Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. Fevzi ENGİN A.İ.B.Ü.İ.İ.B.F

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. Fevzi ENGİN A.İ.B.Ü.İ.İ.B.F"— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. Fevzi ENGİN A.İ.B.Ü.İ.İ.B.F
5018 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YEREL YÖNETİMLERDE İÇ DENETİM / İÇ KONROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Fevzi ENGİN A.İ.B.Ü.İ.İ.B.F V. YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YÖNETİMİ FORUMU 24-25 KASIM 2012 HİLTON OTELİ ANKARA

2 GİRİŞ TARİHSEL SÜREÇ İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM KAVRAMININ TANIMI TÜRKİYE’DE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ SONUÇ Kamu yönetiminde yeni yaklaşımlar Avrupa Birliğine üyelik süreci ve iç denetim 5018 sayılı kanun kapsamında iç denetim Yerel birimlerinin öne çıkması ve kamu özel sektör iş birliği Kamu kaynaklarının kullanılmasının genel esasları ve yenilikler A) Mali saydamlık Hesap verme sorumluluğu Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme Çok yıllı bütçeleme ( Orta vadeli harcama programı) Tahakkuk esaslı muhasebe Etkinlik, ekonomiklik, verimlilik

3 TANIMLAR DENETİM: Bir kuruluşun faaliyetlerinin ve işlemlerinin hedeflere, bütçelere, kurallara ve standartlara uygun olarak yürütülmesini yada işlemesini güvence altına almak üzere incelenmesi şeklinde tanımlanmıştır. İÇ KONTROL: İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür. İÇ KONTROLÜN AMACI: A) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini B) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini C) Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini D) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edilinmesini E) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamaktır.

4 İÇ DENETİM Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek, kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur. İç denetim: Güven sağlamak, kuruma değer katma, standartlara göre yönetilme, danışmanlık hizmeti sağlama, fonksiyonel bağımsızlık verme, risk yönetimi ve yönetişim sürecine katkı sağlamayı amaçlar.

5 Geleneksel yönetim yaklaşımı:
Bürokratik Biçimsel Aşırı merkeziyetçi Muhafazakar Yeniliklere kapalı Yeni kamu yönetimi yaklaşımı: Katılımcı Şeffaf Yeniliklere açık Teknolojik değişmelere uyumlu Esnek Risk alan


"Yrd. Doç. Dr. Fevzi ENGİN A.İ.B.Ü.İ.İ.B.F" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları