Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kurumsal Yönetim Hüseyin GÜRER 9 KASIM 2005. ©2005 Deloitte Türkiye 2 Siyasî, askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, iktisadî zaferlerle desteklenmezse.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kurumsal Yönetim Hüseyin GÜRER 9 KASIM 2005. ©2005 Deloitte Türkiye 2 Siyasî, askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, iktisadî zaferlerle desteklenmezse."— Sunum transkripti:

1 Kurumsal Yönetim Hüseyin GÜRER 9 KASIM 2005

2 ©2005 Deloitte Türkiye 2 Siyasî, askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, iktisadî zaferlerle desteklenmezse payidar olamaz, az zamanda söner. 1922

3 ©2005 Deloitte Türkiye 3 Dün Ekonomide patlama Yükselen piyasalar Üretimde artış Teknoloji Kar odaklı şirket yapısı Kontrolsüz gelişme Etik değerlerin erozyonu Yolsuzluklar İç kontrol sisteminin yetersizliği İç Denetimin etkin olamaması... Bugün Sorunlu ekonomi Sermaye piyasalarındaki güven eksikliği Küresel istikrarsızlık Müşteri odaklı şirket yapısı Şirket evlilikleri Kriz ekonomisi Şirket iflasları AB müzakere süreci Yasal düzenlemeler Uluslararası standartlarda İç Denetimin hedeflenmesi... Küresel ve Ulusal De ğ i ş im ve Gelişmeler

4 ©2005 Deloitte Türkiye 4 TEHDİTLER (Kayıplar) Verimsiz/subjektif yönetim Kontrol/Denetim riskleri ve yolsuzluklar Hisse değerlerinin düşmesi Prestij kaybı İş ortaklarının kaybı Müşteri kaybı Kariyer kaybı FIRSATLAR (Kazançlar) Etkin/objektif yönetim Açıklık Şeffaflık Hesap verilebilirlik Sürdürülebilirlik Müşteri sadakati Etkin risk yönetimi Güvenilirlik Verimli insan kaynakları yönetimi Kayıp / Kazanç Analizi

5 ©2005 Deloitte Türkiye 5 Kaynak: Ward Study USA %80 Yok Olan Aile Şirketinin... 200 Önemli Sanayi Şirketinin Ömrü 1900`lü Yılların Başından Bu Yana... 200 Önemli Sanayi Şirketinin Ömrü 1900`lü yılların başından bu yana...

6 ©2005 Deloitte Türkiye 6 Şirket skandalları Ekonomik çöküş Sermaye piyasalarına olan güvenin azalması Yasal düzenlemelerde değişiklikler Ekonomik iş uygulamalardaki zayıflıkların ortaya çıkması Kurumsal Yönetim

7 ©2005 Deloitte Türkiye 7 Kurumsal Yönetim Kurumsal yönetim, bir şirketin iş ve ilişkilerini yönetmek ve kontrol etmek üzere belirlenmiş ve yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş sistem veya süreçtir. Kurumsal yönetimin temel kavramları: –Eşitlik –Şeffafflık –Hesap Verebilirlik –Sorumluluk

8 ©2005 Deloitte Türkiye 8 Kurumsal Yönetim Bağımsızlık Sorumluluk Mali haklar Koruma Haklar Katılım Ba ğ ımsızlık Sorumluluk Bağımsızlık DenetçilerGözetim Organı Üst Yönetim Hissedarlar İç kontrol ve risk yönetimi Bilginin şeffaflığı ve ulaşılabilirliği Güç dağılımı Organizasyon

9 ©2005 Deloitte Türkiye 9 Roller ve Sorumluluklar HİSSEDARLAR & PAYDAŞLAR YÖNETİM KURULU DENETİM KOMİTESİ İç Denetim YÖNETİM & ORGANİZASYON DIŞDENETİMDIŞDENETİM Danışmanlık Güvence

10 ©2005 Deloitte Türkiye 10 Etkileşim Yönetim Kurulu / Görev, Yetki ve Sorumluluklar Bağımsızlık Uzmanlık İletişim ve Erişim Liderlik Açıklık / Şeffaflık Komiteler İç Denetim Kurumsal Yönetimin Temel İlkeleri

11 ©2005 Deloitte Türkiye 11 Yönetim, yönetim yapısı ve personel Amaçlar ve ürün / hizmet gelişimi Muhasebe, kontrol ve risk yönetimi Finansal Yönetim İç süreçler, ürün / hizmet ve teknoloji Satış ve pazarlama faaliyetleri, pazar konumu, rekabet Müşteriler ve tedarikçiler Güvenilirlik ve açık iletişim Kurumsal Yönetim’in Etki Alanları

12 ©2005 Deloitte Türkiye 12 Kritik Başarı Faktörleri Yeniliğe açık olmak Sürdürülebilir yapı oluşturmak Teknolojik gelişmeleri takip etmek Risk değerlendirmesi yapabilmek Ölçülebilir ve kıyaslanabilir bir yapı oluşturmak Denetlenebilir bir yapı kurmak Şeffaf olmak Etik değerleri göz önünde bulundurmak

13 ©2005 Deloitte Türkiye 13 Kurumsal Yönetim... Kurumsal yönetim kararların nasıl verildiği ile ilgilidir ve sağlam bir risk yönetimi sürecinin, iç kontrol sisteminin ve risk-bazlı bir iç denetim yaklaşımının oluşturulmasını öngörür. Kurumsal Yönetim İçin; İç Kontrol Sistemiİç Kontrol Sistemi İç Denetimİç Denetim Risk YönetimiRisk Yönetimi en temel gerekliliklerdir.

14 ©2005 Deloitte Türkiye 14 Şirketin iç kontrol sistemine ilişkin bilgiler, Şirket’ in yıllık faaliyet raporunda yer alır. Yıllık faaliyet raporu, finansal raporlamayla ilgili olarak yeterli iç kontrol prosedürlerinin oluşturulduğuna, etkin ve düzenli olarak işlemekte olduğuna ilişkin yönetim kurulunun beyanını içerir. Kurumsal Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

15 ©2005 Deloitte Türkiye 15 Çağdaş iç denetim anlayışı, şirketin karşı karşıya kaldığı stratejik, operasyonel ve finansal risklerin tanımlanması ve yönetim tarafından oluşturulan iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi ile sürekli değişen koşullarda risklerin azaltılması temeline dayanmaktadır. Kurumsal Yönetim ve İç Denetim

16 ©2005 Deloitte Türkiye 16 İç Denetim, bir organizasyonun katma değerini artırmak ve operasyonel verimliliğini geliştirmek amacı ile yapılan bağımsız, objektif güvence ve danışmanlık hizmetlerini içeren çalışmalardır. İç Denetim, disiplinli ve sistematik değerlendirme yaklaşımı ile bir organizasyonun hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunur. Ve etkin risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim konularında gelişimi sağlar.  Etkin iç denetim fonksiyonu  Yönetim ve yönetim kurulu ile işbirliği  İç Denetim yönetmeliği  Yönetim Kurulu Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı ile devamlı ve düzenli iletişim  CEO ’ya raporlama  Denetim Komitesine raporlama  Risk bazlı iç denetim planı  Dış Denetçiler ve diğer güvence fonksiyonları ile koordinasyon İç Denetim-Yeni Tanım ve Sonuçları

17 ©2005 Deloitte Türkiye 17 Dünyada kurumsal yönetim alanında belirli bir çerçeve oluşturmaya yönelik olarak yapılan çalışmalara paralel olarak Sermaye Piyayası Kurulu da bazı ilkeler belirlemiştir. Bu ilkeler 4 ana grupta toplanmıştır: 1.Pay Sahipleri: Pay sahiplerinin hakları ve eşit işleme sahip olmaları konusundaki prensipler 2.Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: Kamunun aydınlatılması ve şeffafflık konusundaki prensipler 3.Menfaat Sahipleri: Şirket ile menfaat sahiplerinin arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine yönelik prensipler 4.Yönetim Kurulu: Yönetim kurulunun fonksiyonu, görev ve sorumlulukları, faaliyetleri, oluşumu ile yönetim kuruluna sağlanan mali haklar ve yönetim kurulunun faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere kurulacak komitelere ve yöneticilere ilişkin prensipler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri

18 ©2005 Deloitte Türkiye 18 Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin oluşturulması. Kar dağıtım politikasının kamuya açıklanması, Faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulup uyulmadığı konusunda bilgi verilmesi. Çalışanların şirket yönetimine katılmasını destekleyici mekanizmalar oluşturulması, Çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik eğitim planları ve politikalarının oluşturulması, Kamuya açıklanmış misyon/vizyona sahip olunması, Yönetim kurulu tarafından risk yönetim ve iç kontrol mekanizmasının oluşturulması, konularında şirketlerimizin iyileştirme çalışmalarının hızlandırılmasına ihtiyaç olduğu görülmektedir. Uygulamada Ne Aşamadayız?

19 ©2005 Deloitte Türkiye 19 Kurumsal Yönetim İç Kontrol Sistemi Denetim Komitesi Bağımsız Denetim İç Denetim Sürdürülebilir Kurumsallık

20 ©2005 Deloitte Türkiye 20 Mevzuat  Türk Ticaret Kanunu  SPK Mevzuatı  BDDK Mevzuatı Düzenleyici Otoriteler  Kurumsal Yönetim İlkeleri Yönetim Kurulu  Üyelerin Yetkinliği ve Yeterliliği  Risk Yönetimi  İzleme ve Kontrol Denetim Komitesi ve İç Denetimin Uygulama Etkinliği İçin Görüş Ve Öneriler

21 ©2005 Deloitte Türkiye 21  BDDK Mevzuatı (www.bddk.org.tr)www.bddk.org.tr  SPK Mevzuatı (www.spk.gov.tr)www.spk.gov.tr  Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (www.theiia.org )www.theiia.org  Kurumsal Yönetişim Merkezi ( www.corpgovcenter.org )  Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (www.tesev.org.tr)www.tesev.org.tr Kaynakça

22 ©2005 Deloitte Türkiye 22 TEŞEKKÜRLER...

23 A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu


"Kurumsal Yönetim Hüseyin GÜRER 9 KASIM 2005. ©2005 Deloitte Türkiye 2 Siyasî, askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, iktisadî zaferlerle desteklenmezse." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları