Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK NET YÖNETİM BİLGİLENDİRME SUNUMU. SAĞLIK NET NEDİR? Sağlık Net Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta Dönüşüm Programının bileşenlerinden birisi olan Ulusal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK NET YÖNETİM BİLGİLENDİRME SUNUMU. SAĞLIK NET NEDİR? Sağlık Net Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta Dönüşüm Programının bileşenlerinden birisi olan Ulusal."— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK NET YÖNETİM BİLGİLENDİRME SUNUMU

2 SAĞLIK NET NEDİR? Sağlık Net Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta Dönüşüm Programının bileşenlerinden birisi olan Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi projesi kapsamında oluşturulan ortak bir platformdur.

3 SAĞLIK NET’İN ÖNEMİ SAĞLIK NET ENTEGRASYONU İÇİN HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİNİN TEMEL GEREKSİNİMLERİ - Sayfa 2- “Sağlık Bakanlığı, bu büyük dönüşüm sürecinin başarı ile tamamlanabilmesi için Sağlık-NET Entegrasyonun; Hastane Performans Hesaplamasında bir kriter olarak değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yapmaktadır. Söz konusu çalışma tamamlandığı zaman; performans kriterleri ve yerine getirilmesi için gerekli son tarih bilgilerinin duyurusu yapılacaktır.”

4 SAĞLIK NET’İN ÇALIŞMA ŞEKLİ

5 SAĞLIK NET’İN GETİRDİĞİ YENİ KAVRAMLAR ► Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS) ► Minimum Sağlık Veri Setleri (MSVS) ► Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü(USVS) ► HL7 Standardı

6 SKRS’de Tanımlanmış kodlama ve sınıflama sistemlerinden bazıları. •Tanı Sınıflama Sistemi (ICD-10) •İlaç Kodları •Bütçe Uygulama Talimatı(BUT) •Klinik Kodları •Gebelik Sonucu •Doğum Yöntemi Sağlık Kodlama Referans Sunucusu(SKRS) Nedir? ► SKRS sağlık sisteminin izlenebilir, ölçülebilir ve daha kolay bir yapıya kavuşturulması için ihtiyaç duyulan, kodlama ve sınıflama sistemlerini bir araya getirir.

7 SKRS’ye Yakından Bakış Gebelik Sonucu 1.Doğum 2.Kendiliğinden Düşük 3.İsteyerek Düşük 4.Sahte Gebelik Doğum Yöntemi 1.Normal Doğum 2.Sezeryan Müdahaleli Doğum 3.Vakum / Forseps Müdahaleli Doğum 4.Diğer 5.Belirtilmesi

8

9 MİNİMUM SAĞLIK VERİ SETLERİ (MSVS) MSVS’ler Sağlık Bakanlığının sahadan toplayacağı minimum içeriğe sahip veri gruplarını ifade etmektedir. MSVS’ler ile; şimdiye kadar kağıt ortamda toplanan veriler, gelişen haberleşme ve bilişim teknolojisi altyapısını kullanarak daha hızlı ve doğru bir şekilde doğrudan verinin üretildiği bilgi sisteminden elektronik ortamda Sağlık Bakanlığı’na iletilebilecektir.

10

11 Vatandaş/Yabancı Kayıt MSVS ► Kurum1Zorunlu ► Hasta Kimlik Numarası1Zorunlu ► Ad1Zorunlu ► Soyad1Zorunlu ► Cinsiyet(Resmi)1Zorunlu ► Doğum Tarihi(Resmi)1Zorunlu ► Uyruk1Zorunlu

12 Muayene MSVS ► Kurum1Zorunlu ► Hekim Kimlik Numarası1Zorunlu ► Protokol Numarası1Zorunlu ► Müdahale1+Zorunlu ► Muayene Yapılan (Poli)Klinik1Zorunlu ► Muayene Başlangıç Zamanı1Zorunlu ► Muayene Bitiş Zamanı 1Zorunlu ► Şikayeti1Seçimli ► Hikayesi1Seçimli ► Bulgu1Seçimli ► Tetkik1+Seçimli ► Tetkik İstenen Kurum1+Koşullu ► Ana Tanı1Zorunlu ► Ek Tanı1+Seçimli ► Rapor Türü1+Seçimli ► Rapor Tarihi1+Koşullu

13 REÇETE MSVS ► Reçete veri seti, ilaçla ilgili kullanım analizlerinin yapılabilmesi ve özellikle tanı-ilaç ilişkisinin tespit edilmesi amacıyla kullanılır. Halen devam etmekte olan elektronik kimlik belgesi ve elektronik imza çalışmaları hayata geçirildiğinde, reçeteyi düzenleyen hekimin elektronik imza kullanması ve ardından ödeyici kuruma bildirmesi söz konusudur.* *Sağlık Bakanlığı Yayını-Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (Sayfa-33-)

14 VERİ DOĞRULUĞUNUN ÖNEMİ SAĞLIK NET ENTEGRASYONU İÇİN HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİNİN TEMEL GEREKSİNİMLERİ - Sayfa 21- “ Gelecek verinin doğruluğu, veri gönderme işleminin kendisinden daha önemlidir. Yanlış veri gönderilmesinin Sağlık Sistemi üzerinde oluşturacağı sorunların yanı sıra, bu konu ile ilgili veri gönderen taraf üzerinde oluşacak yaptırımlar / dezavantajlar da söz konusudur. Veri toplama işleminin tam olarak devreye girmesi sonrasında, toplanan veriler ile ilgili önemli plan ve politika kararları alınacağından, veri gönderen kurumları bağlayıcı sonuçlar doğabilecektir. Sözkonusu veriler, en basit anlamda hastanenin performans değerlendirmesinde kullanılacağından, hastane yönetiminin Sağlık NET entegrasyonunu yönetim olarak dikkatle yönetmesi gerekmektedir. Süreçler; gereksinimler ve mantıksal bütünlük gözönüne alınarak tekrar gözden geçirilmeli ve gerekli ise revizyon yapılmalıdır.”

15 ULUSAL SAĞLIK VERİ SÖZLÜĞÜ (USVS) USVS sağlık alanındaki bütün aktörlerin aynı kavramdan aynı içeriği anlamalarını sağlayarak bir terminoloji birliği sağlamak üzere hazırlanmış bir sözlüktür.

16 USVS’de Tanımlı Tanı Türleri ► Ön Tanı ► Ana Tanı ► Ek Tanı ► Primer Tanı ► Sevk Tanısı ► Dış Etken ► Komplikasyon Tanısı ► Ölüm Nedeni

17 HL7 (Health Level Seven) STANDARDI HL7 (Health Level Seven) STANDARDI ► HL7, 1987 yılında kurulmuş olan bir standart geliştirme organizasyonudur. HL7’nin temel amacı, ‘Klinik hasta bakım süreci ile sağlık bakımının yönetimi ve değerlendirmesinin paylaşımını desteklemek amacıyla verilerin değişim, yönetim ve entegrasyonunu sağlayan standartların oluşturulması’ olarak özetlenebilir. ► Türkiye’de USBS ile HBYS’nin mesaj trafiklerinde HL7 V.3 standartlarının kullanılması hedeflenmiştir.

18 TEŞEKKÜRLER.


"SAĞLIK NET YÖNETİM BİLGİLENDİRME SUNUMU. SAĞLIK NET NEDİR? Sağlık Net Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta Dönüşüm Programının bileşenlerinden birisi olan Ulusal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları