Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

INTERNET TABANLI HASTA KAYDI PAYLAŞIMI VE TELEKONSÜLTASYON PLATFORMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "INTERNET TABANLI HASTA KAYDI PAYLAŞIMI VE TELEKONSÜLTASYON PLATFORMU"— Sunum transkripti:

1 INTERNET TABANLI HASTA KAYDI PAYLAŞIMI VE TELEKONSÜLTASYON PLATFORMU
Erol Fazlıoğlu Biyomedikal Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi

2 Doktorlar Arası Yetersiz İletişim ve Koordinasyon Eksikliği Problemi
Aynı hastayı tedavi eden doktorlar arasındaki eksik iletişim metodları ve teknolojinin yetersiz kullanımı koordinasyon problemlerine neden olmaktadır.

3 Koordinasyon Yetersizliği Probleminin Sonuçları:
Tekrarlanan tetkikler ve hastaya yanlış ilaç verme: PJ. Branger’ın yaptığı araştırma[1995]: Sağlık Personelleri arasındaki koordinasyon eksikliği sonucu laboratuvar testlerinin %13 ü tekrar ediliyor. Amerika Tıp Enstitüsü benzer sonuçları rapor etmekte. Price’a göre birden fazla doktor tarafından tedavi hizmeti almış hastaların %70’e yakını gerektiğinden fazla ilaç kullanma ile karşı karşıya.

4 Problem Çözümüne Yaklaşımlar:
Telemed, Medfast, MedNet, Bermed. CoMED[Güney Kore], gerçek zamanlı işbirlikçi medikal bilgi sistemi; internet üzerinden hekimler arası hasta kaydı paylaşımı ve gerçek zamanlı iletişim. CoMED Sponsor; Kore Cumhuriyeti Enformasyon ve Komünikasyon Bakanlığı.

5 Telekonferans Sistem Yapısı
CoMED Telekonferans Sistem Yapısı

6 Karatahta ve sohbet sistem yapısı
CoMED Karatahta ve sohbet sistem yapısı

7 Example of Collaboration

8 Amaç Koordinasyon ve iletişim kalitesinin geliştirilmesi- ne olan ihtiyacın varlığı tartışmasız. Kaliteli sağlık hizmetinden söz edebilmemiz için aynı hastayı tedavi eden doktorlar arasında zamana duyarlı ve doğru tıbbi enformasyon akışını sağlamak zorundayız. Anahtar Nokta: Doktorlar arasında gerçek zamanlı bir haberleşme ağının sağlanması.

9 Yaklaşım İçinde bulunduğumuz çağın “iletişim çağı” olarak isimlendirildiğini inkar edemeyiz. İletişimin sağlayacağı faydalardan sonuna kadar yararlanmak zorundayız.

10 Yaklaşım Tıpta Komünikasyon Teknolojilerini kullanmaktaki genel amaç: elverişli maliyetle toplam kaliteyi iyileştirmek. Yapılması gereken ilk şey: Amaca dönük doktorlar arasında gerçek zamanlı, güvenli komünikasyon sistemi kurulması. Bilgisayar tabanlı hasta takip sisteminin gerektirdiği veritabanları tasarımı ve uygulama.

11 Uygun Yazılım Geliştirme Aracının Seçimi
Platformdan bağımsız geliştirme ortamı: Java

12 İletişim Ağı Çözümü “ehealth”

13 ehealth Proje İçeriği 7500 satır Java Program Kodu
24 bağımsız Java Sınıf Dosyasında tanımlı 150 nesne. Microsoft Access 2002 tabanlı lokal veritabanı SQL Server 2000 Tabanlı Sunucu veritabanı

14 ehealth Communication Manager
Proje temelde 2 ayrı yazılımdan oluşuyor: İstemci ve Sunucu Yazılımları.

15 İletişim Yöneticisi Sunucu Tarafı

16 İletişim Yöneticisi İstemci Tarafı

17 ehealth Hasta Takip Sistemi

18 ehealth Hasta Kayıt İletişim Yöneticisi

19

20 Hasta Kaydı Transfer Standardı
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!ELEMENT Patient (name, surname, gender, birthdate, birthplace, height, weight, marital_status, citizen, education, mobile, phone, company, work_address, work_phone, hsig, relative, relative_phone, department, blood_type, blood_pressure, anamnez1, anamnez2, patient_warn, handicap, film_date, film_open, entered_date, last_reg_date, address1, address2, explanation, social_security)> <!ELEMENT address1 (#PCDATA)>

21 Sağlık Kaydım Login Ekranı

22 Sağlık Kaydım Ekranı

23 Sonuçlar Doktorlar arası platformdan bağımsız bir güvenli haberleşme ağı kurulmuştur. Internet kullanımı uzak mesafeler için gereken iletişim maliyetlerini azaltacaktır. Sistem telekonsültasyon amaçlı kullanılabilmektedir.

24 Sonuçlar Istanbul’daki bir poliklinikte 4 doktor arasında ve poliklinik – tıbbi görüntüleme lab. arasında kullanım.

25 İlginiz için teşekkürler...
Sorularınız? Erol Fazlıoğlu


"INTERNET TABANLI HASTA KAYDI PAYLAŞIMI VE TELEKONSÜLTASYON PLATFORMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları