Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç.Dr. İnayet Pehlivan AYDIN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç.Dr. İnayet Pehlivan AYDIN"— Sunum transkripti:

1 Doç.Dr. İnayet Pehlivan AYDIN
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümü

2 PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Performans: Belirli bir zaman diliminde, özel iş etkinliklerini gerçekleştirmek için gösterilen davranış ya da ortaya konulan üründür.

3 PERFORMANS KOŞULLARI Kişinin Özellikleri Yetenekleri
İşini başarma arzusu Yönetimin bu arzuyu harekete geçirme yeterliği Sağlanan çalışma koşulları

4 PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Performans Ölçümü: Nitelik, nicelik, zamanlama gibi etkililik ölçütleri bakımından performansın sayısal olarak ifade edilmesi sürecidir.

5 PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Performans Değerlendirme: Performans standartları ya da etkililik düzeyleri açısından göreli ya da somut performans ölçümlerinin yorumlanmasıdır.

6 Performans Değerlendirmenin Amaçları
A-    İşgören kaynaklarından yararlanılması: 1.      Çalışanların performanslarının geliştirilmesinin sağlanması, 2.      Çalışmaların daha etkili olmasını sağlama, 3.      Çalışanların gelişme ihtiyaçlarının karşılanması, 4.      Çalışanların kariyer hedeflerinin belirlenmesi,

7 Performans Değerlendirmenin Amaçları
5.      Örgütteki yönetim pozisyonlarına hazırlanacakların belirlenmesi, 6.      Çalışanlardan beklenilenlerin ortaya konulması, 7.      Başka pozisyonlara eleman atama, 8.      Çalışanların eğitim gereksinmelerini tanımlama,

8 Performans Değerlendirmenin Amaçları
9.      Değerlendirme sürecinin geçerliliğini sınama, 10.  Çalışanlar ile değerlendiriciler arasında işbirliği sağlama, 11.  Yöneticiler ile işgörenlerin ilişkilerini güçlendirme, 12.  Çalışanların kendi aralarındaki ilişkilerini iyileştirme,

9 Performans Değerlendirmenin Amaçları
B-    İşgörenin yapacağı görevlere temel oluşturulması:  1.      Kurallara gereğince periyodik değerlendirmenin gerçekleştirilmesi, 2.      İş başarımına göre yükseltmenin sağlanması, 3.      Performansın tanımlanması ve ödüllendirilmesi,

10 Performans Değerlendirmenin Amaçları
4.      Deneme süresinde çalışanların gelişiminin izlenmesi, 5.      Kabul edilemeyecek düzeydeki performansları hakkında çalışanların uyarılması, 6.      İşten çıkarma,

11 Performans Değerlendirmenin Amaçları
7.      Kişisel gelişim gereksinimlerini karşılama, 8.      İşgörenin örgüt içindeki pozisyonunun yükseltilmesi ya da düşürülmesi, 9.      Kurum içi atamaların yapılması.

12 İş tanımı aşağıda belirlenen konuları kapsar
1.     İş sırasında yerine getirilecek görevler, 2.      Sorumluluklar, 3.      Performans ölçütleri, 4.      İşi yapacak olan elemanlarda bulunması gereken özel nitelikler, 5.      Rapor alıp verilen birimler,

13 İş tanımı aşağıda belirlenen konuları kapsar
6. İş sırasında ortaya çıkabilecek olağanüstü koşullar, 7.  Performansın iyi olması halinde ortaya çıkacak sonuçlar, 8.      Maliyet/fayda çizelgesi.

14 Performans Değerlendirme Süreci
1. Performans standartlarının belirlenmesi:

15 Performans Değerlendirme Süreci
2.      Performans değerlendirme sisteminin seçilmesi:

16 Performans Değerlendirme Süreci
3.      Değerlendirme sonucu elde edilen bilgilerin kullanılması:

17 Performansı Etkileyen Faktörler
1.      Girdinin niteliği: 2.      İşleme sorunları: 3.      Etkileşim bozukluğu: Çatışma: Yönetim kusurları: 6.     İşgörenin sağlığı: Dış çevre:

18 Performans Değerlendirme Teknik ve Ölçekleri
1. Puanlama yöntemleri, işgörenin görevinde gösterilen işlem ve eylemleri ne ölçüde gerçekleştirdiğini puan olarak gösteren yöntemlerdir.

19 Performans Değerlendirme Teknik ve Ölçekleri
2.Karşılaştırma yöntemleri ise, bir işgörenin performansını, aynı görevi yapan başka işgörenlerin performansları ile karşılaştırarak değerlendirmeyi sağlayan yöntemleri içerir


"Doç.Dr. İnayet Pehlivan AYDIN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları