinin niteliği: Öğretim sürecindeki her etkinliği kapsar. Ders öncesinde hazırlık Hedefler, yöntem, değerlendirme vb… Pekiştirme, Geri bildirim Öğrenci katılımını sağlama

27 Tam öğrenme (3. Temel Öğe)
Öğrenme ürünü: Eğer; Öğrencilerin giriş davranışlarındaki eksiklikler giderilirse, Öğrenme için gerekli zaman verilirse, Öğrenme etkinlikleri iyi planlanır ve uygulanırsa, Tam öğrenme diğer bir deyişle tüm öğrencilerin bireysel farklılıkları en aza indirilerek tümünün öğrenmesi sağlanabilir.

28 Tam öğrenmeyi kullanarak örneğin donanım ve yazılım kavramlarını öğreteceğiz.
Aynı sınıfı düşünelim. Şimdi bu öğretim sürecini planlayalım. Adım adım neler yaparız?

29 Tam öğrenme – Ders Süreci 1.Adım
Öğretim planlama Hedef davranışların ve konu içeriğinin belirlenmesi Ön koşul davranışların neler olduğunun belirlenmesi Bilişsel Duyuşsal Yöntem ve teknik belirleme Değerlendirme yöntemini, izleme sürecini belirleme

30 Tam öğrenme – Ders Süreci 2.Adım
Öğrencilerin ön koşul davranışlarının belirlenmesi Eğer bunlar yeterli değil ise ek bilgiler, alıştırmalar ile tamamlanır. Tamamlandığından emin olunduğunda bir sonraki aşamaya geçilir.

31 Tam öğrenme – Ders Süreci 3.Adım
Öğretim etkinliklerinin yürütülmesi Belirlenen yöntem ve tekniğin planlı bir biçimde uygulanması Öğrenci katılımını sağlama

32 Tam öğrenme – Ders Süreci 4.Adım
İzleme süreci Hedef davranışlara ulaşılıp ulaşılmadığının kontrolü Tam öğrenme ölçütü: %70 Tam öğrenme standardına ulaşmayan öğrenciler belirlenir Ek öğrenme etkinlikleri yaptırılır Tekrar tam öğrenme ölçütüne göre değerlendirme Beklenen düzeye ulaşılmış ise diğer konuya veya üniteye geçme

33 Yöntem ve teknikler Her bir strateji için hangi yöntem ve teknikleri seçebiliriz? Sunuş yoluyla Buluş yoluyla Araştırma-inceleme yoluyla Tam öğrenme

34 Dikkat Tekrar Anlamlandırma Yürütücü Biliş Duyuşsal
Öğrenme Stratejileri Dikkat Tekrar Anlamlandırma Yürütücü Biliş Duyuşsal

35 Öğrenme stratejileri Öğrencilerin bir öğrenme görevinin gerçekleştirmek amacıyla kullandıkları yöntem ve tekniklerdir. Öğrencinin kendi kendine öğrenebilmesi için kullandığı işlemlerdir.

36 Öğrenme stratejileri Kendi kendine öğrenenler;
Belirli bir öğrenme durumunu doğru olarak tanımlama, Öğrenebilmesi için gerekli en uygun öğrenme stratejisini seçme, Stratejinin ne derece etkili olduğunu izleme, Öğrenmeyi başarıncaya kadar güdülenmiş olarak yeterli çabayı gösterme.

37 Öğrenme stratejileri : Dikkat
Dikkati yöneltmede kullanılan stratejilerdir. Metinde yazıların altını çizme Altını çizme, okunan metinde önemli düşüncelerle, önemli olmayanın ayırt edilmesine dayanır. Bazı öğrenciler tüm tümcelerin altını çizerler. Özellikle küçük sınıflarda öğrenciler Metinin kenarına not alma Dikkati içeriğe yoğunlaştırma

38 Öğrenme stratejileri : Dikkat
Metindeki başlıklar, alt başlıklar, şekil, grafik, şema vb. Dikkatini odaklaştıran öğrenci metini okumadan önce başlık ve tabloları, şemaları gözden geçirerek zihninde bir ön örgütleyici oluşturabilir. Böylece önemli düşünceleri belirlemede oluşan ön örgütleyiciler oldukça etkilidir.

39 Öğrenme stratejileri : Tekrar
Kısa ve uzun süreli bellek Ezberlenmesi gereken bilgilerin öğrenilmesinde kullanılır. Bir listeyi veya bir metini aynen tekrar etmek gibi Basit tekrar: Bilginin olduğu gibi tekrarlandığı durumlarda… Bilginin kısa süreli bellekte daha uzun süre kalmasını sağlar. Bir şiiri ezberlemek gibi

40 Öğrenme stratejileri : Tekrar
Ayrıntılı tekrar Bilginin uzun süreli bellekte depolanmasını sağlamak için, bilginin anlamlı kılınması gereklidir. Tekrar stratejisini kullanırken bir kişi, olguları zihinsel ya da sesli yineler, bir metini aynen kopya eder ya da önemli tümceleri tekrarlar. Öğrenilecek metin düz yazı türünde ise tekrar stratejileri, konuyu sesli olarak tekrarlama, yazıya aktarma, bazı bölümleri aynen alıntılama ve yazının önemli kısımlarının altını çizmeyi kapsamaktadır. Yaş ile gelişen bir beceridir.

41 Öğrenme stratejileri : Anlamlandırma
Bilginin uzun süreli belleğe geçirilmesi Şemalar Önceden öğrenilenlerle bütünleştirme Açıklama ve soru sorma, Benzetim Karşılaştırma Not alma (Örneğin paragraf kenarlarına vb…) Tablo oluşturma Kavram haritası, şemalar, aşamalı diyagramlar oluşturma

42 Öğrenme stratejileri : Anlamlandırma
Özetleme Metindeki önemsiz bilgiyi belirlemek ve çıkarmak. Metindeki ana düşünceyi belirlemek ve kendi sözcükleri ile anlatmak Her paragraftaki ana düşünceyi belirlemek ve yeniden anlatmak Metinin ana düşünceleri ile yardımcı düşüncelerini anlamını bozmadan kısa olarak bütünleştirmek

43 Öğrenme stratejileri : Yürütücü Biliş
Öğrencinin kendi öğrenme stratejisi üzerine düşünmesi Bilişse ilişkin bilgi Öğrencinin, belirli bir öğrenme durumunda kullandığı çeşitli öğrenme stratejileri ve kendi öğrenme sürecine ilişkin anlayışa sahip olmasıdır. Bilişi denetleme, izleme, düzenleme gibi öz düzenleme teknikleri

44 Öğrenme stratejileri : Duyuşsal
Öğrenciler kendi öğrenme stratejilerini bilip uygularken bile bazen başarılı olmazlar. Bunun nedeni duygusal etmenlerdir. Öğrencilerin Dikkatlerini ve ilgilerini toplamaları, yoğunlaşmaları ve sürdürmeleri Kaygılarının (sınav vb.) üstesinden gelmeleri Güdülenmelerini sağlama ve sürdürmeleri Zamanı etkili olarak kullanmaları Öz güvenlerini arttırmaları

45 Dikkat Tekrar Anlamlandırma Yürütücü Biliş Duyuşsal
Öğrenme Stratejileri Dikkat Tekrar Anlamlandırma Yürütücü Biliş Duyuşsal


"Strateji, Yöntem ve Teknikleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları