Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Economic Policy Research Foundation of Turkey DERYA SEVİNÇ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ Ankara, 2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Economic Policy Research Foundation of Turkey DERYA SEVİNÇ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ Ankara, 2009."— Sunum transkripti:

1 Economic Policy Research Foundation of Turkey DERYA SEVİNÇ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ derya.sevinc@tepav.org.trderya.sevinc@tepav.org.tr Ankara, 2009

2 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2 TEPAV nedir? Sivil Toplum Kuruluşu değildir. Düşünce üreten bir kuruluştur.  “TOBB’un desteği ile 2004 yılında kuruldu NGO’dur ama kamu ile birlikte çalışır. Politika analizi yapar, ortak düşünme platformu oluşturur. Politika oluşturma sürecinde araştırma ve bilgi desteği sağlar Amaç, olaylara uzun vadeli ve üzerinde önceden düşünülmüş bir perspektiften bakabilmektir. Acil kararlar yerine üzerinde etraflıca düşünülmüş karar alma geleneği  “Stratejik Derinlik” kararları.

3 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Slide 3 İstikrar Enstitüsü Uluslararası Politika Araştırma Enstitüsü Ekonomi Politikaları Araştırma Enstitüsü 1. Ekonomi Etütleri 2. Yönetişim Etütleri 3. Dış Politika Etütleri Girişimcilik Enstitüsü

4 TEPAV araştırma gündemi 1. İstikrarın korunması – Mali izleme – Orta vadeli programın izlenmesi 2. rekabet gücü – Sanayi Stratejisi Çalışmaları ve DÖİK – Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Çalışması 3. Etki analizi – Çevre başlığında uygulama ve farkındalık projesi – Hesaplanabilir genel denge modelleri çalışmaları – Düzenleyici etki analizinin geliştirilmesi 4. AB Üyelik Süreci – Lizbon Gündemi Farkındalık Yaratma Projes i 5. Yeni başlığımız: detaylı sektör analizleri 6. Küresel kriz çalışmaları 4 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

5 TEPAV Çalışmalarına Örnekler Kamu ile işbirliği içinde geliştiren çalışmalar  yatırım ortamının değerlendirilmesi ( Dünya bankası ve Hazine)  Sanayi Politikası Dokümanı (DPT)  Sanayi Politikası Dizaynı, 2008 (fSanayi bakanlığı)  Rekabet Gücü Ortamının Değerlendirmesi (Dünya bankası )  Yüksek Öğretim Raporu (Dünya bankası)  Düzenleyici etki Analizi (AB) Kalkınma ve Yönetişim  Yerel yönetimler ve Bölgesel kalkınma (İç işleri bakanlığı)  Mali izleme ve Şeffaflık Bölgesel kalkınma  Barış İçin sanayi Girişimi (TOBB) Slide 5

6 Economic Policy Research Foundation of Turkey Slide 6 AB çalışmaları Ağ oluşturma çalışmaları AB katılım sürecine ilişkin farkındalık yaratma AB politikalarında kapasite geliştirme  Avrupa’da ağ oluşturma çalışmaları TEPAV – IAI Network (Talking Turkey) Oxford – Ankara Partnership LSE - Contemporary Turkish Studies Chair TEPAV – Chatham House Partnership  Türkiye’de Ağ oluşturma çalışmaları Yerel akademisyenler Yerel gazeteciler

7 Son dönemdeki TEPAV çalışmaları (i) Yaptıklarımız:  Küresel kriz ve etkileri değerlendirmesi  Krize karşı ülkelerin aldığı tedbirler  Kredi Garanti Sistemi çalışması  İşgücüne yeniden beceri kazandırma programları Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Slide 7

8 8 Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas Komisyonu (DÖİK)  Sanayinin sorunlarına kamu ve özel sektörün birlikte çözüm arayacağı kurumsal bir diyalog mekanizması  İktisat politikası tasarımına TEPAV kurumsal olarak sürekli bir biçimde dahil oldu  Sekretarya görevini DPT ile beraber TEPAV (TOBB adına) üstlendi  En üst seviyede siyasi destek  2007/19 sayılı Başbakanlık genelgesi ile kuruldu  İlk toplantısı Başbakan Yardımcısı Sayın Nazım Ekren başkanlığında gerçekleşti  TEPAV artık sanayi politikası konusunda kurumsal bir referans noktası oldu Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

9 9 Yatırım Ortamı Değerlendirilmesi Firma düzeyinde gerçekleştirilen son derece kapsamlı bir analiz  TOBB sanayi veritabanından 1350 firma ile yüzyüze görüşülerek bir anket çalışması yapıldı Amaç: Özel sektörün rekabet gücünü zayıflatan unsurları belirlemek  İş dünyası-Devlet ilişkileri  İşgücü piyasası ve beceriler  Teknolojik ilerleme  Finansmana erişim  Altyapı: Enerji, ulaşım, telekominikasyon Rapor, Devlet Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in katıldığı bir toplantı ile kamuoyuna duyuruldu Hükümet, politika önerilerini sahiplendi Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

10 Türkiye’de kadınların işgücüne katılımı oldukça sınırlı bir düzeyde 15-2425-5455-6415-64 İstihdam oranları, Türkiye ve AB-15, 2004 Kaynak: Dünya Bankası ve OECD Türkiye AB-15

11 İşgücü piyasası ile ilgili Lizbon hedeflerinin oldukça gerisindeyiz Toplam istihdam oranında Lizbon hedefi 2010 yılında %70’e ulaşmak Ancak, Türkiye’de bu oran 2007 yılı için %43,1  Erkeklerde %64,3, kadınlarda ise %22,2 Kadınların istihdam oranını arttırmadan Lizbon hedeflerini yakalamak mümkün değil Bunun için ilk olarak kadınların işgücüne katılımını arttırmak gerekiyor

12 AB sürecinde, kadınların işgücüne katılımının arttırılmasına öncelik verilmesi gerekiyor Türkiye’nin İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programında en temel öncelik ekseni kadınların işgücüne katılımının arttırılmasıdır bu iş için ayrılmış kaynaklar bulunmaktadır 55.6 M Euro 2009 yılı için TEPAV’ın araştırma gündeminin öncelikle maddelerinden bir tanesi de budur

13 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ IV. insan Kaynakları Koordinatör Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Detaylı Bilgi için: http://ab.calisma.gov.tr İnsan Kaynakları OP, kişi başı milli geliri Türkiye ortalamasının %75’inin altında kalan bölgelerdeki istihdam kapasitesinin artırılması ve beşeri sermayenin güçlendirilmesini hedeflemektedir. 3 temel öncelik ve 11 tedbir belirlenmiştir. Öncelik 1 : İstihdam Tedbir1.1 : Kadınların işgücüne katılımlarının teşvik edilmesi Tedbir 1.2 : Gençlerin istihdamının artırılması Tedbir 1.3 : Kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi Tedbir 1.4 : Kamunun istihdam hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi Öncelik 2 : Eğitim Tedbir 2.1 : Özellikle kız çocuklarının okullaşma oranlarının arttırılması Tedbir 2.2 : Mesleki ve teknik eğitimin içeriğinin ve niteliğinin iyileştirilmesi Tedbir 2.3 : Hayat boyu öğrenme yoluyla uyum yeteneğinin artırılması Tedbir 2.4 : Hayat boyu öğrenme stratejisinin geliştirilmesi Tedbir 2.5 : Beşeri sermayenin güçlendirilmesi

14 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ IV. İnsan Kaynakları Koordinatör Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Detaylı Bilgi için: http://ab.calisma.gov. tr Öncelik 3 : Sosyal içerme Tedbir 3.1 : Dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin arttırılması, Tedbir 3.2 : İşgücü piyasası ve sosyal koruma alanında çalışan kurum ve mekanizmalar arasında daha iyi bir işleyiş ve koordinasyonun sağlanması

15 Detaylı Bilgi için: http://ab.calisma.gov.tr Projeİlgili Kurum Hibe Programı Bütçesi Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Türkiye İş Kurumu13.700.000 € Hayatboyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı Milli Eğitim Bakanlığı 5.000.000 € Kayıtlı İstihdamın Teşviki Hibe Programı Sosyal Güvenlik Kurumu 12.000.000 € 2009 Yılı Başında Duyurulan Hibe Programları (IPA-III (İnsan Kaynakları)) Kaynak: ABGS 15

16 Detaylı Bilgi için: http://ab.calisma.gov.tr Projeİlgili Kurum Hibe Programı Bütçesi Genç İşsizliğinin Azaltılması Projesi Türkiye İş Kurumu23.000.000 € Özellikle Kız Çocuklarının Olmak Üzere Okullaşma Oranlarının Artırılması Projesi Milli Eğitim Bakanlığı 16.011.764 € 2009 Yılı İçerisinde Duyurulacak Hibe Programları (IPA-III (İnsan Kaynakları)) Kaynak: ABGS 16


"Economic Policy Research Foundation of Turkey DERYA SEVİNÇ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ Ankara, 2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları