Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

2 WEB SAYFASI TANITIMI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı WEB SAYFASI TANITIMI Selim BENER Ocak 2015 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

3 PAYDAŞLARI VE BİLGİ SİSTEMLERİ WEB SAYFASINDA BULUNANLAR
SUNUM İÇERİĞİ DAİRE PERSONELİ YÖNETİM ŞEMASI BİRİMLERİ PAYDAŞLARI VE BİLGİ SİSTEMLERİ TEŞEKKÜR WEB SAYFASINDA BULUNANLAR FİNANSAL ANALİZ FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

4 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
YÖNETİM ŞEMASI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

5 Yönetim Şeması FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI 7 29
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanlığı Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı Sağlık Sigortası ve Faturalandırma Birimi Maliyet Analizi Birimi Mali Analiz Birimi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Finansal Analiz Uzmanı Sağlık Tesisi İdari ve Mali İşler Müdürü TİG Birim Sorumlusu İstatistik Birim Sorumlusu Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Faturalandırma Birim Sorumlusu Koordinasyon HBYS Birim Sorumlusu Satınalma Birim Sorumlusu Başhekimlik Tıbbi Danışman Finansal Koordinasyon Birimi Yönetim Şeması Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Paydaşlar Koordinasyon FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI 7 29

6 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
DAİRE PERSONELİ FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

7 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
Uzm. Selim BENER Finansal Analiz Daire Başkanı 1972 yılında Kırıkkale’de doğdu. İlk ve ortaokulu Kırıkkale’de tamamladı yılında Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Toplum Sağlığı Bölümünden, 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek okulundan, 1997 yılında Ankara Sağlık Eğitim Enstitüsü Toplum Sağlığı Bölümünden, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı AB Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programından mezun oldu. 1989 yılında Zonguldak Ereğli Kurtlar Köyü Sağlık Ocağında Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) olarak göreve başladıktan sonra, yılları arasında Zonguldak Ereğli Merkez Sağlık Ocağında Sağlık Memuru (Çevre Sağlığı), yılları arasında Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesinde Sağlık Memuru (Laboratuvar Teknisyenliği), yılları arasında Ankara Sağlık Eğitim Enstitüsünde Sağlık Memuru (Öğrencilik), yılları arasında Ankara Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şubesinde Tıbbi Teknolog, yılları arasında Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Müdür Yardımcısı, yılları arasında Genelkurmay Başkanlığında Sağlık Daire Başkanlığında Sağlık Teğmen (Askerlik), yılları arasında Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Müdür Yardımcısı, yılları arasında Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hastane Müdürü olarak görev yaptı. 2012 Yılı Mart Ayında Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzleme Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığında Maliyet Analizi Daire Başkanı olarak göreve başladı Yılı Nisan Ayından itibaren Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığında Finansal Analiz Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babası olan Selim BENER'in, aldığı ödül, katıldığı eğitim, kurs, seminer ve sempozyum faaliyetlerinin yanında, uzmanlık ve konu alanıyla ilgili çok sayıda çalışması, projesi ve yayını bulunmaktadır. FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

8 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
SAĞLIK SİGORTASI VE FATURALANDIRMA İSA KAYA SAĞLIK MEMURU 13 56 NEJDET OKTAN 13 54 ALPER KURU SAĞLIK TEKNİKERİ 13 95 ALİ KEMAL ÇAYLAN UZMAN HEKİM 15 96 SEVİL DENER HEMŞİRE 13 94 MALİYET ANALİZİ TANER KAYGUSUZ 13 36 FATMA YILMAZ TIBBİ TEKNOLOG 18 38 İLKNUR DEMİR 13 37 NURGÜL AĞCA 18 45 HACER BİRLİK 13 38 FATİH KODALAK ECZACI 18 58 ALİ GÜL 14 77 SEVDA POLAT 14 14 FUNDA ÖZYÖN 18 09 MALİ ANALİZ SALİH HEKİM 13 61 BURCU ŞAHİN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ 13 93 DEVRİM YALÇINKAYA 17 47 HANDAN ÖZTÜRK RADYOLOJİ TEKNİKERİ 18 57 MEHRİBAN SÜER EBE 13 55 DİLEK SÜNER V.H.K.İ FİNANSAL KOORDİNASYON NURCAN SAĞLAM V.H.K.İ. 13 45 UFUK ÇETİN MEMUR 13 49 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

9 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
BİRİMLERİ FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

10 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
Sağlık Sigortası ve Faturalandırma Birimi Sosyal Güvenlik Uygulamaları hakkında yetkili organlara sunulmak üzere kurum görüşünü oluşturmak ve bağlı sağlık kuruluşları ile başta Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü olmak üzere tüm paydaşlarıyla yazışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak, Bağlı sağlık kuruluşlarında uygulanmak üzere genel ve özel sağlık sigortacılığı alanında politikalar oluşturulması hususunda çalışmalar yapmak ve kurum görüşünü oluşturmak, Bağlı sağlık kuruluşlarının faturalandırma ile ilgili iş ve işlemlerini koordine etmek, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce oluşturulan "Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi" için katkı sağlamak, Özel sektör hizmet satışına yönelik Kurum fiyatlarını belirlemek, Banka Sandıkları için protokol oluşturmak, İstisnai sağlık hizmetlerinden alınacak ilave ücretlere yönelik düzenlemeleri yürütmek, Bakanlar Kurulu Kararınca 4736 sayılı Kanundan muaf tutulan iş ve işlemlerin sağlık tesislerine olan yükünü belirlemek, Sağlık kuruluşlarında verilen hizmetlerin fiyatlandırılmasına ilişkin görüş oluşturmak üzere komisyonlar kurmak ve ilgili birimlere öneride bulunmak. FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

11 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
Maliyet Analizi Birimi Hastanelerde yürütülen hizmetlerin hasta, hastalık ve klinik düzeyde gider dağılımları ve maliyetlerine ilişkin çalışmalar yapmak, Klinik maliyet hesaplamalarına yönelik çalışmalar yapmak, Teşhis ve tedavi yöntemlerini maliyet etkinlik ve maliyet yararlılık yönünden değerlendirmek ve bu alanda çalışmalar yapmak, Maliyet analizine yönelik yöntem belirlemek, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık kuruluşlarınca sunulan sağlık hizmetlerinin işlem maliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak ve yetkili organlara sunulmak üzere kurum görüşünü oluşturmak, Yapılan maliyet çalışmalarından bilimsel yayınlar oluşturmak. FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

12 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
Mali Analiz Birimi Birlik ve bağlı sağlık kuruluşlarına ait mali değerlerin, kurumsal kaynak ve hizmet göstergeleri ışığında, rol ve benzer hastane ortalamalarına göre karşılaştırmalarını yapmak, Birlik ve bağlı sağlık kuruluşlarının güncel mali durumu hakkında Kurum üst yönetimine aylık olarak periyodik rapor sunmak, Birlik ve bağlı sağlık kuruluşlarının hizmet üretim performansını ve gelir-gider dengesini benzer özellikteki diğer kuruluşlarla yıl sonunda karşılaştırmalı olarak analiz etmek ve Finansal Analiz Yıllık Raporunu hazırlamak, Global planlamalarda kullanılmak üzere kısa, orta ve uzun vadeli olarak, gelecek aylara ve yıllara ait Türkiye Geneli projeksiyonlar oluşturmak, Ek ödeme dağıtımına esas hazine payı uygulaması konusunda analizler yapmak, Hastanelerin Birleşme ve Ayrılmasına Yönelik Finansal Analiz Değerlendirme Raporları Hazırlamak, FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

13 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
Finansal Koordinasyon Birimi Finansal Analiz Daire Başkanlığının faaliyet alanıyla ilgili olarak Birlikler ve sağlık kuruluşları düzeyinde teşkilatlanmayı sağlamak, organizasyon ve görevlendirmeleri yapmak, Finansal Analiz Daire Başkanlığının Kurumsal WEB Sayfasını güncel tutmak, Finansal Analiz Daire Başkanlığının arşiv, evrak ve özlük iş ve işlemlerini yürütmek, Finansal Analiz Daire Başkanlığının haftalık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, SABİM, BİMER, Soru Önergesi, İç Denetim, stratejik plan iş ve işlemlerini yürütmek, Birimleri ile diğer daireler arasında koordinasyonu sağlamak. Finansal Analiz Daire Başkanlığının konu alanı ile ilgili eğitim faaliyetlerini yürütmek, FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

14 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
PAYDAŞLARI ve BİLGİ SİSTEMLERİ FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

15 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
Paydaşları Sosyal Güvenlik Kurumu, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kamu Hastane Birlikleri, Diğer Paydaşlar, FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

16 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
Bilgi Sistemleri Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS), Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS - Karar Destek Sistemi) KDS (Karar Destek Sistemleri) Uygulamaları, TKHK - Ortak Uygulama Havuzu, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Ek Ödeme Bilgi Sistemleri, Hizmet Alımları Kapsamında Çalıştırılacak İşçi Sayısının Tespiti ve Takibi Sistemi, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB), FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

17 WEB SAYFASINDA BULUNANLAR FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

18 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
Birim İşlerinin Akış Şemaları Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımı Pratik Hesaplama Yöntemiyle Maliyet Analizi Çalışmaları Sağlık Sigortası ve Faturalandırma Birimi SUT Kapsam Dışı İşlemler ve/veya GSS Kapsamı Dışındakilere Sunulacak Sağlık Hizmetlerine Yönelik Fiyat Tarifesi Oluşturma Banka Sandığı Vakıfları İle Yapılan Sözleşmenin Uygulamasına Yönelik Görüş Talepleri Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesine Yönelik Görüş Oluşturulması Klinik Araştırma Fiyatlandırma Komisyonuna Katılım Silah Ruhsatı Sağlık Kurulu Raporu Paket Fiyat Uygulamasına Yönelik Birliğin Görüş Talepleri Hastane Birleşme ve Ayrılmasına Yönelik Finansal Analiz Değerlendirme Raporları FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

19 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
Finansal Raporlar Birlikler ve bağlı hastanelerin güncel finansal durumu hakkında üst düzey yönetime, bilgi verilmesi amacıyla hazırlanan raporlardır. Aylık Finansal Risk Analizi Raporu, borçluluk katsayısı (net borcun aylık ortalama tahakkuka oranı) dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Böylece finansal açıdan derece riskli kurumlar tespit edilmektedir. Türkiye Geneli Gelir Gider Analizi Raporunun aylık periyodlarla revizesi yapılmaktadır. Yılsonu itibarıyla birlikler ve bağlı sağlık tesisleri düzeyinde hazırlanan Yıllık Finansal Risk Analizi Raporu Genel Sekreterliklerimize resmi olarak gönderilmektedir. Birliklerde Ana Arter Hastane Seçimi ve Hastanelerde Hizmet Rolü Merkezli Finansal Gruplandırma Raporu Yılı Kamu Hastaneleri Birliklerinin Finansal Verilerinin Konsolidasyonu FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

20 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
Finansal Analiz Sunum Formatı Birlik ve bağlı sağlık tesislerinin finansal değerlendirmesi yapılırken kullanılan sunum formatına ve tanımlayıcı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Analiz yapılan birlikler ve sağlık tesislerinin listesi her ayın ilk mesai gününde revize edilmektedir. (Son güncelleme tarihi ) Birlik ve Bağlı Sağlık Tesislerinin Finansal Değerlendirmesi Yapılırken Kullanılan Sunum Formatı Finansal Risk Analizi Raporunda Kullanılan Kriterler ve Tanımları Detaylı Finansal Analizi Yapılan Birlik ve Sağlık Tesisleri İl Değerlendirmesi Kapsamında Yapılan Birlik ve Bağlı Sağlık Tesisleri Düzeyindeki Finansal Analiz Değerlendirmeleri FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

21 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
Pratik Maliyet Hesaplama Detaylı Bilgi İçin Daire Başkanlığımız Maliyet Muhasebesi Birimi ile İrtibata Geçebilirsiniz. Maliyet Analizi Çalışmalarında Giderleri Belirlemede Sağlık Tesislerince Doldurulması Gereken Form (Revize ) Maliyet Analizi Çalışmalarında Gider Belirleme Tablolarını Doldururken Sağlık Tesislerince Uygulanacak Yöntem (Revize ) FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

22 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
Klinik Maliyetlendirme Klinik Maliyetlendirme Çalışma Takvimi Genel Muhasebe Eğitimi Maliyet Muhasebesi Eğitimi Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Muhasebesi Maliyet Muhasebesi Kayıt Düzeni Gider Dağıtımları (1. Dağıtım, 2. Dağıtım, 3. Dağıtım) Sağlık Kurumlarında Giderlerin Saptanması ve İzlenmesi, İşçilik/Personel Giderleri ve Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetleri Sağlık Kurumlarında Giderlerin Saptanması ve İzlenmesi, Çeşitli Giderler, Vergi, Resim ve Harçlar Amortismanlar ve Tükenme Payları Finansman Giderleri FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

23 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
Fiyat Tarifeleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Güncel Fiyat Listesi Sağlık Uygulama Tebliğleri (SUT) ve Eki Fiyat Tarifeleri Ek Ödemeye Esas Güncel Girişimsel İşlem Listesi Faturalandırılamayan İşlem Tahakkukları Türk Tabipler Birliği (TTB) 2015 Yılı Katsayılar Listesi Sağlık Bakanlığı Ruhsatlandırma ve Lisans Bedelleri Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Hakkında Yılı Yurt Dışı İlaç Fiyat Tarifeleri İstisnai Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi Özel Hasta Odaları Fiyat Tarifesi Deney Hayvanları Fiyat Tarifesi FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

24 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
Faturalandırma Algoritmaları Hazırlanmasına ihtiyaç duyduğunuz veya düzenlemesi gerektiğini düşündüğünüz faturalandırma algoritmalarını lütfen adresimize bildiriniz. Algoritmalar rehberlik amacıyla geliştirilmekte olup, mevzuattan kaynaklanan uygulama zorunluluklarını ortadan kaldırmamaktadır. Bu nedenle sağlık tesislerimizce yürürlükteki mevzuat mutlaka dikkate alınmalıdır. Mevzuat gereğince Faturalandırılamayan İşlem Tahakkuklarının muhasebe kayıtlarının zamanında ve doğru şekilde yapılmasının ödenek planlamalarında dikkate alındığı unutulmamalıdır. İnsan Ticareti Mağdurları Algoritması-Revize NATO Bünyesinde Ülkemiz Sınırları İçerisinde Görevli Yabancı Askerler-Revize Kurum İle Protokolü Bulunan Banka Sandığı Vakfı Mensupları ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişiler-Revize FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

25 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
Yürürlükte Olan Hizmet Protokolleri Yurtdışı İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri İçin Tıklayınız Yurt Dışı İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeler Uluslararası Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri için Tıklayınız T.C. Ziraat Bankası ve Türkiye Halk Bankası Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ile Protokol (Değişiklikler Eklenmiş Son Hali) Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı ile Protokol (Değişiklikler Eklenmiş Son Hali) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı ile Protokol (Değişiklikler Eklenmiş Son Hali) Şeker Sigorta AŞ Personeli Sigorta ve Yardım Sandığı Vakfı TOBB Vakfı Protokolü FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

26 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
Özele Hizmet Satışı Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Makam Onayı Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Üst Yazısı Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımı Algoritması Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımı Algoritması (İlk defa kapsama alınacak hizmet talepleri) Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımı Muhasebe Kaydı İşlemleri Algoritması FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

27 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
Mevzuat Kanun Kanun Hükmünde Kararname Bakanlar Kurulu Kararları Yönetmelik Yönerge Tebliğ Genelge Genel Düzenleme Usul ve Esaslar FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

28 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
Genel Düzenlemeler Daire Başkanlığımızın konu alanı ile ilgili genel yazılara ve düzenlemelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için mevzuat bölümünü ziyaret ediniz. Ortopedi Bilimsel Danışma Kurulu Onayı Alınmadan Yapılan Ameliyatlar Hakkında Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönergesi Hakkında Hatalı Faturalandırma Hakkında Ödenek Dağılımı Hakkında Faturalandırılamayan İşlem Tahakkukları Hakkında Geçici Koruma Altındaki Yabancılara İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

29 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
Sıkça Sorulan Sorular Daire Başkanlığımıza sıkça sorulan sorulara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Soru ve önerileriniz için adresimiz hizmetinizdedir. Daha detaylı bilgi için mevzuat bölümünü ziyaret ediniz. Kuruma bağlı sağlık tesislerince; Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge kapsamında, hekim muayene ve konsültasyon hizmetlerine yönelik sözleşme düzenlenebilir mi? Diyetisyen Desteği Hizmeti Kapsamında Diyetisyene Başvuran Hastaların Kan Tahlilleri Nasıl İstenir? FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

30 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
Yazışmalar ve Evrak Takip Daire Başkanlığımızın güncel yazışmalarını aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz. Devam eden yazışma süreçleri her ayın ilk iş günü güncellenmektedir. Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarına Yönelik Düzenlemeler Hakkındaki Genel Yazı Cevap bekleyen yazılarınız 2014 Yılı Evrak İstatistiği FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

31 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
Yürütülen Faaliyetler Tamamlanan ve Planlanan Çalışmalarımız için ise Ana Sayfadaki Kurumsal Menümüzü ziyaret edebilirsiniz Genel Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi Eğitimi Hemodiyaliz İşlemi Maliyet Analizi Çalışması 30 Kalem Artroskopi İşlemi Maliyet Analizi Çalışması Klinik Maliyetlendirme Projesi Periton Diyalizi Maliyet Analizi Çalışması Birlik ve Bağlı Sağlık Tesisleri Finansal Analiz Değerlendirme Toplantıları Türkiye Geneli, Birlikler ve Sağlık Tesisleri Rol Düzeyinde Aylık Finansal Risk Analizi Raporu Ek Ödemeye Esas Hazine Payı Oranının Belirlenmesi FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

32 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
Planlanan Faaliyetler Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerinin Bünyesinde Fatura İnceleme Komisyonlarının Oluşturulması Türkiye Geneli, Birlikler ve Sağlık Tesisleri Rol Düzeyinde Aylık Finansal Risk Analizi Raporu 2014 Yılı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinin Bazı Finansal Göstergelere Göre Rol Bazlı Karşılaştırmalı Analizi Yılı Kamu Hastaneleri Birliklerinin Finansal Verilerinin Konsolidasyonu FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

33 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
Tamamlanan Faaliyetler (Örnekler) Sağlık Alanında Modelleme Yöntemleri Ve Analitik Karar Verme, STD Çalışmalarından Uygulama Örnekleri – Aralık 2014 Kırıkkale Üniversitesi Sağlık İdarecileri Günü Sempozyumu - Aralık 2014 Nevşehir Kamu Hastaneleri Birliği Finansal Analiz Değerlendirmesi - Aralık 2014 13 Kalem Kardiyovasküler Cerrahi İşlemi Maliyet Analizi Çalışması - Aralık 2014 Çocuk İzlem Merkezlerinin (Çim) İşletme Maliyetlerinin Hesaplanması - Aralık 2014 Faturalandırmasında Sorun Yaşanan İşlemlere Yönelik Olarak Algoritmaların Oluşturulması - Aralık 2014 Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği Finansal Analiz Değerlendirme Toplantısı - Aralık 2014 6 Kalem Kemik İliği Nakli Maliyet Analizi Çalışması - Aralık 2014 Total Parenteral Nütrisyon (TPN) Maliyet Analizi – Aralık 2014 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

34 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
İyi Uygulama Örnekleri Konya İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Sağlık Tesislerinde Finansal Sürdürebilirlik ve Sağlık Bakım Hizmetleri 2015 Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Teknik Servis İş Gücü ve Verimlilik Analizi 2013 Ankara 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Genel Sağlık Sigortası Kapsamındaki Hastalar İçin Faturalama İş Akış Şeması 2013 M.S. Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Maliyet Çalışması 2013 Faaliyet Tabanlı Maliyet Yönetimi Bakışıyla Hastane Maliyet Analizi: Karamürsel Devlet Hastanesi'nde Bir Uygulama 2013 Karaman Devlet Hastanesi FTR, Psikiyatri ve Yoğun Bakım Klinikleri Faaliyete Dayalı Maliyet Raporu Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi Mali Analizi Ocak Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Departmantal Maliyet Çalışması 2012 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

35 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
Birlik ve Tesis Görevlilerimiz Personel listelerinde değişiklik olması halinde adresi aracılığıyla Daire Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. Listeler her ayın ilk mesai günü güncellenmektedir. (Son güncelleme tarihi ) Birlikler Bünyesinde Fatura İnceleme Komisyonu oluşturulmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Kapsamı, kimlerden oluşacağı ve iş akışları ilerleyen süreçte duyurulacaktır. Birlik Finansal Analiz Uzman Listesi Sağlık Tesisi Faturalandırma Personel Listesi FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

36 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
Eğitim Sunumları Fiyat Tarifeleri Faturalandırılmasında Sorun Yaşanan İşlemler Hakkında Nisan 2014 659 Sayılı KHK Kapsamında Uyuşmazlıkların Sulhen Çözümü Faturalandırmada Dönem Sonlandırma 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Geçici 20. Maddesi Kapsamında Kurulmuş Olan Vakıflar İle Protokoller Mali Analiz Eğitim Sunumu MEDULA Sistemi Versiyon FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

37 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
Duyurular Ortopedi Bilimsel Danışma Kurulu Onayı Alınmadan Yapılan Ameliyatlar Hakkında Duyuru Hatalı Tıbbi Malzeme Faturalandırılması Hakkında SGK Duyurusu Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge İstisnai Sağlık Hizmetlerinde İlave Ücret Uygulaması Faturalandırılamayan İşlem Tahakkukları Geçici Koruma Altındaki Yabancılara İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

38 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
3.Günümüzün Devamı Teşekkür ederiz.. FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI


"FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları