Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi. Ali Kamil UZUN 27 Nisan 2007 Antalya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi. Ali Kamil UZUN 27 Nisan 2007 Antalya."— Sunum transkripti:

1 İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi. Ali Kamil UZUN 27 Nisan 2007 Antalya

2 2 ©2007 Deloitte Türkiye İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi / Ali Kamil Uzun Deloitte – Yönetim Kurulu Danışmanı. OYAK Mali Kontrolörlük ve Koordinasyon Grubunda Mali Kontrolör olarak görev yapmıştır. Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Hektaş Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurullarında Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri görevinde bulunmuştur. Finans ve çeşitli endüstri kuruluşlarında; iç denetim ve bilgi sistemleri denetimi, toplam kalite yönetimi konularında 27 yıllık uygulama ve yöneticilik deneyimine sahiptir. İnsan Kaynakları, Eğitim ve İletişim konularında üst düzey yöneticilik yapmıştır. Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün kurucusu olup Türkiye’de iç denetim ile ilgili mesleki örgütlenmenin sağlanması, Uluslararası İç Denetim Standartlarının Türkiye’de uygulanması ve yaygınlık kazanması, uluslararası sertifikalı iç denetim programı ve sınavının başlatılmasına öncülük etmiştir. ECIIA (Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. TÜSİAD – KALDER Kalite Ödül Yürütme Kurulu Üyeliği, Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Komitesi (TMUDESK) Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Yeminli Mali Müşavir, CFE (Certified Fraud Examiner) İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu. Karikatürist. Ali Kamil Uzun, CPA, CFE

3 İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi / Ali Kamil Uzun 3 ©2007 Deloitte Türkiye Sunum planı Gelişmeler, Düzenlemeler ve Etkileri Kurumsal Yönetim İç Kontrol Sistemi İç Denetim İç Denetim Faaliyetinin Başlatılmasında Başarı Faktörleri Görüş ve Öneriler

4 Gelişmeler, Düzenlemeler ve Etkileri

5 5 ©2007 Deloitte Türkiye İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi / Ali Kamil Uzun Gelişmeler, Düzenlemeler ve Etkileri Gelişmeler ve Düzenlemelere Genel Bakış AB Müzakere Süreci Düzenlemeler Uyum AB Müzakere Süreci Kredilendirme Derecelendirme Teminat ve Borçlanma Maliyeti Basel II Kurumsal Yönetim İlkeleri Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Kurumsal Yönetim Endeksi Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uyum Süreci Özelleştirme Satınalma, Birleşme Değerlendirme Uluslararası Yatırımlar ve İşbirliği SPK BDDK TTK Yasal Düzenlemeler

6 6 ©2007 Deloitte Türkiye İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi / Ali Kamil Uzun 1941 - IIA Kuruluşu 1974 - CIA Sınavı 1978 - Uluslararası İç Denetim Standartları 1982 - ECIIA Kuruluşu 1995 - Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kuruldu 1997 - İlk Ulusal Mesleki Kongre 1998 - Uluslararası İç Denetim Standartları Türkçe Yayınlandı 2000 - Sertifika Sınavları Türkiye’de Yapılmaya Başladı 2001 - Bankacılıkta İç Denetim ve Risk Yönetimi Yönetmeliği 2002- Yeni Uluslararası İç Denetim Standatları 2002 - Sarbanes-Oxley Act 2002 - SPK Denetim Komitesi Uygulamasını Başlattı 2003 - Denetim Komitesi Üyeleri Atanmaya Başladı 2003 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Yayınlandı 2004 - Kurumsal Yönetim Uyum Raporları Yayınlanmaya Başladı 2004 - Kamuda İç Denetim İle İlgili Yasal Düzenlemeler Yapıldı 2005 – ECIIA - Konum Raporu / Avrupa’da İç Denetim 2005 - Sertifika Sınavı Türkçe Yapılmaya Başladı 2005 - Yeni Bankacılık Kanunu 2006 – BDDK Düzenlemeleri 2007 - Türk Ticaret Kanunu Değişiyor Dünya ve Türkiye’de iç denetimin gelişimi

7 Kurumsal Yönetim

8 8 ©2007 Deloitte Türkiye İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi / Ali Kamil Uzun Kurumsal Yönetim; İşletme yönetiminde, iş süreçlerinde, pay ve menfaat sahipleri ile ilişkilerde; Eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk yaklaşımıyla, İşletme faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliği, Raporlama güvenilirliği, Düzenlemelere uygunluğu, Pay ve menfaat sahiplerinin hak ve çıkarlarının korunması için güvence sağlayan yaklaşım ve ilkeleri ifade eder. Kurumsal Yönetim yaklaşımı

9 9 ©2007 Deloitte Türkiye İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi / Ali Kamil Uzun KURUMSAL YÖNETİM Yönetim Şirket Sahipliği

10 10 ©2007 Deloitte Türkiye İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi / Ali Kamil Uzun Kurumsal Yönetim

11 11 ©2007 Deloitte Türkiye İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi / Ali Kamil Uzun Kurumsal Yönetim İlkeleri Kurumsal Yönetim İlkelerine Genel Bakış Kurumsal Yönetim Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu

12 12 ©2007 Deloitte Türkiye İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi / Ali Kamil Uzun Pay ve Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Dış Denetim Yönetim & Organizasyon Güvence Denetim Komitesi İç Denetim Güvence Danışmanlık Güvence Kurumsal Yönetim

13 13 ©2007 Deloitte Türkiye İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi / Ali Kamil Uzun Kurumsal Yönetimin Etkinliğinde Başarı Faktörleri Etkin Kurumsal Yönetim Kurumsal Yönetimin Etkinliği Üzerine... Yönetim Kurulu Yönetim Dış Denetimİç Denetim

14 İç kontrol sistemi

15 15 ©2007 Deloitte Türkiye İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi / Ali Kamil Uzun Organizasyonların yönetim kurulu, yöneticileri ve çalışanları tarafından yönlendirilen; Operasyonların Etkinliği ve Verimliliği Mali Raporlama Sisteminin Güvenilirliği Yasa ve Düzenlemelere Uygunluk sağlamayı amaçlayan ve bu konularda makul güvence sağlamak için tasarlanmış bir süreçtir. Yukarıda belirtilen iç kontrolün üç amacı, bütün mevcut faaliyetleri kapsar. İç Kontrol bir sistemdir ve işletme iş akışlarının içerisine yerleştirilmelidir. İç kontrol sistemi

16 16 ©2007 Deloitte Türkiye İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi / Ali Kamil Uzun İç kontrol sisteminin önemi Operasyonlar Standartlaşmış süreçler yardımıyla operasyonların etkinliğini ve verimliliğini arttırır. Kontrol faaliyetleri aracılığıyla varlıkların korunmasını sağlar. Finansal Ticari kararlarda kullanılan verinin doğruluğunu arttırır. Yolsuzluğun önlenmesine ve tespitine yardımcı olur ve denetim için kanıt oluşturur. Uygunluk Periyodik kontroller sayesinde kanunlar ve düzenlemelerle ilgili uygunluğun sağlanmasına yardımcı olur

17 17 ©2007 Deloitte Türkiye İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi / Ali Kamil Uzun İç Kontrol Sistemi Etki Alanları Etki Alanları İç Kontrol Sistemi Organizasyon yapısı ve Yetkilendirme Sistemi Politikalar ve Yazılı Prosedürler İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemi Muhasebe Sistemi / Mali Kontrol Bütçe Sistemi Yönetim Raporlama Sistemi

18 18 ©2007 Deloitte Türkiye İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi / Ali Kamil Uzun Süreç / İş Akışı ve Kontroller Süreçler Alt süreçler Faaliyetler Riskler Kontrol Hedefleri/ Gereklilikleri Kontrol Faaliyetleri Kontrol testleri

19 19 ©2007 Deloitte Türkiye İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi / Ali Kamil Uzun Örnek Süreç / İş Akışı ve Kontroller Satış Süreci Satış Sipariş Emri Satış sipariş emirlerindeki iptal/ değişiklikler İptal edilen/değiştirilen satış sipariş emirlerinin işleme alınmaması Doğru ve uygun sipariş emirleri eksiksiz işleme alınmaktadır Uygulamada olan satış sipariş emirlerine yönelik bir değişiklik/ iptal prosedürün var olması Değişiklik/iptal satış emirlerinin prosedürlere uygun bir şekilde yapıldığının örnekleme yolu ile test edilmesi

20 İç Denetim

21 21 ©2007 Deloitte Türkiye İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi / Ali Kamil Uzun Bir kurumu faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacıyla gerçekleştirilen bağımsız ve tarafsız bir güvence ve danışmanlık sağlama faaliyetidir. Bu faaliyet, kurumun risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşımla kurumun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. İç denetimin tanımı

22 22 ©2007 Deloitte Türkiye İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi / Ali Kamil Uzun İç Denetim Faaliyetinin Gelişimine Genel Bakış İç Denetim Faaliyetinin Değişim ve Gelişimi... Geleneksel Durum İşlem Odaklı İç Denetçi İçe Dönük Yaklaşım Tespit Önleme Değişim ve Gelişim Süreci Çağdaş Yaklaşım Stratejik Ortaklık ve Destek Danışmanlık Süreç Odaklı Etkinliğin Artırılması İç Denetim Becerilerinin Değişimi Finansal Risk YönetimiRiskin TanımlanmasıKurumsal Risk Yönetimi Katılımcılık

23 23 ©2007 Deloitte Türkiye İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi / Ali Kamil Uzun Modern iç denetimin gelişimi 1950’li yıllarda kurum varlıklarının korunması, 1960’lı yıllarda kurum verilerinin güvenirliliğinin denetlenmesi, 1970’li yıllarda uygunluk denetiminin yapılması, 1980’li yıllarda kurum etkinliğinin denetlenmesi, 1990’lı yıllarda kurum amaçlarına ulaşılmasının denetlenmesi, 2000’li yıllarda ise risk bazlı denetimlerin gerçekleştirilmesi.

24 24 ©2007 Deloitte Türkiye İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi / Ali Kamil Uzun Değer yaratmak ve iç denetimin rolü İç Denetim: Bağımsız ve tarafsız bir değerlendirme fonksiyonudur. İç kontrol sisteminin varlığı, verimliliği ve etkinliğini değerlendirir. Doğru ve güvenilir iç kontrol sisteminin nasıl olması gerektiğini önerir. Süreçlerin iyileştirilmesi, insan kaynağının gelişimi, iç iletişim konularında rol alır. Risk yönetimi ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirir ve geliştirilmesine katkı sağlar. Hata, hile ve suistimallerin önlenmesine yardımcı olur. Organizasyonun hedefleri paralelinde gelişmesine katkıda bulunur, katma değer yaratır.

25 25 ©2007 Deloitte Türkiye İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi / Ali Kamil Uzun Gerçekleştirilen denetim faaliyetleri yapılan çalışmanın kapsamına paralel olarak isimlendirilir. Finansal Denetim Mali Raporlama Sisteminin Güvenilirliği  Uygunluk Denetimi Yasa ve Düzenlemelere Uygunluk  Operasyonel Denetim Operasyonların Ekonomikliği, Etkinliği ve Verimliliği  Bilgi Sistemleri Denetimi Bilgi Sistemlerinin Güvenilirliği  İç Denetim tipleri

26 26 ©2007 Deloitte Türkiye İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi / Ali Kamil Uzun İç Kaynak Kullanılması İç Denetim Faaliyetinin Başlatılması İç Denetim Faaliyetinin Başlatılmasına Genel Bakış İç Denetim Faaliyetinin Başlatılması Dış Kaynak Kullanılması Eş Kaynak Kullanılması İşletme Ölçeği Yönetimin Tutum ve Anlayışı Düzenlemeler

27 27 ©2007 Deloitte Türkiye İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi / Ali Kamil Uzun Yönetmelik Hazırlanması İç Denetim Faaliyetinin Başlatılması İç Denetim Faaliyetinin Başlatılması-Süreç Akışı İç Denetim Faaliyetinin Başlatılması Organizasyon içindeki yerinin Belirlenmesi İş Tanımlarının Oluşturulması İç Kontrollerin Değerlendirilm esi Risk Değerlendirm esi Yıllık İç Denetim Planı

28 İç Denetim Faaliyetinin Başlatılmasında Başarı Faktörleri

29 29 ©2007 Deloitte Türkiye İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi / Ali Kamil Uzun İç Denetim Faaliyetinin Başlatılmasında Başarı Faktörleri Başarı Faktörlerine Genel Bakış İç Denetim Faaliyetinin Başlatılmasında Başarı Faktörleri Motivasyon ve Üst Yönetim Desteği İhtiyaç Analizi ve Yol Haritasının Belirlenmesi İnsan Kaynağı, Teknoloji ve Yetkinlikler Eğitim ve Sertifikasyon Gözetim ve Denetim Organlarının Profesyonel Organizasyonu Denetim Komitesi- Bağımsız Denetim ve İç Denetim İlişkisi Doğru İş ve Çözüm Ortaklıkları

30 Görüş ve öneriler

31 31 ©2007 Deloitte Türkiye İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi / Ali Kamil Uzun Kollektif Süreç / Birlikte Değer Yaratmak Öğrenme ve Değişim Süreci Uygulama Maliyeti Rekabet ve Farklılaşma Süreci Doğru İş ve Çözüm Ortaklıkları Üst Yönetim Desteği Uzman ve Profesyonel Yönetim Motivasyon İletişim Sonuç ve Öneriler

32 32 ©2007 Deloitte Türkiye İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi / Ali Kamil Uzun

33 Deloitte Türkiye Member of Deloitte Touche Tohmatsu


"İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi. Ali Kamil UZUN 27 Nisan 2007 Antalya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları