Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSRAF MALİYETİ Hem. Melek KILINÇ. İ sraf, organizasyonun bütünündeki yetersizliklerin toplam maliyetidir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSRAF MALİYETİ Hem. Melek KILINÇ. İ sraf, organizasyonun bütünündeki yetersizliklerin toplam maliyetidir."— Sunum transkripti:

1 İSRAF MALİYETİ Hem. Melek KILINÇ

2 İ sraf, organizasyonun bütünündeki yetersizliklerin toplam maliyetidir.

3  Eleman de ğ işimi  Ekipman yetersizlikleri  Fatura hataları  Kayıp dökümanlar  Plansız bakım  Müşteri şikayetleri

4  Yeniden yapma  Do ğ ru olmayan tahminler  Tamamlanmış işin hata bulmak için gözden geçirilmesi  Do ğ rudan borç hataları  Yaralanma maliyeti  Fazla envanter

5 Organizasyonumuzdaki israf seviyesinin faydalı bir belirtisi, kendi fonksiyonumuzda kendi zamanımızı nasıl kullandı ğ ımızdır.

6  Sorun tesbiti veya sorun çözme.  Di ğ er departmanları iş veya bilgi almak için takip etmek.  İ şi yeniden yapmak.

7  Daha önceden verilen bilgiyi yeniden vermek.  Müşteri şikayetlerini çözümlemek.  Gerçekten neye ihtiyaç duyuldu ğ unu tespit etmek.

8

9 İ şimizdeki bu yetersizlikler nedeniyle harcanan haftalık zamanın kabaca de ğ erlendirmesini yapmak için tüm bu yüzdelerin toplanması gerekir.

10 Bütünsel değerlendirme  TKY sunuşu için tüm departman sorumluları bir araya getirilir.  Bunu takiben, her katılımcıdan benzer soru ve cevap formlarını cevaplandırılması istenir.  Onların da kendilerine ba ğ lı çalışanlarla, işlemlerdeki israf konusunda birkaç gün içinde tartışmaları istenir.  Takip eden hafta, her biri ile gerçek bir veri oluşturmak için konuşulur.  Finans departmanı görüşme sonuçlarının maliyetini de ğ erlendirmek için davet edilir.  Tüm veriler bir sunuş metninde birleştirilir ve gruba veriler iletilir. Kendimize yaptığımız sorgulamayı iş arkadaşlarımıza da yönelterek, bütünsel değerlendirme ve takdir edilme gereksinimine yardımcı olabiliriz.bu takım çalışması için;

11 Bütün bu organizasyonu de ğ erlendirmedeki amaç; Varolan durumu ve kültürünü İ letişim ve takım çalışmasını De ğ işim gere ğ ini ortaya koymaktır İ nsanlara tutumunu İ sraf seviyesini Vizyon ve de ğ erlerini

12

13


"İSRAF MALİYETİ Hem. Melek KILINÇ. İ sraf, organizasyonun bütünündeki yetersizliklerin toplam maliyetidir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları