Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mali İstatistik Kavramı ve Ülkemiz Uygulamaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mali İstatistik Kavramı ve Ülkemiz Uygulamaları"— Sunum transkripti:

1 Mali İstatistik Kavramı ve Ülkemiz Uygulamaları
Mahir ADANIR Maliye Uzmanı

2 İstatistik Nedir? Modern istatistik “yığın olayları” ve bunların oluşturduğu yığınları inceler, en genel manada “istatistiki verilerin toplanmasını, değerlendirilmesini, yorumlanmasını ve sunulmasını konu alan matematiksel bilim” olarak tanımlanır.

3 İstatistiğin İşlem Aşamaları
Verilerin Toplanması Verilerin Düzenlenmesi Tablo ve Grafik Şeklinde Gösterim Analiz, Tahmin ve Karar

4 Verilerin Derlenmesi YAZILI KAYNAK GÖZLEM DENEYSEL ANKET

5 Verilerin Sunulması Tablolar Grafikler

6 Mali İstatistik Kavramı
Uluslararası kriterlere göre oluşturulan kapsamdaki birimlerin gelir, gider, varlık ve yükümlülük bilgilerinin idari kayıtlardan, anket yöntemi veya diğer yöntemlerle derlenmesi, incelenmesi ve doğruluğunun sağlanması, anlamlı sonuçlar verecek şekilde tablo ve grafiklerle açıklanması ve belli sürelerle yayımlanması faaliyetidir.

7 Genel Yönetim Mali İstatistiklerinin Hukuki Dayanağı Nedir?
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununun 30, 52, 53 ve geçici 18. Maddeleri Genel yönetim muhasebe yönetmeliğinin 137. Maddesi Mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 441. Maddesi Genel yönetim mali istatistikleri kapsam ve uygulama genel tebliği

8 Genel Yönetim Mali İstatistiklerinin Amacı Nedir?
Hesap Verilebilirlik Mali Saydamlık Karar Alıcılara Yardımcı Olacak Verileri Sağlamak Performans Değerlendirmede Yol Gösterici Olmak

9 Mali İstatistik Kavramının Unsurları
Belirli kriterlere göre oluşturulan kapsam İdari kayıtlar, anket yöntemi veya diğer yöntemlerle derleme İnceleme ve doğruluğunu sağlama Anlamlı sonuçlar verecek şekilde tablo ve grafiklerle açıklama Belli sürelerle yayımlama

10 Belirli Kriterlere Göre Oluşturulan Kapsam
5018 sayılı kanun Esa 95 Sna 93 Gfsm 2001

11 Derleme Yöntemleri İdari kayıtlar Anket yöntemi
Diğer yöntemler (denetim veya araştırma raporları)

12 Tablo ve Grafiklerle Açıklama
Ulusal düzeyde yayınlanan tablolar Uluslar arası düzeyde yayınlanan tablolar Özel amaçlı tablolar

13 Belli Sürelerle Yayımlama
5018 Sayılı Kanun Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Resmi İstatistik Programı Ve Yayınlama Takvimi

14 Mali İstatistiklerin Kullanım Alanı
Mali politika belirleme aracıdır. Uluslararası makroekonomi ve istatistik kuruluşlarınca kullanılmaktadır. Uluslar arası kuruluşların değerlendirme aracıdır. TBMM, TCMB, TÜİK, Hazine, Kalkınma Bk., İller Bankası, Mahalli İdareler genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği…v.b. kurumlarca kullanılmaktadır. Akademisyenler ve yazarların araştırmalarında kullanılmaktadır Öğrencilerin araştırmalarında kullanılmaktadır.

15 GENEL YÖNETİM* MERKEZİ YÖNETİM MAHALLİ İDARELER
Genel Bütçeli İdareler Özel Bütçeli İdareler Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar MAHALLİ İDARELER İl Özel İdareleri Belediyeler Belediye Bağlı İdareleri** SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye İş Kurumu *5018 md.2’ye göre **Belediye Bağlı İdareleri 5018 md.52’ye göre kapsam dışındadır

16 GENEL YÖNETİM MERKEZİ YÖNETİM MAHALLİ İDARELER
Genel Bütçeli İdareler Özel Bütçeli İdareler Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (SPK ve BDDK hariç) Döner Sermayeler Bütçe Dışı Fonlar_ Sosyal Tesisler Merkezi Yönetim Kapsamındaki Diğer Kurumlar MAHALLİ İDARELER İl Özel İdareleri Belediyeler Kalkınma Ajansları Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Mahalli İdare Birlikleri SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI Sosyal Güvenlik Kurumu İşsizlik Sigortası Fonu Türkiye İş Kurumu

17 Mali İstatistik Verileri Nasıl Toplanıyor?
SAY 2000i Kamu Harcamaları ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)

18 Say2000 i KBS MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DIŞI FONLAR SOSYAL TESİSLER DÖNER
GENEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE DÜZ.DEN.KUR. BÜTÇE DIŞI FONLAR SOSYAL TESİSLER DÖNER SERMAYELER BÜTÇE DIŞI DİĞER KURUMLAR Devlet Borçları Muhasebe Birimi (Cuma Günleri), Vergi Daireleri (Her Sabah), Cumhurbaşkanlığı Muhasebe Birimi Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu (Takip eden 5 iş günü) Say2000 i KİK, BDDK, EPDK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (Takip eden 5 iş günü) KBS Üçer Aylık Dönemlerde Mizan Verisi

19 KBS den aylık olarak derlenmektedir.
MAHALLİ İDARELER BELEDİYELER BAĞLI İDARELER İL ÖZEL İDARELERİ MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KALKINMA AJANSLARI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ KBS den aylık olarak derlenmektedir. KBS den üçer aylık olarak derlenmektedir.

20 Veri Giriş Dönemleri KÜMÜLATİF YILLIK KÜMÜLATİF ÜÇER AYLIK
KÜMÜLATİF AYLIK KÜMÜLATİF ÜÇER AYLIK KÜMÜLATİF YILLIK İL ÖZEL İDARELERİ BELEDİYELER MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ TAKİP EDEN AYIN SONUNA KADAR GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ DİĞER BİRİMLER TAKİP EDEN AYIN SONUNA KADAR GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ TÜM BİRİMLER ŞUBAT AYI SONUNA KADAR

21 Veriler hatalı gönderilir veya süresinde gönderilmez ise
1 aylık ek süre verilir Üst yöneticiden idari para cezası uygulanması istenir Mali hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisine idari para cezası uygulanır Durum Bakanlığa bildirilir

22 Derlenen Mali Veriler Kimler Tarafından Kontrol Edilmektedir?
Muhasebe Birimi Kontrol Görevlileri İl Kontrol Görevlileri Merkezdeki İlgili Şubeler Maliye Bakanlığı Denetim Elemanları Sayıştay'ca Yapılan İnceleme

23 Veri Derlemede Görevli Birimler
BAKANLIK VALİLİK DEFTERDARLIK İL KONTROL GÖREVLİSİ MUHASEBE BİRİMİ KONTROL GÖREVLİSİ VERİ GİRİŞ GÖREVLİSİ


"Mali İstatistik Kavramı ve Ülkemiz Uygulamaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları