Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mali İstatistik Kavramı ve Ülkemiz Uygulamaları Mahir ADANIR Maliye Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mali İstatistik Kavramı ve Ülkemiz Uygulamaları Mahir ADANIR Maliye Uzmanı."— Sunum transkripti:

1 Mali İstatistik Kavramı ve Ülkemiz Uygulamaları Mahir ADANIR Maliye Uzmanı

2 Modern istatistik “yığın olayları” ve bunların oluşturduğu yığınları inceler, en genel manada “istatistiki verilerin toplanmasını, değerlendirilmesini, yorumlanmasını ve sunulmasını konu alan matematiksel bilim” olarak tanımlanır. İstatistik Nedir?

3 İstatistiğin İşlem Aşamaları Verilerin Toplanması Verilerin Düzenlenmesi Tablo ve Grafik Şeklinde Gösterim Analiz, Tahmin ve Karar

4 Verilerin Derlenmesi YAZILI KAYNAK GÖZLEM DENEYSEL ANKET

5 TablolarGrafikler Verilerin Sunulması

6 Mali İstatistik Kavramı Uluslararası kriterlere göre oluşturulan kapsamdaki birimlerin gelir, gider, varlık ve yükümlülük bilgilerinin idari kayıtlardan, anket yöntemi veya diğer yöntemlerle derlenmesi, incelenmesi ve doğruluğunun sağlanması, anlamlı sonuçlar verecek şekilde tablo ve grafiklerle açıklanması ve belli sürelerle yayımlanması faaliyetidir.

7 Genel Yönetim Mali İstatistiklerinin Hukuki Dayanağı Nedir? 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununun 30, 52, 53 ve geçici 18. Maddeleri Genel yönetim muhasebe yönetmeliğinin 137. Maddesi Mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 441. Maddesi Genel yönetim mali istatistikleri kapsam ve uygulama genel tebliği

8 Genel Yönetim Mali İstatistiklerinin Amacı Nedir? Hesap Verilebilirlik Mali Saydamlık Karar Alıcılara Yardımcı Olacak Verileri Sağlamak Performans Değerlendirmede Yol Gösterici Olmak

9 Belirli kriterlere göre oluşturulan kapsam İdari kayıtlar, anket yöntemi veya diğer yöntemlerle derleme İnceleme ve doğruluğunu sağlama Anlamlı sonuçlar verecek şekilde tablo ve grafiklerle açıklama Belli sürelerle yayımlama Mali İstatistik Kavramının Unsurları

10 5018 sayılı kanun Esa 95 Sna 93 Gfsm 2001 Belirli Kriterlere Göre Oluşturulan Kapsam

11 İdari kayıtlarAnket yöntemiDiğer yöntemler (denetim veya araştırma raporları) Derleme Yöntemleri

12 Ulusal düzeyde yayınlanan tablolar Uluslar arası düzeyde yayınlanan tablolar Özel amaçlı tablolar Tablo ve Grafiklerle Açıklama

13 5018 Sayılı Kanun Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Resmi İstatistik Programı Ve Yayınlama Takvimi Belli Sürelerle Yayımlama

14 Mali politika belirleme aracıdır.Uluslararası makroekonomi ve istatistik kuruluşlarınca kullanılmaktadır.Uluslar arası kuruluşların değerlendirme aracıdır. TBMM, TCMB, TÜİK, Hazine, Kalkınma Bk., İller Bankası, Mahalli İdareler genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği…v.b. kurumlarca kullanılmaktadır. Akademisyenler ve yazarların araştırmalarında kullanılmaktadırÖğrencilerin araştırmalarında kullanılmaktadır. Mali İstatistiklerin Kullanım Alanı

15 GENEL YÖNETİM* MERKEZİ YÖNETİM Genel Bütçeli İdarelerÖzel Bütçeli İdareler Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar MAHALLİ İDARELER İl Özel İdareleriBelediyeler Belediye Bağlı İdareleri** SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye İş Kurumu *5018 md.2’ye göre **Belediye Bağlı İdareleri 5018 md.52’ye göre kapsam dışındadır

16 GENEL YÖNETİM MERKEZİ YÖNETİM Genel Bütçeli İdarelerÖzel Bütçeli İdareler Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (SPK ve BDDK hariç) Döner SermayelerBütçe Dışı Fonlar__Sosyal Tesisler Merkezi Yönetim Kapsamındaki Diğer Kurumlar MAHALLİ İDARELER İl Özel İdareleriBelediyelerKalkınma Ajansları Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Mahalli İdare Birlikleri SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI Sosyal Güvenlik Kurumu İşsizlik Sigortası FonuTürkiye İş Kurumu

17 Mali İstatistik Verileri Nasıl Toplanıyor? SAY 2000i Kamu Harcamaları ve Muhasebe Bili ş im Sistemi (KBS)

18 MERKEZİ YÖNETİM GENEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE DÜZ.DEN.KUR. BÜTÇE DIŞI FONLAR SOSYAL TESİSLER DÖNER SERMAYELER BÜTÇE DIŞI DİĞER KURUMLAR Say2000iSay2000i KBSKBS  Devlet Borçları Muhasebe Birimi (Cuma Günleri), Vergi Daireleri (Her Sabah), Cumhurbaşkanlığı Muhasebe Birimi  Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu (Takip eden 5 iş günü )  KİK, BDDK, EPDK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (Takip eden 5 iş günü)  Üçer Aylık Dönemlerde Mizan Verisi

19 MAHALLİ İDARELER MAHALLİ İDARELER BELEDİYELER BAĞLI İDARELER İL ÖZEL İDARELERİ MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KALKINMA AJANSLARI KALKINMA AJANSLARI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ KBS den aylık olarak derlenmektedir. KBS den üçer aylık olarak derlenmektedir.

20 KÜMÜLATİF AYLIK KÜMÜLATİF ÜÇER AYLIK KÜMÜLATİF YILLIK Veri Giriş Dönemleri İL ÖZEL İDARELERİ BELEDİYELER MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ TAKİP EDEN AYIN SONUNA KADAR GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ DİĞER BİRİMLER TAKİP EDEN AYIN SONUNA KADAR GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ TÜM BİRİMLER ŞUBAT AYI SONUNA KADAR

21 Veriler hatalı gönderilir veya süresinde gönderilmez ise 1 aylık ek süre verilir Üst yöneticiden idari para cezası uygulanması istenir Mali hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisine idari para cezası uygulanır Durum Bakanlığa bildirilir

22 Muhasebe Birimi Kontrol Görevlileri İl Kontrol Görevlileri Merkezdeki İlgili Şubeler Maliye Bakanlığı Denetim Elemanları Sayıştay'ca Yapılan İnceleme Derlenen Mali Veriler Kimler Tarafından Kontrol Edilmektedir?

23 Veri Derlemede Görevli Birimler


"Mali İstatistik Kavramı ve Ülkemiz Uygulamaları Mahir ADANIR Maliye Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları