Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜRETİM SİSTEM TASARIMI (MSD) Üretim Sistem Tasarımı (MSD) Nedir ?  Seçilen proses teknolojilerinin yalın bir üretim sistemi içerisine entegre olmasını.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜRETİM SİSTEM TASARIMI (MSD) Üretim Sistem Tasarımı (MSD) Nedir ?  Seçilen proses teknolojilerinin yalın bir üretim sistemi içerisine entegre olmasını."— Sunum transkripti:

1

2 ÜRETİM SİSTEM TASARIMI (MSD)

3 Üretim Sistem Tasarımı (MSD) Nedir ?  Seçilen proses teknolojilerinin yalın bir üretim sistemi içerisine entegre olmasını sağlayan standart bir prosestir.  Üretim Mühendislerinin yalın üretim konseptleri oluşturmasında dikkate almaları gereken standart bir prosestir.  Üretim Sistemi Tasarımının farklı fonksiyonlara sahip bölümlerden katılan kişilerin oluşturduğu bir takım tarafından yapılmasını sağlayan standart bir prosestir. ÜRETİM SİSTEM TASARIMI

4 Üretim Sistemi Tasarım Çalı ş masına Kimler Katılmalıdır ?  Proses Mühendisi  Endüstri Mühendisi  Ürün Mühendisi  Üretim Mühendisi  Kalite Mühendisi  Üretim Kontrol Mühendisi

5 Üretim Sistemi Tasarımı Çalı ş ması Ne Zaman Yapılır ? ÜRETİM SİSTEMİ ÇALIŞMALARI ; 1. Yeni ürün üretmeye yönelik olarak Yalın Üretim Sistemlerinin tasarım ve geliştirilmesinde, 2. Kullanılan üretim sistemlerinin akı ş tipi üretim sistemi prensiplerini dikkate alan parametrelerle tekrar de ğ erlendirilmesinde,

6 Üretim Sistemi Tasarımı Çalı ş masında Dikkate Alınan Parametreler  TAKT ZAMANI  ÜRÜNÜN HAMMADDEDEN N İ HA İ ÜRÜN HAL İ N İ ALINCAYA KADAR GEÇ İ RD İĞİ İŞ LEMLER (ÖNCEL İ K D İ AGRAMI)  MAK İ NA DENGE D İ AGRAMI  OPERATÖR DENGE D İ AGRAMI  OPERATÖR-MAK İ NA YERLE Şİ M İ (LAYOUT)  YA Ş AM ÇEVR İ M MAL İ YET İ

7 TAKT ZAMANI =

8 ÜRET İ M ZAMANI Vardiya sayısı x Her vardiyadaki toplam zaman x Bölüm (hücre) sayısı - Her vardiyada verilen aralar (yemek, çay,...) - Fabrikada planlanan periyodik bakım çalışmaları için ayrılan zaman = Maksimum üretim zamanı (günlük)

9 Takt Zamanı Hesabı ÖRNEK 200,000 tane sıcaklık sensörü 2001 yılında üretilecektir. Fabrika yılda 200 gün, 2 vardiya ve tek bölümde(hücrede) üretim yapacaktır. 8 saatlik vardiyada 2 kere 15 dakikalık çay arası ve yarım saatlik yemek arası verilmektedir. Üretim yapılan hatta her 10 günde bir 1 saatlik bir bakım çalışması yapılmaktadır. Bu ürünün takt zamanı nedir?? TAKT ZAMANI = Üretim Zamanı Müşteri Talebi [saniye] [parça]

10 Takt Zamanı Hesaplama ÖRNEK Toplam Üretim Zamanı = 2 vardiya/gün x 8 saat/vardiya x 3,600 saniye/saat = 57,600 saniye/gün Verilen aralar = -2 vardiya/gün x 1 saat/vardiya x 3,600 saniye/saat = -7,200 saniye/gün Planlanan Periyodik Bakım = -1 saat/10 gün x 3,600 saniye/saat = -360 saniye/gün = 50,040 saniye/gün 200,000 parca/yıl 200 gün/yıl

11 TAKT ZAMANI 200,000 sensor/yıl50 saniye/sensor 100,000 sensor/yıl 400,000 sensor/yıl 25 saniye/sensor 100 saniye/sensor

12 Ultrasonik kaynak Robotik Lehim Mekanik Press Elektrik Ark Kaynak h TAKTTAKT Operasyonlar

13 h=çevrim zamanı h h h h h h h h < Takt zamanı (bütün operasyonlar için) TAKTTAKT Sıralama & Denge

14 Load Sleeve to Shell Load Gage Thermistor to Shell Load Compression Spring to Shell Load Gasket to Shell Grease Shell Subassembly Load ECU Thermistor to Connector Load TPA to Connector Load Gage Terminal to Connecor Assemble Shell Subassembly to Connector Subassembly Crimp Test

15 MAK İ NA DENGE D İ AGRAMI D İ KKATE ALDI Ğ IMIZ PARAMETRELER ; -- Ekipman Maliyeti -- Makinaların çevrim zamanları -- Makinaların bozulma yüzdeleri, hurda oranları, hazırlık süreleri, yükleme/boşaltma süreleri

16 Makina Denge Sütunu  Takt Zamanı Çizgisi  Hurda  Değiştirme  Makinanın bozulma yüzdesi  Çevrim Zamanı  Yükleme/Boşaltma

17 OPERATÖR DENGE D İ AGRAMI D İ KKATE ALDI Ğ IMIZ PARAMETRELER ; -- Operatör çevrim zamanları -- Operatörün yürüme zamanları -- Operatörün bekleme zamanları

18 İş Gücü Esnekliği, üretilen ürün miktarı ile operatör sayısı arasındaki ilişkiyi gösteren bir parametredir. İstenilen ürün miktarı arttıkça operatör sayısınında buna bağlı olarak doğrusal bir şekilde artmasıdır. İŞ GÜCÜ ESNEKL İĞİ (LABOR LINEARITY) OPERATÖR SAYISI ÇIKTI

19 YA Ş AM ÇEVR İ M MAL İ YET İ (LIFE CYCLE COST) D İ KKATE ALDI Ğ IMIZ PARAMETRELER ; -- Toplam yatırım bedeli -- Toplam çalışan operatör (mavi yakalı) sayısı ve maliyeti -- Toplam çalışan eleman (beyaz yakalı) sayısı ve maliyeti -- Ekipman envanteri -- Taşıma maliyeti -- Envanter maliyeti VE SONUÇ....

20 Klasik Yakla ş ım ÜRÜN TASARIMI EKİPMAN TASARIMI SİSTEM TASARIMI Klasik yakla ş ımda ürün ve ekipman tasarımı yapıldıktan sonra Üretim Sistemi tasarlanır. Malzeme akı ş ı ve uygulanacak olan metodlar tasarlanan ekipmanların kısıtları dikkate alınarak üretim sistemine uygulanır. SONUÇ : YÜKSEK TOPLAM YAŞAM ÇEVRİM MALİYETİ !!!! START-UP

21 MSD Yakla ş ımı ÜRÜN TASARIMI EKİPMAN TASARIMI START-UP SİSTEM TASARIMI Sistem Tasarımı Ekipman Tasarımından öncedir.. Malzeme akı ş ı ve uygulanan metodlar ekipman tasarımını yönlendirir. Sistem tasarımı DFM/DFA tekniklerinin kullanılmasıyla ürün tasarımınıda içine alır. MSD yakla ş ımıyla sistemin de ğ i ş kenli ğ i dikkate alınarak toplam ürün ya ş am çevrim maliyeti üzerine odaklanılır. SONUÇ: DÜŞÜK TOPLAM YAŞAM ÇEVRİM MALİYETİ !!!!

22 YALIN ÜRET İ M S İ STEM İ TASARIMI NASIL BİR ÜRETİM SİSTEMİ ? …” insan ve malzeme akışının ilerleyişini engeleyecek engelleri ortadan kaldıran …her değer yaratan bir operasyondan bir diğer değer yaratan operasyona geçebilen... …müşteri talebine zamanında cevap verebilen... …ve en düşük yaşam çevrim maliyetine sahip olabilen.”

23 ÜRET İ M S İ STEM İ TASARIMI (MSD) Neden? Yalın ve değişikliklere çok kısa sürede cevap verebilen bir üretim sistemi tasarımı yapmayı ve geliştirmeyi sağlayan bir metodolojidir. Ne? Maliyetleri azaltmak, kayıpları elimine etmek ve yalın bir üretim sistemi tasarlamak. Nasıl? İnsan, ekipman ve malzemenin kullanımını en düşük yaşam çevrim maliyetini sağlayacak şekilde dengeleyen sistemler tasarlayarak. Ne Zaman? ŞİMDİ !!!!!!!!!!!!


"ÜRETİM SİSTEM TASARIMI (MSD) Üretim Sistem Tasarımı (MSD) Nedir ?  Seçilen proses teknolojilerinin yalın bir üretim sistemi içerisine entegre olmasını." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları