Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mobit Bilişim Elektronik ve Kontrol Sistemleri Dış Tic. A.Ş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mobit Bilişim Elektronik ve Kontrol Sistemleri Dış Tic. A.Ş."— Sunum transkripti:

1 Mobit Bilişim Elektronik ve Kontrol Sistemleri Dış Tic. A.Ş.
“KESME AÇMA MOBİL İŞ EMRİ UYGULAMASI ” Mobit Bilişim Elektronik ve Kontrol Sistemleri Dış Tic. A.Ş.

2 Mobil Kesme Açma Uygulaması
1 Amacı Nedir? 2 Geleneksel Uygulamalarla Karşılaştırılması 3 Avantajları Nelerdir ? 4 Nasıl Çalışır ? 5 İleriye Dönük Hedefler 6 Program Tanıtımına Geçiş

3 Mobil Kesme Açma Uygulamasının Amacı Nedir?
Tedaş Abone Net sisteminde abonelere yönelik olarak üretilen iş emirlerinin el terminalleri yardımıyla online yapılması, Kesme, açma, ihbar ve tahliye için gerekli iş emirlerinin sahadaki personel tarafından terminaller yardımıyla yapılması ve işlem sonuçlarının online olarak Tedaş’a iletilmesi,

4 Mobil Kesme Açma Uygulamasının Amacı Nedir?
Uygulama Server ve Terminal olarak iki ayrı yazılım olarak hazırlanmıştır. Kesme Açma Uygulaması Server Yazılımı Server yazılımı SQL Server veri tabanı üzerinde Web uygulama yazılımıdır. Terminal Yazılımı .net platformu kullanılarak hazırlanmış ve Windows Ce üzerinde çalışan bir yazılımdır.

5 Geleneksel Yöntem İle Karşılaştırma
Mobil Kesme açma İş Emirleri Takibi Dosyalar ve Evraklar Üzerinde El ile Bilgisayar ve El Terminalleri Üzerinde Saha Uygulaması Evrak Düzenleme + Personel El Terminali + Personel Sahadan Bilgi Aktarımı Sadece Gün Sonları Online Sistem ile Anlık İş yapıldı Onayı İş Yapılmadan Önce Bitirildi Farzedilir İş Yapıldıktan Sonra Anlık İletilir Bilgi Kaybı Riski Evrak ve Dosya Ortamında Yüksek Risk, Yedeklemesiz Bilgisayar Ortamında , Yedekleme Sistemli Raporlama Uzun , Zahmetli ve Hataya Açık Bilgisayar ile Anında ve Güvenilir Problem Çözme Zaman ve Emek Kaybı, Müşteri Mağduriyeti Zaman ve Emek Tasarrufu , Müşteri Memnuniyeti İmzaların Saklanması Evrak Üstünde Dijital Ortamda Fotoğraflama Tekniğinin Kullanılabilmesi Manuel Entegre Kamera ve Abone ile İlişkilendirme

6 Mobil Kesme Açma Uygulamasının Avantajları Nelerdir?
Internet Tabanlı Uygulama sayesinde yetkili personel anlık olarak raporlara ulaşabilir. Sahadaki personelin işlem durumları online – anlık olarak izlenebilmekte, takip edilebilmektedir. Bu sayede verimli iş akışı sağlanabilir. Anlık kaçak takibi yapabilme, fotoğraf ile belgeleme. GPRS ile Online Bağlantı

7 Mobil Kesme Açma Uygulamasının Avantajları Nelerdir?
Gün içinde yeni iş emri üretilerek sahadaki personele online-anlık olarak iletilebilmektedir. Zaman ve İşgücü Kayıpları azami seviyeye çekilmektedir. Evrak Kırtasiye Kullanımı minimuma indirilmektedir.

8 Mobil Kesme Açma Uygulamasının Avantajları Nelerdir?
Abonelerle olabilecek ihtilafları aşmak için, entegre kamera ile fotoğraflı tespit yapılmakta, sistemde kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca iş emri yerine getirilirken terminal ekranına abone imzası alınmak suretiyle, oluşabilecek ihtilaflar engellenebilecektir.

9 Mobil Kesme Açma Uygulaması Nasıl Çalışır?
Tedaş Abone Net sistemi kullanılarak hazırlanan iş emri dosyası Server üzerinde ortak bir dizine alındıktan sonra Web uygulaması kullanılarak sisteme aktarılır. Daha sonra çeşitli kriterlere göre terminallere görevlendirme yapılır. Hazırlanan görevlendirme dosyalarını sahadaki elemanlar terminallerine GPRS kart yardımıyla online olarak transfer eder. GPRS ile Online Bağlantı

10 Mobil Kesme Açma Uygulaması Nasıl Çalışır?
Terminallere transfer edilen iş emirleri sahadaki çalışan elemanlar tarafından yerine getirilir. Daha sonra yine GPRS kart yardımıyla online olarak belli zaman dilimlerinde Servera gönderilir. Servera gelen sahadan dönmüş iş emirleri onaylanarak uygun formata çevrilip tekrar Tedaş Abone Net sistemine gönderilecek şekilde hazırlanır. GPRS ile Online Bağlantı

11 Mobil Kesme Açma Uygulaması İleriye Dönük Hedefler
Online sayaç okuma ile mobil kesme açma iş emri uygulamasının ortak bir platformda buluşturulması. Sahada işlem yapan el terminalleri üzerine eklenecek bir GPS cihazı ile abonelerin koordinat verilerinin toplanması ve bu bilgilerin sistemde abone kaydı ile eşleştirilmesi. Elde edilen ve abone bilgisi ile eşleştirilen koordinat bilgilerinden yaralanarak kurulacak coğrafi bilgi sisteminde yön ve yer çalışması yapabilmek.

12 Mobil Kesme Açma Uygulaması İleriye Dönük Hedefler
Sahada çalışan personele kurulan coğrafi bilgi sistemi yardımıyla abone bilgisine ulaşma konusunda yardımcı olmak. Sahada işlem yapacak personelin merkezde coğrafi bilgi sistemi yardımıyla izlenmesini sağlamak ve personeli yönlendirmek. Abone Nette üretilen ve geri gönderilen iş emri dosyalarının manuel bilgi transferi yöntemi ile değil online alınmasını ve geri gönderilmesini sağlayacak bir yöntemi uygulamaya koymak.

13 Mobil Kesme Açma Uygulaması Program Tanıtımına Geçiş
Mobil Kesme Açma uygulaması hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanan bu sunumun ardından şimdi uygulamanın kısa bir tanıtımını yapacağız.

14 Mobit Bilişim Elektronik ve Kontrol Sistemleri Dış Tic. A.Ş.
Teşekkür Ederiz... Mobit Bilişim Elektronik ve Kontrol Sistemleri Dış Tic. A.Ş.


"Mobit Bilişim Elektronik ve Kontrol Sistemleri Dış Tic. A.Ş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları