Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI. DAİRE PERSONELİ YÖNETİM ŞEMASI BİRİMLERİ PAYDAŞLARI VE BİLGİ SİSTEMLERİ TEŞEKKÜR WEB SAYFASINDA BULUNANLAR FİNANSAL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI. DAİRE PERSONELİ YÖNETİM ŞEMASI BİRİMLERİ PAYDAŞLARI VE BİLGİ SİSTEMLERİ TEŞEKKÜR WEB SAYFASINDA BULUNANLAR FİNANSAL."— Sunum transkripti:

1 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

2

3 DAİRE PERSONELİ YÖNETİM ŞEMASI BİRİMLERİ PAYDAŞLARI VE BİLGİ SİSTEMLERİ TEŞEKKÜR WEB SAYFASINDA BULUNANLAR FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

4

5 729 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanlığı Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı Sağlık Sigortası ve Faturalandırma Birimi Maliyet Analizi Birimi Mali Analiz Birimi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Finansal Analiz Uzmanı Sağlık Tesisi İdari ve Mali İşler Müdürü TİG Birim Sorumlusu İstatistik Birim Sorumlusu Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Faturalandırma Birim Sorumlusu Koordinasyon HBYS Birim Sorumlusu Satınalma Birim Sorumlusu Sağlık Tesisi Başhekimlik Tıbbi Danışman Finansal Koordinasyon Birimi Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Paydaşlar Koordinasyon

6 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

7 Uzm. Selim BENER Finansal Analiz Daire Başkanı 1972 yılında Kırıkkale’de doğdu. İlk ve ortaokulu Kırıkkale’de tamamladı. 1989 yılında Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Toplum Sağlığı Bölümünden, 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek okulundan, 1997 yılında Ankara Sağlık Eğitim Enstitüsü Toplum Sağlığı Bölümünden, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı AB Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programından mezun oldu. 1989 yılında Zonguldak Ereğli Kurtlar Köyü Sağlık Ocağında Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) olarak göreve başladıktan sonra, 1990-1991 yılları arasında Zonguldak Ereğli Merkez Sağlık Ocağında Sağlık Memuru (Çevre Sağlığı), 1991-1994 yılları arasında Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesinde Sağlık Memuru (Laboratuvar Teknisyenliği), 1994-1997 yılları arasında Ankara Sağlık Eğitim Enstitüsünde Sağlık Memuru (Öğrencilik), 1997- 1998 yılları arasında Ankara Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şubesinde Tıbbi Teknolog, 1998-1999 yılları arasında Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Müdür Yardımcısı, 1999-2001 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığında Sağlık Daire Başkanlığında Sağlık Teğmen (Askerlik), 2001-2009 yılları arasında Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Müdür Yardımcısı, 2009-2012 yılları arasında Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hastane Müdürü olarak görev yaptı. 2012 Yılı Mart Ayında Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzleme Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığında Maliyet Analizi Daire Başkanı olarak göreve başladı. 2014 Yılı Nisan Ayından itibaren Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığında Finansal Analiz Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babası olan Selim BENER'in, aldığı ödül, katıldığı eğitim, kurs, seminer ve sempozyum faaliyetlerinin yanında, uzmanlık ve konu alanıyla ilgili çok sayıda çalışması, projesi ve yayını bulunmaktadır. selim.bener@saglik.gov.tr

8 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK SİGORTASI VE FATURALANDIRMA İSA KAYASAĞLIK MEMURU13 56 NEJDET OKTANSAĞLIK MEMURU13 54 ALPER KURUSAĞLIK TEKNİKERİ13 95 ALİ KEMAL ÇAYLANUZMAN HEKİM15 96 SEVİL DENERHEMŞİRE13 94 MALİYET ANALİZİ TANER KAYGUSUZSAĞLIK MEMURU13 36 FATMA YILMAZTIBBİ TEKNOLOG18 38 İLKNUR DEMİRHEMŞİRE13 37 NURGÜL AĞCASAĞLIK TEKNİKERİ18 45 HACER BİRLİKHEMŞİRE13 38 FATİH KODALAKECZACI18 58 ALİ GÜLSAĞLIK MEMURU14 77 SEVDA POLATHEMŞİRE14 FUNDA ÖZYÖNHEMŞİRE18 09 MALİ ANALİZ SALİH HEKİMSAĞLIK MEMURU13 61 BURCU ŞAHİNENDÜSTRİ MÜHENDİSİ13 93 DEVRİM YALÇINKAYASAĞLIK MEMURU17 47 HANDAN ÖZTÜRKRADYOLOJİ TEKNİKERİ18 57 MEHRİBAN SÜEREBE13 55 DİLEK SÜNERV.H.K.İ13 61 FİNANSAL KOORDİNASYON NURCAN SAĞLAMV.H.K.İ.13 45 UFUK ÇETİNMEMUR13 49

9 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

10 Sağlık Sigortası ve Faturalandırma Birimi Sosyal Güvenlik Uygulamaları hakkında yetkili organlara sunulmak üzere kurum görüşünü oluşturmak ve bağlı sağlık kuruluşları ile başta Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü olmak üzere tüm paydaşlarıyla yazışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak, Bağlı sağlık kuruluşlarında uygulanmak üzere genel ve özel sağlık sigortacılığı alanında politikalar oluşturulması hususunda çalışmalar yapmak ve kurum görüşünü oluşturmak, Bağlı sağlık kuruluşlarının faturalandırma ile ilgili iş ve işlemlerini koordine etmek, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce oluşturulan "Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi" için katkı sağlamak, Özel sektör hizmet satışına yönelik Kurum fiyatlarını belirlemek, Banka Sandıkları için protokol oluşturmak, İstisnai sağlık hizmetlerinden alınacak ilave ücretlere yönelik düzenlemeleri yürütmek, Bakanlar Kurulu Kararınca 4736 sayılı Kanundan muaf tutulan iş ve işlemlerin sağlık tesislerine olan yükünü belirlemek, Sağlık kuruluşlarında verilen hizmetlerin fiyatlandırılmasına ilişkin görüş oluşturmak üzere komisyonlar kurmak ve ilgili birimlere öneride bulunmak.

11 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Maliyet Analizi Birimi Hastanelerde yürütülen hizmetlerin hasta, hastalık ve klinik düzeyde gider dağılımları ve maliyetlerine ilişkin çalışmalar yapmak, Klinik maliyet hesaplamalarına yönelik çalışmalar yapmak, Teşhis ve tedavi yöntemlerini maliyet etkinlik ve maliyet yararlılık yönünden değerlendirmek ve bu alanda çalışmalar yapmak, Maliyet analizine yönelik yöntem belirlemek, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık kuruluşlarınca sunulan sağlık hizmetlerinin işlem maliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak ve yetkili organlara sunulmak üzere kurum görüşünü oluşturmak, Yapılan maliyet çalışmalarından bilimsel yayınlar oluşturmak.

12 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Mali Analiz Birimi Birlik ve bağlı sağlık kuruluşlarına ait mali değerlerin, kurumsal kaynak ve hizmet göstergeleri ışığında, rol ve benzer hastane ortalamalarına göre karşılaştırmalarını yapmak, Birlik ve bağlı sağlık kuruluşlarının güncel mali durumu hakkında Kurum üst yönetimine aylık olarak periyodik rapor sunmak, Birlik ve bağlı sağlık kuruluşlarının hizmet üretim performansını ve gelir-gider dengesini benzer özellikteki diğer kuruluşlarla yıl sonunda karşılaştırmalı olarak analiz etmek ve Finansal Analiz Yıllık Raporunu hazırlamak, Global planlamalarda kullanılmak üzere kısa, orta ve uzun vadeli olarak, gelecek aylara ve yıllara ait Türkiye Geneli projeksiyonlar oluşturmak, Ek ödeme dağıtımına esas hazine payı uygulaması konusunda analizler yapmak, Hastanelerin Birleşme ve Ayrılmasına Yönelik Finansal Analiz Değerlendirme Raporları Hazırlamak,

13 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Finansal Koordinasyon Birimi Finansal Analiz Daire Başkanlığının faaliyet alanıyla ilgili olarak Birlikler ve sağlık kuruluşları düzeyinde teşkilatlanmayı sağlamak, organizasyon ve görevlendirmeleri yapmak, Finansal Analiz Daire Başkanlığının Kurumsal WEB Sayfasını güncel tutmak, Finansal Analiz Daire Başkanlığının arşiv, evrak ve özlük iş ve işlemlerini yürütmek, Finansal Analiz Daire Başkanlığının haftalık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, SABİM, BİMER, Soru Önergesi, İç Denetim, stratejik plan iş ve işlemlerini yürütmek, Birimleri ile diğer daireler arasında koordinasyonu sağlamak. Finansal Analiz Daire Başkanlığının konu alanı ile ilgili eğitim faaliyetlerini yürütmek,

14 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

15 Paydaşları Sosyal Güvenlik Kurumu, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kamu Hastane Birlikleri, Diğer Paydaşlar,

16 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Bilgi Sistemleri Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS), Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS - Karar Destek Sistemi) KDS (Karar Destek Sistemleri) Uygulamaları, TKHK - Ortak Uygulama Havuzu, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Ek Ödeme Bilgi Sistemleri, Hizmet Alımları Kapsamında Çalıştırılacak İşçi Sayısının Tespiti ve Takibi Sistemi, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB),

17 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

18 Birim İşlerinin Akış Şemaları Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımı Pratik Hesaplama Yöntemiyle Maliyet Analizi Çalışmaları Sağlık Sigortası ve Faturalandırma Birimi SUT Kapsam Dışı İşlemler ve/veya GSS Kapsamı Dışındakilere Sunulacak Sağlık Hizmetlerine Yönelik Fiyat Tarifesi Oluşturma Banka Sandığı Vakıfları İle Yapılan Sözleşmenin Uygulamasına Yönelik Görüş Talepleri Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesine Yönelik Görüş Oluşturulması Klinik Araştırma Fiyatlandırma Komisyonuna Katılım Silah Ruhsatı Sağlık Kurulu Raporu Paket Fiyat Uygulamasına Yönelik Birliğin Görüş Talepleri Hastane Birleşme ve Ayrılmasına Yönelik Finansal Analiz Değerlendirme Raporları

19 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Finansal Raporlar Birlikler ve bağlı hastanelerin güncel finansal durumu hakkında üst düzey yönetime, bilgi verilmesi amacıyla hazırlanan raporlardır. Aylık Finansal Risk Analizi Raporu, borçluluk katsayısı (net borcun aylık ortalama tahakkuka oranı) dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Böylece finansal açıdan 1.2.3.4.5. derece riskli kurumlar tespit edilmektedir. Türkiye Geneli Gelir Gider Analizi Raporunun aylık periyodlarla revizesi yapılmaktadır. Yılsonu itibarıyla birlikler ve bağlı sağlık tesisleri düzeyinde hazırlanan Yıllık Finansal Risk Analizi Raporu Genel Sekreterliklerimize resmi olarak gönderilmektedir. Birliklerde Ana Arter Hastane Seçimi ve Hastanelerde Hizmet Rolü Merkezli Finansal Gruplandırma Raporu 2013 - 2014 Yılı Kamu Hastaneleri Birliklerinin Finansal Verilerinin Konsolidasyonu

20 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Finansal Analiz Sunum Formatı Birlik ve bağlı sağlık tesislerinin finansal değerlendirmesi yapılırken kullanılan sunum formatına ve tanımlayıcı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Analiz yapılan birlikler ve sağlık tesislerinin listesi her ayın ilk mesai gününde revize edilmektedir. (Son güncelleme tarihi 03.02.2015) Birlik ve Bağlı Sağlık Tesislerinin Finansal Değerlendirmesi Yapılırken Kullanılan Sunum Formatı Finansal Risk Analizi Raporunda Kullanılan Kriterler ve Tanımları Detaylı Finansal Analizi Yapılan Birlik ve Sağlık Tesisleri İl Değerlendirmesi Kapsamında Yapılan Birlik ve Bağlı Sağlık Tesisleri Düzeyindeki Finansal Analiz Değerlendirmeleri

21 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Pratik Maliyet Hesaplama Detaylı Bilgi İçin Daire Başkanlığımız Maliyet Muhasebesi Birimi ile İrtibata Geçebilirsiniz. Maliyet Analizi Çalışmalarında Giderleri Belirlemede Sağlık Tesislerince Doldurulması Gereken Form (Revize 29.01.2015) Maliyet Analizi Çalışmalarında Gider Belirleme Tablolarını Doldururken Sağlık Tesislerince Uygulanacak Yöntem (Revize 29.01.2015)

22 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Klinik Maliyetlendirme Klinik Maliyetlendirme Çalışma Takvimi Genel Muhasebe Eğitimi Maliyet Muhasebesi Eğitimi Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Muhasebesi Maliyet Muhasebesi Kayıt Düzeni Gider Dağıtımları (1. Dağıtım, 2. Dağıtım, 3. Dağıtım) Sağlık Kurumlarında Giderlerin Saptanması ve İzlenmesi, İşçilik/Personel Giderleri ve Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetleri Sağlık Kurumlarında Giderlerin Saptanması ve İzlenmesi, Çeşitli Giderler, Vergi, Resim ve Harçlar Amortismanlar ve Tükenme Payları Finansman Giderleri

23 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Fiyat Tarifeleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Güncel Fiyat Listesi Sağlık Uygulama Tebliğleri (SUT) ve Eki Fiyat Tarifeleri Ek Ödemeye Esas Güncel Girişimsel İşlem Listesi Faturalandırılamayan İşlem Tahakkukları Türk Tabipler Birliği (TTB) 2015 Yılı Katsayılar Listesi Sağlık Bakanlığı Ruhsatlandırma ve Lisans Bedelleri Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Hakkında Yılı Yurt Dışı İlaç Fiyat Tarifeleri İstisnai Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi Özel Hasta Odaları Fiyat Tarifesi Deney Hayvanları Fiyat Tarifesi

24 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Faturalandırma Algoritmaları Hazırlanmasına ihtiyaç duyduğunuz veya düzenlemesi gerektiğini düşündüğünüz faturalandırma algoritmalarını lütfen tkhk.finansalanaliz@saglik.gov.tr adresimize bildiriniz. Algoritmalar rehberlik amacıyla geliştirilmekte olup, mevzuattan kaynaklanan uygulama zorunluluklarını ortadan kaldırmamaktadır. Bu nedenle sağlık tesislerimizce yürürlükteki mevzuat mutlaka dikkate alınmalıdır. Mevzuat gereğince Faturalandırılamayan İşlem Tahakkuklarının muhasebe kayıtlarının zamanında ve doğru şekilde yapılmasının ödenek planlamalarında dikkate alındığı unutulmamalıdır. İnsan Ticareti Mağdurları Algoritması-Revize 05.02.2015 NATO Bünyesinde Ülkemiz Sınırları İçerisinde Görevli Yabancı Askerler-Revize 05.02.2015 Kurum İle Protokolü Bulunan Banka Sandığı Vakfı Mensupları ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişiler-Revize 05.02.2015

25 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Yürürlükte Olan Hizmet Protokolleri Yurtdışı İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri İçin Tıklayınız Yurt Dışı İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeler Uluslararası Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri için Tıklayınız T.C. Ziraat Bankası ve Türkiye Halk Bankası Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ile Protokol (Değişiklikler Eklenmiş Son Hali) 08.01.2015 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı ile Protokol (Değişiklikler Eklenmiş Son Hali) 08.01.2015 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı ile Protokol (Değişiklikler Eklenmiş Son Hali) 08.01.2015 Şeker Sigorta AŞ Personeli Sigorta ve Yardım Sandığı Vakfı 17.12.2014 TOBB Vakfı Protokolü 26.12.1991

26 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Özele Hizmet Satışı Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Makam Onayı Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Üst Yazısı Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımı Algoritması 26.01.2015 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımı Algoritması (İlk defa kapsama alınacak hizmet talepleri) 26.01.2015 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımı Muhasebe Kaydı İşlemleri Algoritması 26.01.2015

27 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Mevzuat Kanun Kanun Hükmünde Kararname Bakanlar Kurulu Kararları Yönetmelik Yönerge Tebliğ Genelge Genel Düzenleme Usul ve Esaslar

28 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Genel Düzenlemeler Daire Başkanlığımızın konu alanı ile ilgili genel yazılara ve düzenlemelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için mevzuat bölümünü ziyaret ediniz. Ortopedi Bilimsel Danışma Kurulu Onayı Alınmadan Yapılan Ameliyatlar Hakkında 03.02.2015 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönergesi Hakkında 26.01.2015 Hatalı Faturalandırma Hakkında 21.01.2015 Ödenek Dağılımı Hakkında 12.01.2015 Faturalandırılamayan İşlem Tahakkukları Hakkında 07.01.2015 Geçici Koruma Altındaki Yabancılara İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 30.12.2014

29 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Sıkça Sorulan Sorular Daire Başkanlığımıza sıkça sorulan sorulara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Soru ve önerileriniz için tkhk.finansalanaliz@saglik.gov.tr adresimiz hizmetinizdedir. Daha detaylı bilgi için mevzuat bölümünü ziyaret ediniz. Kuruma bağlı sağlık tesislerince; Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge kapsamında, hekim muayene ve konsültasyon hizmetlerine yönelik sözleşme düzenlenebilir mi? 09.02.2015 Diyetisyen Desteği Hizmeti Kapsamında Diyetisyene Başvuran Hastaların Kan Tahlilleri Nasıl İstenir? 09.02.2015

30 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Yazışmalar ve Evrak Takip Daire Başkanlığımızın güncel yazışmalarını aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz. Devam eden yazışma süreçleri her ayın ilk iş günü güncellenmektedir. Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarına Yönelik Düzenlemeler Hakkındaki Genel Yazı Cevap bekleyen yazılarınız 02.02.2015 2014 Yılı Evrak İstatistiği 28.01.2015

31 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Yürütülen Faaliyetler Tamamlanan ve Planlanan Çalışmalarımız için ise Ana Sayfadaki Kurumsal Menümüzü ziyaret edebilirsiniz Genel Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi Eğitimi Hemodiyaliz İşlemi Maliyet Analizi Çalışması 30 Kalem Artroskopi İşlemi Maliyet Analizi Çalışması Klinik Maliyetlendirme Projesi Periton Diyalizi Maliyet Analizi Çalışması Birlik ve Bağlı Sağlık Tesisleri Finansal Analiz Değerlendirme Toplantıları Türkiye Geneli, Birlikler ve Sağlık Tesisleri Rol Düzeyinde Aylık Finansal Risk Analizi Raporu Ek Ödemeye Esas Hazine Payı Oranının Belirlenmesi

32 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Planlanan Faaliyetler Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerinin Bünyesinde Fatura İnceleme Komisyonlarının Oluşturulması Türkiye Geneli, Birlikler ve Sağlık Tesisleri Rol Düzeyinde Aylık Finansal Risk Analizi Raporu 2014 Yılı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinin Bazı Finansal Göstergelere Göre Rol Bazlı Karşılaştırmalı Analizi 2013 - 2014 Yılı Kamu Hastaneleri Birliklerinin Finansal Verilerinin Konsolidasyonu

33 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Tamamlanan Faaliyetler (Örnekler) Sağlık Alanında Modelleme Yöntemleri Ve Analitik Karar Verme, STD Çalışmalarından Uygulama Örnekleri – Aralık 2014 Kırıkkale Üniversitesi Sağlık İdarecileri Günü Sempozyumu - Aralık 2014 Nevşehir Kamu Hastaneleri Birliği Finansal Analiz Değerlendirmesi - Aralık 2014 13 Kalem Kardiyovasküler Cerrahi İşlemi Maliyet Analizi Çalışması - Aralık 2014 Çocuk İzlem Merkezlerinin (Çim) İşletme Maliyetlerinin Hesaplanması - Aralık 2014 Faturalandırmasında Sorun Yaşanan İşlemlere Yönelik Olarak Algoritmaların Oluşturulması - Aralık 2014 Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği Finansal Analiz Değerlendirme Toplantısı - Aralık 2014 6 Kalem Kemik İliği Nakli Maliyet Analizi Çalışması - Aralık 2014 Total Parenteral Nütrisyon (TPN) Maliyet Analizi – Aralık 2014

34 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI İyi Uygulama Örnekleri Konya İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Sağlık Tesislerinde Finansal Sürdürebilirlik ve Sağlık Bakım Hizmetleri 2015 Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Teknik Servis İş Gücü ve Verimlilik Analizi 2013 Ankara 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Genel Sağlık Sigortası Kapsamındaki Hastalar İçin Faturalama İş Akış Şeması 2013 M.S. Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Maliyet Çalışması 2013 Faaliyet Tabanlı Maliyet Yönetimi Bakışıyla Hastane Maliyet Analizi: Karamürsel Devlet Hastanesi'nde Bir Uygulama 2013 Karaman Devlet Hastanesi FTR, Psikiyatri ve Yoğun Bakım Klinikleri Faaliyete Dayalı Maliyet Raporu Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi Mali Analizi Ocak 2013 Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Departmantal Maliyet Çalışması 2012

35 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Birlik ve Tesis Görevlilerimiz Personel listelerinde değişiklik olması halinde tkhk.finansalanaliz@saglik.gov.tr adresi aracılığıyla Daire Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. Listeler her ayın ilk mesai günü güncellenmektedir. (Son güncelleme tarihi 10.02.2015) Birlikler Bünyesinde Fatura İnceleme Komisyonu oluşturulmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Kapsamı, kimlerden oluşacağı ve iş akışları ilerleyen süreçte duyurulacaktır. Birlik Finansal Analiz Uzman Listesi Sağlık Tesisi Faturalandırma Personel Listesi

36 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Eğitim Sunumları Fiyat Tarifeleri Faturalandırılmasında Sorun Yaşanan İşlemler Hakkında Nisan 2014 659 Sayılı KHK Kapsamında Uyuşmazlıkların Sulhen Çözümü Faturalandırmada Dönem Sonlandırma 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Geçici 20. Maddesi Kapsamında Kurulmuş Olan Vakıflar İle Protokoller Mali Analiz Eğitim Sunumu MEDULA Sistemi Versiyon 3-2012

37 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Duyurular Ortopedi Bilimsel Danışma Kurulu Onayı Alınmadan Yapılan Ameliyatlar Hakkında Duyuru 03.02.2015 Hatalı Tıbbi Malzeme Faturalandırılması Hakkında SGK Duyurusu 30.01.2015 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge 26.01.2015 İstisnai Sağlık Hizmetlerinde İlave Ücret Uygulaması 16.01.2015 Faturalandırılamayan İşlem Tahakkukları 07.01.2015 Geçici Koruma Altındaki Yabancılara İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 30.12.2014

38 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI


"FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI. DAİRE PERSONELİ YÖNETİM ŞEMASI BİRİMLERİ PAYDAŞLARI VE BİLGİ SİSTEMLERİ TEŞEKKÜR WEB SAYFASINDA BULUNANLAR FİNANSAL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları