Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 IFRS’de Yorum Olanağı : IFRS için Ölüm Öpücüğü mü yoksa Başarıya Giden Yol mu? Prof. Dr. S. J. Maijoor (AFM)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 IFRS’de Yorum Olanağı : IFRS için Ölüm Öpücüğü mü yoksa Başarıya Giden Yol mu? Prof. Dr. S. J. Maijoor (AFM)"— Sunum transkripti:

1 1 IFRS’de Yorum Olanağı : IFRS için Ölüm Öpücüğü mü yoksa Başarıya Giden Yol mu? Prof. Dr. S. J. Maijoor (AFM)

2 2 IFRS’de Yorum Olanağı; Yeni Muhasebe Çağında CESR’in Tepkisi ve Rolü İki ana konu: 1.CESR Koordinasyon mekanizması 2.Avrupa’da IFRS’nin yorumlanması için bir mekanizmaya ihtiyaç var mı?

3 3 IFRS’de Yorum Olanağı; Yeni Muhasebe Çağında CESR’in Tepkisi ve Rolü 1.CESR’in Koordinasyon Mekanizması

4 4 1. CESR’in Koordinasyon Sistemi A. AB’de IFRS’nin elde edilmesine ve uygulanmasına yönelik sürecin temel aktörleri B. IFRS çerçevesinin bazı özel unsurları Some specific elements of the IFRS framework C. CESR koordinasyon mekanizmasının açıklaması

5 5 A. AB’de IFRS’nin elde edilmesine ve uygulanmasına yönelik sürecin B. temel aktörleri Standart belirleme süreci AB Adalet Mahkemesi-AB Kanununun yorumlanması AB Komisyonu ve Parlamentosu -Onay kararı -OJ’de yayınlanma ARC EFRAG IASB - IFRIC Ulusal Standart Belirleyiciler Akademisyenler, Denetim Firmaları (Teknik daireler.) -Onay görüşü -onay tavsiyesi -Standartlar ve yorumları -Teknik düzeltmeler -Yerel Yorumlar -Muhasebe Öğretisi Standart Uygulama Süreci CESR-EECS-Uygulama kararları -Veri tabanı -SEC ile işbirliği -Onay Ulusal mahkemeler-Dava uzlaştırma Yetkili merciler-Ulusal uygulama sonrası -Ulusal uygulama öncesi Piyasa katılımcıları-Bilginin kullanıcıları -Piyasa disiplini Denetçiler-Denetim görüşü Menkul Kıymet İhraç Eden Kuruluşlar -Mali tabloların hazırlanması

6 6 1. CESR Koordinasyon Sistemi 1.Resmi IASB Standartları ve IFRIC Yorumları B.Avrupa’daki finansal raporlama çerçevesi ve IFRS çerçevesinin bazı özel unsurlarının rolü

7 7 1. CESR Koordinasyon Sistemi 1.Resmi IASB Standartları ve IFRIC Yorumları 2.Teknik Düzeltmeler B.Avrupa’daki finansal raporlama çerçevesi ve IFRS çerçevesinin bazı özel unsurlarının rolü

8 8 1. CESR Koordinasyon Sistemi B. Avrupa’daki finansal raporlama çerçevesi ve IFRS çerçevesinin bazı özel unsurlarının rolü 1.Resmi IASB Standartları ve IFRIC Yorumları 2.Teknik Düzeltmeler 3.Yerel (ulusal) yorumlar

9 9 1. CESR Koordinasyon Sistemi B. Avrupa’daki finansal raporlama çerçevesi ve IFRS çerçevesinin bazı özel unsurlarının rolü 1.Resmi IASB Standartları ve IFRIC Yorumları 2.Teknik Düzeltmeler 3.Yerel (ulusal) yorumlar 4.Standartların-yorumların açıklamaları

10 10 1. CESR Koordinasyon Sistemi B. Avrupa’daki finansal raporlama çerçevesi ve IFRS çerçevesinin bazı özel unsurlarının rolü 1.Resmi IASB Standartları ve IFRIC Yorumları 2.Teknik Düzeltmeler 3.Yerel (ulusal) yorumlar 4.Standartların-yorumların açıklamaları 5.Denetçilerin görüşleri

11 11 1. CESR Koordinasyon Sistemi B. Avrupa’daki finansal raporlama çerçevesi ve IFRS çerçevesinin bazı özel unsurlarının rolü 1.Resmi IASB Standartları ve IFRIC Yorumları 2.Teknik düzeltmeler 3.Yerel (ulusal) yorumlar 4.Standartların-yorumların açıklamaları 5.Denetçilerin görüşleri 6.Uygulama kararları

12 12 1. CESR Koordinasyon Sistemi B. Avrupa’daki finansal raporlama çerçevesi ve IFRS çerçevesinin bazı özel unsurlarının rolü 1.Resmi IASB Standartları ve IFRIC Yorumları 2.Teknik Düzeltmeler 3.Yerel (ulusal) yorumlar 4.Standartların-yorumların açıklamaları 5.Denetçilerin görüşleri 6.Uygulama Kararları 7.Piyasa Disiplini

13 13 Standartların Uygulanması İhraç Edenler Denetçiler AB Ulusal Uygulayıcılar CESR - EECS IFRIC açıklamaları IFRIC yorumları Standart Belirleme (onay) IASB IFRIC EFRAG( Avru pa Komisyonuna Tavsiye eder ) AB - Komisyonu AB- Parlamentosu Onaylanan Standartlar ve Yorumlar (AB Kanunu) ARC

14 14 1. CESR Koordinasyon Sistemi İhraç Edenler Denetçiler AB Ulusal Uygulayıcılar CESR - EECS IFRIC IFRIC Açıklamaları IFRIC yorumları

15 15 1. CESR Koordinasyon Sistemi CESR koordinasyon mekanizmasının açıklaması C. CESR koordinasyon mekanizmasının açıklaması Mekanizmanın temel ilkeleri: Uygulama kararlarının ve deneyimlerin resmi bir yapı içerisinde tartışılması Uygulama kararlarının ve deneyimlerin resmi bir yapı içerisinde tartışılması Tüm denetleyici kurumlar AB’deki ulusal uygulayıcılar tarafından alınan kararları dikkate alır Tüm denetleyici kurumlar AB’deki ulusal uygulayıcılar tarafından alınan kararları dikkate alır Uygulamaya yönelik bir referans araç olarak veri tabanının oluşturulması (kurallar kitabı şeklinde değil!) Uygulamaya yönelik bir referans araç olarak veri tabanının oluşturulması (kurallar kitabı şeklinde değil!)

16 16 1. CESR Koordinasyon Sistemi CESR koordinasyon mekanizmasının açıklaması C. CESR koordinasyon mekanizmasının açıklaması Koordinasyon mekanizmasının geli ş tirilmesine yönelik mevcut dü ş ünceler : IFRS’ye geçi ş in sebep oldu ğ u belirli sorunlar IFRS’ye geçi ş in sebep oldu ğ u belirli sorunlar AB’deki di ğ er ilgili taraflarla etkile ş im AB’deki di ğ er ilgili taraflarla etkile ş im Üçüncü ülkelerin menkul kıymetler düzenleme kurumları ile operasyonel i ş birli ğ i Üçüncü ülkelerin menkul kıymetler düzenleme kurumları ile operasyonel i ş birli ğ i

17 17 1. CESR Koordinasyon Sistemi CESR’in koordinasyon mekanizmasının açıklaması C. CESR’in koordinasyon mekanizmasının açıklaması EECS: Avrupa Uygulayıcılar Koordinasyon Toplantıları AB’deki finansal bilgi ile ilgili tüm uygulayıcıları kapsar (CESR üyesi olmayanlar dahil) AB’deki finansal bilgi ile ilgili tüm uygulayıcıları kapsar (CESR üyesi olmayanlar dahil) 27 ülkeyi temsil eden ki ş ilerle iki ayda bir toplantı yapılır 27 ülkeyi temsil eden ki ş ilerle iki ayda bir toplantı yapılır Yerel uygulayıcılar tarafından alınan veya alınacak kararlar tartı ş ılır Yerel uygulayıcılar tarafından alınan veya alınacak kararlar tartı ş ılır EECS Gündem Komitesi EECS Gündem Komitesi EECS Veri Tabanı EECS Veri Tabanı

18 18 1. CESR Koordinasyon Sistemi CESR’in koordinasyon mekanizmasının açıklaması C. CESR’in koordinasyon mekanizmasının açıklaması EECS Veri Tabanı: Uygulama kararları Veri Tabanı Avrupa’daki ilgili tüm uygulama kararlarının toplanması Avrupa’daki ilgili tüm uygulama kararlarının toplanması Hem eyleme dönük hem de eyleme dönük olmayan uygulama kararları Hem eyleme dönük hem de eyleme dönük olmayan uygulama kararları Hem uygulama öncesi hem de uygulama sonrası kararlar dahil Hem uygulama öncesi hem de uygulama sonrası kararlar dahil Yorumlarla ilgili bir kural kitapçığı değil!! Yorumlarla ilgili bir kural kitapçığı değil!!

19 19 1. CESR Koordinasyon Sistemi CESR koordinasyon mekanizmasının açıklaması C. CESR koordinasyon mekanizmasının açıklaması EECS Veri Tabanı, üye yükümlülükleri Yeni kararların zamanında sa ğ lanması Yeni kararların zamanında sa ğ lanması Karar alırken veri tabanına danı ş ılması Karar alırken veri tabanına danı ş ılması Mevcut kararların dikkate alınması Mevcut kararların dikkate alınması Açıkça tutarsızlık gösteren kararlarda uzmanlara danı ş ılması Açıkça tutarsızlık gösteren kararlarda uzmanlara danı ş ılması

20 20 IFRS’de Yorum Olanağı; Yeni Muhasebe Çağında CESR’in Tepkisi ve Rolü 2.Avrupa’da Ibir IFRS yorumlama mekanizmasına ihtiyaç var mı?

21 21 2. Avrupa’da bir IFRS yorumlama mekanizmasına ihtiyaç var mı ? CESR’in ilk görü ş lerinden bazıları : Uygun bir tutarlılık düzeyine ula ş ılması çok önemliUygun bir tutarlılık düzeyine ula ş ılması çok önemli AB’de halihazırda karma ş ık bir görünüm mevcut AB’de halihazırda karma ş ık bir görünüm mevcut Yeni raporlama çerçevesi hakkında zamanında deneyim kazanma Yeni raporlama çerçevesi hakkında zamanında deneyim kazanma Çok fazla ihtiyaç olmadı ğ ı sürece ilave bir enstitüye gerek yok Çok fazla ihtiyaç olmadı ğ ı sürece ilave bir enstitüye gerek yok Yeni bir mekanizmanın maliyetinin ve faydalarının dengelenmesi Yeni bir mekanizmanın maliyetinin ve faydalarının dengelenmesi

22 22 2. Avrupa’da bir IFRS yorumlama mekanizmasına ihtiyaç var mı ? Akılda tutulması gereken önemli unsurlar: Akılda tutulması gereken önemli unsurlar: 1.IFRS’nin temel özelliklerinin korunmasının önemi - uluslararası - kural esaslı 2.AB’deki oyunculara uygulama hakkında daha fazla kılavuzluk sa ğ lama iste ğ i - gereken tutarlık seviyesi nedir? 3.IFRS’nin uygulama ve yorumlamasında üçüncü ülkelerdeki menkul kıymet ihraç eden kurulu ş ların rolü ne olacak?

23 23 IFRS’de yorum olanağı: Ölüm öpücüğü mü?

24 24 IFRS’de yorum olanağı: yoksa Başarıya giden yol mu?


"1 IFRS’de Yorum Olanağı : IFRS için Ölüm Öpücüğü mü yoksa Başarıya Giden Yol mu? Prof. Dr. S. J. Maijoor (AFM)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları