Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

e-Sağlık ve Teletıp Dr. Nihat YURT Sağlık Bakanlığı e-Sağlık Koordinatörü 26 Mart 2008 E-Sağlıkta Hukuk Çalıştayı 26-28 Mart 2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "e-Sağlık ve Teletıp Dr. Nihat YURT Sağlık Bakanlığı e-Sağlık Koordinatörü 26 Mart 2008 E-Sağlıkta Hukuk Çalıştayı 26-28 Mart 2008."— Sunum transkripti:

1

2 e-Sağlık ve Teletıp Dr. Nihat YURT Sağlık Bakanlığı e-Sağlık Koordinatörü 26 Mart 2008 E-Sağlıkta Hukuk Çalıştayı 26-28 Mart 2008

3 Gündem  Bazı Göstergeler (e-Devlet)  e-Sağlık ve Etkileri  Bilgi Toplumu Stratejisi  Sağlıkta Dönüşüm Programı  e-Dönüşüm Türkiye’de e-Sağlık  Teletıp

4

5

6

7 Central Europe e-Government Rankings Source: The Economist Intelligence Unit

8 Çevrimiçi Kamu Hizmetleri

9

10 Source: e-Europe 2005 Benchmarking Report

11 Hastane Bilgi Sistemleri

12 Sağlık Sektöründe En İyi Bilinen Sorunlar  Yaşlanan nüfus  Değişen hasta beklentileri  Artan maliyetler  Kaynak ve bilgi yönetimi

13 Bilinen Gerçek e-Sağlık uygulamaları  sorunların çözümünde,  bilgi yönetiminde,  sağlık hizmetlerine erişim ve bakım kalitesinin artırılmasında maliyet etkili olduğu kanıtlanan en önemli araçtır.

14 e-Sağlık Etki Değerlendirme ÜlkeUygulamaAçıklama 1AlmanyaAOKSağlık hizmetlerine erişim D/NL/B 2İsveçeReçetee-Reçete uygulaması 3RomanyaDISPECTele tiriaj Sistemi 4ParisCurieKapsamlı EHK 5 Çek CumhuriyetiIZIPWeb tabanlı ulusal ESK 6BelçikaFVDBağışıklama programı 7DanimarkaMedcomDanimarka Sağlık Veri Ağı 8AlmanyaMOCTedarik zinciri optimizasyonu 9İngiltereNHSDONHS bilgi servisi 10İsveçSjunet İspanya ve İsveç Radyoloji Konsültasyonu

15 e-Sağlık Ekonomik Fayda Analizi Kaynak: eHealth is Worth it, AB Komisyonu, 2006

16 Faydaların Dağılımı OrtalamaMinMaksFark Faydaların Dağılımı Vatandaşlar43%1%96%95% Sağlık Hizmet Sunucuları52%4%99%95% Üçüncü taraf ödeyiciler5%53% 0% Birim Maliyetlerde Azalma51%9%97%88%

17 TalepTedarik Sağlık hizmeti Daha iyi hizmet Kaynak e-Sağlık Hızlı Erişim Üretkenlik Artışı Yeni Teknikler Personel Varlık Sağlık Hizmetleri

18 “e-Sağlık” sağlık hizmetlerinin temel olarak bilgi iletişim teknolojileri aracılığıyla elektronik metod ve araçlar kullanılarak sunulmasını ifade eden şemsiye terimdir. Teletıp Teleeğitim Teleizleme ESK ….. USVS e-Sağlık Sağlıkta Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin uygulanmasında yaşanan gelişmelerle ortaya çıkmıştır. e-Sağlık....

19 Teletıp Kavramı  Teletıp uzaktan tıp hizmetlerinin sunulmasıdır.  “Tıp” (Medicine) ve “Sağlık Bakımı” (Health-Care)  Teletıp: Genellikle sadece klinik hizmetlerin sunumu  Telesağlık: Klinik ve Klinik olmayan hizmetleri içerir. (Eğitim, Yönetim, Araştırma)

20 Sağlıkta Elektronik Veri İşleme Tıp Bilişimi Sağlık Bilişimi Teletıp TeleSağlık e-Sağlık Sağlık Telematikleri + e-İşlem + e-Ticaret + Teleİzleme + TeleEğitim

21 Lizbon Stratejisi  Lizbon’da 2000 yılında gerçekleştirilen Avrupa Konseyi toplantısında, AB ülkeleri Avrupa’nın gelecek onyılda “dünyadaki en rekabetçi bilgi tabanlı ekonomisi” haline gelmesi hedefini koymuşlardır.

22 e-Avrupa 2005 e-İŞe-EĞİTİMe-SAĞLIKe-DEVLET Tüm Hizmetler İçin Geniş Band İnternet Erişimi Güvenlik Altyapısı

23 Sağlıkta Dönüşüm Programı e-Sağlık (Sağlık Bilgi Sistemleri) Aile Hekimliği Genel Sağlık Sigortası İnsan Kaynakları Reorganizasyon e-Sağlık (Sağlık Bilgi Sistemleri)

24 eAvrupa (AB ülkeleri) eAvrupa+ (Aday ülkeler) eTürkiye herkes için bilgi toplumu Aralık 1999 Mart 2000, AB Zirvesi Mart 2001 Stocholm Zir. Eylül 2001 Şubat 2003 Başbakanlık Genelgesi eAvrupa 2005 KamuNet E-Dönüşüm TR KamuNet Haziran 2001 e-Avrupa – e-Türkiye e-Dönüşüm Türkiye

25 Büyüme ve Kalkınma için Avrupa Bilgi Toplumu (İ2010) 3 Politik Öncelik Alanı 1.AB içerisinde bilgi toplumu ve medya hizmetleri için açık ve rekabetçi tek pazarın oluşturulması 2.Bilgi ve iletişim teknolojilerinde (BİT) araştırma için yatırımını %80 artırmak 3.Tüm tarafların dahil olduğu Avrupa Bilgi Toplumunu teşvik etmek

26 i2010 e-Sağlık Eylemleri  2008 yılı sonunda Elektronik Sağlık Sigorta Kartı uygulamaları Avrupa sağlık kuruluşlarının çoğunun telekonsültasyon (ikincil görüş), e- Reçete, e-Sevk, tele-izleme ve tele- bakım hizmetlerini sunabilecek kapasiteye ulaşması

27 i2010 e-Sağlık Eylemleri 2009 yılı sonunda Klinik ve idari kurumlarda e-Sağlık hizmetleri için standard Avrupa nitelik kriterlerinin oluşturulması, e-Sağlık ürün ve hizmetlerinin daha fazla güvenliği için mevcut ürün güvenliği mevzuatı kapsamında çerçeve oluşturulması,

28 i2010 e-Sağlık Eylemleri e-Sağlık hizmetleri kapsamında sağlık sigorta ödemeleri, hizmetlerin kullanımının maaliyetleri ve ilgili kurallar ile ilgili hastaların bilgilendirilmesi Yeni çalışma alanları risklerini dikkate alarak, önleyici eylemleri de içerecek şekilde meslek kazalarını ve hastalıklarını azaltmak için e-Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi

29  2003 Ocak’ta 10 Çalışma Grubu kurulmuştur.  Çalışma Grupları kendi alanlarında ülke ve dünya genelinde yürütülen çalışmaları gözden geçirmişler ve yeni yönelimleri belirlemişlerdir.  Ocak 2004’de Eylem Planı yayımlanmıştır. Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi

30 e-Dönüşüm Türkiye Projesi e-Sağlık  E-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda e-Sağlık çalışma grubu kurulmuştur.  e-Sağlık için KDEP’te 15 temel eylem belirlenmiştir.  Eylemler tamamlanmış ve DPT-BTD ile değerlendirmeler yapılmıştır.

31 2005 Eylem Planı  Sağlık hizmeti veren ve ödeme yapan kurumlar arasında klinik ve idari verilerin değişimi  Aile Hekimliği Bilgi Sistemi  Hastane (İkinci Basamak) Yönetim Bilgi Sistemi  Elektronik Hasta Kayıtları (EHK)  Sağlık Kayıtları Mahremiyetinin korunması

32 Bilgi Toplumu Stratejisi Sağlık Eylemleri 32. Sağlık Bilgi Sisteminin Kurulması 33. Kan Bankaları Veri Paylaşımı 34. Çevrimiçi Sağlık Hizmetleri 35. Teletıp Sistemleri

33  Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ile işbirliği

34

35

36 ITU Desteği  Türkiye’nin e-Sağlık Strateji ve Uygulama Planı hazırlanmıştır.  Sayın Bakanımız tarafından plan onaylanmıştır.

37 Review of and Recommended Improvements to Turkey eHealth Strategy by Salah Mandil, Ph.D. Senior Expert Consultant on eHealth & eStrategies, to the International Telecommunications Union and, Former Director Health Informatics & Telematics World Health Organisation Geneva, Switzerland October 2004

38 ITU Desteği  Sağlık Bakanlığı e-Sağlık ekibi ve ITU danışmanları ortak çalışması ile “ulusal sağlık bilgi sistemi kurulumu e-sağlık çözümü” teknik şartnamesi hazırlanmıştır.

39 Kapsam Sağlık Bakanlığı mevcut LAN-WAN ağının “sağlık-net” olarak adlandırılan bilgi iletişim platformuna dönüştürülmesi. Sağlık Net operasyona alınmıştır.

40 Kapsam “Ulusal Sağlık Bakımı Yönetim Bilgi Sistemi” (birinci ve ikinci basamak sağlık kuruluşlarından belirlenmiş veri setlerinin belirlenen standardlara uygun biçimde değişiminin sağlanması) Teknik rehber hazırlanmıştır. 30 Eylül 2008 itibarıyla hastanelerden hazırlıklarını tamamlamaları istenmiştir.

41 Kapsam Kurallar, tanımlamalar, standardlar ve kodların yer aldığı ülke genelinde kullanılacak “ulusal sağlık veri sözlüğü”nün geliştirilmesi Birinci sürüm Haziran 2007’de, ikinci sürüm Ocak 2008’de yayımlanmıştır.

42 Sağlık Verilerinde Dil Birliği Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS)

43

44

45

46

47

48

49 Kapsam Sayısal Güvenlik için Ulusal Kök Sertifika sağlayıcısı TÜBİTAK tarafından belirlenen güvenlik sistemlerinin kurulması (e-imza, e- Vatandaşlık Kartı) 2007/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği e-Vatandaşlık Kartı üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir.

50

51

52

53

54

55 Teletıp

56

57

58

59

60

61

62

63

64 TELETIP MİMARİSİ TELETIP MERKEZİ ALICI HASTANELER GÖNDERİCİ HASTANELER GÜVENLİ İLETİŞİM ORTAMI (VPN) ÖLÇEKLENEBİLİR, AÇIK STANDARTLAR, YÜKSEK ERİŞİLEBİLİRLİK/GÜVENİLİRLİK

65 KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ (Gönderici) KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ (Gönderici) RİZE DEVLET HASTANESİ (Gönderici) RİZE DEVLET HASTANESİ (Gönderici) KONYA NUMUNE HASTANESİ (Gönderici) KONYA NUMUNE HASTANESİ (Gönderici) HATAY ANTAKYA DEVLET HASTANESİ (Gönderici) HATAY ANTAKYA DEVLET HASTANESİ (Gönderici) SİİRT DEVLET HASTANESİ (Gönderici) SİİRT DEVLET HASTANESİ (Gönderici) ELAZIĞ DEVLET HASTANESİ (Gönderici) ELAZIĞ DEVLET HASTANESİ (Gönderici) TUNCELİ DEVLET HASTANESİ (Gönderici) TUNCELİ DEVLET HASTANESİ (Gönderici) AMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFETTİN DEVLET HASTANESİ (Gönderici) AMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFETTİN DEVLET HASTANESİ (Gönderici) KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (Gönderici) (RIS/PACS) KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (Gönderici) (RIS/PACS) ANKARA DR.SAMİ ULUS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (Alıcı) (RIS/PACS) ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA (Alıcı) ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA (Alıcı) ANKARA DIŞKAPI EA ARAŞTIRMA (Alıcı) ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA (Alıcı) S.B. TELETIP MERKEZİ

66 Mevcut Omurga Hastane Aile Hekimleri Aile Hekimleri Hastane Poliklini k Eğitim ve Ar. Hastanele ri Lab. Eczane Mevcut Sistemler Hastan e Eczane Sağlık Bakanlığı Ağ Yönetimi Sağlık Bakanlığı Ağ Yönetimi E-Sağlık Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sayısal Güvenlik e-İmza Sağlık Kod Referans Sunucusu TELETIP

67 Legacy Systems MoH Network Manageme nt Sağlik - NET Integration with Social Security Integration with Social SecurityEHR HCRS HCRS Decision Support Systems Digital Security e-Signature Hospital Family Physicians Hospital Clinics Training Hospitals Lab. Pharmacy Hospital Pharmacy Hedef NHDD Telemedicine

68 Başarının Anahtarı  Tüm paydaşların birlikte çalışması (3i)  Vatandaşın taleplerinin karşılanması  Bütüncül multi disipliner yaklaşım  Vatandaşın kontrol edildiği korkusunu giderme (gizlilik, güvenlik ve mahremiyet)  Tekerleğin tekrar tekrar icat edilmemesi, bilenlerin deneyimlerinden yararlanılması

69  Teşekkür ederim*** Dr. Nihat YURT Sağlık Bakanlığı nihat.yurt@saglik.gov.tr


"e-Sağlık ve Teletıp Dr. Nihat YURT Sağlık Bakanlığı e-Sağlık Koordinatörü 26 Mart 2008 E-Sağlıkta Hukuk Çalıştayı 26-28 Mart 2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları